WantToKnow.nl

Oekraïne: NATO’s neo-nazi-militaire organisaties..!!

William Engdahl is een uiterst erudiet wetenschapper, die ons voorgaat in bewustwording van donkere manipulaties op vele terreinen. Klik op zijn foto voor een ander artikel van zijn hand, hier op WantToKnow

William Engdahl de uiterst erudiete wetenschapper, die ons voor blijkt te gaan in bewustwording van donkere manipulaties op vele terreinen.

Dr. William Engdahl was de man die onze ogen opende met zijn artikelen en columns over GMO, genetisch gemanipuleerde organismen. Hij was het die als een van de eersten doorzag, wat voor duivels plan achter deze GMO-research en mooie praatjes schuil gaat. Zijn boek ‘Seeds of Destruction’ is een meesterwerk in dit opzicht en zou door iedereen gelezen moeten worden, die onze voedselvoorziening een warm hart toedraagt, en onze planeet en de mensheid wil helpen beschermen.

Dr. Engdahl is ook analyst van de politieke situatie in de wereld en het onderstaande artikel plaatsen we graag als vertaling hier op de site. Er is namelijk alle reden toe. Want ondanks het feite dat president Poetin geen lieverdje is, verre van dat zelfs, betekent dit natuurlijk niet, dat de ontwikkelingen in Oekraïne dusdanig zijn, dat Poetin nu de Zwarte Piet toegeschoven moet krijgen. Poetin, zo blijkt overduidelijk uit de analyse van Engdahl, doet niets anders dan keihard het machtspelletje van het Westen (EU en VS) doorbreken.

Het machtspelletje van de PowersThatBe, berust op nieuw op een vuil valse-vlag-operatie, die net als alle andere van dit soort operaties, berust op misleiding en manipulatie. Het artikel hieronder laat keihard zien, hoe Oekraïne het volgende land is in de reeks landen, die moeten vallen, om de heerschappij van de VS en vooral ‘de krachten achter de schermen’ van de VS, te verstevigen. In die zin is het niet een ándere actie dan er regelmatig binnenlands plaats vindt in de USA.. Valse-vlag-operaties zoals die om het wapenbezit onder particulieren in de VS te beperken (Boston en Sandy Hook), valse-vlag-operaties om totale heerschappij en controle te krijgen (9/11), enz.

En er is natuurlijk nog een argument waarom Poetin ingrijpt.. Want deze situatie is simpelweg te vergelijken met de Cuba-crisis van begin jaren 1960? Feitelijk zeker, want dit keer is het het Rusland van Poetin, dat geen vreemde mogendheden op zijn stoep wil hebben. Zoals omgekeerd de VS geen inkijk wilde hebben van de Russen, die kernwapens op Cuba wilden stationeren.
Een ‘vreemde mogendheid’ die vlak onder de neuzen van Russen, financieel kan manipuleren en de basis kan vormen voor ontwrichting in Rusland zélf..!  Een ‘vreemde mogendheid’, die onder het mom van ‘Democratisch Oekraïne’ de leiding krijgt over het kernwapenarsenaal van dit land..! Lees het artikel hieronder en je visie op de ontwikkelingen in de Krim, zijn ge-update..!

* * *

x

’t Oekraïne-conflict: over neo-nazi-militaire organisaties..

x

De verkrachting van Oekraïne: Fase II is aangebroken

x
2014 © Dr. F. William Engdahl (28022014 – origineel HIER)

2014 © vertaling Guido Jonkers

x

De ontwikkelingen die zich sinds november 2013 in Oekraïne afspelen, zijn verbijsterend en bijna onbegrijpelijk.. Een president, die legitiem gekozen werd, zoals bleek uit alle internationale verkiezingsmonitoren, Viktor Yanukovich, is uit zijn ambt verdreven en uit zijn presidentiële paleis, werd gedwongen te vluchten en wordt sinds die tijd afgeschilderd als een crimineel, nádat er meer dan 3 maanden aan protesten aan deze ontwikkelingen vooraf gingen. Het zijn met name de krachten uit de zogenaamde ‘oppositie’ die verantwoordelijk zijn voor de terroristische aanslagen en de geweldadigheden.

gene sharp compositiion

Naast het uiterst sluwe, structureel ontwrichtende werk om revoluties te veroorzaken, zoals door Gene Sharp ontwikkeld, blijken er dus nog wel degelijk geheime para-militaire krachten aanwezig te zijn, die werken voor de ‘krachten achter de schermen’.. De betrokkenheid en manipulaties van het IMF wijzen opnieuw richting het topje van de ‘geld-piramide’ als het brein achter deze machtsspelletjes..

Wat had deze man misdaan volgens de leiders van de opstand..? Yanukovich had een uiterst vaag aanbod van de EU afgewezen om tot een EU-lidmaatschap te komen en leek te gaan kiezen voor een concreet aanbod van de Russen, dat het land een onmiddellijke verlichting van de betalingsbalans zou geven van zo’n € 15 miljard. Daarenboven zou het land kunnen profiteren van een lagere prijs voor het Russische aardgas, dat niet alleen door het land stroomt als transito-product, maar ook voor binnenlands gebruik wordt aangewend.

Washington leek die afwijzing niet te willen accepteren en het gevolg is de catastrofe waar we nu in zijn aanbeland. Het blijkt dat een uiterst geheime, militaire Neo-nazi-organisatie, gelinkt is aan de NAVO (!), een doorslaggevende rol heeft gespeeld, met de doelgerichte sluipschutter-aanvallen en gewelddadigheden, die leiden tot de ineenstorting van het wettelijke gekozen overheidsapparaat. Maar het Westen lijkt nog niet tevreden met deze ineenstorting van de Oekraïne; het is nu de beurt aan de mannen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) om met harde condities te komen rondom het aanbod van ongeacht welke financiële hulp uit het Westen..

Victoria Nuland: 'Fuck the EU'.

Victoria Nuland: ‘Fuck the EU’.

Het diplomatieke akkoord van eind februari
Na het fameuze en gelekte telefoongesprek van enkele weken geleden, van de VS-vice-secretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland met de VS-ambassadeur in Kiev, waarin ze de details besprak van wie zij in de nieuwe coalitie-regering in Kiev wilde, en waarin ze de EU-oplossing omschreef met een ‘Fuck the EU, ging de EU haar eigen gang. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier stelde voor, dat hij en zijn Franse collega Laurent Fabius, naar Kiev zouden vliegen om een oplossing te vinden, vóórdat het geweld zou escaleren. De Poolse minister Radoslaw Sikorski werd gevraagd de beide mannen te vergezellen. Het gesprek in Kiev vond plaats en deze EU-delegatie was aanwezig, president Yanukovich, de drie oppositieleiders en een vertegenwoordiger van Rusland. De VS was niet uitgenodigd.

