Advertentie

Ascenderen naar 4-D en hoger..!?


Ascensie, een octaaf hoger in de oneindige spiraal van Zijn..?

*

Ascenderen naar 4D en hoger

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Door het gebrekkige onderwijs en de manipulatie van de media zijn de meeste mensen zo ver van de waarheid verwijderd geraakt, dat het voor velen niet of nauwelijks is voor te stellen dat er buitenaards leven is dat ook nog eens grotendeels in complete harmonie leeft. Ook bestaat er veel verwarring omtrent de Annunaki. Zij worden vaak in verband gebracht met de kwaadaardige reptilianen, de Alpha Draconis. Dat heeft allemaal te maken met ‘Enlil’ die de Annunaki een zeer slechte naam heeft bezorgd. (zie HIER op de site) Hij is gelukkig voorgoed verdreven is en kan hier nooit meer terug komen.

De Annunaki zijn de oudste en de basistak van het oorspronkelijke Siriaanse ras, waarvan alle andere takken afsplitsten voor ze naar andere gebieden in de Melkweg migreerden. Hun basisnaam in het Siriaans is Annunaki maar ze hebben vervolgens ook een andere naam, die hun onderscheidt van de oorspronkelijke Sirianen. Uit de oorspronkelijke Siriaanse beschaving ontwikkelden zich vele secondaire beschavingen die in de loop der tijd migreerden naar andere planeten en sterrenstelsels. De meesten van hen vestigden zich rond het sterrenstelsel Orion met name in de ‘Gordel van Orion’.

Gordel van Orion

Ze hebben een directe samenwerking met de subtiele hemelse entiteiten die de Melkweg besturen en zijn verantwoordelijk voor het proces van de geboorte en evolutie van de mens op aarde. Ze staan ook aan de basis van het menselijk DNA en helpen de mensheid op belangrijke punten van ontwikkeling, zowel op het geestelijke als het stoffelijke vlak.

In sommige gevallen hebben ze zelfs de loop van geschiedenis beïnvloed zodat de evolutie van de mens in de best mogelijke omstandigheden kon plaatsvinden. Om te kunnen evolueren is het voor de mensheid belangrijk bepaalde proeven te doorstaan om zo het manifesteren van ‘vrije wil’ mogelijk te maken. Om die reden, werd het toegestaan dat het kwaad zich onder de mensheid kon manifesteren en verspreiden.

De mensheid werd hiermee gestimuleerd de balans ‘binnen in zichzelf’ terug te gaan vinden. Dit geldt niet alleen voor jonge zielen maar ook de zielen die hier vanuit de hogere dimensies indalen. Zij kunnen net zo gemakkelijk verstrikt raken in het kwaad als de jonge zielen omdat ze er in hun dimensies nooit eerder mee zijn geconfronteerd.

De ‘Nebu Greys’ en de ‘Alpha Draconis’.
De twee kwaadaardige buitenaardse beschavingen die daar een belangrijke rol in spelen zijn de ‘Nebu Greys’ en de Alpha Draconis. Zij hebben geprobeerd alle controle in dit Melkwegstelsel, en dus ook op aarde, te bemachtigen. Hun massavernietigingswapens hadden gemakkelijk al het verzet van de aardbodem kunnen vegen maar een totale vernietiging van de mensheid is altijd voorkomen door de Galactische Federatie van Werelden.

De mens op Aarde kan als jong worden beschouwd, ook al bestaat ze al ongeveer 400 duizend jaar. Wanneer een nieuw soort wezen wordt geboren, begint de cyclus van voortdurende evolutie. Een planeet kan die evolutie slechts een bepaalde tijd ondersteunen omdat er een tijd komt dat een beschaving volwassen wordt. Zij zullen dan verdwijnen uit het fysieke vlak om zich verder in het subtiele etherische vlak verder te kunnen ontwikkelen.

Dat heeft ook al verschillende keren op Aarde plaatsgevonden. Denk hierbij aan de beschavingen die plotseling verdwenen zijn zoals bijvoorbeeld de Lemurianen; de Atlantische beschaving; de Harappan beschaving uit India en de Maya’s uit Zuid-Amerika. Deze beschavingen hebben zich door de eeuwen heen in veiligheid gebracht via de ondergrondse tunnels die leiden naar de Binnenaarde, het etherische subtiele vlak van de Aarde.

