Advertentie

Van 13% → 100%; verplicht vaccineren verplegend personeel..??


x

x

Van 13% → 100%…?

Verplicht vaccineren verplegend personeel..??

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Er wordt onderzoek gedaan naar gedaan naar de mogelijkheid om de jaarlijkse griepprik verplicht te stellen voor medewerkers in de zorg. Het is staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid die daarmee aan de wens van ‘deskundigen’ tegemoet komt. Wie die deskundigen zijn, is niet bekend gemaakt, noch is bekend gemaakt wie NIET voor een dergelijke maatregel zijn/waren. Het zal ongetwijfeld allemaal ‘democratisch’ zijn afgewogen.. De door Blokhuis vertrouwde ‘deskundigen’, brachten advies uit naar aanleiding van de zware griepgolf van de winter van 2017-2018.

Deze griepgolf was veel langer dan normaal en duurde zo’n achttien weken; er werden ongeveer 900.000 mensen ‘getroffen’ door griep en er stierven zo’n 9500 mensen méér dan normaal in diezelfde tijd van het jaar. Reden voor paniek kennelijk, maar in hoeverre er hier sprake is van een causaal verband, met wél of niet-vaccineren tegen griep is niet duidelijk. Blokhuis heeft deze informatie niet ter beschikking gesteld en is het naar ons idee maar de vraag of er überhaupt informatie over deze essentiële relatie tussen griepprik en deze griepgolf in Nederland.

Bizar: NOG NOOIT BEWEZEN EFFECTIVITEIT GRIEPPRIK..!!
Want we hadden natuurlijk ook een ijskoude periode, waarin ervaringsgewijs ALTIJD meer (vooral oudere) mensen sterven.. (HIER) Deze info zal -zo nemen wij aan- wel meegewogen zijn, in het bewijs/afwegingsproces om deze maatregelen af te kondigen toch? Maar, voordat we verder gaan, is het wellicht goed om eens te luisteren naar huisarts Van der Linden, een uiterst erudiete, zeer ervaren en belezen 75-jarige dekundige, die zich volledig heeft verdiept in het verschijnsel vaccinaties in het algemeen en deze bizarre griepprik in het bijzonder.. (Klik op illustratie of HIER voor dit artikel en het interview-geluidsfragment.)

Artikel uit 2014 over de NOOI_BEWEZEN griepprik en het feitelijk verkwanselen van € 60 miljoen jaarlijks. (KLIK voor Artikel)

Nu moet er ineens, volgens deze ‘deskundigen’, worden gestreefd, naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder zorgpersoneel, het liefst dient de vaccinatiegraad onder deze groep verzorgenden, naar 100% worden getild.  Niet alleen de medewerkers, maar ook de patiënten zijn daardoor beter beschermd, zo roepen deze ‘deskundigen’..

En ja, staatssecretaris Blokhuis blijkt het dan eens met de deskundigen, want wat heeft hij nou eigenlijk voor kennis over deze materie.. Daarom wil Blokhuis voor begin volgend jaar, dit verplicht-vaccinatie-onderzoek laten uitvoeren. Zoals hij zegt “Om te verkennen of het wenselijk is én mogelijk, om griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel verplicht te stellen, of dat er andere maatregelen zijn die de vaccinatiegraad zullen doen stijgen”.

En natuurlijk komt er dan de cijfer-propaganda..
Er wordt beweerd, dat op dit moment ongeveer 30% van zorgpersoneel ingeënt is tegen de griep. Bizar is dat dit percentage wordt genoemd op verschillende sites, terwijl wij op de site van de ‘Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra’ simpelweg het werkelijke percentage wisten te vinden. 13% van het verplegend personeel laat zich maar inenten. Een cijfer dat Blokhuis toch te denken zo moeten geven. Want als het ziekenhuispersoneel INCLUSIEF ARTSEN, al in zo’n lage mate een (griep)vaccin laat toedienen, wat dien je daar dan als griep-kwetsbare burger’ wel niet van te denken.

Of is dit preciés de reden dat het ziekenhuispersoneel als ‘voorbeeld’ dient te worden gebruikt..? Volgens ‘de deskundigen’, zo gaat het nieuwsbericht verder, is het advies ook om een nieuw, effectiever griepvaccin te gebruiken. Laat ons raden.. Zal dit dan niet ook weer een stuk duurder zijn, doordat er zoveel ‘Research en Ontwikkelingskosten’ inzitten..? Maar wat blijkt..? Ook dit advies wordt door Blokhuis overgenomen..

