Advertentie

4 Intrigerende najaarslezingen..!!


x

x

xx

4 Intrigerende najaarslezingen..!!

X
Trots zijn we op het programma voor de 4 intrigerende najaarslezingen. Intrigerend..? Jazeker, omdat deze lezingen stuk voor stuk bewustzijnsverruimend zijn. Informatie brengen die je grenzen zal toetsen en verleggen. Gegarandeerd..! En als er iets nodig is in deze tijd, is het het ‘losmaken’ van onze aannames en kaders, om vooral nieuwe toetsingen te doen. De lezingen gaan ervoor zorgen dat deze nieuwe informatie je grenzen zal verleggen.

4 Lezingen op de zondagmiddagen, de ‘donkere dagen voor Kerst’. Deze 4 middagen worden verzorgd door 3 vrouwen en één man. Wij zijn er trots op deze 4 toppers hier te presenteren:

Alle lezingen worden gehouden in:

Quinta Essentia,
Spieringweg 913
2136 LK Zwaanshoek (NH).

Behalve de laatste lezing op 16 december,
die Martijn van Staveren verzorgt.

Voor de lezing van Martijn, wijken we uit naar ‘SociëteitVereeniging’ op de Zijlweg 1 in Haarlem. Deze locatie is makkelijk toegankelijk via de randweg in Haarlem. Parkeren is mogelijk tegenover deze locatie, in de Raaksgarage. Maar openbaar vervoer is wellicht eenvoudiger én voordeliger; 10 minuten wandelen vanaf NS-Station Haarlem. (HIERPer lezing rekenen we een organisatiebijdrage van € 20,- p.p. en voor boekingen/reserveringen kun je hieronder direct je keuze maken.

Voor alle lezingen geldt, dat er sprake kan zijn van ‘volgeboekt’, dus boek op tijd.
Wij zien er (weer) naar uit, om je bij deze lezingen te mogen verwelkomen..!

 

 

zondag 25 november 2018
van 14:00 – 17:00 uur

-Quinta Essentia in Zwaanshoek-

Een goed gesprek met… de Dieren!

met Piek Stor &  Petra Maartense
X

Wat volgens velen gewoon ‘niet kán’, is voor anderen de meest ‘natuurlijke zaak’ van de wereld. Welkom op een grensverleggende lezing, over het communiceren met dieren. Piek Stor heeft deze communicatie met dieren tot haar beroep heeft verheven.  Daarmee heeft zij al veel mensen geholpen hun eigen dier beter te begrijpen en allerlei lastige situaties op te lossen.

Ook deelt ze met veel plezier de interessante gesprekken die ze had met allerlei ‘vrije’ dieren. Vrije dieren, want ze zijn niet wild in haar ogen. Inmiddels ‘sprak’ Piek al zo’n 170 diersoorten, waarvan er ruim 70 aan bod komen in het boek ‘In de Stilte hoor je alles’. Dit boek schreef ze sámen met Petra Maartense. 

Piek Stor leeft in een wereld, waarin ze dieren als gelijkwaardige partners beschouwt. Maar steeds meer mensen ontdekken de wijsheid van de dieren en herontdekken hun eigen vermogens om met dieren te communiceren. “Een gesprek is altijd weer anders, altijd verrassend en keer op keer indrukwekkend,” vertelt Piek. Zij kan zelf nooit van tevoren inschatten wat eruit komt.

Piek Stor en Petra Maartense met de bekroning van hun bijzondere samenwerking. Het inmiddels bijna uitverkochte boek ‘In de Stilte hoor je Alles’.

Sterker nog: Dierencommunicatie vraagt van je dat je open staat en dat je je eigen oordelen opzij zet. Anders lukt het je niet. En dan gaat er een wereld voor je open. Piek Stor communiceert inmiddels ruim tien jaar met dieren en werkt ze dagelijks samen met Petra Maartense, die ook bij deze lezing haar steentje zal bijdragen.

