Advertentie

Stikstofdiscussie stik in zijn eigen absurditeit..!


x

Stikstofdiscussie stik in zijn eigen absurditeit..!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

Zowat iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat de stikstofuitstoot de komende decennia verder dient te dalen. Maar dat we vele miljarden zouden moeten ophoesten en volledige bedrijfstakken (boeren en tuinders) decimeren voor een drastische reductie op korte termijn, is echter absoluut absurd.

Valt/viel deze stikstof-discussie ten prooi aan de ‘Woke’-club/discussie? Misschien wel. Ook in dit geval wordt immers een probleem aangegrepen om, met de nodige machtswellust, absurde maatregelen op te leggen. De ‘cancel’-cultuur, je kent het..! Hier in ons land is trouwens al gebleken dat het huidige, € 25 miljard kostende stikstofplan lang niet voldoende zal zijn (HIER). Kun je het je voorstellen..?? Meer nog, zelfs bij het volledig afschaffen van de veehouderij kunnen geen nieuwe vergunningen meer verleend worden voor activiteiten waarbij stikstof uitgestoten wordt..! Waar zijn we mee bezig..? Maar lees rustig door:

Zowat heel Nederland ligt namelijk binnen de 25 kilometer van ‘beschadigde’ natuur (HIER). Dit wil zeggen, van natuur die zich aanpast aan de wijzigende omstandigheden.. Ook in België hoopt de verantwoordelijke minister ook een stikstofkader in te voeren dat, met zijn ‘noodzakelijke’ discriminatie van de landbouw, juridisch natuurlijk onhoudbaar is (HIER) en via de rechtbank verder onderuit gehaald dreigt te worden. Het hele verhaal moet ons door de strot geduwd worden, bijvoorbeeld ‘omdat er anders een vergunningenbouwstop dreigt’.

Alsof een dergelijk kaduuk kader (HIER), inclusief de beruchte kritische depositiewaarde, niet zal gaan leiden tot tal van rechtszaken en vernietigde vergunningen.. Het valt te vrezen dat het verlangen om tegen de verkiezingen uit te pakken met een drastische ‘oplossing’ groter is dan de eerlijkheid en wijsheid vereist om in te zien dat ze niet duurzaam (HIER) is. Of het juridisch überhaupt mogelijk is, is de vraag, maar hopelijk komt er binnenkort toch een redelijk stikstofkader voor de verdere maar geleidelijke afbouw van de stikstofuitstoot.

Waar hebben we het nu eigenlijk over..??
De vereiste technologie is, wat de landbouw betreft, steeds meer voorhanden, maar de starheid van politici zoals Christiane vd Wal, wil deze ze blijkbaar niet erkennen. Waarom eigenlijk niet? Wordt het dan té onoverzichtelijk? Past het niet in de onteigeningsagenda van VVD en D66? Maar voor een groot stuk komt die reductie er trouwens sowieso, dankzij de groene transitie in binnen- en buitenland.

Het zijn deze ECHT wetenschappelijke experts, die geen goed woord over hebben voor de D66-schreeuwpartij over ‘stikstof-reductie’. Klik op de illustratie voor FEITEN-materiaal, dat niet veel nodig heeft, om de hele miljarden-operatie te ondermijnen..!

Vandaar misschien ook, dat er in tal van andere Europese landen weinig of geen gedoe is rond stikstof, maar wel op basis van dezelfde Europese regelgeving. Laat staan dat journalisten, de lezers  van hun dagbladen zouden waarschuwen voor een dreigende ‘implosie’ (HIER) van de natuur.  De vraag is trouwens ook, of de gemiddelde natuurliefhebber veel van die reductie gaat merken.

Wist jij dat de stikstofuitstoot in de Lage Landen meer dan 30 jaar geleden op een niveau piekte, dat zowat drie keer hoger lag dan het huidige niveau (HIER). Toch is er niks bekend -in dit kader- over gigantische en alles overwoekerende brandnetel- en braamwouden die zich nu eindelijk aan het terugtrekken zijn… Dus waarom zou de doorsnee burger (versus een gespecialiseerde ecoloog) dan binnen twintig jaar wél significante gevolgen zien van een procentueel misschien vergelijkbare maar in absolute termen veel geringere reductie?

De meer dan incompetente Christiane van der Wal, minister van Stikstof.. Altijd opgewekt, zich kennelijk niet bewust van de enorme luchtbel waar ze mee in de weer is..!