En ja hoor, daar komt de aap uit de mouw… “Het nieuwe vaccin is weliswaar duurder, maar Blokhuis vindt het belangrijk om het best beschikbare vaccin in te zetten. Die nieuwe entstof is waarschijnlijk pas in de winter van 2019-2020 beschikbaar.”

Wij laten het hierbij; we hopen dat jij met deze info je afwegingen maakt..! Mogen we je tot slot dit filmpje nog even ‘aanreiken’..? Werkelijk bizar in onze ogen! Zou meneer Blokhuis deze informatie kennen, zo vragen wij ons af. We betwijfelen het ten zeerste.

20 gedachten over “Van 13% → 100%; verplicht vaccineren verplegend personeel..??

 1. https://www.nu91.nl/news/Verplichte_griepprik_is_in_strijd_met_Grondwet&id=1875 Verplichte Vaccinaties Ongrondwettig! Haha, ja dat is precies wat ik in mijn artikelen al schreef in 2007, over de onaantastbaarheid van het lichaam en over ons zelfbeschikkingsrecht over ons eigen lijf, kinderen en gezondheid.

  Grappig dat gerefereerd wordt naar het verplegend personeel wat juist prima zelf kan beslissen om wel of niet te vaccineren en na “zorgvuldige afwegingen” (lees: het verzorgend personeel ziet al jaren mensen juist doodziek worden of sterven kort na en DOOR de vaccinaties…) dan juist NIET zelf ziek/doodgespoten wil worden!? In mijn eerste onderzoek rond 2008 bleek al dat maar zo,n dertig procent van de artsen en verplegend personeel (vraag je arts eens of hij zijn eigen kinderen vaccineert) zichzelf wil vaccineren…Een grondrecht, nog wel..

  Maar ik vind het wel tekenend dat het zorgpersoneel en sommige artsen nu wel de medische bek opentrekt nu het vaccinatievuur aan hun immunologische schenen staat. Als je blijkbaar goede redenen hebt om niet te vaccineren (dat lijkt me helder: alle vaccinaties zijn namelijk aantoonbaar onwetenschappelijk, ineffectief en potentieel levensgevaarlijk, zo weet ook het zorgpersoneel blijkbaar?), waarom kom je hiermee dan niet actief naar buiten?

  In de criminele sfeer van de farmaceutische industrie en haar helpers (zie ook: http://www.healingsoundmovement.com/news/125/nieuwe-boek-de-zoete-wraak-aspartaam-en-de-farmaceutische-en-voedingsindustrie-nu-via-ons-ver.html) zou je op deze manier ook kunnen spreken over medeplichtigheid aan medische genocide (ja ik lok nu doelbewust dit ethische vraagstuk naar boven inderdaad)? Dood door schuld? Of dood door nalatigheid? Hoe werkt het normaliter bij fouten door artsen en medisch personeel? Wat zou de rechter DAAR van vinden, als straks bijna iedereen weet dat vaccinaties per definitie niet ‘wenselijk’ zijn (een woord wat ook in het stuk voorkomt, het RECHT om deze wenselijkheid zelf te kiezen of naast zich neer te leggen). Of staat verzwijgen niet gelijk aan liegen en bedriegen?

  Wel geld verdienen aan de spuit die je assistent geeft, maar jezelf en je kinderen absoluut niet gif in willen spuiten, ondanks de druk uit ‘saamhorigheid’ (zou u uzelf svp willen ziekspuiten, zodat ik valse bescherming geboden kan worden, terwijl de vaccinproducten sowieso ‘immuniteit’voor aansprakelijkheid wordt geboden – en dat terwijl het vaccin toch ‘veilig en effectief’was!?

