Advertentie

Een explosieve nieuwe 9/11-onthulling..!


Voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur Richard Clarke in 2010

x

Een explosieve nieuwe 9/11-onthulling..!

x
Philip Shenon augustus 2011 Daily Beast’

© vertaling Guido Jonkers/WantToKnow.nl/.bex

 

Met de 10e verjaardag van de 9/11-aanslagen voor de boeg, proberen voormalig CIA-directeur George Tenet en 2 van zijn voormalige top-medewerkers terug te vechten tegen de beschuldigingen dat zij betrokken zouden zijn geweest bij een gigantische cover-up in 2000 en 2001, om informatie die afkomstig was van het Witte Huis en de FBI achter te houden, waardoor de aanslagen voorkomen hadden kunnen worden.

De bron voor deze explosieve en vooralsnog onbewezen beschuldigingen komen ook nog eens van een man die door George Tenet wordt beschouwd als een goede vriend..! Het gaat om niemand minder dan de voormalige ‘tsaar’ van het Witte Huis op het gebied van nationale veiligheid Richard Clarke. Hij is het die deze beschuldigingen uit, tegen de CIA en George Tenet, in een radio documentaire die is gemaakt ter gelegenheid van de 10e verjaardag van 9/11. Inmiddels zijn sommige delen van dit radio-interview door de producers ter beschikking gesteld aan de nieuwswebsite ‘The Daily Beast’.

CIA-directeur George Tenet hier zonder jasje aan, het woord voerend, aan het presidentiële bureau van George Bush jr. Vice-president Dick Cheney zit tegenover hem.

In het interview uit deze documentaire biedt een uiterst ontvlambare theorie die, als deze op waarheid berust, de geschiedenis rondom 9/11 volledig zal herschrijven. De essentie van het verhaal is dus dat CIA willens en wetens informatie achter heeft gehouden, afkomstig van de FBI en het Witte Huis, dat 2 terroristen, afkomstig uit Saudi Arabië, in de VS zouden rondlopen. Terroristen die dus later de zelfmoord-kapers zouden worden op 11 September 2001.

Clarke speculeert daarbij, geeft ook toe dat hij er geen bewijzen voor heeft, dat de CIA deze informatie achterhield omdat deze geheime dienst geprobeerd had om deze terroristen te rekruteren, toen ze in Californië leefden onder hun echte namen. Het zou de bedoeling zijn geweest dat ze als CIA-agenten binnen Al Qaida zouden gaan werken. Toen het aanbod van de CIA verlopen zou zijn, bleven CIA-agenten de informatie over de beide kapers achterhouden voor het Witte Huis, vanuit de gedachte dat ze anders beschuldigd zouden worden van machtsmisbruik en mis-daden, aldus Richard Clarke.

Volgens Clarke is het ook zeer aannemelijk dat er ‘een beslissing op topniveau genomen is binnen de CIA, waarbij mensen de opdracht gekregen zouden hebben om geen informatie verder te delen.’ Op de vraag wie dan in de gelegenheid zou zijn geweest een dergelijke opdracht te verstrekken, op CIA-topniveau, verklaard Clarke: ‘Ik zou denken dat een dergelijke beslissing alleen gemaakt kan zijn door de CIA-directeur”. Hierbij natuurlijk aan George Tenet refererend.
Clarke gaat verder met de opmerking, dat wanneer deze beschuldigingen juist zijn, Tenet en zijn topmedewerkers, deze informatie nooit zouden toegeven, ‘zelfs als ze gewaterboard zouden worden’..!

De theorie van Clarke raakt aan één van de meest kernachtige, voortdurende kwesties rondom de 9/11-aanvallen. De kwestie gaat over de vraag waarom de CIA de informatie achterhield over 2 Al Qaida-terroristen die in Januari 2000 in de VS arriveerden, na het bezoeken van een terroristische ‘vergadering’ in Maleisië, een meeting die de CIA in het geheim (?) had gemonitored.