Deze interventie van de EU, zonder steun van Washington is uitzonderlijk te noemen, en toont een dieper wordende kloof, sinds de laatste twee maanden, tussen beide partijen. Feitelijk komt het erop neer dat het dit keer de EU was, die het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken een stevig ‘Fuck the US’ toebeet; de EU zou het zelf wel oplossen.. Na stevige gesprekken, kwamen ALLE genoemde partijen tot een vergelijk: er zouden nieuwe presidentiële verkiezingen komen in december 2014, een terugkeer naar de grondwet zoals die tot 2004 had gegolden en een vrijlating van oud-premier Julia Tymoshenko uit de gevangenis. Dit compromis kwam tevoorschijn na een maandenlange chaos en bleek een uitweg voor alle betrokken partijen…

Dit diplomatieke compromis duurde niet langer dan 12 uur.. Toen brak de hel los!
Sluipschutters begonnen met het schieten op de menigte op 22 februari in Maidan of het Onafhankelijkheidsplein.Er brak grote paniek uit en de oproerpolitie trok zich zelfs terug in paniek, volgens vele ooggetuigen. De oppositieleider Vitali Klitschko trok zijn toezegging aan de diplomatieke deal terug, er werd geen reden voor gegeven. Het verdere verhaal is bekend en Yanukovich ontvluchtte Kiev.

una unso oekraine

Maar de vraag die tot op de dag van vandaag dus nog niet beantwoord is, is de vraag wie de genoemde sluipschutters in stelling heeft gebracht..! Volgens veteranen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten, kwamen deze sluipschutters van een ultra-rechtse militaire organisatie, die bekend staat als de UNA (Ukrainian National Assembly – Ukrainian People’s Self-Defense (UNA-UNSO)

Vreemde Oekraïnse ‘Nationalisten’..!
De leider van deze UNA-UNSO, Andriy Shkil, werd tien jaar geleden de adviseur van toenmalig premier Julia Tymoshenko. UNA-UNSO was ook de organisatie die in 2003/2004, gedurende de door de VS-geïnitieerde ‘Oranje-revolutie, pro-NATO-kandidaat Viktor Yushchenko steunde, tegen zijn pro-Russische opponent, Yanukovich. UNA-UNSO zorgden voor de veiligheid van de aanhangers van Yushchenko en Julia Tymoshenko op datzelfde Onafhankelijkheidsplein in Kiev in 2003-4. Volgens velen heeft deze UNA-UNSO ook nauwe banden met de Duitse ‘Nationaal Democratische Partij’ (NDP).

Ultra-rechtse beweging die het 'voor het volk opneemt'..?? Een twijfelachtige en uiterst discutabele, maar vooral zichtbare (!) manifestatie.

Ultra-rechtse beweging die het ‘voor het volk opneemt’..?? Een twijfelachtige en uiterst discutabele, maar vooral zichtbare (!) manifestatie. Of hoe een ‘valse-vlag’-operatie er ook uit kan zien..!

Sinds het uiteenvallen van de Soviet Unie in 1991 blijken de paramilitaire leden van UNA-UNSO al áchter elke revolte te zitten tegen Russische invloeden. De enige overeenkomst bij al deze gewelddadige campagnes, is het ‘Anti-Rusland-thema’.. En deze organisatie is niet, zoals in de westerse media wordt vertelt, een groep die bestaat uit Oekraïnse nationalisten, maar een onderdeel van de geheime NATO-organisatie ‘GLADIO’, zoals onthuld door genoemde veteranen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten.

US the raperVolgens deze bronnen, is deze ‘UNA-UNSO’ ook betrokken geweest in de winter van 1991, bij de Litouwse ‘Winter van 1991’ (officieel bevestigd), de Soviet ‘Coup d’etat’ in de zomer van 1991, de oorlog om de ‘Pridnister Republiek’ in 1992, de anti-Moskou Abgezië-oorlog in 1993, de oorlog in Tjetjenië, de door de VS georganiseerde ‘Kosovo-campagne tegen de Serviërs’ en de oorlog in augustus 2008 in Georgië…!
Volgens deze rapporten zijn de paramilitaire eenheden van UNA-UNSO betrokken bij ELKE vieze oorlog die de NATO heeft gevoerd, in de post-koude-oorlog-periode, waarbij er altijd vóór de belangen van NATO werd gestreden.

‘Deze mensen zijn uiterst gevaarlijk huurlingen die overal ter wereld worden ingezet om de vuile oorlogen van NATO te voeren, en dat te doen onder de ‘valse-vlag’ van Rusland, omdat deze groep pretendeert pro-Russisch te zijn. Dus voor de goede orde: DIT ZIJN DE KWADE GEESTEN, en vergeet dus het etalagewerk van de gemaskerde ‘opstandelingen’.. Dit zijn de mannen die de trekkers van hun sluipschutterwapens hebben overgehaald en op onschuldige burgers hebben geschoten..” zo verklaren de genoemde bronnen de achtergronden van deze opstand.

Het 'goede werk' van John McCain, achter al die fijne 'volksopstanden', lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan. En uiterst opzichtig...

Het ‘goede werk’ van John McCain, achter al die fijne ‘volksopstanden’, lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan. En uiterst opzichtig…

En als dit nu waar is, dat UNA-UNSO feitelijk niet behoort tot de ‘Oekraïnse’ oppositie, maar feitelijk een top-secret NATO-eenheid is, die gestationeerd was in Oekraïne, dan betekent dat weer, dat het eerder genoemde diplomatieke EU-vredesverdrag gesaboteerd is door een belangrijke speler, die niet bij de diplomatieke gesprekken in Kiev op 21 februari aanwezig was, namelijk Victoria Nuland’s Ministerie van Buitenlandse Zaken.

En zowel deze Nuland als de ultra-rechtse Republikeinse senator John McCain hebben contact gehad met de leider van de Oekraïense oppositie, de ‘Svoboda Partij’. De leider van deze club is openlijk anti-semitisch en verdedigt in het openbaar de daden van het hoofd van de SS-divisie die in WWII in de Oekraïne huishield.. Deze partij werd in 1995 opgericht en noemt zichzelf de “Sociaal-nationale partij van Oekraïne’ en gebruikt een swastika-achtig logo. Svoboda is daarmee het electorale deel van en voor de neo-nazi-organizaties in Oekraïne, zoals UNA-UNSO.

Nog een andere sterke aanwijzing dat de hand van deze Victoria Nuland achter de gebeurtenissen zit in Oekraïne, is het feit dat het nieuwe parlement in Oekraïne waarschijnlijk akkoord zal gaan met de keuze van Nuland, om Arseny Yatsenyuk van de partij van Tymoshenko te benoemen tot tijdelijk hoofd van het nieuwe kabinet. Hoe het allemaal ook uitpakt, het is duidelijk dat Washington een economische verkrachting van Oekraïne heeft voorbereid, daarbij haar controle over het IMF als wapen hanterend. (Internationaal Monetaire Fonds).

 

En het IMF? Dat plundert de kroonjuwelen van Oekraïne..!
Nu de ‘oppositie’ in staat is gebleken om een democratisch gekozen president te verbannen, de nationale oproerpolitie ‘Berkut’ heeft opgeheven, eiste de VS meteen dat Oekraïne zich zou ‘onderwerpen’ aan de eenzijdige IMF-condities, voor het verstrekken van monetaire fondsen (geld.) In ruil daarvoor zou het IMF bereid zijn een lening van US$ 4 miljard te verstrekken.