  “Ich have es nicht gewusst”? Of toch de roep om meer spijtoptanten en klokkenluiders? Wat denken jullie? In ieder geval is de houding van het medisch personeel zeer juist, zeer terecht , maar toch ook wat schijnheilig te noemen, dat vind ik althans. Als er blijkbaar ‘zorgvuldige afwegingen’ zijn gemaakt en ‘onwenselijkheden’ zijn opgemerkt door dit medisch personeel..wat vervolgens desnoods via de rechter dit recht om juist NIET te vaccineren wil afdwingen…wordt het dan niet hoog tijd voor meer dan een enkele arts – net als deze neuropsycholoog al sinds 2007 – om mensen te waarschuwen voor vaccinaties?

  Of gaat het alleen om EIGENBELANG!? Want dan verdient wat mij betreft dan ook de ze ‘kudde’ geen wettelijke ‘immuniteit’. Een voor allen, allen voor een? NIEMAND dient gedwongen te worden om gevaccineerd, gesteriliseerd , gechipt, gebrandmerkt (moeten we dan deze discussie dan ook maar oplaaien?) te worden. PUNT UIT. Grondwet is grondwet (voorlopig nog wel). Wat vindt de rechtelijke macht hiervan, ben ik wel benieuwd naar…

 2. ps: Leuke reactie van iemand elders: “Als de patiënten/cliënten zelf de griepspuit nemen hoeven wij zorgverleners hem toch niet probleem opgelost.” Mijn antwoord: “Een ironisch antwoord zou luiden: jazeker, juist wel! Omdat gevaccineerden nu juist eenmaal (en andermaal…) direct en indirect een bedreiging kunnen vormen voor de NIET gevaccineerde groep, weten we nu. Maar dan vergeten we het feit (en een feit is het) dat vaccinaties per definitie niet wetenschappelijk, effectief en zonder gevaren zijn, en daarmee absoluut ONGEWENST (dus OOK voor de zorgverleners)  Kortom: wat voor ziekte dan ook, een vaccin ‘beschermt’ (immuniseert) daar niet voor, het ‘sensitiseert’ (maakt ontvankelijk voor, je krijgt dus eerder die desbetreffende – of andere – ziekte(n)! “

 3. Ik behoor tot die mensen die van het huisartsencentrum een oproep krijgen voor de griepprik. Helaas heb ik die brief geïrriteerd verscheurd. Er stonden zinnen in als: “U behoort tot een groep die ernstig ziek kan worden van de griep.” ’t Is haast een soort medische stalking.

  1. Medische stalking, inderdaad.
   Ja dit is een uitvloeisel van de zogenaamde ‘Medicalisering van de Samenleving’ die ik heb beschreven, die er steeds meer doorheen gedrukt wordt. De industrie kwam er achter dat er een nog grotere markt was voor de gezonde populatie en juist niet alleen de zieken! Dus was u niet al ziek dan praten we u wel een ziekte aan via marketing (of maken we anders wel ziek met ‘gezondheidsinterventies’die niet werken, maar wel een secundaire markt schept en van u een langdurige patiënt (lees: klant) maakt. En ook hier zie je dat men steeds meer en vroeger wil vaccineren…

 4. By Nicholas St. Fleur The New York Times Oct.6.2018

  Ants were way ahead of us in producing Antibiotics.

  Amber specimens indicate that fungus-farming ants have been cooperating with antimicrobial bacteria for tens of millions of years, dit vind ik veel interessanter voor ons in de toekomst, als die maffia van pseudo geneeskunde ! groet !

 5. Ik durf nergens meer te vertellen dat onze kinderen niet gevaccineerd zijn. De vorige school heeft ons aangegeven bij veilig thuis. Gelukkig was DAT zonder gevolgen. Dat we zelf ons brood bakken en de kinderen ons eigen biologische fruit meegeven dat kan toch niet ??? Je valt buiten de “groep” en dat wil ik ook. We blijven strijden. Wél ben ik er achter gekomen dat de meeste mensen niet weten wat ze in hun lichaam stoppen. Ik word veroordeeld om de manier waarop ik denk en strijd tegen zelfbeschikking, schone lucht, water en voedsel.
  Mensen beseffen niet dat ze baas zijn over hun eigen lichaam en geest.

  Twee jaar geleden is mijn schoonzoon aan de griepinjectie overleden. Ik ken ook iemand die in de ziekenhuis zorg zit die precies wat er zich afspeelt. Iedereen denkt aan zijn eigen boterham en hypotheek. Om iemand te ontslaan is momenteel zo gemakkelijk geworden. Je hoeft het maar te gooien op vertrouwensbreuk en de rechter spreekt uit dat je kunt vertrekken en geeft de werkgevers gelijk.