Inmiddels geven Petra en Piek, door de groeiende belangstelling voor dierencommunicatie, cursussen en workshops over de communicatie met dieren. Voor iedereen die meer wil weten over dit verleggen van grenzen..! En zelf wil leren communiceren met dieren: “Het verruimt je blik op het leven, we kunnen veel leren van de dieren.”

De aarde beweegt zich naar een ‘hoger’ plan.
En dat is te merken aan de boodschap van bijna álle dieren.. Dieren wijzen ons de weg en daarom deze lezing. We maken je deelgenoot en nemen je mee in de Stilte, waarin je alles hoort. Maar, zoals de leeuw betoogt: “Dan moet je wel luisteren. Het ‘hogere’ doel is respect voor alles en iedereen.” 

En zo brengen ook de bijen ons via Piek eenzelfde boodschap:
“Er is een schone aarde nodig. De aarde moet ‘omhoog’ gebracht worden.” Maar ook dolfijnen zijn duidelijk boodschappers van hetzelfde motto: “Streef naar het hogere, help als mens de aarde ‘omhoog’ te brengen. Toon geen onverschilligheid, maar accepteer wel dat de dingen zo gaan als ze gaan. Laat je niet ontmoedigen, weet dat alles zin heeft. En dank elk dier dat zich opgeofferd heeft.” 

* * *

x

zondag 2 december
van 14:00 – 17:00 uur

-Quinta Essentia in Zwaanshoek-

Het mysterie van je pijnappelklier..!

door bioloog dr. Saskia Bosman

x
Als je haar nog niet kent, dan wordt dat écht de hoogste tijd..! Dr. Saskia Bosman is opgeleid als medisch bioloog en heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van celbiologie, hersenen, bewustzijn en ook op het gebied van landbouwgewassen. Daarnaast heeft ze zich toegelegd op persoonlijke groei, meditatie en energetisch werk. Saskia verdiept zich al 40 jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van het milieu (Aarde en kosmos).

De pijnappelklier is gesitueerd midden in onze hersenen en speelde zelfs voor de Egyptenaren al een essentiële rol in de verbinding van menselijke geest en zijn lichaam en de mens met zijn spirituele wereld.

Saskia wil vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog doelbewust verbindingen leggen tussen materie en bewustzijn, tussen lichaam en geest. Zij heeft het doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie. En wie -zoals zij- goed rondkijkt in het wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 15 jaar, vindt heel veel aanwijzingen hoe we als mens ons welzijn en onze verdere ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Daarbij gaat het vooral om het aanpassingsvermogen van ons DNA te gebruiken. Met ons bewustzijn blijken wij zelfs de genetische informatie in het DNA zélf te sturen. En welke verbindingen de neuronen (zenuwcellen) in onze hersenen en in de rest van ons lichaam maken met andere neuronen. Onderzoek naar allerlei vormen van meditatie en meditatieve beweging (waaronder yoga) laat vanaf het DNA-en celniveau zien, hoe lichaam en geest uit een stresspatroon naar een staat van rust en harmonie gaan.

Vanuit ons innerlijk wordt met behulp van het DNA een nieuwe basis gelegd, waardoor de hersenen letterlijk nieuwe circuits kunnen aanleggen om dit te ondersteunen. Sluimerende talenten worden wakker. Voor haar lezingen en workshops, reist Saskia door heel Nederland en wij zijn er trots op, haar in deze serie bewustzijnsverruimende lezingen, te verwelkomen, om haar verhaal te vertellen over het mysterie van onze pijnappelklier.

Een orgaan dat diep in onze hersenen ligt; kijk eens naar het rode stipje in de draaiende animatie hierboven; dát is de grootte én positie van dit essentiële kliertje. Deze pijnappelklier speelt bij de genoemde processen, een essentiële rol, als antenne voor binnen en buiten. Daarom wordt er vaak gesproken over de evolutie van de pijnappelklier als derde oog. De kristalletjes in de pijnappelkliercellen zijn als zenders en ontvangers en de pijnappelklierhormonen maken verschillende bewustzijnsstaten mogelijk…! In één woord dus: mysterieus.