De mythe van de stikstofcrisis..!
De continue rampspoedberichten, die ook over de Vlaamse natuur (HIER) worden rondgaan, over de impact van stikstof, zeggen misschien meer over de blinde regelzucht van de EU (en over de wetenschap (HIER) erachter) dan over die natuur. Zo leren we dezer dagen, dankzij een in samenwerking met Natuur & Bos gemaakte tv-reeks, bijvoorbeeld hoe mooi, rijk en divers ook de Belgische natuur (HIER) wel is. Jawel: dezelfde natuur die al zowat een halve eeuw in een giftig ‘stikstofbad’ aan het sudderen is.

Los hiervan is het me totaal onduidelijk, waarom bepaalde stikstofgevoelige habitats zich NIET zouden mogen aanpassen aan door mensen en vee veroorzaakte stikstofuitstoot en elders wel aan door (andere) dieren veroorzaakte stikstofuitstoot. Of, anders gezegd, waarom de huidige uitstoot in België. van 25 kg stikstof/hectare (HIER), ‘onnatuurlijk’ zou zijn en de traditionele 4 kg/hectare heel ‘natuurlijk’. En de natuur zelf? Die doet daar nochtans niet moeilijk over: is er teveel stikstof voor heide, dan schakelt ze gewoon over op gras. Tegen 2050 zal ze allicht het omgekeerde doen. Dus waarom al die herrie..?

Natuurlijk bedoelt men dat de biodiversiteit er volgens experts hoger zou kunnen zijn, terwijl veel soorten er wel gedijen of zelfs floreren. Is een biodiversiteit die, bijna zeker tijdelijk, 70% of 60% bedraagt van de potentiële diversiteit werkelijk ongezond? Of de natuur is ‘uit balans’ (HIER) wegens de huidige toevoer van stikstof, terwijl ze eerder een moeizame ‘balans’ bereikt had in een stikstofarme omgeving. Kletskoek toch, want als dat zo is, waarom mag ‘de natuur’ dan nu niet een nieuwe ‘balans’ bereiken in een stikstofrijkere omgeving (gesteld dat de idee van een ‘natuurlijke balans’ (HIER) überhaupt steek houdt)?

Kortom...
Wat een kletsverhalen, wat een ‘humbug’… Want zo zijn er wel meer ‘netelige’ kanttekeningen en vragen te bedenken. Zoals: als stikstofoxiden werkelijk zo slecht zijn voor de gezondheid, waar zijn dan de duidelijk hogere mortaliteitscijfers in gebieden met de hoogste stikstofneerslag? De meest belangrijke en ultieme vraag is echter retorisch van aard: indien een man dezer dagen een vrouw kan worden door zich vrouw te noemen, waarom zouden politici en journalisten dan geen acuut stikstofprobleem in het leven kunnen roepen, door er voortdurend maar op te hameren dat er een dergelijk probleem is?

Cijfers zijn dan kennelijk niet nodig, maar referenties naar ‘wetenschappelijk onderzoek toont aan’, is dan kennelijk voldoende voor lege retoriek en miljarden kostende idiotie..!

4 gedachten over “Stikstofdiscussie stik in zijn eigen absurditeit..!

 1. Er bestaat een drie-stekelige baars met nogal giftige stekeltjes, die zich bij voorkeur bij het open riool ophoudt…..en bij voorkeur sabbelt aan de uitgespoelde ontlasting.

  In de volksmond noemt men dat ook wel een drolbaars.

  Hier ten lande zou het dier ( als je een strontvretende vis zo mag benamen) dus uitgestorven moeten zijn.

  Nou heb ik Minerva Leiden nogal eens aangewezen als de kweekschool voor het Nederlandse en Europese parlement…..heb het een stinkput genoemd waar het omhooggevallen tuig met poen teveel haar telgen dumpt om zoveel mogelijk vuile streken aan te leren….en als je daar goed genoeg in geworden bent, mag je meedoen in het politieke spelletje…..en als je daar dan h’e’el goed in geworden bent…..Wow …..dan word je uitgenodigd op de Bilderberg conferentie.
  Daar aangeland heb je waarschijnlijk je ziel al verkocht, en ben je mentaal zodanig gedepriveerd en in dier voege als mens uitgeschakeld, dat er niets anders meer over is dan je machtshonger.

  Hoe meer de mens de controle over zichzelf verliest, hoe groter de behoefte om de wereld te koeioneren. Dat zien we aan Tjeerdje de wormenfluisteraar …….die wel even zal dreigen met het afnemen van alle rechten van de boeren. Inhoudelijk niets te melden ……niet in staat om rapportage te begrijpen lult hij zich als een drolbaars door zijn eigen stront……..en dat kan hij omdat zijn hol te hoog zit, en aan de voorkant ……grijns…….met mijn excuses aan de drolbaars voor de vergelijking.

  Zie het corrupte Europese wereldje. Alles mag, als je maar niet betrapt wordt.