 6. John Consemulder

  In het licht bezien van het gegeven van Mieren die Tientallen miljioenen jaren geleden al samenwerkten met antimicrobial bacteria, om tot het produceren van antibiotics te komen,
  gezien wij de o zo geleerde mensheid, maken zelfs misbruik van het heiligste ons gegeven, het leven in liefde, om geld aan te verdienen, goed beschouwd een grote schande, groet !

 7. Tja, vraag je eens af of of een 12 jarig kind (wat mogelijk net heeft geleerd hoe je faksinazis correct spelt…) een gedegen besef heeft en kennis bezit over alle ingrediënten van een vaccin (die vraag je ook aan je arts vragen overigens…), of over alle farmacologische, endocriene, neurotoxische, kankerverwekkende en steriliserende effecten van vaccinaties? Of weet heeft van de bloed-brein barriere, psycho-neuroimmunologie en alle mogelijke permutaties aan synergistische en cumulatieve effecten van alle mogelijk ingredieneten van vaccins met honderdduizenden chemische stoffen en farmacijnen? Of wat nutrigenomica en epigenetica is en of de ‘germ theory’ wel juist is? Of wat kuddeimmuniteit is, en of dit nu niet juist voor natuurlijke immuniteit geldt? Of waarom epidemieën juist plaatsvinden als en waar gevaccineerd is, maar niet waar niet gevaccineerd is, maar wel goede sociale hygiëne, sanitaire voorzieningen, kwalitatief goed water en voedsel en optimale woon/werk omstandigheden gehuldigd werden? Duizelt u ook bij deze woorden en vragen? Mooi, dan heeft u de boodschap begrepen: uw kind van 12 jaar begrijpt dit al zeker niet! Een 12-jarig kind op deze manier manipuleren, indoctrineren en conditioneren is bijna net zo onethisch crimineel als vaccineren zelf, wat mij betreft…

  1. Het door U gebezigde woord, faksinazi is geen Nederlands woord, het is het enten met entstoffen, ook wel gebruikt inenten tegen ?, het woord vaccin komt uit het frans, zoals vaccination, groet !

  2. Absoluut John Consemulder, het latijn stamde dan weer via het oude Grieks van het Etruskisch af, wat nu zo hier en daar nog zijn schaduw heeft gelaten, als je leest wat ziektes, besmettelijke ziektes hebben gedaan met de mensheid, de désastreuse resultaten, waarbij 70 a 80% van een bevolking werden uitgeroeid, ik denk dat als die mensen hadden kunnen kiezen voor het enten zij dit risico zeker hadden genomen.
   Wat oncologie aangaat, dit begint vaak ongemerkt in de weke verzuurde delen van een lichaam, de hersenen bijvoorbeeld.

 8. Volgens mij kunnen ze verplegend personeel niet verplichten om zich te laten vaccineren. Dat staat toch niet in hun arbeidsovereenkomst. Als die 87% van de personeelsleden die zich niet wil laten vaccineren gezamenlijk naar de rechter stapt en niet alleen een beroep doen op de integriteit van hun lichaam, maar ook verwijzen naar hun arbeidsovereenkomst, dan moeten ze dat met gemak winnen.
  Als er slechts een persoon weigert, dan verliest die z’n baan, maar ze kunnen toch moeilijk 80% van het personeel ontslaan.

 9. Misschien interessant te weten, dat bepaalde ziektes, bij klimaat veranderingen, plotsklaps veel agresiever worden, en ook besmettelijker, en dodelijker kunnen zijn, natuurlijk is het jammer dat onze gezondheidszorg, in de verkeerde handen is geraakt, in de dichtbevolkte landen India – China – en delen van Africa zijn de gevaren groot bij een besmettelijke ziekte dat er heel veel slachtoffers gaan vallen, en als er dan een methode bestaat om dit te voorkomen, wie neemt dit dan op zijn geweten, luister vaak naar Johny Cash ; Sunday morning, doet me denken aan mijn ouwe waterlandse dorp, groet !