Ze lieten daarbij geen enkel spoor na. Vaak verzonken hun leefgebieden onder water om vervolgens als een woestijn aan de oppervlakte terug te keren. Dit zou de fossielen van zeeleven kunnen verklaren die terug te vinden zijn in de Sahara woestijn maar ook in de Taklamakan- en Gobi woestijn ten noorden van de Himalaya ’s.

Troje
Troje was de laatste stad waarlangs men op natuurlijke wijze en op grote schaal kon doordringen tot het etherische subtiele vlak. Die oversteekplaats was de inzet van de Trojaanse oorlog. Het waren de kwaadaardige occulte krachten die deze oorlog planden en leidden. Ze gebruikten daarbij de mens als voertuig om die massale energiebreuk te kunnen bereiken. Dit mislukte omdat alleen mensen met een hoge trillingsfrequentie toegang hebben tot zo’n oversteekplaats.

De val van Troje stortte de mensheid in een nog diepere dan die al was veroorzaakt door de val van Atlantis. Troje is niet het enige voorbeeld. De Maya’s zijn nog veel representatiever. In hun kielzog zijn bijna geen sporen van menselijke activiteit of steden terug te vinden. Uit de achterblijvers ontstonden de Azteken en Inca’s die nog steeds een behoorlijke mate van kennis en ontwikkeling hadden maar de kracht van het oorspronkelijke gen waren verloren.

De Inca’s kenden de traditie van de mythische stad ‘Eldorado’ of de ‘Gouden Stad’ maar ze waren vergeten hoe ze daar moesten komen. De Spaanse veroveraars  hebben daar altijd wanhopig maar tevergeefs naar lopen zoeken. Dit doet ook weer denken aan het eiland ‘Avalon’ dat in de mist verdween ten tijde van koning Arthur.

Ook daar zag je dat toen het gevaar te groot dreigde te worden, ze helemaal verdwenen uit de fysieke wereld en onzichtbaar werden voor de achterblijvers. Om dit te kunnen doen was het noodzakelijk dat ze een trilling sprong maakten in hun bestaan, een zelfde soort sprong die wij op het punt staan te gaan maken.

De transformatie die we momenteel meemaken is uniek.
Want het is niet alleen de menselijke beschaving maar ook Terra zelf  die gaat evolueren naar de 4de en 5de dimensionele dichtheid. De mensen die nog niet genoeg geëvolueerd zijn zullen overgeplaatst gaan worden naar een voor hun meer geschikte planeet die overeen zal komen met hun trillingsfrequentie. Hierdoor kunnen degenen die er wel voor klaar zijn, hun evolutieproces versnellen.

Deze transformaties die nu en die in de toekomst zullen gaan plaatsvinden, hebben te maken met een fusie tussen ons Melkwegstelsel met het Andromeda sterrenstelsel, die in de verre toekomst zou kunnen gaan plaatsvinden. Het is een Galactisch programma dat alles helpt afstemmen op een nieuwe trillingsfrequentie. Hiervoor is het nodig dat voor zo’n samensmelting de spirituele niveaus op elkaar afgestemd worden, subtiele niveaus op elkaar aansluiten en de frequenties met elkaar in overeenstemming zijn.

De beschavingen die hieruit zullen ontstaan zullen gebaseerd zijn op ideeën die al geassimileerd en verankerd zitten in het bewustzijn van hemelse entiteiten die superieur zijn aan de meeste buitenaardse beschavingen. Over 1000 jaar zullen Terra en haar bewoners opnieuw beoordeeld worden, waarbij bekeken wordt of er aan de hiervoor gestelde eisen is voldaan.

Terug naar vorige levens; terug in de spiraal..

Het universele evolutieprogramma…
Is dat het geval dan gaat het ontwikkelingsproces wat moet gaan leiden naar de fusie door. Is ze gezakt dan worden eerst alle mensen met een hoge trillingsfrequentie overgeheveld naar een andere plek waarna de Aarde vernietigd  zal worden. Dit was in 2016 bijna het geval geweest. We hebben de beoordeling toen ternauwernood gehaald.

Deze hemelse entiteiten zijn degenen die het Melkwegstelsel besturen vanuit de subtiele vlakken. Door hun coördinatie worden de conceptuele verschillen tussen de 2 sterrenstelsels steeds kleiner. Wij maken dus deel uit van een enorm universeel evolutieprogramma. Iedere invloed is van tevoren uitgedacht en op een hoger doel gericht. Dit gaat ons gewone waarnemings- of denkvermogen ver te boven.

