Advertentie

CO2-klimaatfraude onweerlegbaar in beeld..!!


We schreven hier op de site al veel over de mega-hoax die we door de mensheid geïnduceerde klimaatverandering noemen. De mens zou, met andere woorden, verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Eerst was het nog de ‘opwarming’ van de Aarde, maar toen bleek dat hele delen van onze Aarde niét opwarmden, werd het verhaal ineens gewijzigd naar ‘klimaatverandering’..

Niemand, en daar bedoelen we met name wetenschappers mee, heeft nog onomstotelijk kunnen bewijzen, dat de mens de ‘schuld’ is van deze veranderingen, die overigens voor velen en ook voor ons, onmiskenbaar zijn.. Maar waarom zouden deze klimaatveranderingen niet ‘gewoon’ een onderdeel kunnen zijn van de evolutie van de Aarde, als onderdeel van het planeten/zonnestelsel waar wij in zitten..?? In dit kader willen je nogmaals wijzen op de indringende boodschap die David Wilcock ons geeft, in zijn video-presentatie, die ‘NASA’s hottest secret, interplanetairy climate change’ heet. Dit is ‘m en kijk vooral naar de veranderingen die OP ALLE PLANETEN PLAATS VINDEN..!!

En dan is er nog de groep wetenschappers, die duidelijk willen maken, dat we wereldwijd met een MEGA-HOAX te doen hebben.We raden je nog een keer aan om naar dit artikel te gaan, over de beslissing van Trump om het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen. Deze man is zo gek nog niet.. Zéker in dit geval niet, laten we het zo zeggen.. En wie niet gek zijn, zijn deze wetenschappers, die de VS en de wereld waarschuwen voor deze grote misstap..!! De petitie is getekend door maar liefst 31.487 Amerikaanse wetenschappers, waaronder 9.029 gepromoveerden. Klik eens op de afbeelding en kijk op die website. Hou je ‘mind’ OPEN en informeer jezelf!


Daarnaast is het voor ons ook heel duidelijk dat bepaalde, zéér machtige groepen op deze Aarde, inderdaad, de krachten-achter-de-schermen, proberen van deze Aarde een hel te maken. De mensheid in angst en te jagen, zodat deze niet in haar essentiële kracht kan komen, omdat angst verlamd..!! Deze groep sticht zelfs vuur, om die hel kennelijk zo reëel mogelijk te laten lijken..! De bosbranden in Californië en Griekenland zijn zéér waarschijnlijk aangestoken met zéér geavanceerde technieken..! Hoe is het mogelijk dat anders in één woonwijk ALLE BOMEN nog intact zijn en ALLE HUIZEN verbrand..???

Het onderstaande artikel is van Piet Tummers, die zo’n 25 jaar werkzaam was op het gebied van stromingstechnologie, warmte- en elektriciteits-opwekking. Steeds was dat in de sfeer van onderzoek en ontwikkeling. Momenteel is dat voor hem een sterke hobby geworden, om de ontwikkelingen op dit gebied nog nauwgezet te volgen. Lees zijn fascinerende verhaal en deel het met de mensen om je heen; vooral met hen die nog een gezond verstand hebben en een open mind, om naar zaken te kijken zonder vooroordeel..!

* * *

x

x

Klimaatverandering? CO2? Duurzaam?

x

CO2-klimaat-fraude onweerlegbaar

en begrijpelijk aangetoond.
x

2018 © Piet Tummers | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Auteur van dit artikel, Piet Tummers: “De mensen zijn niet gediend met wetenschappelijke onzin”.

Voor veel mensen zijn de woorden ‘klimaatverandering’, ‘CO2’ en ‘duurzaam’ inmiddels een soort maatschappelijke dogma’s geworden. Wij worden geacht hiermee met een soort religieus eerbetoon, respectievelijk ‘schuldgevoel’, om te gaan. Als film-maker Marijn Poels zo’n anderhalf jaar geleden zijn klimaat-documentaire ‘The UNCERTAINTY has settled’ presenteert, een film die in diverse theaters heeft gedraaid, wordt hij aangevallen en/of bedreigd, zo lezen we dan o.a. in kranten en op geenstijl.nl. In die onafhankelijk en zonder een cent subsidie gemaakte documentaire komen onder andere een aantal ‘klimaat- critici’ uitvoerig aan het woord.