 10. robvdz, om je ent portefeulle te vervolmaken :

  60 in één jaar, All found murdered Doktors who discovered cancer Enzymen in vaccines,

  Disclose TV-Sept 8, 2018
  Site ; the Truth seeker.co.uk

  Niet een echte fijne wereld om in te leven, groet !

 11. Het is natuurlijk al een vreemd verhaal dat ze mensen een brief sturen om een griepprik te komen halen terwijl ze vaak niet eens weten welke griep dat dan zou zijn.
  Overal zie je telkens hetzelfde namelijk propaganda vanuit overheden geholpen door media die bedelacties op touw zetten .Loretta schrijver doet bv mee in een bedelactie om honden te vaccineren en dat terwijl ze niets om honden geven en zelfs niet om mensen het gaat louter en alleen om Big Farma te spekken.Alles draait om grote bedrijven spekken vandaar dat alles geprivatiseerd is wat ons allen alleen maar meer kost maar goed voor die bedrijven is.
  Tevens zien we dat wanneer ze meer willen hebben bv bij de spoorwegen die ook (deels) geprivatiseerd moesten worden dat we niet mogen meedelen in de winsten maar wel moeten bijdragen wanneer ze weer eens tekort komen wat bv ook bij banken het geval was en mogelijk nog steeds kan gebeuren.
  Opvallend is ook dat ze dus wel zeggen vaccinaties te hebben voor griep waarbij ze niet eens weten welke griep dat is terwijl ze al decenia lang bedelacties voor onderzoek naar bv een middel tegen kanker houden en nog steeds niets daartegen hebben kunnen vinden maar het levert wel lekker op natuurlijk vooral voor de directeuren van die goede doelen die niet zelden meer dan € 150.000 per jaar betaald krijgen en zo wordt de verkoop van niet genezende pillen ook in stand gehouden. Zomaar een gedachte van mij waarmee ik niet wil zeggen………

 12. (Uit mijn boek ‘De Zoete Wraak: Aspartaam en het Ware Gezicht van de Farmaceutische,- en Voedingsindustrie’)

  DEEL VAN VOORWOORD HANS MOOLENBURGH, Sr. ARTS

  “…Wij zijn niet langer meer een geïnfecteerde cultuur, maar een vergiftigde cultuur, en dit feit is nog steeds totaal onvoldoende tot de medische stand doorgedrongen. Als dit alleen traagheid van geest als oorzaak had, kon geduldig opvoeden de oplossing zijn. Dit probleem berust echter niet alleen op traagheid, maar op iets wat veel griezeliger is. Het wordt veroorzaakt door wat ik voor mijzelf de ‘Onheilige Drie-eenheid’ pleeg te noemen; de intense verstrengeling tussen wetenschap, staat en het grote geld.

  Wat te denken van een viroloog, die in februari 2013 bekend maakt dat wegens de verminderde werking van het kinkhoestvaccin men nu het plan had opgevat zwangere vrouwen in Nederland het kinkhoestvaccin te geven, zodat men het embryo al in de moederschoot kon inenten. Weet deze man dan niet, dat hoe vroeger je een kind inent tegen kinkhoest, hoe meer neurologische beschadigingen er optreden (al merk je dat pas na maanden, behalve de wiegendood, die je natuurlijk meteen opmerkt). We kunnen mijns inziens nu al bijna met zekerheid voorspellen, dat wanneer dit onzalige plan door mocht gaan, het aantal blijvend beschadigde baby’s sterk zal toenemen. De enige die bij zo,n plan wel vaart is de fabriek die het vaccin maakt.

  Waarom viel er bij dit onrustbarende plan in medisch Nederland een oorverdovende stilte waar te nemen, niet alleen uit de reguliere hoek maar ook onder de ongeveer duizend artsen die complementair werken en die deze dingen weten? Zijn ze er zich van bewust dat als een arts niet meewerkt aan een door de regering voorgenomen ‘preventieve maatregel’ strafvervolging kan volgen? Die wet is precies gemaakt nadat we het kwalijk voornemen om heel Nederland te fluorideren na acht jaar heftige strijd in 1976 getorpedeerd hadden en de regering met een bloedneus afdroop. Men heeft blijkbaar gedacht: dit nooit meer! Dat was een fantastische overwinning! Sinds de negentiger jaren is in tweeëndertig van elkaar onafhankelijke studies aangetoond dat in een gefluorideerde streek het IQ van kinderen statistisch significant daalde (nog afgezien van de in gefluorideerde streken toegenomen kankersterfte).