Het verborgen belang van Oekraïne: het land is een knooppunt in de internationale verkoop van Russisch aardgas aan het Westen. Beheer over deze energie-infrastructuur is essentieel.

Het verborgen belang van Oekraïne: het land is een knooppunt in de internationale verkoop van Russisch aardgas aan het Westen. Beheer over deze energie-infrastructuur is essentieel.

In onderhandelingen afgelopen oktober, eiste het IMF nog, dat Oekraïne haar gas- en elektriciteitsprijzen aan de industrie en de bevolking zou verdubbelen, dat de Oekraïne het verbod op de verkoop van het rijke landbouwland aan privé-personen zou opheffen, de Oekraïense munt zou devalueren, fondsen voor de ouderen en de scholing van kinderen sterk zou reduceren en haar economische stucturen zou herzien, om ‘de begroting op orde te brengen’.

Maar voordat de door Moskou-gesteunde regering van Yanukovich vorige week werd omver geworpen, bleek Moskou bereid om maar liefst US$15 miljard van de schulden van Oekraïne over te nemen, en de prijzen van gasleveringen met ruim 30% te verlagen. Het was deze economische samenwerking tussen Moskou en Oekraïne, die Washington kennelijk koste wat kost wilde saboteren.

Maar zoals we zien is dit drama nog lang niet voorbij. De belangen hebben te maken met de directe toekomst van Rusland, de relatie tussen de EU en Rusland en de wereldmacht van de VS. Of in ieder geval dát deel van de macht in Washington dat méér oorlogen ziet als een belangrijk politiek instrument. 

Dr. F. William Engdahl 

geopolitiek analist en auteur van o.a.:

Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order’

x

venezuela democracy

 

308 Reacties op Oekraïne: NATO’s neo-nazi-militaire organisaties..!!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Hans

  Om het hoe en waarom van WWII goed te kunnen begrijpen, is de film ‘Adolf Hitler – The Greatest Story Never Told’ een must-see.

  Een korte trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3JInS-NWACE
  De website: http://www.thegreateststorynevertold.tv

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo0ThsDnveH5nv5TNviBrGTX9P6IrYfIe

  65
 • Yevgueniy

  Beste Nederlanders,

  Mijn medeleven in verband met de crash van de Boeing die werd neergeschoten boven de Donets. Ik hoop dat de Nederlandse autoriteiten deze moord of provocatie zllen grondig onderzoeken en laten weten aan de mensen wat er echt gebeurd is.

  Vandaag 2014/09/03 jaar … we zijn al zover met oorloog in het centrum van onze Europa.

  64
 • jenne

  Dit zal Rusland doen ingrijpen, het is nu zeker Blackwater, psychopatische USA-CIA huurmoordenaard aanwezig in de Oost Oekrainse provincies waar ze ongewapende burgers liquideren.
  Rusland heeft diverse divisies para troepen klaar staan, want ze willen dit addergebroed levend in handen krijgen.
  En zo als gewoonlijk het gecorumpeerde westen weet van niks, het is om te grienen wat een wereld, en ietsje verder op zijn ze met grascirkels bezig.

  63
 • Caesar Lion Cachet

  LS…

  We worden al zo lang belazerd en belazerd en belazerd… Hoe wrang het ook is, deze analyse zit angstig dicht bij de waarheid. Ook de schijnbewegingen in Nederland zullen uiteindelijk leiden tot de complete overheersing van de Nazi / SS USA / Gladio / Satanisten van het Vaticaan en Corporate America. Als het al niet zo ver is !

  62
 • jenne

  Beste COZMIC, dit heet beeldspraak, zou jij moeten weten, er is een Nederlandse schilder die heeft een schilderij gemaakt waar de dame afgebeeld, een acrobate, met wit gesminkt gezicht, beetje debiele uitdrukking op haar gelaat zo van ze begrijpt zelf niet goed wat er met haar gebeurd, ik dacht dat Melle de schilder was, groet!

  61
  • cozmic

   Probleem met technisch ingestelde beelddenkers Jenne, die willen altijd alles met kop en kont oplossen. Ik zat ook nog met het ademhalingsprobleem namelijk. En wat als je honger krijgt en je kop zit in je reet? Zulk soort dingen kunnen mij minutenlang wakker houden.

   61.1
 • jenne

  Put your head in your ass, dat is toch wat de meeste mensen, doen zich in een onbenullig oderwerp ingraven, als een soort verstandsverbijstering, hun energie verspillen aan onbenullige onderwerpen, in de 6à iger jaren een boekje gekocht van een Vlaamse schrijver, en de titel is het bastion van het onverstand, dat is wat ik hier mee bedoel, het wordt die heren van de NWO zo gemakkelijk gemaakt, al die zich zelf overschattende nullen, ze maken er in no time 0,0 van.

  60
  • cozmic

   Ik eb het zojuist even geprobeerd Jenne 🙁 kan er echt niet bij, dacht dat ik best wel een beetje soort van lenigachtig was, maar nee hoor. En stel dat je wel zo lenig bent….dan komt het volgende probleem; ga nie passen volgens mij. Ff googlen voor een instructie video ofzo?

   60.1
 • jenne

  De CIA heeft zich al blijfend in Kiev gevestigd, dat is slecht nieuws, Torsten Kramel, geeft een mooi overzicht, en voorspeld een big bang, denkt dat Rusland geen Russen laat afmaken door USA betaalde killers onder leiding van een Jood, trouwens ik hoop het ook niet, dat kromme USA-EU-NATO gedoe moet eens een lesje krijgen, maar ik ben bang en met mij vele anderen dat er moed wil speeld om een grote oorlog te creéeren om de financiele crisis op te lossen, zo was het en zo is het nog steeds, helaas.

  59
  • jenne

   Stomme fout, moet zijn Torsten Krauel, schrijft voor Duitse kranten.

   59.1
  • monika

   Jenne, daarom heeft er ook nog niemand gereageerd 😀 groet.

   59.2
  • Yevgueniy

   John Brennan is idd geweest naar Ukraine. Onder vaalse naam en documenten.

   Het is zo dat alle bevels komen uit USA, nieuwe regering heeft geen idee hoe moeten ze probleem oppakken. De gebouwen die nu bezig zijn in Slovyansk, Kramatorsk en in Donetsk algemeen zijn onder kontrole van Berkut (flikken die ondervuur waren op maydan in Kiev), gewoone mensen en mannen die militaire diens hadden gevolgd. Ze zijn wel gecoordineerd door Russische FSB… Meja… wat vragen ze exact? Referendum? Wel, t’s wat Kiev niet wilt goedkeuren.

   59.3
 • Yevgueniy

  Burger oorlog is begonnen((((

  Yougoslavia Scenario((

  58
 • monika

  Dit is een interessante zet.
  8 april 2014 Russia Announces Decoupling Trade From Dollar
  China will re-open the old Silk Road as a new trading route linking Germany, Russia and China
  http://www.informationclearinghouse.info/article38165.htm

  57
 • jenne

  JaNee, 54,26 jij als schilder/créateur, doet er goed aan het woord God, te vervangen door de Créateur, bouwer, van dit alles, bezoek de plaatsen waar hij is uitgebeeld als de schepper van dit alles, het al oude Byzantium.