Dit fenomeen van de ‘andere kijk op klimaatverandering’, valt bij bepaalde wetenschappers, bij overheden én de duurzame-energie-industrie-belanghebbenden, blijkbaar niet in goede aarde.Die ‘klimaat-critici’ zetten vooral vraagtekens bij de wijze van verzamelen van de benodigde temperatuur-gegevens en de bewerking en de interpretatie daarvan. Kijk even naar deze reportage van GeenStijl:

Als zodanig ‘gemanipuleerd’  wordt op basis hiervan, dan de conclusie getrokken, dat de ‘Aarde’ nu versneld aan het opwarmen is als gevolg van CO2 afkomstig van de verbrandingsactiviteiten van de mens bij gebruik van fossiele brandstoffen (vnl. steenkool, aardolie en aardgas). Recentelijk heeft Fred Teunissen in hoofdstuk 3 van zijn boek ‘Hemel onder Vuur’ (2017 HIER), de gesuggereerde manipulaties nog eens netjes op een rijtje gezet, met als conclusie dat hier en daar wetenschappelijk-corrupt te werk gegaan is.

Klimaatverandering, wordt het nu warmer of kouder?
Hieronder zullen echter voor ‘gewone’ mensen begrijpelijke punten worden opgevoerd, waardoor een oordeelvorming vergemakkelijkt wordt.

 • Het aandeel CO2 in de atmosfeer bedraagt slechts ca. 0,0012% en dat is in de afgelopen 150 jaar tijdens en dus ook na de industriële revolutie nauwelijks veranderd. Dat aandeel is overigens in het verre verleden van de ‘Aarde’ wel eens 1000x zo hoog geweest.
  x
 • Men heeft geen enkel positief verband kunnen leggen tussen de zogenaamde ijstijden en het betreffend aanwezig geachte CO2-gehalte in de atmosfeer.
  x
 • De invloed van andere gassen, zoals methaan (aardgas, dat ook in de natuur vrijkomt) op de temperatuur van de aardatmosfeer is vele malen groter dan die van CO2.
  X
 • Recente metingen tonen aan dat de temperaturen in de diepere lagen van de oceanen dalen, hetgeen toch wel duiden mag op een afkoelende Aarde.
  X
 • Een NASA-studie (uit 2015 in Journal of Glaciology) zegt dat de ijsmassa van Antarctica toeneemt en niet afneemt.
  X
 • Hier was de Grossglockner-gletsjer en daar was dus 6000 tot 9000 jaar geleden ‘Pasterze’ (Weide) (© Piet Tummers – 29*08*2017) Hoeveel jaren zal het de natuur kosten hier weer een heerlijk groene alpenweide van te maken..?

  Christian Schlüchter, faculteit ‘Quartär und Umweltgeologie’ van de Universiteit Bern onderzocht hout en turf dat onder smeltende gletsjers vandaan kwam en publiceert dit in het vaktijdschrift ‘The Holocene’ (2001). Conclusies daaruit zijn o.a. dat de gletsjertongen 1900 tot 2300 jaar geleden minstens 300 meter hoger lagen dan nu. Dit zou ook verklaren waarom de Romeinen nauwelijks iets over gletsjers in hun alleszins gedetailleerde aantekeningen hebben opgenomen; zij kenden blijkbaar gewoon geen gletsjers.
  x
  Parallel hieraan merken we op dat Groenland 1000 tot enkele duizenden jaren geleden deze naam gekregen heeft van de Vikingen, dus Groenland was toen GROEN. Prof. Schlüchter concludeert verder dat tijdens de ‘ijstijd’ de Alpen merendeels groener waren dan tegenwoordig. En -tot slot- dat na de ‘laatste ijstijd’, over de afgelopen 10.000 jaren, de gletsjers over meer dan 50% van de tijd nog korter waren dan nu. Zelfs de gevestigde theorieën over de zogenaamde ijstijden worden daarmee ter discussie gesteld!!X