Elk wezen, elke handeling, elke houding is belangrijk op zijn eigen manier, omdat het deel uitmaakt van het geheel en een specifiek doel heeft.  Gevoel van bezit egoïsme, concurrentie en geweld gaan geleidelijk vervangen worden door zuivere, positieve emoties en gevoelens als Liefde, onbaatzuchtigheid en mededogen. Ieder mens wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze grote spirituele transformatie van onze planeet, want wij zijn in deze transformatie en evolutie de fundamentele bouwstenen.

Door deze informatie op de juiste manier te verwerken zullen we in staat zijn veel zaken op een dieper niveau te gaan begrijpen. Dan wordt het duidelijk dat we allemaal stuk voor stuk, ook de negatieve krachten, deel uitmaken van het geheel. De groep die ons gaan verlaten, zijn degenen die de ‘God van het geld’ aanbidden. Dit is de ‘Cyber Satan’ die de mensheid wil vervangen met het transhumanisme.

Dit proces is al heel lang gaande.
Hieruit zijn ook de verschillende religies ontstaan. De Rockefeller Foundation speelde een cruciale rol in dit proces. Begin 20ste eeuw waren zij de oprichters van de medische industrie; de Federal Reserve;  het huidige onderwijssysteem en in 1945 van de Verenigde Naties, met als doel om alle landen onder hun beheer te krijgen. Dat deden ze niet alleen. Deze Rockefeller foundation is namelijk rechtstreeks verbonden aan het Vaticaan.

Hun gezamenlijke doel was het verdiepen van de pseudo-religieuze en manipulatieve kant. Zij hebben de wereld met de ‘Flower Power’ uit de zestiger jaren lekker gemaakt om ons in een maatschappij te duwen die gevormd wordt door technologie, door middel van de transformatie door geluid. Hierbij is de natuurlijke afstemming in de muziek veranderd van 432Hz in de destructieve 440Hz. Dit werd geïntroduceerd met behulp van het Tavistock Instituut, die de commercialisering en het militaire gebruik van muziek in gang zette. (HIER).

Velen van de jonge milllennials zijn gehersenspoeld door duivelse middelen als I-phones en ‘Tik Tok’ die het kwaad ondersteunen. Ook de filmindustrie heeft hier een zeer kwalijke rol in gespeeld. De muziek- en filmwereld zijn jarenlang ingezet om iedereen voor te bereiden op deze eindtijd. Helena Blavatski en de wel bekende occultist en theosoof Aleister Crowley hebben daar de basis voor aangelegd. (HIER)

We gaan momenteel door een enorm purificatie proces waarbij ons lichaam transformeert van een koolstof in een kristallijn lichaam. Hierin worden we, weliswaar op afstand, bijgestaan door de   Annunaki. In vele opzichten is de huidige mensheid op Aarde onderontwikkeld in termen van begrip, principes en gedrag. Onze vermogens daarentegen zijn immens, omdat we de genen van zeker 22 buitenaardse rassen in ons lichaam meedragen.

Wij zijn gecreëerd om scheppers te wezen.
We zijn namelijk in staat om alles te creëren waar we in geloven. De mens is een ware microkosmos, een waarachtige replica van wat er op het macrokosmisch niveau bestaat met al zijn dimensies van manifestatie, inclusief de verschijnselen, wezens en dingen die er deel van uitmaken. Alle kennis van al die verschillende rassen zit opgeslagen in ons DNA waarmee we straks, wanneer ons DNA weer wordt aangezet, letterlijk levende bibliotheken worden.

Dit is de voornaamste reden waarom de DeepState de mensheid op Aarde wilde uitroeien. De mRNA in de vaccins heeft een synthetische streng gecreëerd die voorkomt dat de slachtoffers nog toegang kunnen krijgen tot deze historische bibliotheek. Hiermee worden ze langzamerhand de ‘Metaverse’, het ‘dodenversum’ van de harteloze AI – Artificiële Intelligentie in gesluisd, de wereld van Juval Noah Harari; Klaus Schwab, Mark Rutte en consorten.