In de schriftelijke reactie, die vorige week werd opgesteld, vooruitlopend op de radio-uitzending, beweert Tenet dat Clarke ‘nu ineens ongefundeerde beschuldigingen gaat uiten, die niet door feiten worden ondersteund, noch door bewijzen worden ondersteund. Beschuldigingen die derhalve dus een serieuze beschouwing uitsluiten.’  Dit is de letterlijke tekst van George Tenet, die hij samen met 2 oud CIA-collega’s opstelde:

De verklaring die de ex-CIA-topmensen meenden te moeten uitgeven, ná de beschuldigingen van Richard Clark aan hun adres.

 

“Richard Clarke was een erudiet ambtenaar in dienst van de VS, die zijn land vele jaren lang heeft gediend” zo luidt een deel van deze verklaring van de 3 mannen. Deze gaat verder: “Maar zijn uitlatingen die hij onlangs deed over de aanloop naar de 9/11-aanslagen zijn roekeloos te noemen en fundamenteel onjuist. Clarke begint al met de veronderstelling dat de informatie over de reis van de beide, toekomstige kapers, naar de VS, met opzet voor hem en anderen zou zijn achtergehouden, begin 2000, maar dat is niet het geval.

Volgens Tenet zijn de uitspraken van Clarke ‘ongegrond’ en is er ‘geen bewijs’ voor. Maar hij neemt wel direct de moeite om de beschuldigingen te weerleggen..!

En op basis van deze valse aanname gaat Clarke door met speculeren -waarbij hij ook nog eens toegeeft dat deze speculaties voortkomen uit zijn fantasie- dat de CIA mogelijk deze 2 toekomstige kapers als dubbel-agenten had willen rekruteren. Deze uitlating is, net als bijna alles in Clarke’s interview, volledig ongefundeerd te noemen.”

Richard Clarke was ook de man die in 2004 als klokkenluider optrad, door naar buiten te komen met de informatie dat de Bush-regering in het Witte Huis ernstig tekort was geschoten met het alert behandelen van waarschuwingen van geheime diensten, over ‘op hande zijnde aanslagen’..!
De CIA heeft volgehouden tijdens de 9/11-verhoren dat deze dienst, én andere overheidsinstanties NIET op de hoogte waren van de verblijfplaats van de kapers in kwestie, al-Hazmi en Khalid al-Mihdhar. Laat staan, aldus de CIA, dat ze in staat zouden zijn geweest deze mannen te rekruteren voor spionage-activiteiten.

Mihdar en Hazmi

Maar volgens andere hoge officieren van de CIA is de vertraging van het delen van informatie door deze dienst, wel degelijk een grove fout. Maar zij houden vol dat dit geen opzet is, noch misleiding is van de kant van de CIA-leiding.  Volgens Tenet is hij vóór de aanslagen van 9/11 niet geïnformeerd over het feit dat Hazmi en Mihdar naar de VS waren gereisd, hoewel deze informatie op vele niveaus bij de CIA wél was gedistribueerd..!

En Richard Clarke is niet de eerste die deze beschuldigingen uit, over het achterhouden van essentiële informatie door de CIA. Ondanks hun uiterst beperkte mogelijkheden, heeft ook de 9/11-commissie de rondzingende geruchten onderzocht, dat de CIA de 2 terroristen in kwestie wilde rekruteren. De commissie was echter niet in staat feiten achter deze geruchten boven tafel te halen. In haar uiteindelijke rapport vermeld de commissie dat ‘het erop lijkt dat niemand de leidinggevenden in zowel de CIA als de FBI heeft geïnformeerd, over deze 2 terroristen..’

Maar nu is er dan Richard Clarke, die verklaard dat het door hem geuite, mogelijk onwaarschijnlijke scenario en misschien zelfs een uitermate wilde speculatie, dat een verknoeide CIA-poging om terroristen te rekruteren en het proberen te verdoezelen van deze pogingen, TOCH de enige verklaring is, die hij kan bedenken, als reden waarom het Witte Huis en anderen niet op de hoogte zijn gebracht van het bestaan van beide terroristen, tot op de dag van de aanslagen.