  56
  • JaNee

   Goed idee jenne, ervaar de verwondering van dit alles vaak in de natuur.
   Innerlijke bloemenzee olieverf op linnen 110 : 110 als je op foto klikt zie je hem groter!

   http://tinypic.com/view.php?pic=iw5g8w&s=8#.Uz3H0SisQ5Z

   56.1
  • jenne

   JaNee, mooi, zachte tedere beweging, je moet oppassen er moet passie in het innerlijke aanwezig zijn, is dat jouw gezicht onder het schilderij, groet Jenne

   56.2
  • jaNee

   Het zuivere wit in dit werk is de oorsprong van de passie voor mij jenne.
   Uit het witte licht ontstaan alle kleuren.
   Nee is niet mijn gezicht onder dit schilderij geen idee waar die afbeeldingen vandaan komen.

   56.3
  • jenne

   Ja het heeft iets ruimtelijks, maar dit soort werk kan vele ondertitelingen dragen, maar de grote Chinezen zijn voorlopig on over troffen, ach en vele anderen, ben zelf erg gecharmeerd van Nicolas de Staël, maar heb ik je al aan gegeven, mijn zoon schilderd weinig op dit momemt heeft een mooie jonge vrouw bezwangerd en dus nestje bouwen, hij heeft het er druk mee, t’is jammer het onderbreekt zijn ritme, maar alles op zijn tijd.

   56.4
 • jenne

  PAUL, 54,21,

  Je zit dus zo gezegt met je klooten voor het blok, trouwens leuke filmtjes, vriendelijke groet Jenne

  55
 • jenne

  Op het moment dat je je réaliseerd wat er zo al gebeurd in je leefwereld, begint alles op zijn plaats te schuiven, en zie je dat alles maar dan ook alles georkestreerd is/wordt van uit een machts punt, die van geld en slavernij, niets gebeurd zonder reden of bij toeval, het is de weg van de nieuwe wereld orde, bestuurd door een kleine groep gewetenloze mensen, waar Churchil, Hitler en Stalin, kleine zoete kinderen bij waren, als we binnen kort niet aan blok opstaan, is het te laat, als ik de dagelijkse nieuws lijnen lees, wordt het mij koud om het hart, al die leugens, al dat bedrog, en dit op alle niveaux, de weldenke en bewust levende mensen zijn gewoon radeloos wat te doen, bijvoorbeeld artikel demoniserend over Putin, in een Duitse krant, dan lees je het commentaar in de reacties die zijn totaal van een andere waarde en zien Putin als heel redelijk, en begrijpelijk, maar eis een overweldigende macht bezig, die vrees ik maar op één manier is tegen te houden!
  Vriendelijke groet, heb het druk met mijn tuin, en mijn geopereerde dochter!

  54
  • monika

   JENNE, je hebt helemaal gelijk, het is niet makkelijk voor ons ont-wikkelde mensen. Je ziet het voor je neus gebeuren en de mogelijkheid om iets te veranderen, door het denkpatroon van ver-wikkelde mensen te doorbreken, wordt kleiner omdat uiteindelijk het plannetje van de NWO doorgaat, het creëren van chaos en daarmee (existentie)angst. Ik denk dat mijn aandeel ter verbetering van dit (3D) leven maar een bescheiden deel is. Voor mezelf heb ik veel bereikt, ik zal al die bewustwording voor geen prijs willen missen. Sinds Oboema weer weg is uit NL, zijn hier alleen nog chemtrails te zien en dus geen ‘blue skies’ maar ‘white skies’. En wat was ik toch blij met die oer-Hollandse blauwe lucht! Groetjes, ook mijn tuintje roept…

   54.2
  • monika

   Odette, zal dat een regenworm voorstellen? 😀

   54.3
  • Jerry

   Jenne, eindelijk wat goed nieuws voor je kerel! :mrgreen: http://nos.nl/artikel/630945-man-vrouw-en-nu-ook-nietspecifiek.html

   54.4
  • jenne

   Beste Jerry, in ons leef systeem worden ze dagelijks gecreéerd, halve gare kromme volkomen psychopatische wezens in mensen gedaante,
   deze zelfkant van onze mensheid, is snel groeiende, gepust door de om altijd nieuwe afwijkende zieke mensen vragende media, maar uiteindelijk geeft de meerderheid van de gezonde mensheid altijd de doorslag.

   54.5
  • Paul 5.5

   @ Jerry

   Als je niet meer een vervelend mens wilt zijn wat dan?! dan maar een verveeld beestje wezen…
   https://www.youtube.com/watch?v=uxVkedSU3_c

   54.6
  • Odette

   Monika, het is een blinde slang, een van de eerste diertjes op Pangea. De natuur blijft je verbazen, maar goed ook!
   http://www.scientias.nl/blinde-slangen-dobberden-op-aardplaten-de-wereld-rond/6674

   54.7
  • Jerry

   @Paul
   Ik weet niet of het beesje vervelend is want er is kennelijk nog geen specificatie van.

   @Jenne
   Gewoon de evolutie over je heen laten komen Jenne, je houdt het toch niet tegen kerel! Of met de woorden van King Leonidas; “accept it, it makes you stronger!”
   http://www.youtube.com/watch?v=TGekpJoPfTk

   54.8
  • Jerry

   Doe als Predator, ga op in de omgeving! heb je als atheïst al geboekt voor SA http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3627061/2014/04/02/In-Saoedi-Arabie-is-iedere-atheist-nu-een-terrorist.dhtml ben je gewoon even belegen moslim! Je parkeert je auto toch ook wel eens “verkeerd”? Ben je gewoon even invalide!
   http://www.youtube.com/watch?v=MOaanNI_kdo

   54.9
  • jenne

   Jerry, 54,8 ben geen king Leonidas, en ik kan alles aanvaarden, mits het over één komt met mijn denken en gevoelens, ook ik mag mijn leven leven naar mijn wensen, in respect met al het goede, ook in anders denken en handelen heb ik vaak het goede geconstateerd, ik wil niet generaliseren, dat is zinloos en niet goed.

   54.10
  • Jerry

   Je ziet teveel Apen en Beren denk ik Jenne, er is ook nog zoiets als acceptatie van het onvermijdelijke (I-Tjing als ik me niet vergis), zodra je het accepteert is het WEG! Trust me, I shit you not!
   En wat is er eigenlijk nou zo erg aan een niet-specifieke geslachts-indentiteit? Als het beesie er gelukkig mee is. Je geeft je kat toch ook variantjes?