Met de transformatie van ons lichaam wordt de trillingsfrequentie verhoogt die straks door de kwantumcomputer herkend gaat worden. Daarmee zal duidelijk worden in welke fase van evolutie we stuk voor stuk verkeren, en in welke dimensionele dichtheid we behoren. Verslavingen en depressies vertroebelen dit en is de reden dat je deze eerst zelf opgelost dient te hebben alvorens je verder kunt groeien.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

De kosmische stormen van de laatste tijd helpen ons, om de rol die we in dit leven hebben gespeeld los te laten. Het toneelstuk van de 3D wereld waarin je bij je geboorte verzeild bent geraakt leek zo echt dat jij je er mee bent gaan identificeren. Dit is nu afgelopen en het wordt tijd dat je weer gaat herinneren wie je werkelijk bent. Ook zullen we moeten gaan beseffen dat we het karma van andere mensen niet kunnen overnemen, hoe graag we dat ook zouden willen. We zijn hier niet om hun redder te zijn of om hun lijden op ons te nemen, omdat we ze daarmee het recht ontzeggen om uiteindelijk hun zelfrespect, macht en autonomie terug te krijgen.

Deze personen hebben zichzelf in de problemen gebracht en zullen hun eigen problemen in hun eigen tijd moeten oplossen. Elke persoon is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn eigen spirituele ontwikkeling. Want heb je een bepaald dilemma/probleem dat continu terugkeert in je leven, dan is daar een les uit te leren. De antwoorden liggen overal om je heen. Maar zolang je niet op zoek gaat naar die antwoorden, zal het patroon zich blijven herhalen. Dat gaat net zolang door totdat je ineens iets opmerkt dat je gedrag en denken doen veranderen.

Hierdoor zal je anders op je probleem gaan reageren waardoor het zal verdwijnen. Elk probleem is een kans op groei, en door groei wint je ziel aan ervaring en wijsheid. Het lezen van boeken, het luisteren naar lezingen, het inwinnen van advies van genezers, leraren en vrienden kan geen vervanging zijn voor persoonlijke ervaring. Zij kunnen dingen aanreiken, maar zolang je niet je eigen verantwoordelijkheid oppakt, zal er niets veranderen.

Je zult op je eigen manier, in je eigen tijd moeten leren omgaan met deze problemen. Dus besef dat alles wat in het leven op je pad komt een kans is en geen probleem. Hoe jij daar mee omgaat, heeft invloed op jouw toekomst. Kies je ervoor die kans te negeren, dan zal het zich herhalen of in een andere vorm verschijnen, omdat waar jij je tegen verzet, zal blijven bestaan. Zo is de universele wet.

Waar staan we nu..?!
Trump was geniaal toen hij gedurende zijn presidentschap in 2016-2020 samen met de militaire Q Alliantie aandrong op het feit dat er wereldwijd gestopt dient te worden met oorlogen. Waarom was dit een geniale zet? Omdat oorlog voeren de dekmantel voor de DeepState is waarmee het wereldwijd geld kan witwassen. Toen de oorlogen stopten, was de DeepState niet langer in staat zijn miljarden door te sluizen via hun oorlogszuchtige geldoperaties.

Bijna onmiddellijk begon er een ineenstorting plaats te vinden binnen de DeepState-families. De enige manier om nog geld binnen te kunnen halen was toen de ‘Covid Plandemie’ vervroegd vrij te geven. Deze onbedoelde gedwongen, vervroegde release heeft zoveel problemen en verwarring voor de DeepState veroorzaakt, wat tot gevolg had dat ze de ene na de andere blunder maakten. Daarmee werden al hun leugens en manipulaties duidelijk zichtbaar voor het publiek.

Let op Melania’s jurk – zwart voor een begrafenis …

Tot op heden hebben de strijdkrachten van het Amerikaanse leger en de ‘World Q Alliance’ gezamenlijk militaire operaties uitgevoerd in heel Italië. De meeste belangrijke hoofden van de 13 bloedlijnfamilies ,ook wel de zwarte Italiaanse adel genoemd en vanuit het Vaticaan opereerden plus de Britse en Franse Rothschild-families, die de Europese centrale banken bestuurden, zijn daarbij opgepakt en bijna allemaal geëxecuteerd. TRILJOENEN aan goud werd teruggevonden door de strijdkrachten van de Verenigde Staten.