“Ik heb hier lang over nagedacht” zegt Richard Clarke in het interview, dat werd opgenomen in Oktober 2009. Hij meldt dat het gerechtvaardigd is te veronderstellen, dat ‘er een beslissing is genomen op hoog niveau binnen de CIA, dus op directieniveau, die mensen de opdracht gaf, om de betreffende informatie NIET te delen’.

Clarke, die op dit moment particulier veiligheidsadviseur is en auteur van diverse bestsellers, heeft in het verleden al eens laten doorschemeren dat er een mogelijk pogingen zijn gedaan door de CIA om de zaak rondom Hazmi en Mihdar te verdonkeremanen. Maar de bewoordingen die hij nu kiest, zijn een uiterst directe aanval op voormalig CIA-directeur George Tenet en ander top-CIA-officials, die hij ook bij naam noemt.

Richard Clarke is echter niet ingegaan op de verzoeken van ‘The Daily Beast’ om zijn uitlatingen rondom deze kwestie toe te lichten en waarom hij sinds 2009, toch al weer ruim 2 jaar geleden, deze beschuldigingen niet heeft herhaald. De makers van de documentaire, FF4-films, zeggen dat ze deze maand contact hebben gehad met Richard Clarke, en dat hij achter zijn beweringen blijft staan rondom dit geval.

.

De producers van deze documentaire, John Duffy en Ray Nowosielski, waren ook de mannen die al eerder een uiterst goed-gefundeerde film-documentaire hadden gemaakt. ‘Press for Truth’ is de titel ervan en gaat over de pogingen, over de worstelingen kun je beter zeggen, van een groep familieleden van 9/11-slachtoffers, die de Amerikaanse overheid willen dwingen om de aanslagen van 9/11 opnieuw en beter gefundeerd te onderzoeken.

Bij het afwerken van de radio-documentaire, met het interview met Richard Clarke, besloten ze om een kopie van dit interview te overhandigen aan George Tenet, waarná  kort daarop Tenet dus de bovenstaande reactie gaf op dit interview met Clarke, daarbij ondersteund door 2 van zijn ex-collega’s, Cofer Black, voormalig hoofd van de afdeling contra-terrorisme en Richard Blee, het voormalige hoofd van de ‘Osama Bin Laden’-unit, waarbij Richard Clarke’s uitlatingen werden weggezet als geruchten en onbewezen verhalen.

Richard Clarke was de man die het contra-terrorisme vorm gaf door de hele overheid heen, tijdens het bewind van zowel Bill Clinton als de eerste ambtsperiode van George Bush jr. Clarke verklaarde snel ná de 9/11-aanslagen al, dat hij verbijsterd was geweest toen hij hoorde van de kennis die de CIA had over de aanwezigheid van Hazmi en Mihdar in de VS.

“Tot op de dag van vandaag, is het voor mij onbegrijpelijk, waarom mij deze informatie niet is aangereikt, noch door de directeur van de CIA, noch door het hoofd van de afdeling contra-terrorisme, terwijl mij al jaren alles werd aangereikt, wat te maken had met alle mogelijke  terroristische ontwikkelingen.” aldus Richard Clarke in het interview in de radio-documentaire. Hierbij natuurlijk refererend aan George Tenet en de genoemde Cofer Black. “Ons werd ALLES verteld, alleen deze informatie is ons onthouden!”.

Clarke verklaart, dat als hij ook maar iets had geweten van de aanwezigheid van Hazmi and Mihdhar, zelfs een paar dagen voor de 9/11-aanslagen, hij onmiddellijk een bevel gegeven zou hebben om beide mannen op te sporen, en dat hij daarin geslaagd zou zijn, waarmee ook het 9/11-plot ernstig verstoord zou zijn.