Over de rol van de pijnappelklier bij behoud van onze gezondheid, bij ziekten en genezing. De biologie van de pijnappelklier als middelaar tussen ons lichaam en onze omgeving. Maar ook over de verkalking van de pijnappelklier door.. FLUOR en wat (fysiek en energetisch) ertegen te doen. Enkele meditatieve oefeningen om de reiniging en balancering van je pijnappelklier te ondersteunen. Als je hiernaast de positie van de pijnappelklier in onze hersenen ziet (rode stipje), besef je dat deze klier bijna letterlijk de ‘kern’ van ons wezen is..

* * *
X

zondag 9 december
van 14:00 – 17:00 uur

-Quinta Essentia in Zwaanshoek-

Numerologie: ’n mystieke reis langs de getallen..!

door Marleen van Wegberg

x

Vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk waar we nu zijn aangeland, maakten we ook een mystieke reis langs de getallen. Vanaf de Oudheid tot in het heden, is de verborgen betekenis van getallen in de Kabbala, in de Bijbel en in andere oude geschriften genoemd en geroemd. Maar wat weten we er eigenlijk van.. Wat weet JIJ er eigenlijk van..?

Marleen van Wegberg neemt je mee langs een verborgen geschiedenis van de getallen, over leringen die in het geheim werd doorgegeven in de vroegere mysteriescholen. Alles wat vanaf de oudste tijden in Egypte in de vorm van symbolen en rituelen werd onderwezen, is telkens wanneer de mensheid er aan toe was om de zin ervan in te zien, stukje bij beetje onthuld.Voor de goede orde: het gaat uitdrukkelijk en letterlijk alleen over ‘getallen’, en dus niet over ‘cijfers’ of ‘nummers’. ‘Getal’ heeft betrekking op de kwalitatieve betekenis en is verbonden met de onstoffelijke wereld, de wereld van de geest, terwijl de woorden ‘cijfers’ en ‘nummers’ de kwantitatieve betekenis van getallen aangeven, die betrekking heeft op de materiële wereld..

Hoe onthullen getallen het proces van de schepping van de aarde en het leven van de mensheid in de dualiteit? Kunnen we het geheim van de getallen in ons persoonlijke leven ontsluieren en onszelf en anderen verrijken met de immense, verborgen kennis die in getallen besloten ligt?

In deze Aquariustijd kunnen we steeds dieper gaan ontdekken dat de oude getallenleer een ingenieus, mystiek en symbolisch systeem is, waarbij getallen als het ware bakens van Licht zijn die ons kunnen leiden op onze levensweg, dwars door de chaos en verwarring die we heden ten dage kunnen ervaren heen. Marleen over het Aquariustijdperk:

“Over de relatie van het Aquariustijdperk en de energie van het meestergetal 55 kan ik het volgende zeggen..  In de traditionele numerologie is het getal 55 geen meestergetal, evenmin als 66, 77, 88 en 99 dat zijn. Mijn ervaring met de energie van de getallen is dat in deze eeuw in de overgang van het Vissen- naar het Aquariustijdperk de hogere trilling die met dit getal 55 verbonden is aan het vrijkomen is.

Dat heeft te maken met de ontwikkeling van een steeds groter deel van de mensheid naar het Christusbewustzijn, het bewustzijn van liefde en eenheid van alles dat leeft. Dit bewustzijn draagt een verlossende en bevrijdende kracht in zich, die de aarde en haar bewoners kan leiden naar het nieuwe tijdperk van vrede en broederschap en de vijfde dimensie.