 • Duitse en Zwitserse klimaatonderzoekers, onder leiding van Prof. Dr. Jan Esper (Geografisch Instituut, Johannes-Gutenberg Universiteit van Mainz), komen op basis van onderzoek van hout en turf, dat onder de smeltende gletsjers vandaan gekomen is, tot de conclusie, dat Noord-Europa in de afgelopen 2000 jaar over z’n geheel bezien is afgekoeld. (publicatie 8 juli 2012).
  x
 • Grossglockner-gletsjer: Al vanaf 1990 zijn er houtresten vanuit vroeger tijden, 3500 tot 9000 jaar geleden, van onder de afsmeltende Gletsjer tevoorschijn gekomen bomen van toentertijd Uit analyses van stukken hout en turf, die aan de Grossglockner-gletsjer vrijkwamen rond 2010, concludeert men dat er in de periode 5000 tot 1500 v. Chr. hier veen en weideland was.
  x
  En dat klopt met dit bijzondere gegeven: de oeroude naam van dat afgesmolten gedeelte van de Grossglockner-gletsjer is ‘Pasterze’, wat ‘weide’ betekent. Tenslotte werden er in 2014 aan de voet van de inmiddels enkele km afgesmolten Grossglockner-gletsjer de resten van een naaldboom aangetroffen. Het was een Alpen-den (in Oostenrijk ‘Zirbe’ genoemd) De meterslange boomstam blijkt 6000 jaar oud, en heeft een gewicht van 1700 kg. (Publicatie 25.06.2015)
Op de Pasterze, Grossglockner-gletsjer (a/d Franz-Josefs-Höhe) (© Piet Tummers 05*07*1972)

Het verhaal van dichterbij bekeken..
De eerste drie punten doen al vermoeden dat de invloed van CO2 uiterst gering moet zijn, zo niet verwaarloosbaar. De volgende twee punten suggereren eerder een afkoelen van de Aarde in de laatste jaren. De resultaten van de laatste drie punten tonen overduidelijk aan dat het in het (verre) verleden al vele malen beduidend warmer geweest moet zijn dan tegenwoordig.

Toentertijd is er überhaupt geen sprake geweest is van grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen door de mens en daarmee staat de menselijke CO2-productie voor de beïnvloeding van het klimaat dus helemaal buiten spel. Het populaire CO2-verhaal is dus daarmee ronduit als wetenschappelijke onzin te beschouwen. Voor een letterlijk nog betere ‘beeldvorming’ bekijk de betreffende internet-links onder dit artikel.

Is dit nou WETENSCHAP !!??  Wie is gebaat bij wetenschappelijke onzin..?
Het klimaat is in de afgelopen duizenden jaren dus meermaals veranderd naar warmere, respectievelijk koudere temperaturen, zonder CO2-beïnvloeding door de mens, maar waardoor dan wel? Laten we het zonder verdere toelichting houden op de gevolgen van gigantische natuurcatastrofen, geologische fenomenen en niet in het laatst op de invloed van de zon en mogelijk ook nog op interactie of inslag van andere hemellichamen.

In het licht van de bovenstaande CO2-beschouwing is het klimaatverdrag van Parijs (2015) een zeer discutabele aangelegenheid. Echter, bij de verbranding in stationaire klein- en grootschalige verbrandingsinstallaties voor het opwekken van warmte of elektriciteit en kracht met behulp van fossiele brandstoffen komen naast het ‘normale-gas CO2’ ook nog tal van andere schadelijke stoffen vrij.
En meer mobiel vooral in het vervoer bij gebruik van aardolieproducten, zoals benzine, diesel en kerosine. Hierbij dienen zeker ook genoemd te worden stoffen zoals CO (koolmonoxide) en VOC’s (Vluchtige Organische Componenten), en verder fijnstof, alles resulterende van de betreffende onvolledige verbranding.

De door AVAAZ (gesponsord door George Soros) gemaakte aankondiging van de 2007 klimaatconferentie op Bali. Zie je de angstzaaierij?? De overeenkomsten met de officiële poster van de Titanic-film en de klimaatconferentie-aankondiging? Hoe kóm je op het idee..? Geraffineerde bangmakerij

In dat opzicht is het streven om op termijn af te zien van fossiele brandstoffen lovenswaardig. Maar helaas heeft inmiddels een en ander er al toe geleid dat er momenteel meer kerncentrales worden gebouwd dan ooit tevoren en dat terwijl geen enkel gezond denkend mens deze dingen nog wil, al zeker niet na de ervaringen met de catastrofen in Chernobyl (1986) en Fukushima (2011).