  Maar ja ……we zien vooral uiterst middelmatige typetjes, die letterlijk van toeten noch blazen weten.
  Dictators zijn middelmatige mensen, met een grote behoefte aan onderknuppels …..en bij de 2e kamer, en vooral bij het kartelletje…….zie je de absolute middelmatigheid. Iets creëren is een kunst die ze daar niet verstaan……want ze missen daar de essentiële mentale emolumenten voor.
  Zei ik net niet iets over het inleveren van je menszijn op weg naar de top?

  Er blijven slopers over…….die met behulp van de onderknuppels in het zadel kunnen blijven. Onder ambtenaren zijn het sufkoppen…..bij de politie opgewonden standjes met een grote behoefte aan ( daar heb je hem weer ) koeioneren…….en als je niet buigen wil voor die giftige bijt-mentaliteit en protesteert…… het helemaal niet erg vind om je verrot te slaan.

  Drie jaar geleden is de vreugde verdwenen in een meedogenloze moordpartij. De veroorzakers zitten er nog steeds. De meelopers zijn te stom……te laf.

  Nog steeds is uitwisseling van gegevens onmogelijk. De geest van de burger is gekraakt in de Covidpers van deze Stasi-bende….de factcheckers hameren door….de angst om toe te geven dat je iets niet kunt, hebt gefaald…….onmogelijk om daar naar te kijken.

  En zeker bij die school drolbaarzen. Die zijn alleen maar geweld aan het uitoefenen om niet onder ogen te hoeven zien dat ze hebben gefaald.

  Ik zal er niet voor buigen.
  De bijl staat klaar.

 2. Tja, wie ben ik om in debat te gaan met professor Hanegraaf.
  zijn verhaal over KDW en OPS is helder en buiten kijf. het probleem is echter – zoals hij zelf ook zegt – dat er geen andere gereedschappen zijn op dit moment. met andere woorden: we moeten het er mee doen bij gebrek aan beter. uiteraard is dat zeer onbevredigend maar je moet wat. en omdat deze meettechnieken in heel Europa worden gebruikt, is er in elk geval onderlinge vergelijking mogelijk.
  omdat we NU maatregelen moeten nemen zullen we het er mee moeten doen.
  wie een betere methode kent, hij/zij kome direct naar voren…..!
  maar misschien kunnen we inhetmeer vragen nog even door te gaan met zijn/haar scheldkanonnade, wellicht dat de juiste meetmethode ons dan zomaar pardoes in de schoot zal vallen.

 3. Zoals uit het artikel van WTK blijkt, is er dus ook een “stikstofprobleem” in Vlaanderen, of ten minste in de Vlaamse regering.
  Een interessante analyse is er in de volgende Nederlandse bron :
  https://vilt.be/nl/nieuws/waarom-duitsland-geen-stikstofprobleem-heeft-en-vlaanderen-en-nederland-wel
  met citaten :
  “Waarom Duitsland geen stikstofprobleem heeft en Vlaanderen en Nederland wel “ 9 februari 2023 De stikstofcrisis in Nederland, en bij uitbreiding ook in Vlaanderen, is een beleidsmatige en juridische keuze. Dat stelt hoogleraar Omgevingsrecht Chris Backes, een Duitser die aan de Nederlandse universiteit van Utrecht werkt. Hij hekelt ook het feit dat Nederland vooral toetst op de kritische depositiewaarde en niet op natuurkwaliteit……….
  Het is een vraag die ook wel te horen is bij Vlaamse land- en tuinbouwers: hoe komt het dat andere lidstaten geen stikstofprobleem hebben terwijl ook zij te maken hebben met hoge stikstofdeposities en ze onder hetzelfde Europees natuurrecht vallen. Op de website Binnenlands Bestuur, een platform voor Nederlandse ambtenaren en bestuurders, geeft Chris Backes, hoogleraar Omgevingsrecht, een antwoord op die vraag nadat hij hierover een artikel publiceerde in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht……………
  Nationale juridische kaders en rechtscultuur geven doorslag
  Als Duitser en als hoogleraar aan een Nederlandse universiteit is hij vertrouwd met de situatie in beide landen. Hij neemt ook Italië, Denemarken, Vlaanderen en Wallonië mee in zijn analyses. Backes is van mening dat de Nederlandse stikstofcrisis een uniek fenomeen is. De omgang met stikstof in Europa wordt volgens hem sterk bepaald door “nationale juridische kaders en nationale (rechts)culturen”…………
  De hoogleraar ziet dat de verschillende lidstaten anders omgaan met hetzelfde Europese rechtelijk kader. “Als je de omgang met stikstof vergelijkt in Duitsland, Italië, Wallonië, Vlaanderen en Nederland, dan zie je dat in Italië de stikstofuitstoot niet als een probleem wordt onderkend omdat niemand het als een probleem op de agenda zet. De natuur gaat daar ook achteruit en ook daar is te veel stikstof. Maar beleidsmatig en juridisch wordt dat niet als een probleem ondervonden. Niemand gaat naar de rechter en zegt: dit kan niet.”…..
  Wallonië kan je naast Italië zetten, meent Backes. Vervolgens komen landen als Duitsland en Denemarken. “Zij besteden wel aandacht aan de stikstofuitstoot, en ook hier zijn rechterlijke procedures, maar men gaat toch anders om met het probleem. Duitsland hanteert bijvoorbeeld heel hoge drempelwaarden. De redenering daar is: Alle stikstofbronnen waarvan de depositie lager is dan 21 mol bekijken we niet, we zeggen dat zo’n bron geen gevolgen heeft. Ter vergelijking, in Nederland ligt de drempelwaarde op 0,0001 mol”, verduidelijkt de hoogleraar Omgevingsrecht.” (=einde citaten).
  Ik verwijs naar de volledige tekst in de brug. Wat Prof Backes niet vermeld, is de verborgen agenda die m.i. schuil gaat achter dit stikstofprobleem, dat in eerste instantie een politiek probleem is, dat verschilt van land, en pas op de agenda komt als men het nodig heeft voor een doel, dat veelal niets met het klimaat te zien heeft.
  Het werkelijke doel kadert imo in Agenda 21 -30, en dat is er opgericht de voedselproductie uit te schakelen zoals ten andere ook de energie en de industrie. We dienen volledig afhankelijk te worden van het buitenland, en dit is dan weeral een onderdeel van de “interdependence” binnen de NWO. Een systeem dat ook werd toegepast in de USSR, om alle gebieden onder controle te houden.