   54.11
  • HyperAlert

   jah dit is het type gecastreerde x-loze gechipte ontzielde ingekorte kaalgeschoren dwerg gnoom nwo slaaf ondermens waar ze naar toe willen, en het begint al aardig te lukken zo te zien, borsten moeten er preventief af, is al gepopulariseerd

   Quote: ” The reason isn’t just a shortage of male recruits. It is part of a larger psychological strategy to render us dysfunctional and docile by undermining heterosexuality and the nuclear family by denying/erasing male-female differences. We are victims of Orwellian social engineering so successful that we don’t even realize it happened. ”

   Military Wages War on Your Gender
   http://www.savethemales.ca/002120.html

   54.12
  • jenne

   Jerry, 54,11

   Heb zo mijn persoonlijke ervaringen met mensen, alle soorten die er bestaan, daar waren hele mooie en goede bij, en ook vreselijke slechte, ik oordeel niet, en veroordeel zeker niet iemand op voorhand, om zijn anders zijn, maar vindt het wel steeds sterker onze samenleving overschaduwen, en dat werkt storend en wekt aver’sie op.

   54.13
  • jenne

   Hyper Alert, wat jij hier schrijft houdt mij ook al een poosje bezig, met welk doel gebeurt dit allemaal.
   Het komt in alle facetten van onze samenleving steeds sterker naar voren, het stoord ons samen zijn, het duid aan wat en welke goede of slechte is, bezien van uit jouw persoonlijke stand punt.
   Ken je Jack Vance, de waanzinnige planeet, ben bang dat dat ons voorland is.

   54.14
  • Jerry

   @Hypert

   Ondermens… je begint een beetje als Heinrich Himmler te klinken Pypert, alsof jij de sexuele voorkeur bent ven de gemiddelde NL’er! hahaha 😯
   Als je de mescaline nou eens uit je onbijt laat, ach, ik wil je ook niet uit je natte droom helpen. 😈

   @Jenne

   Ik heb er niet zo’n last van moet ik eerlijk bekennen, misschien evolueren we er nog wel een derde been bij, who knows?
   Putin is net een oud wijf, daar zou ik niet teveel naar luisteren, maar ook daar ieder zijn ding.

   54.15
  • cozmic

   Het is maar net wat je wilt zien. Zelfde met remote viewers, alles gaat alle kanten op en alles is er al en is er altijd al geweest. Zoek een patroon op en maak het jouw waarheid, lang leve de tunnelvisie zei de machinist.

   54.16
  • Jerry

   That’s why I shave with Occam’s Razor!

   54.17
  • cozmic

   Een grap die nooit een baard zal krijgen 😀

   54.18
  • Jerry

   en dat dan “van kloot tot zaathout”! 😀

   54.19
  • HyperAlert

   jah Jerry kweenie maar het schijnt “social engineering” te heten, de media zijn er mee volgepompt, groeten van piper alpha haaah, interessant boek wel Jenne ! kende ik nog niet, toevallig gooi ik wel groen poeder door mijn ontbijt, zou het daar door komen?

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Piper_Alpha

   ” De verre planeet Tschai wordt bewoond door verschillende soorten intelligente wezens, waaronder de Chasch, de Wankh, de Dirdir en de Pnume. Elk van deze soorten heeft een menselijk “onderras” onder zich, dat sterke uiterlijke gelijkenissen met hen vertoont. Deze mensen fungeren over het algemeen als slaaf of dienaar, en al snel rijst het vermoeden dat zij uiteindelijk wel eens van de aarde afkomstig en door domesticatie gewijzigd zouden kunnen zijn. Elk van de vier boeken verhaalt van Reiths avonturen met een van de soorten, en de boeken zijn daarnaar vernoemd: ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Tschai,_de_waanzinnige_planeet

   54.20
  • Paul 5.5

   Ah ik was voorheen nog een ‘droog’ kloot, maar nu een ‘natte’ zak in 1 week tijd geworden. (geheel anders mens) Nu op naar een centripetaal mens zijn. http://www.youtube.com/watch?v=VI6SG0YmisU

   54.21
  • cozmic

   Het was een valse start! zei een klootviool ontstemd. Normaal sla ik deze toon nooit aan.
   tis raar tis raar maal waar in de grobbenbollengrotverdikkie

   54.22
  • HyperAlert

   hmmmm in een ‘rakende lijn’ ging het balletje weg, jullie zitten goed ingetapt in het Veld zeg, was intensief bezig om weer iets schools op te rakelen over Tangent lines en zo, vanwege het mysterie van een elektrisch oscillerende LC schakeling, de basis van een kristal ontvanger; een radio zonder batterij, een spoel die aan zelfinductie doet verbonden aan een condensator die zichzelf laat opladen

   The LC Circuit
   http://www.youtube.com/watch?v=v3-HwZMThzQ

   4.5 The Soft Touch (finding tangent lines)
   http://www.karlscalculus.org/calc4_5.html

   54.23
  • jenne

   Jerry 54,15

   Ik heb er ook geen last van, wat ouwe wijf’en betreft, ik denk dat je deze dames onderschat, ze zijn vaak een stuk sluwer en réalistiser als ouwe mannetjes, of als Obama kweetjes

   54.24
  • jenne

   Hyper Alert,
   mijn vader en waarschijnlijk vele andere Nederlanders hadden in de laatste oorlog een cristal ontvanger, elke avond als ik in bed lag hoorde ik bom bom bom, hier radio vrij Nederland, en dan kwam het verhaal met de code woorden, vertelde mijn vader mij later, heel geheimzinnig in mijn kinder tijd, om mijn vader zo op zijn knieen bij een geheim luikje in de vloer te zien zitten luisteren, mijn moeder stond bij het raam op de uitkijk, me later van bewust geworden.
   Vreemde atmosphere voor mensen die dit niet hebben meegemaakt moeilijk te bevatten, als je zo iets verteld.

   54.25
  • JaNee

   Er schemert iets door wat ik graag wil delen.Het gaat er niet om geloof ik in God de Bron het zuivere van al wat is. Want dat is mijn perceptie van het denken.Gelooft god de bron het zuivere van al wat is in mij.

   54.26
 • Trees Kersbergen

  Ik hoop, dat Obama de kans krijgt om meer macht uit te oefenen in de VS, maar vooral ook in Oekraïne. Ik geloof in zijn positieve bedoelingen!!!

  53
  • cozmic

   Opstellen in rijen van 4 …..

   53.1
  • monika

   Trees, waarom wil je en geloof je dat? en wat zijn jouw bedoelingen? Heb je de laatste jaren ergens opgesloten gezeten en niets meegekregen van de wereld? Licht toe aub! Alvast bedankt.

   53.2
  • cozmic

   nou en of, of, nou en?

   53.3
  • Paul 5.5

   ‘Ik vind’…

   53.4
  • Yevgueniy

   Be not naive. Mss Obama wilt het, maar mensen die achter zijn rug staan hebben andere plannen. Ik had gisteren stuk of 10 documentaire gekeken over Joegoslavië… wel…bloedige splitsing van de landen daar geweest. En ze zijn nog steeds bezig.