Duurzame energie..
Heeft het dan nog zin om te streven naar toepassing van wat genoemd wordt ‘duurzame-energie’..? Beter zou zijn te spreken over ‘schone-energie’, dus warmte en elektriciteit produceren met Nul-emissies. En is dat überhaupt mogelijk en mag dat tegen elke prijs? Daarover een korte ‘directe en kritische’ beschouwing met beperking tot de elektriciteitsproductie middels zonnepanelen, respectievelijk windmolens.

Met dit soort Solar Mega-watt-installaties komt deze industrie in stevig de buurt van de schaalgrootte van door de olie-industrie gedreven electiriciteitsopwekking. Alleen.. Wat doe je als de zon niét schijnt en waar sla je al die energie op..?

Overigens is er over de milieu en welzijnsaspecten van deze middelen het laatste woord nog niet gezegd. Het is een open-deur intrappen, maar als er geen zonlicht is en het is windstil dan moet alle benodigde elektriciteit toch nog weer komen van de conventionele opwekking. Systemen om de schone duurzame stroom grootschalig op te slaan zijn er nog steeds niet; blijken technisch moeilijk te realiseren en doen de betreffende elektriciteitsprijs verveelvoudigen.

Zo wordt thans deze ‘duurzaam’ met relatief grote fluctuaties opgewekte stroom direct op het E-net afgevoerd, waarbij de stabiliteit van het hele E-net met steeds meer moeite en kosten kan worden gehandhaafd. Bij het monitoren van alle aspecten daaromtrent, op 8 mei 2016 tussen 10 en 17 uur, kwam de Duitse professor dr. ir. Helmut Alt van de Fach- Hochschule in Aken tot het ‘slotsommetje’ dat dit ‘stabiliseren’ in zeer kort tijdsbestek maar liefst € 91 miljoen had gekost..!

Hoe ziet zoiets er in NL uit?
Financieel bezien of een windmolen nu bijvoorbeeld wel of niet met ‘burger-participatie’ of ‘milieu-compensatie’ of een “gebiedsfonds” gebeurd en of men nu het grootste deel van de extra verduurzamingskosten afwentelt op “de industrie als groot verbruikers”, uiteindelijk zal de gewone burger het als consument echt allemaal zelf moeten betalen.

Een tot nu toe nog steeds met veel subsidies (sigaren uit eigen doos) gespekte duurzame-energie-voorziening gaat de huishoudens om te beginnen in de komende 10 jaar wel tot € 60,- maandelijks éxtra kosten, zo becijferde recentelijk het Planbureau voor de Leefomgeving in opdracht van de NOS. (NOS-TT 109 23 dec 2017). Dat is zo’n € 700 per jaar en dat terwijl het CO2-verhaal onzin is én er nu al enkele 100-duizenden mensen nog niet eens meer geld hebben om brood te kopen!

Daarbij hebben onze politici dan de mondvol over ‘Armoedebestrijding’..! Bedenk dan nog dat dit bedrag voor ‘100%-duurzaam’ gaat oplopen naar een veelvoud van de genoemde € 700,- per huishouden per jaar. De hele situatie wordt nog onaangenamer en nijpender voor de overheid door de omvangrijke bodemverzakkingen die optreden ten gevolge van de gaswinning in Groningen.

Andere alternatieven in beeld..?
Maar, wellicht zijn er ook nog mensen die zich afvragen of er ooit misschien nog andere alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn bedacht. Welja, zo worden al bijna honderd jaar oplossingen met NUL-emissies middels ‘vrije-energie’ onderdrukt. Dit is energie uit bijvoorbeeld de ons doordringende / omringende velden, die net zoals die van de zon ‘niks’ kostenonderdrukt. Over enkele van de op komst zijnde ‘vrije-energie’-apparaten kan sinds enkele jaren met steeds meer openheid worden gesproken.