“We zouden een enorme schoonmaakactie hebben ondernomen en we zouden dat met veel publiciteit hebben gedaan. Wij zouden deze ‘assholes’ hebben gevonden. Er is geen enkele twijfel in mijn hoofd, ook al zouden we nog maar een week de tijd hebben gehad. Ze gebruikten nota bene creditcards, die op hun eigen naam stonden. Ze verbleven in het Charles Hotel in Harvard Square, mijn hemel nog aan toe.” Volgens Clarke zouden deze mannen “binnen 24 uur gearresteerd zijn geweest”..

* * *

23 gedachten over “Een explosieve nieuwe 9/11-onthulling..!

 1. Dusz de Crooks In Action geven nu zelf toe dat ze Zelf de Terroristen zijn en dat Al QCIaeda een creatie van de CIA is die zelf actief Islamitische Arabische zelfmoord commando’s recruiteert?!!

  En ‘Wij’ vinden dit zeer onthullende Nieuws van de Bovenste Plank niet werkelijk interessant op een druilerige herfstige zondag middag?

  Hoeveel Fluoride moet er in je brein zitten, hoeveel jeugd trauma’s zijn voldoende om een mens zo ongevoelig te maken?

  Jah ik merk het ook aan mezelf dat ik in eerste instantie aardig wat moeite moet doen om de focus te kunnen opbrengen om dit artikel grondig te lezen…

  Alle infantiele ruzies om mij heen zuigen alle aandacht op; iedereen vind z’n dagelijkse strijd om het dagelijkse brood het aller belangrijkste; daarvoor ben je bereid om over iedere ‘klaploper’ heen te lopen, mijn Fam mijn buren mijn paar kennissen, totale asociale gekte om mij heen, maar goed ik heb eindelijk even de rust gevonden en het is meer dan boeiend Dit 911 Artikel, al vind Selene kennelijk van niet…

  ” Clarke speculates—and readily admits he cannot prove—that the CIA withheld the information because the agency had been trying to recruit the terrorists, while they were living in Southern California under their own names, to work as CIA agents inside Al Qaeda. After the recruitment effort went sour, senior CIA officers continued to withhold the information from the White House for fear they would be accused of “malfeasance and misfeasance,” Clarke suggests. ”

  http://www.thedailybeast.com/articles/2011/08/11/september-11th-anniversary-richard-clarke-s-explosive-cia-cover-up-charge.html?obref=obinsite

  1. Iedere tiepmiep en telefoniste op de werk vloer is op de hoogt van de aanwezigheid van de ingehuurde hippe moord gasten uit het Oosten behalve Herr Direktoorrr mister Tenet himself; dat is allemaal heel normaal, gewoon volhouden, het lijkt m’n zus wel, oogkleppen op en een bord voor je kop, dan zal je het ver brengen in de maatschappij; laat mij voorlopig nog maar even “klaploper” blijven…

   Quote

   ” Tenet has said he was not informed before 9/11 about Hazmi and Mihdhar’s travel to the U.S., although the intelligence was widely shared at lower levels of the CIA ”

   http://www.thedailybeast.com/articles/2011/08/11/september-11th-anniversary-richard-clarke-s-explosive-cia-cover-up-charge.html?obref=obinsite

  2. George Tenet is door de 9/11-commissie gehoord en er is -volgens verklaringen van sommige erudiete leden van de commissie- overwogen hem voor de rechter te dagen, voor MEINEED. Maar daar werd vanaf gezien, omdat het een zeer gevoelige kwestie was en het voor heel veel ophef zou zorgen.
   Het is dus een partijtje blufpoker van deze CIA-Bush-joker geweest, met in het achterhoofd ‘Dat doen ze toch niet’..!! En Bush en Tenet zijn billematen, dus er was feitelijk niet veel te vrezen voor deze gladjakker..! Dit was in december 2004 het resultaat van zijn gladjakkerigheid: HIER (Alleen het gezicht al van die man..!)