   53.5
  • jenne

   Allemachtig Trees heb je kort geleden misschien je hoofd gestoten, je moet werkelijk een enorm bord voor je hoofd hebben om ook maar een spatje positieviteit vast te kunnen stellen, in de grootste oorlogs hitser allertijden, met een Nobel prijs voor de vrede.
   Wat er nu plaats vind, het is de NATO, verdedegings organisatie die in stilte Rusland omcirkelt, en provoseert, deze tactiek is door de USA-CIA op gezet met de bedoeling dat ook nu weer Europa de klappen opvangt, maar daar is voor gewaarschuwd, bij eventueliteiten, krijgen de USA-CIA een koekje van Eigen deeg, een lading ballistische atoom raketten, dit wordt het eindspel!

   53.6
  • marcel w in 5d

   Nou ik vind dus dat en of dat het of en toch naar mijn bescheiden mening dus en/en /of/of wel, dan wel niet beargumenteert positief, dan wel wel negatief is . Affijn geheel naar het uitgangspiunt van observatie zal ik maar zeggen. Oblabla heeft imo een grote mond en maakt niet geheel of en geheel niet waar wat ie heeft beloofd!

   53.7
  • Paul 5.5

   Ask Cozmic, had al eerder hier geagengeerd met en/en en/of of/of of/en, maar de grote Guru GUM was ineens weer van de partij en heeft zijn sporen achter gelaten. Wanneer je een argument beargumenteert hier onder het kopje van ‘Ik vind’ is het feilloos onthandelbaar geworden zodat er maar in 1 richting gekeken mag worden. Een woord pleidooi ook aan iemand gericht ontwricht alles ter zaken. We zien het maar weer door de vingers heen, op naar een wat betere spoeling.

   53.8
  • GuidoJ.

   Ik vind het ook. Laat ik maar gewoon een link plaatsen voor Trees, zonder geblabla.
   http://www.rense.com/general92/natos.htm
   En… heb je een snipperdag, een vrije dag, een pensioendag, ben je ziek, zwak of misselijk. Ff niets te doen..
   Gewoon ‘even’, zoals Hyper dat zo mooi kan, 2,5 uur voor de buis en ‘Operation Gladio’ bekijken..
   http://www.youtube.com/watch?v=GGHXjO8wHsA

   Zojuist op Radio 1, zijne koninklijke hoogscheid, Jaap de Bruine Hoop Scheffer gehoord.. Hij was in zijn tijd als ‘hoogste NATO-baaz’ VANZELFSPREKEND op de hoogte van deze ‘secret unit’.. DUS.. Het was een opluchting hem te horen spreken, toen ik even dieper voelde.. Waarom..? Omdat ie een ‘verlopen tijdperk’ vertegenwoordigt.. De energie is eruit, dát voelde ik duidelijk. Jaapie.. Andersom gezegd: ‘ik geef hem geen enkele energetische groeikracht meer’. Dag Jape, geniet van je wereld.

   53.9
  • Sun

   tja, als we het dan toch over Obama hebben, dan maar deze. Zou zo maar kunnen. Hilarisch en verbijsterend en erg verontrustend.

   http://beforeitsnews.com/obama/2014/03/irrefutable-proof-that-michelle-obama-is-a-man-247-2461574.html

   53.10
  • cozmic

   Rofl, dus Barack is the first black gay president 😆

   53.11
  • cozmic

   Dat vraagt om muzikale ondersteuning http://www.youtube.com/watch?v=2tTxHl52j9M ( my Michel (le 😉 )

   53.12
  • Paul 5.5

   Guido, gewoon important leseons met Alex & Obahma:
   http://www.luckymedia.nl/luckytv/2014/03/important-lessons/

   Het was dus niets meer dan een Bad Ass Operation en geen ! April Foool…
   http://www.luckymedia.nl/luckytv/2014/03/one-badass-operation/

   53.13
  • Odette

   Een paar maanden geleden toen ik dit ‘nieuws’ postte, werdt jenne heel terughoudend en ik moest oppassen met wat ik zei…
   http://hillbuzz.org/is-barack-obama-gay
   Ach Michelle is toch een bijzonder ‘grote’ vrouw, from a woman’s point of view.

   53.14
  • JaNee

   Haha die Michelle een lach en een traan.

   53.15
  • JaNee

   De gevallen engelen die terug keren naar de aarde en dubieuze sexuele voorkeuren hebben. Op de hoogste posities zitten leugen en bedrog. Waar is in dit alles Gold zelf bestaat God niet of besta ik niet?

   53.16
  • JaNee

   -l

   53.17
  • jenne

   Beste ODETTE, wat is waar en wat niet, en who = who in deze wereld,
   wat wil men van ons, en wat wil men met ons, waarom mogen de mensen niet over hun Eigen levens wandel beslissen, als de mensen in één referendum één beslissing nemen wordt dat gewoon van tafel geveegd, en de mensen laten dit gebeuren waarom ? ik weet het niet!
   Verwarrend, en mens onwaardig, waarom moet onze wereld worden geleid door krom denkende mensen, is dat het voorbeeld voor de opgroeiende jonge mensen, het leven is gebaseerd op een man en een vrouw die zich via hun kinderen voortplanten, maar deze ongeschreven natuur wet, wordt net als de referendums van tafel geveegd en vervangen door iets wat niet naturel is kan zijn en ooit worden!

   53.18
  • marcel w in 5d

   Wat een grap , juist in het homofobe amerika een zwarte homo aan de top , samen met een zwarte dragqueen. Ik kan mijn lol niet op!!!
   Ik kan ze gek bedenken maar deze is net een kaliber groter dan mijn kunnen haha. En idd ik kan mijn ogen nou niet meer van die mannenschouders en die nekspieren losrukken. Begrijp me goed hoor , ik heb niets tegen homo’s alleen laat ze wel gewoon eerlijk zijn en dat lijkt hier dan weer niet het geval .

   53.19
  • Sun

   LOL ja idd Marcel. Niets tegen homo’s of travestieten.
   Alleen de implicaties hiervan en de haat bij velen.
   De hele wereld voor de gek houden?
   Eigenlijk heb ik geen twijfels, maar het is bizar.
   De kinderen lijken wel op ‘haar’, maar kunnen toch ook daadwerkelijk van hem zijn bij een draagmoeder.
   De wereld is gestoord maar dit zou werkelijk het toppunt zijn.

   53.20
  • HyperAlert

   speciaal voor lieve crazy Tracy;

   roodkapje op bezoek bij oma Obama; maar oma wat heeft u een grote mond? en oma wat heeft u een rare benen?
   http://www.youtube.com/watch?v=07ndHthCYt4

   Alien Parasites Control The Whitehouse, Stew Webb, Preston James 17Sep2013
   http://www.youtube.com/watch?v=SzN3UPSuMXk

   phd Preston James heeft een serie politieke Space Alien artikelen geschreven voor VeteransToday

   01Kingpins and Cutouts, Aliens and Hybrids
   http://www.veteranstoday.com/2013/04/10/kingpins-and-cutouts-aliens-and-hybrids/

   Secret Space War XII: Marduk Is Crowned in Africa
   http://www.veteranstoday.com/2013/12/22/secret-space-war-xii-marduk-is-crowned-in-africa/

   53.21
  • Sun

   Speciaal voor jouw HyperAlert (53.21)

   “Een populaire spreker als David Icke noemt deze moeiteloze gedaanteverandering “shape shifting. ”
   Hieronder de figuurlijke uitleg van shape shifting ipv de letterlijke betekenis.