Maar, de grootschalige realisatie van maatschappelijke toepassingen zoals van ‘Vrije-Energie’ in de naaste toekomst, respectievelijk in het heden en verleden, hangt simpel gezegd, in essentie af, van de ‘machten en existentiële afhankelijkheden’ in ons GELD-(Genadeloze Eurotische Legale Dwazernij) systeem … Ter illustratie, zo reed de grootste uitvinder van de vorige eeuw Nikola Tesla al in de dertiger jaren van de vorige eeuw enkele malen rond door de USA in een ‘dikke-Amerikaan’ zonder brandstof zoals de bekende benzine of diesel. Zoals uitvoerig uit de doeken gedaan wordt door Dipl-ing Adolf Schneider in de brochure ‘Nikola Teslas legendärer Pierce Arrow 8 mit Raum-energie Antrieb’ (Forschungsbericht Nr. 4. November 2017. Deutsche Vereinigung für Raumenergie (DVR)).

* * *

Bronnen en links:

https://www.geenstijl.nl/5138846/dat-gaat-zomaar-niet/

https://www.eike-klima-energie.eu/2012/07/30/die-roemer-kannten-keine-gletscher-studie-zur-klimaerwaermung/

http://www.uni-mainz.de/presse/52594.php

https://hohetauern.at/de/startseite/2575-pasterze-gibt-nach-tausenden-von-jahren-einen-meterlangen-baumstamm-frei.html

https://www.climategate.nl/2014/12/opslag-duurzame-energie-blijk-onbetaalbare-mythe/

http://www.fortschrittinfreiheit.de/docs/Am_Muttertag_8Mai2016_war_EEG_Zahltag_Seite1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Lb2CQSRof3s

http://www.free-energy4all.nl/hoopgevende-vrije-energie-ontwikkelingen

12 gedachten over “CO2-klimaatfraude onweerlegbaar in beeld..!!

 1. De ganse discussie over deze “klimaat fraude” heeft niets te zien met het klimaat als dusdanig, maar wel met Agenda 21 waarachter de verborgen agenda schuil gaat van de NWO. Het klimaatwapen is dus m.i. één der vele wapens die worden ingezet tegen onze westerse maatschappij.
  Een recente bron over de hittegolf :
  http://www.daretoreadit.com/62558/the-usas-northeast-heat-humidity-wave-is-collateral-damage-from-whats-being-done-in-europe-hear-this
  met citaat :
  “But here’s what none of these professional alarmists want you to know: this heatwave is GEO-ENGINEERED on purpose by the NWO via Chemtrails and HAARP manipulations, as a beta test for using WEATHER as a weapon of war. Next target? IRAN. Oh and yes its PARTLY being done to promote the global warming psyop.”
  Nog een bron waarin ook verwezen wordt naar Haarp (van de Darpa ):
  https://new.euro-med.dk/20180805-is-unnatural-sweltering-heat-due-to-us-air-force-program-owning-the-weather-by-2025.php
  met citaat :
  “Geoengineering is nothing less than weather warfare – also in Spain , Portugal and elsewhere
  Climate engineers decide where rain fall and where not by chemtrails in combination with HAARP. Behind it is the military industrial complex.”

  Ik verwijs naar de volledige tekst voor de technische en wetenschappelijke aspecten die mijn kennis te boven gaan. Ik kan er alleen uit afleiden dat het “weerwapen” enorme mogelijkheden biedt, waar we momenteel machteloos tegen over staan.

 2. https://www.azquotes.com/author/37236-Viktor_Schauberger
  Voor veel bekende kunstenaars en geleerden geldt dat zij pas erkenning krijgen nadat zij allang overleden zijn.Wanneer men niet wil zien dat alles om geld “verdienen” draait waarbij de overheden (authoriteiten) dan ook nog wet en regelgeving kunnen maken die dat doel dienen dan is men blind voor de realiteit.
  Ook bij alternatieve energie zoals zonneenergie en windmolens draait het wederom om winst voor met name grote bedrijven die steeds meer invloed krijgen door zich in te kopen waardoor zij ook hier weer alleen voor de winst gaan.Dat bv voor een grondstof welke nodig is voor het vervaardigen van windmolens hele gebieden vervuild zijn en waarbij ook nog mensen omkomen wordt dan verzwegen.De quotes in bovenstaande verwijzing geven aan dat die man toen al voorspelde wat we nu ondervinden maar hij werd ook toen al tegengewerkt of gewoon genegeerd.