  Maar om nog even terug te komen op het verschrikkelijke idee om ongeboren baby’s te gaan inenten: in de zee van medisch stilzwijgen is er één uitzondering. De schrijver van het voor u liggende boek organiseerde binnen veertien dagen na bekendmaking van het plan een urenlang durende opname van drie mensen die alle drie de enting-bijverschijnselen uitgebreid hebben bestudeerd. Zodat er – wanneer dit boek verschijnt – al een voorlichtingsfilm op het internet bestaat om ouders te waarschuwen. Alle hulde John! (zie: ‘De Waarheid over Vaccinaties’ hier: https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA )

  Wanneer u dit hele boek gelezen hebt, niet alleen over wat aspartaam allemaal aanricht (in de eerste helft), maar ook over de bijna ongelofelijke corruptie van diegenen die onze bestuurders zijn, dan kan ik me voorstellen dat er bij u een heel normaal en gezond defensiemechanisme op gang komt, dat zegt: “Zo erg kan het toch allemaal niet zijn?”

  Dan moet ik u helaas vertellen, dat ik me uit 1943 herinner hoe er in Nederland een gerucht begon rond te zoemen dat de Joden in Polen vergast werden en dat dit aanleiding gaf tot een massale ontkenningsreactie: “Zo erg kan het toch niet zijn!”

  Helaas is wat u in dit boek leest goed gedocumenteerde waarheid, al is het maar een heel klein stukje van de waarheid over onze huidige wereld. U zou zich kunnen afvragen, dat wanneer het al zo erg gesteld is met een van huis uit edel vak als het medische, hoe het er dan uitziet in de wapenindustrie, in de oliehandel, in het bankwezen?

  Mocht u als tweede reactie dan een gevoel van hopeloosheid krijgen in de zin van: laat ik er maar niet meer aan denken, want wat kan ik er als klein mannetje of vrouwtje nu aan veranderen, dan is dat erg begrijpelijk en erg menselijk, maar ook erg ongewenst, want het verzet en de omslag van wat er nu mis is moet niet verwacht worden van hen die in hoogheid zijn gezeten. Honderd vastberaden gewone mensen zoals u en ik, die zich in een groep aaneensluiten en zeggen: “We doen niet meer aan het systeem mee”, kunnen een kettingreactie op gang brengen die een lawine kan worden, een lawine die de corrupte systemen ineen kan doen storten.

  Stelt u zich eens voor dat duizend burgers zouden zeggen: “Geen vaccinaties meer vóór het tweede levensjaar, en dan alleen hetgeen ik nog niet durf weg te laten”. Als dan na tien jaar zou blijken dat de niet of laat gevaccineerden er veel beter aan toe zijn dan de wél vanaf dag één gevaccineerden, wie staat er dan in zijn (of in Nederland moet ik gezien de vrouwelijke minister van volksgezondheid zeggen: haar) hemd?

  Stel, dat men en masse de natuurvoeding-winkels zou gaan bezoeken (je moet dan misschien wel op iets anders bezuinigen, bijv. op al die elektronische apparaatjes voor je kinderen) en je zou op den duur gaan merken dat jouw kinderen veel gezonder zijn dan de supermarktkinderen, aan wie zou Monsanto dan nog zijn genetisch verkrachte gewassen moeten verkopen?

  Stel, u heeft plotseling een financiële meevaller en u vraagt eens een goede bouwbioloog om uw huis te saneren van storende elektromagnetische velden en voor het eerst sinds maanden, of zelfs jaren, slaapt u weer goed. Zoiets zou zich, als dat vaker gebeurde, als een olievlek kunnen verbreiden en het huidige fatale beleid om op elke Nederlandse vierkante kilometer een UMTS mast te plaatsen wel eens tot staan kunnen brengen.

  U machteloos? Integendeel, u bent nog de enige met macht, want de hooggeplaatsten zitten in het web van misleiding en hebzucht gevangen en kunnen er niet meer uit.

  U hebt maar één ding nodig: lef! Dat wens ik u van harte toe. Lef berust in onze tijd op goede informatie en daar is een boek als dit een prima opstap voor.” Hans Moolenburgh, Sr.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.