   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P2189&l=NL

   “Hij heeft het over keurig vermomde reptielen, oftewel “Slangen in pakken.”(23) Een kameleon is een reptiel dat zijn voorkomen moeiteloos kan aanpassen al naar gelang de omgeving dat vereist. “Zij ervaren geen enkele liefde of welke vorm van positieve verbinding naar hun medemensen dan ook ”, schrijft Stout over deze groep; “Anderen, zelfs ‘vrienden’ dienen als dienstbare schaakstukken, op z’n best.”(24) Daartoe imiteren deze kameleons de emoties van mensen om deze als pionnen in beweging te krijgen. Ze presenteren zich als vertrouwenspersoon, hulpbehoevende, zielsgenoot, hartsvriendin, ideale echtgenoot, betrouwbare politicus of vroom-religieus leider. De “persona” die zij naar de buitenwereld, in het bijzonder hun prooien, presenteren komt tot stand door een masker dat de koudbloedige reptielenaard verhuld.”

   53.23
  • HyperAlert

   Jah thnx Sunnie, het is als een koe die denkt dat ie de krokodil begrijpt door hum liefdevol herkauwend beschouwend aan te staren, vanaf de waterkant, voor de koe een mistig water mysterie met schubben, en voor de kroko een potentiële prooi met een zachte penseel staart, die je kan verzuipen door plots toehappen en stevig konten draaien, de death roll noemen de bio beestologen dat geloof ik…

   53.24
 • Sun

  De NSA afluisterpraktijken zijn weer eens ingezet om de gemoederen flink op te stoken.
  “‘Zij moeten met kernwapens worden vermoord.’ Voor president Putin heeft ze ook iets in gedachten: ‘Ik pak een machinegeweer en schiet die klootzak in zijn voorhoofd.’”
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/03/Yulia-Tymoshenko-Russen-moeten-met-kernwapens-worden-vernietigd

  52
 • jenne

  MONIKA, 50,5

  In de USA wonen vele malen meer Joden als in Israel, ze wonen overal op de wereld soms gekend maar vaak ook niet, de Franc Maçon zijn in hun handen geraakt, landen als de USA, Engeland, Frankrijk, zijn volkomen in hun handen, en in andere landen hebben ze ook grote invloed, en als je hun geloof kent, weet je wat je te wachten staat,
  ze zijn bezig om voor de zoveelste keer hun hand te overspelen, wat dan weer tot grote problemen voor ze leid.
  Ik heb altijd een goede verstandhouding met ze, maar ben daar eerlijk in, mijn familie heeft vele Joden gered van de dood, dus hebben ze een eeuwige schuld aan mijn familie, en dus aan mij, zeg dan ook wat ik denk en vaak krijg ik gelijk, want ook zij zijn het niet eens met verschillende optredens in de politieke en menselijke arena, vooral de Azkanazi Joden zo als nu in de Oekraine maken grote problemen voor de Joden hun aan zien in de wereld.
  Maar goed wie helpt en red geen mensen die in doods nood verkeren!

  51
 • Odette

  Wat mij meer zorgen baart op het ogenblik is dat voor de eerste keer in de geschiedenis alle ambassades en consulaten van Israel wereldwijd worden of zijn gesloten.
  http://youtu.be/bJVtLdLouKU
  Something is brewing.

  50
  • Sun

   ligt het aan mij, of is 2013 enorm snel voorbij gegaan?

   50.1
  • cozmic

   Ja.

   50.2
  • Odette

   Ja Sun, de tijd vloog en lijkt helemaal uit zijn verband gerukt te zijn. Ik hoop alleen dat dit allemaal ten goede uit zal pakken voor ieder van ons. Al stemt de situatie zorgelijk. Hartegroet, Odette

   50.3
  • Sun

   Hoi lieverds! Ik zag gisteren e.e.a. mbt de ambassades voorbij komen op before its news. 1 van de reacties daarbij blijft me bij; angstmaaksite. :smile:.
   Wat betreft 2013, ik had in 2012 sterk het gevoel dat 2013 niets meer zou uitmaken. Nu is het alweer 2014. Tja, de tijd zal het ons leren. Zolang maar lekker genieten van al het mooie om ons heen.
   Daarnaast ook iets wat me bij is gebleven ergens in de reacties op WTK. Iets in de trant van dat we onze ogen niet mogen sluiten voor de gruwelijkheden a la Demmink en Dutroux en dat we moeten helpen met het bestrijden ervan. ……..

   50.4
  • monika

   Ja Odette, dat is idd raar. Waarom doen ze dat? Wat betekent dat voor de Israëlische staatsburgers in het buitenland? Komt er een oorlog vanuit Israël, komt er überhaupt oorlog? Zijn er aanslagen op Israëlische instellingen te verwachten? Wat gebeurd er met joodse mensen in de rest van de wereld die Israël als hun heilig land beschouwen maar geen staatsburgers van Israël zijn? Of wordt het land op een gegeven moment opgeheven en ontstaat een nieuw land? Vragen over vragen…pfff

   50.5
  • Sun

   Wat dat betreft heb ik meer met de Agarthanen dan met sommige bovenaardse bewoners.

   50.6
  • cozmic

   Ik scrolde vandaag even door een hoop sites heen, ik ben al veel selectiever geworden, binnen een half uur was het leven bijna uit me weggelopen. Lijkt wel of 95% van de focus op ellende en geweld ligt.
   Al die beelden en verhalen moet je onderbewust weer verwerken en zodoende blijft er weinig schijfruimte voor inspiratie, na een poosje raak ik gewoon numb vanbinnen.
   Om mijn ogen ervoor te sluiten en heerlijk in tralalaland te gaan wonen is ook geen optie, maar ik hou een veiligheidsmarge; niet teveel ellende! en vooral veel inspiratie 😉

   50.7
  • Odette

   Het zou trouwens om loonsverhoging zijn?? Tja, men gaat ver om zelfs hun eigen landgenoten niet te beschermen. http://www.reuters.com/article/2014/03/23/us-israel-diplomacy-idUSBREA2M0ER20140323
   Zo ben ik al lang bezig Coz, maar er wordt overal zo hard geschreeuwd om je mening en overtuiging anders tel je niet mee. Dit is dan ook de laatste keer, hoop ik, dat ik mij mee laat trekken door ophitsing en lowfrequency, dan maar zo. Ik voel mij echt niet thuis in die wereld ook al is het waarin ik leef. Mijn missie ligt ergens anders, heel ergens anders…

   50.8
  • Allaya

   Is het jullie ook opgevallen dat we weer bestookt worden met de ellende van de vermeende klimaatverandering?

   50.9
  • cozmic

   Niet meetellen?
   Depends who’s counting 😉
   They can count me out.
   Als je het woord ‘invalide’ ontleedt dan kom je uit op ongeldig >> geen geld waard. Zo wordt er dus geteld, mwah…kan me niet echt boeien of ik dan wel of niet meetel of geteld word.