   Hyper wanneer is je vertaling klaar van het artikel..? Ben je er nog mee bezig..? Dan plaatsen we het snel als artikel.. Gewoon in Word naar me toesturen als je wilt, of haak je af? Even goede vrinden hoor..! Maar het is al weer snel 11 September..! It was 10 years ago today, Sgt. Pepper told the band to play!

  3. Hoi Guido, ik maak het zo snel mogelijk af en dan verzend ik het.
   “Geef nooit op”, dat is wat ik ga doen, niet opgeven.
   Acht van de 14 bladzijden had ik een tijd terug al af.
   De rest ga ik nu zo snel en goed mogelijk doen.
   Alle absolute mentale diepte punten die ik kan bedenken heb ik nu gehad de laatste tijd.
   Dusz mijn eerste stappen in Volwassenheid komen er Nu echt aan.
   De daad bij mijn woord voegen.
   Ik ga het met plezier en toewijding verder afmaken.

   Ik zie steeds de mooie zeer Krachtige indrukwekkende foto van Wim Warhout trouwens

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/eeuwig-licht-en-leven/

  4. Goh na een aantal alinea’s succesvol Anglo Saksisch Dutch getransformeerd omgezet gecomponeerd te hebben krijg ik in de goede vibe dat die creatieve constructieve activiteit oplevert ineens zin om dat Royal Dutch Shell Deterding copy paste verhaal van Willie te gaan vertalen.
   Oh neeh wacht, eerst, eindelijk, maar eens afmaken waar ik nu mee bezig ben…
   En zonder Ritalin, wie kan dat nog zeggen tegenwoordig.

   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/hoe-de-petro-industrie-alternatieven-vermoordt/comment-page-2/#comment-63109

  5. @Hyper, ik vind het nog steeds belangrijk maar wordt er ook nog steeds misselijk van. Daarom heb ik er geen zin meer in.
   Omdat je denkt dat ik geen belangstelling heb, heb ik bovenstaand artikel toch doorgelezen en word daar dus gewoon niet goed van.
   Die ‘Mihdar en Hazmi’ zijn dat tweelingbroers of zo. Ze lijken wel verdomd veel op elkaar.
   Ook zo van die truuken. Zijn de foto.s wel van bestaande mensen of nog erger van onschuldige mensen misschien.
   Dat bedoel ik met, dat ik niet kan zien wat waar is en wat niet.
   Als ik kon zien wat de waarheid is zou ik het je meteen vertellen.
   Maar net zo min als iedereen die vraagtekens zet en argwanend tegenover alle massamoorden en oorlogen staan
   kan ik mijn vinger naar de juiste misdadigers richten . Hooguit vermoeden wie de echte poppenspelers zijn.
   En nu ga ik weer wat vrolijkers doen. Ik word hier gewoon depri van.

  1. @Cozmic, Ik ben er als voormalig 767 piloot van overtuigd dat er geen enkele arabier aan boord van de TwinTower planes zat. Hoewel ik overtuigd wás van het feit dat het twee omgebouwde tankers waren welke Remote Controlled erin gingen en altijd mijzelf zijdelings heb gehouden van de zogenaamde NoPlaners… heb ik ná het bekijken van September Clues toch ook mijn twijfels hierover gekregen. Kunnen ze dus zelfs nog een oude piloot voor het lapje houden…

   http://video.google.com/videoplay?docid=-6407548186293238834#

  2. Jippie , ik kan eindelijk weer reageren na 5 keer inloggen 😡
   Simba , bekijk deze link ook even waarin de ‘holografische daad’ uitvoerig wordt doorgenomen .
   http://www.youtube.com/watch?v=obbOV6cfujE&feature=related
   Ik weet dat jij het vanuit pilotenogen bekijkt en daardoor aan de plausibiliteit van het passagiersvliegtuigen verhaal twijfelt , zeker wbt de inslag in het pentagon .
   Als er echter blackops technologie bestaat die tig jaren op de normale ontwikkeling vooruit loopt dan zou deze animatie wel eens kunnen kloppen .