 4. Nog een bijkomende bron die het voormelde bevestigt :
  https://palnws.be/2023/03/landbouw-en-voedselexpert-louise-o-fresco-stikstofprobleem-is-politieke-keuze/
  met citaat :
  “België en Nederland zijn zélf verantwoordelijk voor de (politieke) problemen rond stikstof. Dat zegt de Nederlandse wetenschapper en schrijver Louise O. Fresco. “Europa zegt niets over stikstof”, vertelde ze in De Afspraak. België en Nederland hebben gekozen voor stikstof als belangrijkste meetwaarde om de kwaliteit van de natuur in stand te houden. De stikstofnormen in België en Nederland zijn ook veel strenger dan in veel andere Europese landen. “Omdat de natuur(beschermings)organisaties een heel grote rol hebben gehad.” (=einde citaat) .
  Wat echter niet vermeld is, is imo het werkelijke doel : de vernietiging van de landbouw en de voedselbevoorrading.
  Over de verborgen agenda’s, een recente publicatie, waarin voorgesteld wordt het voedsel en de energie te rantsoeneren, zoals tijdens WO II :
  https://www.zerohedge.com/political/academics-call-wwii-style-rationing-food-and-fuel-stop-climate-change
  met citaten :
  “As we have outlined outlined in detail many times in the past, there is little to no concrete evidence supporting the theory that man-made carbon emissions have any relevance whatsoever to weather and climate change. There is no evidence of a “climate crisis” and no evidence that human industry and agriculture makes a negative impact on the Earth’s temperatures. There is no evidence that carbon emissions have a causation effect on global warming and no evidence to support “tipping point” theories that assert that a mere 1.5°C increase in temps will lead to environmental catastrophe. ….
  Climate activists relying on a tiny time frame of around 100 years of our planet’s weather history as evidence to support their claims while ignoring the millions of years of temperature changes that occurred without human input is alarming and anti-science. In fact, the Earth has been much warmer (and cooler) multiple times in its history that it is today suggests that people have very little influence on the climate in general. …
  Het belangrijkste is m.i. het besluit in de volgende paragraaf :
  “The creation of the climate crisis bogeyman is an obvious ploy for centralized authoritarianism in the name of “the greater good.” It’s a tiny minority of money elites and political elites fabricating the threat of an impending planet-wide disaster while paying groups of activist scientists billions of dollars to support the false claims. Then, these same elitists offer their own solution, which is to give them even more power to dictate every detail of the lives of average citizens while limiting our access to food, energy and other resources vital to survival (or rebellion). ….
  This is about creating a world in which every individual is required to constantly justify their existence and prove they are worthy to the globalist machine. It is tantamount to emissions based slavery….” (=einde citaten).
  Dit citaat vat het m.i. dan ook kernachtig samen wat deze verborgen agenda is.
  En met betrekking tot Nederland, dus terug naar de hongerwinter van 1944-45, om het klimaat te redden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.