 3. Zoals wel vaker ( echt heel vaak) valt me op dat de discussie over een onderwerp als klimaatverandering en co2 haux,eerder een polarisering van standpunten geeft dan een samenspraak waarin we “goede aspecten “van deze theorie kunnen implementeren in onze maatschappij. Ik bedoel dat we zeker meer in samenspraak met de natuur moeten gaan leven inplaats van deze uit te buiten en te slopen door roofbouw. Duurzaam staat ook voor niet verspillen! en dat vind ik zeker niet negatief.
  Het rare is echter wel dat nu ik een ecohuis aan het bouwen ben, ik op vele gebieden tegenwerking van overheden ondervind of debiele wetgeving uit het bouwbesluit 2012. Echt inovatief en natuurvriendelijk bouwen en wonen wordt NIET gestimuleerd. Dat suggereert dat alleen “economisch”rendabele bouwmethodieken worden ondersteunt en niet werkelijk natuurvriendelijke bouwmethoden. Raar vind ik.

 4. Dat niemand kernenergie wil, is volstrekte onzin. Gebaseerd op vals sentiment. Het aantal doden agv kernenergie, dus ook Tsjernobyl en Fukushima, vallen volledig in het niet bij het aantal slachtoffers van fossiele brandstof (vooral mijnbouw) Die zg groene mensen doen voorkomen of kernenergie levensgevaarlijk is. Zeker kernenergie op basis van thorium is veelbelovend. Om te investeren in zonne- en windenergie die niet zijn op te slaan en niet stabiel zijn, is daarom volstrekt onverantwoord, afgezien nog van de absurd hoge kostprijs. Groene energie is het grootste bedrog aller tijden. Het extra belasten van gas en het streven om los te komen van gas, is de waanzin ten top en gewoon diefstal van de burger.
  Vreemd is overigens dat je niets hoort of leest over nulpuntenergie. En hoe kon Nicola Tesla in de jaren 30 al in een auto rijden op basis van water? Gratis energie had Tesla voor ogen, maar ja dat willen de oliemaatschappijen en overheden niet, dus werd zijn laboratorium verwoest. Nee, we worden belazerd.

  1. @ Pietertau

   Ik ben het helemaal met je eens! Het draait om de knikkers en nergens anders om.
   We vergiftigen ons water voedsel en de lucht. We kunnen zelfs niet zonder gas. In de stad waar ik woon willen ze alle gas uitbannen. Ik zal de laatste zijn die ze mijn gaspitten afnemen!

   Alle goede koks koken op GAS. Bij mij komt er geen magnetron of inductie in huis. Het smaakt nergens meer naar. Mensen bestrijden het maar ik heb de ondervinding dat het wél zo is.

   Vandaag nog gekeken op de site van de E-Cat. Guido had er nog een prachtig artikel over geplaats en werd geschreven door Paul Harmans:

   http://www.energycatalyzer.nl/}

   https://www.youtube.com/watch?v=V51fgXcEnls
   https://www.youtube.com/watch?v=WZ1sHoHEjIA
   https://www.youtube.com/watch?v=ZST-upB1aUc
   http://andrea-rossi.com/

   https://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/vrije-energie-weer-grote-stap-dichterbij/

   Waarom komt dat niet van de grond?