   Zo , nu ff de admin contacten want ik heb hetzelfde probleem als Mijn 11-genoot Dawn !!

  3. @Cozmic, wel spooky wat jou en Dawn overkomt… Wat neem je straks? The Blue of the Red Pill?

  4. @Cozmic, Interessante ontwikkeling m.b.t. “The Ball” Je zou haast zeggen dat het een vliegende schotel is…

   Even voor alle duidelijkheid, na analyze van de radargegevens, zoals verstrekt door de NTSB, van de twee 767’s in de torens, hadden we al vastgesteld dat het nimmer standaard vliegtuigen geweest konden zijn gezien de snelheid op zee nivo. Daarnaast is het vrijwel niemand gelukt om in de simulator de torens te raken en dan heb ik het toch over zeer ervaren 767 piloten. Het Pentagon is natuurlijk helemaal een lachertje eerste klas hoe ernstig ook de consequenties waren voor de gehele wereld.

  5. @Guido, Tja, ik verbaas me er wel vaker over wat er allemaal al te vinden was in je collectie… Mijn complimenten..

  6. Simba, zojuist ruim 1 uur zitten kijken naar September Clues, jouw advies van hierboven op Google Video. Mijn hemel, wat een O N G E L O O F L I J K knap stuk werk!! Ik zit helemaal te shaken van de fantastische discipline waarmee deze docu gemaakt is en de razendknappe bewijsvoering.
   Feitelijk een stuk werk voor TV, maar dan échte TV..! Ongelooflijk hoe mensen via dit medium een oor aangenaaid wordt..!!! Dank voor de tip!

  7. Het kwam me al een beetje bekend voor :p

   @ Simba , per ongeluk beide pillen genomen , what a trip maaaaaan !!
   En gewoon via google chroom ingelogd , dat ging weer wel

 2. Guido,we weten toch al lang dat het 9/11 -theatraal stuk…een holografische daad was.
  Wat is hier de bedoeling van dit artikel dan?
  Ben verrast,van deze publicatie hier.
  mvg
  Pascale

  1. ??? Wie is ‘we’ Pascale? Ik schrik eerlijk gezegd ’n beetje van jouw opmerking. Weet je dat er dagelijks 3000 mensen op WantToKnow zitten? Zijn dat die ‘we’..? Het is -in mijn ogen- érg hautain om deze opmerking te maken. Waarom zou dit hier niet op mogen staan? Niet kijken naar het donker, oude-koek..?
   Laat het artikel gewoon links liggen, als 9/11 je niets meer doet. Wat ik me bijna niet voor kan stellen..! Maar waarom moet je hier je afkeur over communiceren.. Bizar nogmaals vind ik dit. Hoe ben je dan verrast, wat doe je/heb je gedaan om je omgeving te informeren?
   Spreek eens met Richard Gage, de architect achter AE9/11. Deze man MOET als drive zijn verhaal blijven vertellen.. De slachtoffers, en niet alleen die van 9/11, verdienen aandacht voor dit ongelooflijke bedrog en vernedering. Vergelijk me dan ajb met Richard Cage en David Griffin… OK? Die ‘zeuren’ ook maar steeds door over 9/11.. Wat een sufferds niet? En wat is trouwens een ‘holografische daad’..??

  2. @Pascale; het lijkt me cruciaal om juist nu oude koeien uit de sloot te halen. Vlak voor het tweede lustrum is het heel erg interessant om grote groepen mensen te laten zien dat ze zijn bedrogen. We gaan toch hopelijk niert meemaken dat door mensen die zeggen dat we alles nu wel weten, het tweede lustrum doodgezwegen wordt? Wat drijft mensen die dit beweren toch?

   Het welmelt van de 9/11 berichten. Nu moeten ze nog naar de MSM gebracht worden en ik krijg de indruk dat daar steeds meer ruimte voor is.