Het Vissentijdperk had invloed van het meestergetal 44 en dat was van grote invloed op de aarde en de mensheid. 44 heeft te maken met een balans vinden tussen het fysieke- (materiële) en het geestelijke (spirituele), het scheppen van de fundering van ons nieuwe leven en het dieper incarneren in de stof, de materie (4). De dubbele kracht van de 4, het getal van de aarde en vormgeven, reikt het vermogen aan, om zaken niet alleen praktisch goed te realiseren maar ook naar een  hoger niveau te tillen.

In de komende Aquariustijd kunnen we als mensheid, met onze inmiddels goed ontwikkelde mentale vermogens, weer gaan excarneren, ons dus losmaken van de gevangen/gebondenheid in materiële zaken om ons bewustzijn te gaan verheffen naar de geestelijke wereld. Dus naar het niveau van compassie, wijsheid en eenheid, verbonden met de Hiërarchie. Deze bewustzijnsverhoging die te maken heeft met bevrijding en verlossing wordt weergegeven door het meestergetal 55 als een logisch vervolg op de afnemende invloed van 44. Uiteraard is dit een proces dat eeuwen in beslag neemt, maar voor velen is de werking van 55 is al merkbaar.

Bijvoorbeeld in allerlei tegenbewegingen die in deze tijd ontstaan, als reactie op het doorgeslagen materialisme en misbruik van de planeet Aarde en haar bewoners. Als het bewustzijn van de mensheid in totaliteit hoog genoeg is, kan het ‘vijfde rijk’ neerdalen op Aarde en breekt de al lang geleden voorziene ‘gouden dageraad’ voor de mensheid aan.

Op dit moment lijkt de tijd er dus rijp voor te zijn om die vrijkomende potentie van de meesterlijke 55 aan te gaan spreken als mensheid, door het hogere bewustzijn van eenheid en compassie vorm te gaan geven in de wereld. Het meestergetal 55 heeft niet alleen een grotere potentie dan een gewoon dubbel getal, maar het geeft deze trilling ook meer uitdagingen en obstakels die moeten worden overwonnen.

Vanzelfsprekend roept dit ‘grotere licht van het hogere bewustzijn’ evenredige duistere krachten op. En ja, dat merken we nu in deze overgangstijd! Een meestergetal draagt een potentie in zich, geen zekerheid. We moeten de kracht van dit getal nog wel waar gaan maken, allereerst in ons individuele leven en als gevolg daarvan geleidelijk als mensheid in totaliteit.”

Onlangs verscheen Marleen’s boek, waarvan je de coverafbeelding hier boven ziet; een intrigerend verslag van de mystieke reis, die zij zelf ook maakte, vanaf het moment dat getallen haar interesse hadden gewekt. Een reis, zo blijkt, die we allemaal ook innerlijk kunnen maken. De oude mysteriën werken ook nu nog diep door in ons menselijke bewustzijn.

Met behulp van uniek overgeleverd materiaal heeft Marleen antwoorden gevonden op veel vragen. En zal ze in deze lezing ook een beeld geven van de praktische, dagelijkse toepassing van de getallenleer. Dit mede aan de hand van de levens van inspirerende personen, zoals Mahatma Gandhi, Barack Obama, Nelson Mandela, Michael Jackson en Angelina Joli.

Marleen van Wegberg is als docent, numeroloog en holistisch coach verbonden aan Centrum voor Mensontwikkeling en Spiritualiteit. Zij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen op hun levensweg en het bieden van handreikingen op het gebied van zingeving en zelfontplooiing, vanuit een gnostische levensvisie. Ook geeft zij leergangen en cursussen op het gebied van numerologie en mystiek. Marleen schreef eerder HIER op de site een artikel over het magische jaar 2018, dat feitelijk (2+0+1+8 = 11) een meestergetal representeert. Wat meestergetallen zijn, zal Marleen ook uitgebreid vertellen in haar lezing!

* * *

x

zondag 16 december (11:00 – 15:00 uur) in
– Zijlweg 1 – 2013 DA Haarlem

Sterven doe je zelf..!

De wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn

door Martijn van Staveren
X

Martijn van Staveren neemt je mee naar een aantal ervaringen welke hij van kinds af aan mee maakt en ver terug gaan in de zogenaamde tijd voor de geboorte op de Aarde. Hij noemt zichzelf vrijuit spreker en deelt openlijk zijn belevingen om het collectieve bewustzijn op Planeet Aarde mede in beweging te brengen. Hij heeft gedetailleerde herinneringen uit andere werelden over het potentieel ‘waarneming & observatie’ vanuit het Vrije Hart en draagt informatie in zich, die nu op Aarde wederom zichtbaar aan het worden is.

Deze lezing gaat over de wederopstanding van de Innerlijke Kracht van wat we ook wel ‘bewustzijn’ noemen. Gedurende zijn hele leven, doet de Mens ervaringen op, draagt hij ervaringen van voorouders in zich (DNA) en is hij onderdeel van een collectief bewustzijn. Dit cluster aan invloeden heeft een enorm effect en uitwerking in hoé de Mens zijn leven ervaart, hoe hij leeft, hoe hij zich vormt en welke normen en waarden daarbij worden gehanteerd.

Vooral in de Oosterse culturen is reïncarnatie een essentieel onderdeel van de levensvisie.

Daarbij verliezen we té vaak, de afsluiting van het Aardse leven en de overgang naar een ander bewustzijn uit het oog. En dat deze overgang, onlosmakelijk verbonden is aan de manier waarop en vanuit welke overtuigingen er geleefd wordt. Steeds meer mensen komen tot het inzicht en besef dat er meer gaande is dan de tot nog toe bekende en besproken modellen van leven en dood, de betekenis hiervan wordt verruimd en krijgt steeds grotere inhoud en betekenis.

Wie is de Mens, wat is er vóór het leven op Aarde? Wat is de dood voor een ‘proces’ en kan het zijn dat de dood een uit verschillende fases ingeleid moment is, waarbij er ‘belangen spelen’ welke tot nu toe buiten beeld werden gehouden? Kan de dood een simulatie zijn van een veel grotere overgang naar iets buitengewoons?

Naast de eigen ervaringen, zijn voorouderlijke historie (DNA-geheugen) en collectief bewustzijn, gaat de Mens ontdekken dat er meerdere factoren actief zijn in het Menselijke bewustzijn. En laten nu juist déze factoren spelen de hoofdrol tijdens het moment wat wij ‘sterven’ noemen. De overgang naar een andere Wereld. Over-lijden.

Nadat je in deze lezing hebt gehoord wat de dwarsverbanden zijn tussen de daadwerkelijke Wederopstanding van de Mens en het bevrijden van het Innerlijke Bewustzijn, zal jouw kijk op de dagelijkse werkelijkheid van jezelf en het moment van overgaan nooit meer hetzelfde zijn. Het maakt je krachtiger in jezelf en naar je eigen handelen toe. Bewust-Zijn is iets anders dan je bewust worden. De informatie die Martijn aanreikt, is van zeer grote waarde, voor diegene die dieper willen kijken naar wat ware Kracht nu werkelijk is. En van hieruit zichzelf, als autonoom wezen, gedurende zijn leven op Aarde, willen ervaren.

xOp dit moment is de lezing van Martijn van Staveren reeds volgeboekt.
Dat betekent natuurlijk ook dat we onze korting voor boeking van 4 lezingen-met-korting moeten beëindigen.

* * *

Voor reserveringen  van de andere lezingen,
maak je hieronder je keuze uit de verschillende opties.
En je kunt tegelijkertijd ook voor meerdere personen per lezing boeken.

Vul al je persoonlijke gegevens in en doe de betaling via I-Deal of naar wens op andere wijze.

Je kunt ons voor vragen bereiken via contact@wanttoknow.nl.
Na ontvangst van je reservering en betaling,
ontvang je van ons bevestiging van de definitieve boeking.

We zien je graag bij deze lezingen!

* * *

Totaal: € -

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.