Er zijn namelijk tunnels ontdekt die helemaal doorliepen naar Jeruzalem en volledig gevuld waren met baren goud. Ook werden alle computers, telefoons, servers, enz. in beslag genomen. Een paar maanden later bezocht Trump het Vaticaan waar hij twee dagen verbleef. Hij liet de paus, de jezuïeten en de ridders van Malta die het Vaticaan runden, alle bewijsstukken zien. (HIER) Deze bestonden uit dozen en kamers vol bewijsmateriaal:

  • over wereldwijde mensenhandel
  • satanische rituelen
  • de wereldwijde corruptie
  • witwasoperaties etc. begaan door de DeepState.
Paus Johannes Paulus knielt in het Vaticaan voor een afbeelding van een zwarte madonna met kind..!

Alles wat het Vaticaan en zijn medewerkers ooit hadden gedaan, werd gedocumenteerd en in beslag genomen. Toen duidelijk werd dat ze geen kant meer uit konden, tekende de paus het document waarbij alle bezittingen van het Vaticaan werden overgedragen aan Trump en het Amerikaanse leger. Het goud dat tijdens de inval in 2016 op de 13 zwarte Italiaanse families (2016) in beslag werd genomen, werd opgeslagen in Cheyenne Mountain, Colorado.

Maanden later werd het Vaticaan formeel failliet verklaard. De DeepState heeft de mensheid DUIZENDEN jaren onder controle gehad. De Khazaren, die eveneens deel uitmaken van de DeepState, zijn Rusland al 1000 jaar een doorn in het oog. Het is tijd om deze doorn definitief te gaan verwijderen. Dat is wat er werkelijk gaande is in de Oekraïne.!

Het in beslag genomen goud vormt de basis van de humanitaire fondsen die ieder moment uitgerold gaan worden. Dit zal voor een wereldwijde overvloed zorgen. Voordat dit kan plaatsvinden zal Biden afgezet zijn waarmee er vrede zal heersen op deze planeet en de mensheid op aarde officieel lid kan worden van de Galactische Federatie van Werelden……

Harriet Algra

januari 2023

thenewstrain.org/

 

Bronvermelding:

‘De vergeten Genesis’ & ‘Het etherische kristal’-  Radu Cinamar

Confessions of an Illuminati, Volume 8 Leo Lyon Zagami

https://sunnysjournal.com/2022/12/25/going-nuclear-the-ukraine-war-by-q-the-storm-rider/

Agartha, the Hidden Civilization of Inner Earth https://youtu.be/N5FQRGfPy8I

 

2 gedachten over “Ascenderen naar 4-D en hoger..!?

  1. Volgens mij is de biddende paus Benedictus XVI. Joseph Ratzinger (1927 – 2022) is op 29.06.1951 tot priester gewijd en als je 2 + 9 optelt, krijg het laagste meestergetal 11 van de vrijmetselaars. Bernhard von Lippe – Biesterfeld (1911 – 2004) heeft ook gejokt over z’n geboortedatum, want hij is daadwerkelijk geboren op 28.06.1911 & 29.06.1911 zou een prachtig meestergetal zijn geweest, dat uitstekend past bij zijn over lijken gaande bravoure. Boze tongen beweren dat hij als erecommandeur van de johanniter orde opdracht heeft gegeven tot de moord op paus Johannes-Paulus I (Albino Luciani) in 1978 waardoor hij slechts 33 dagen (26.08.1978 – 28.09.1978) de zetel van Petrus kon innemen.

    Tijdens het bezoek van Donald + Melania Trump aan het vaticaan op 25.05.2017 was Melania in het zwart gekleed en d’r haar was bedekt met een zwarte voile. Slechts een aantal vrouwen die het rk-geloof aanhangen, mogen in het wit bij een paus aantreden, het moet iemand zijn van koninklijke bloede en daarom valt Melania Trump als belijdend katholiek af. Dit betreft de spaanse vorstin, emeritus-koningin Sofía (van huis uit Grieks-Orthodox) vertegenwoordigde haar zoon Felipe bij Benedictus’ uitvaart, de luxemburgse groothertogin (was niet aanwezig tijdens de uitvaart van Benedictus), de koningin der Belgen (was aanwezig op 05.01 in vaticaanstad), de prinses-gemalin van monaco (was niet aanwezig in vaticaanstad op 05.01) & de echtgenote van de italiaanse ’troonpretendent’ Marina de Savoie. Of zij aanwezig was, heb ik niet kunnen achterhalen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.