   Het idee is niet zo ingewikkeld: breng de informatie van zeg bijv. hier:

   http://www.infowars.com/building-7-was-an-inside-job/

   naar hier:

   http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2011/juli/de-dag-die-de-wereld-veranderde.html

 3. er zijn complot gelovers die heilig in het verhaal geloven der hitte van de kerosine brand die de twintowers deden instorten.de complotters zijn doorgeslagen ik bedoel getuigenissen van de fbi dat het een inside job was,bommen die afgaan op tape, politie en brandweer die getuigen dat er bommen afgingen,een demolition expert die getuigd dat de twintowers zijn opgeblazen onderzoeks experts die explosievendeeltjes aantroffen,en toch blijven complotters volhouden dat de vloeren verzwakten door de hitte en de twintowers zijn ingestort.het is onvoorstelbaar dat complotters maar vol blijven houden dat brand de oorzaak was terwijl als ze wat hersencellen hadden gehad hadden ze het bewijsmateriaal kunnen opzoeken en bekijken.ik zal het duidelijker stellen hier het bewijsmateriaal over 9/11 http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=634549&r=1 overigens complotters die mijn bewijsmateriaal ontkennen lijden aan de volgende psychologische ziekte de ziekte van gaucher lees het onderste stuk maar in het gaucher artikel u bent bij ontkenning dus ziek en heeft medicatie nodig http://www.lysomed.be/patient/gaucher/lyso_pt_ga_dealwith_nl.asp

  1. @anti nwo, als je dergelijke gelovigen tegenkomt, moet je maar eens aan ze vragen of ze thuis misschien ook op aardgas koken. Als het antwoord ja is, moet je vragen waarom dan hun gascomfoor of pannetje die misschien ooit wel eens is drooggekookt nooit gesmolten is terwijl er zo’n mooie blauwe (lees: perfecte zuurstof en brandstofmengsel)vlam onder zat die heter is dan een vuile kerosine brand… zijn ze in 1 klap stil…

  2. Mensen zijn niet zomaar ziek… Een beetje respect is toch het minste wat je kunt opbrengen..? Feitelijk roep je indirect dat je een ‘denkvoorsprong’ hebt, toch..??!
   Het is misschien een te groot verhaal OM te geloven, een stuk zelfbescherming ook. Ik raad je aan, om begrip voor deze mensen te kweken, het artikel van en over Professor David Griffin HIER op WantToKnow.nl te lezen. Hij vertelt dat het hele verhaal gewoon TE GROOT is voor mensen om te kúnnen geloven. En weet je, dát geloof ik ook..
   En ik heb dit té vaak aan den lijve meegemaakt, dat vrienden, familie en collega’s het niet KONDEN geloven, hoeveel feiten ik ook aandroeg. Totdat iemand, die werkelijk geïnteresseerd was, me na een tijdje van heen en weer mailen, gewoon keihard vertelde: “Ik kán het gewoon niet geloven, mijn wereld zou volledig in elkaar storten, als ik de implicaties van een dergelijk feit onder ogen zou moeten zien”.. Kijk, dat is eerlijk, dáár heb ik respect voor, maar het duurde wel een aantal maanden, vóórdat hij zover was. Lees het verhaal van David Griffin, luister naar zijn interview en je zult nooit meer zo zwart/wit oordelen over mensen, die een ‘denkachterstand’ hebben.. OK?

 4. Hi, ik volg deze artikels rond 9/11 al een tijdje en ben er vrij zeker van dat dit een complot is. Het is wel degelijk gebeurt, maar alles wijst erop dat het in scène werd gezet, wat jammer is en blijft voor de slachtoffers.

  Alleen een bedenking bij alle bronnen en informatie die jullie verzamelen:
  – hoe weten jullie dat die bronnen echt zijn of ook weer gelogen?
  – een YouTube filmpje kan ook opgezet zijn om zogezegd de ‘waarheid’ aan te tonen, maar wie zegt dat ze daar echt de waarheid spreken en dat dit niet gelogen en ook in scène is gezet?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.