  2. Nannie
   We kunnen niet zonder gas?? Allereerst even dit, over welk gas hebben we het? Je kunt prima op waterstofgas koken en het heel makkelijk zelf genereren. ( dan stort in mijn woonplaats tenminste de boel niet meer in vanwege de verzakkingen door de aardgaswinning.)
   Pietertau,
   Pas als je met een oplossing komt voor het afval mag je spreken van een goed alternatief. Ook het argument dat er vele doden meer te wijten zijn aan fossiele brandstoffen, dan aan atoomenergie is absoluut vals en vertekenend. Ten eerste is de tijdsduur dat fossiele brandstoffen worden gebruikt veel langer dan de tijdsduur dat atoomenergie voor handen is. De schade die is aangericht door atoomenergie , en de schade die ons nog te wachten staat wanneer alle gedumpte vaten in de oceanen doorgerot zijn. Op dit moment zijn grote delen van de indische oceaan zwaar vergiftigt door lekkend koelwater ( vaak ook willens en wetens gestort). De brandstof die diep in de aarde is weggesmolten is onberijkbaar voor sanering. Tja en over chernobil ga daar eens kijken naar de door straling verkrachte en verstoorde natuur, de vele kanker gevallen naar aanleiding van de stralingswolk die over west europa trok. Nee Pietertau,de doden die atoom energie gaat eisen zullen een veelvoud van de doden door fossiele brandstoffen zijn, zeker tegen de tijd dat we even lang atoom energie als fossiele energie gebruiken . Gesteld natuurlijk dat er niet nog een ongelukje gebeurd die de totale wereld onbewoonbaar maakt. Je vergeet overigens ook sellafield, heet nu anders maar daar is heel veel straling door in zee gekomen . Urker vissers spraken van vissen met stippies( twee koppen , dikke wratten en gezwellen )
   Kortom niet alle mensen zijn tegen atoom energie maar zij die nadenken en de gevolgen overzien zijn morticus tegen !

 5. Afgelopen donderdag 20 december 2018 keek ik op TV5 Monde naar het programma Envoye special en daar werd uit de doeken gedaan hoe schandalig Franse verzorgingshuizen met ouderen omgaan terwijl ze gelijktijdig hun aandeelhouders hoge beloftes doen,maar ook werd er onderzoek gedaan naar windmolens en wat blijkt dat de bewoners last hebben van die molens terwijl de stroom die ze opwekken niet eens naar de bewoners van die streek gaan maar naar een speciaal Europees netwerk wat hen nooit verteld is natuurlijk.Deze aflevering heb ik geprobeerd terug te vinden zodat ik een verwijzing kon plaatsen maar ik heb het helaas niet kunnen terug vinden,maar misschien is het mogelijk dat iemand anders dat wel kan want mijn mening is dat het duidelijk laat zien hoe mensen behandeld worden en bedrogen worden.
  Gaat de stroom van windmolens in Nederland dan ook niet naar dat Europees netwerk? en zo ja wie maken daar dan gebruik van?

  1. Arnold2 :
   In Italië is de mafia in de windmolen industrie gestapt :
   https://www.dailymail.co.uk/news/article-2356879/Italian-mafia-turns-wind-farm-investment-launder-money-benefit-EU-subsidies.html
   Het gaat hierbij dan om fraude met subsidies en witwassen van misdaad geld. Een deel van deze windmolenparken is trouwens niet aangesloten op het net!!
   Nog een bron :
   https://www.bbc.com/news/world-europe-11848048
   met citaat :
   “Millions of euros designed to regenerate Europe’s poorest regions have been siphoned off by organised criminals, including the Italian Mafia, a BBC investigation has found.
   Several bogus Italian companies have fraudulently obtained EU grants for renewable energy projects.Critics say the EU’s anti-fraud watchdog Olaf is failing to stop theft and misuse.Olaf insists member states bear the main responsibility to prevent abuse.”(=einde citaat)
   Zoals uit dit citaat blijkt is er hier een nieuwe goudmijn aangeboord. Ook in Nederland :
   https://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2017/07/pvda-raadslid-verdacht-van-oplichting-met-investeringen-voor-windenergie-522516/
   En ook België kon natuurlijk niet ontbreken, of wat had men gedacht :
   https://www.apache.be/2016/01/12/electrabel-in-bed-met-siciliaanse-maffia/
   Ik verwijs voor de details naar de teksten in de linken. De bedragen die in het spel zijn doen duizelen !! Ik zie hier dan ook “big business” en “big maffia” hand in hand, gesponsord door de verbruiker en de belastingbetaler, onder het goedkeurend oog van de “politiekers”.

  2. Sub Rosa.
   Het hele gebeuren rondom Co2 en windmolens lijkt niets anders te zijn dan een manier om bepaalde politieke doelstellingen te halen en hun vriendjes te verrijken ten koste van het “gewone volk” maar ook om het MKB om zeep te helpen.
   Zij die geld hebben voor bv een elektrische auto willen ze subsidie geven terwijl de gewone man/vrouw die uit pure noodzaak nog met een “vervuilender” auto rijdt (meestal naar en van het werk) die mogen daarvoor boeten en betalen zoals ook het MKB gedwongen wordt te betalen omdat de meeste bedrijven gewoon nog in busjes rijden die op diesel rijden vaak omdat ze geen geld hebben voor het vervangen van die auto’s omdat ze toch al door te zware belastingen net hun hoofd boven water kunnen houden.
   Nu las ik dat Mattis vertrekt als minister van Defensie en dat hij vervangen wordt door Patrick Shanahan die eerder bij Boeing heeft gewerkt.
   https://nos.nl/artikel/2264845-trump-vervangt-defensieminister-mattis-al-per-1-januari.html
   Mijn mening is dat multinationals nu steeds meer op zichtbaar belangrijke posten worden geinstalleerd want deze “ex Boeing” gast krijgt nu mogelijk de leiding over het VS leger.
   Nou heeft het laatste voorbeeld niets met energie van doen maar het lijkt erop dat milieu en energie problemen gebruikt worden om mensen geld afhandig te maken terwijl gelijktijdig multinationals zeggenschap krijgen over de belangrijkste overheidsorganen en belangrijke voorzieningen.Wat betreft de levering van stroom wat aan een speciaal net geleverd wordt door die windmolens zou kunnen duiden op stroomvoorziening voor henzelf wanneer ze de stekker eruit trekken voor het publiek wat ook kan verklaren dat nu alles elektrisch moet aangestuurd worden en alles waarop we zouden kunnen terugvallen direct weg moet en zelfs bomen moeten wijken omdat we dat als brandstof zouden kunnen gebruiken.(Dat laatste is niet meer dan hoe ik erover denk).

 6. De protocollen van Sion worden naar mijn mening zwaar onderschat door velen want veel van wat daarin beschreven is kan men zien gebeuren en ook kan men enigszins voorspellen wat ons nog te wachten staat.
  Eerder schreef ik ergens al (op deze site) dat ze in Europa ervoor zouden zorgen dat arbeiders in grote getalen op straat gegooid zouden worden.Wat denkt u wat er gebeurd wanneer ze geen stroom meer leveren of gas aan fabrieken?
  Protocol 17 punt 2.
  Wij hebben er al grote zorg aan besteed de christelijke geestelijkheid in de ogen van het volk omlaag te halen en haar werkzaamheid,die ons anders ernstige hinderpalen in de weg zou kunnen leggen,te ondermijnen.Haar invloed op het volk vermindert van dag tot dag.
  ( Het is nu bijna kerstmis en tot voor kort was dat een feest waarbij men stil stond bij al het geweld en leed op deze wereld en iedereen leek begaan te zijn met minder bedeelden,nu lijkt het er vaak op dat dit beeld veranderd is en zien we regelmatig films waarin de kerstman aan de drank is en achter vrouwen aan zit om maar iets te noemen).Vaak is er sprake van schijnheiligheid geweest en gaf men alleen met kerst om elkaar om vervolgens de rest van het jaar de boel weer te bedonderen om zelf er beter van te worden,hetzelfde ziet men vaak bij kerkbezoekers maar goed dan vraag je de zondag om vergeving en begin je de maandag opnieuw.
  Protocol 20(financieel programma) punt 31.
  Hieruit volgt,dat de staat langs deze weg van belastingheffing de armen de laatste cent afneemt,alleen om aan vreemde kapitalisten van wie hij het geld leende ,de rente te betalen,inplaats van de benodigde bedragen doormiddel van een belasting,die geen rente kost,uit het eigen volksvermogen bijeen te brengen.(het gaat hier om staatsschuld maar ook lenen bij banken betekend dat mensen aan vreemden rente betalen).
  Protocol 1 (De hoofddoctrine) punt 14.
  Waar begint het recht,waar eindigt het?
  In een staat ,waar de macht slecht georganiseerd is,waar de wetten en de regering ten gevolge van talloze rechten,die het liberalisme in het leven heeft geroepen,onmachtig zijn geworden,vind ik een nieuw recht:namelijk door mij volgens het recht van de sterkere ……..
  Kortom veel van wat in de protocollen staat klopt en Trump is een republikein en er wordt geschreven over het invoeren van republikeinse wetten,in voorgaande staat liberalisme en hier hebben we ook al langer de VVD om maar wat te noemen,dat kan geen toeval zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.