   50.10
  • Allaya

   Dito Odette.

   Trouwens het bestrijden en bevechten dient geen enkel doel want als je je opponenten vermoordt, houdt het enkel op in dit aardse leven. Je ziel neemt de kennis en wrok mee en zal beslist ergens anders in tijd/ruimte weer uitgeknokt moeten worden, totdat we ervan leren. Dus waarom niet nu?

   50.11
  • Odette

   Iedereen leeft in zijn eigen wereld, in zijn eigen dromen, verwachtingen, projecties. Er zijn net zoveel werelden als er mensen zijn. Mijn en jouw Maya. 🙂

   50.12
  • cozmic

   Ik ga voor Lila, Maya vloog net weg.

   50.13
  • JaNee

   Zou het niet zo kunnen zijn er is zoveel informatie beschikbaar vanuit de buitenwereld.
   Keer op keer kom ik er achter daar vind ik het ook niet. Het wereldbeeld wordt steeds grimmiger leugen vervuiling desinformatie het houdt niet op. Mijn gevoel zegt dit is nodig omdat we dan uiteindelijk het in ons zelf gaan zoeken en ontwaken dat de ware bron in ons zit.

   50.14
  • Sun

   Hi Odette(50.8) herkenbaar, idem Cozmic (50.7).
   Wel makkelijk gezegd, je eigen wereld. Ik denk dat niemand kan ontkennen dat we in een gestoorde, omgekeerde wereld leven. Een wereld waar je meer moet betalen voor duurzaam en weinig voor mens- en milieu vergiftigend.
   Het niet thuis voelen, inderdaad. Terwijl er zoveel zijn net als ons.
   Een moeilijke leerschool met ook veel mooie dingen…

   50.15
  • Sun

   JaNee, eens. Maar hoe meer van binnen, hoe meer gestoord daarbuiten. Het verschil/ contrast is zo groot.
   Terugkeren naar de bron, is eruit stappen imo.
   We kunnen niet kiezen voor alleen de lusten, de lasten horen erbij.

   50.16
  • JaNee

   Ja Sun daar ontkomt niemand aan.

   50.17
  • JaNee

   Rage against the machine – Killing in the name Lyrics

   http://www.youtube.com/watch?v=dxk3c_SbWMg

   50.19
  • Sun

   Odette (50.18), nummer van 6e klas musical.

   50.21
  • Odette

   Top Sun, wij moesten het doen met “Het koffertje van meneer van Dalen” niemand wist wat er in zat. Iedereen deed maar waar hij zin in had en vervuilde de planeet met fosfaten en nog meer van dat soort zaken. Toen het koffertje open ging bleek het leeg te zijn. Meneer van Dalen zei toen dat het ooit gevuld was met het geweten van de mensheid maar nu leeg was. Toch wel triest, maar met een goede boodschap aan het einde dat iedereen dit geweten maar weer eens leert te gebruiken. We zijn nog steeds aan het modderen…

   50.22
  • Sun

   Hi Odette (50.22) Ja geweten, waar is het gebleven.
   Hierbij een klein stukje tekst van de Agarthanen:

   De regering van Agartha, de “Raad van Twaalf”, wordt gevormd door zes mannen en zes vrouwen. Het is een liefdevolle raad die als gids en beschermer van het volk fungeert. De hogepriester is een andere belangrijke volksvertegenwoordiger.

   Alle steden en huizen zijn met elkaar verbonden via een ingenieus, spiritueel computersysteem. Het is gebaseerd op aminozuur en wordt gebruikt voor interne en galactische communicatie. Maar het houdt ook de gezondheid van de bewoners in de gaten, en kan bijvoorbeeld meten of er een tekort aan vitaminen of mineralen is in het lichaam.

   “Geld hebben ze niet in Agartha. Er is overvloed voor iedereen, en luxe-artikelen veranderen van eigenaar via een ruilsysteem. De steden hebben bewegende stoepen, en voor kleine afstandjes bewegen ze zich voort op een soort sneeuwscooter-achtige vervoermiddelen. Alles werkt op vrije energie. Als ze van stad naar stad willen reizen, maken ze gebruik van “de Buis”, een elektromagnetisch metro-systeem dat snelheden tot vierduizend kilometer per uur haalt.
   Naar boven komen doen de Agarthanen nu nog niet graag, omdat ze spiritueel hoog ontwikkeld zijn, en telepatisch communiceren. Zelfs een boosaardige gedachte van een ander kan al fysiek schadelijk voor ze zijn.”
   http://www.hetgrotereplaatje.nl/hollow-earth.html
   Elders ook gelezen over Agarthanen en dat ze al het leven plant en dier ongeschonden laten met hun huizen en gebouwen en vervoer. Ik weet niet meer welke site dat was. Volgens mij via Paul. 🙂
   Mooi sprookje? Daar zouden we ons thuis voelen.

   50.23
  • Yevgueniy

   Yep…ze vinden loon van 2000 usd is heel klein… mss hebben ze gelijk

   50.24
 • Yevgueniy

  Hey iedereen!

  Nog paar verse video’s over EuroMaydan.

  Hell op EuroMaydan in de ogen van Berkut. (+18)
  https://www.youtube.com/watch?v=6xuDveZEguc

  https://www.youtube.com/watch?v=jj43299BNY8

  49
  • cozmic

   Yevgueniy, heb je je eigen linkjes weleens aangeklikt?
   Als je wilt dat anderen ze makkelijk kunnen bekijken dan moet je ff de S uit HTTPS weghalen ( S = voor Secure)

   49.1
  • Yevgueniy

   Tja, je hebt gelijk!)

   Hell op EuroMaydan in de ogen van Berkut. (+18)
   http://www.youtube.com/watch?v=6xuDveZEguc

   http://www.youtube.com/watch?v=jj43299BNY8

   []
  • HyperAlert

   kijk zo doen we dat, de edel germaanse blauwhemden met stropdas, gefinancierd en politiek gesteund door het Vierde grote Victory NuLand eu rijk en het imf en speciaal afgezand pr woordvoerder bassie van baaaaaalen nemen met hun nucleaire nato bloempotkapsels even hardhandig het russische parlement over, kwestie van er op los rammen, je wordt toch gesteund door de nato en het “vrije westen” en slapende speciale remote control gladio sniper square squads op het museum plein….. Even genieten, sit back, ga er even voor zitten, frisdrank en chips bij de hand en beuken maar op die bavianen rots, gaaf trouwens dat Putin als ervaren ddr kgb telefoon onderscheppert de hete gesprekjes van onze vieze vuile westerse top ambtenaren op het internet zet, de vuile machiavelli spelletjes transparant inzichtelijk voor de wij willen weten burgert, in het westen hebben de intelligentie diensten het te druk met de miljoenen volstrekt oninteressante peopfokboek chaturbate gesprekjes van mien uut flutjebroek, Putin is goed bezig en goeie parlementaire vogelvlucht opnamen met de russische I-Phone;

   http://www.youtube.com/watch?v=yrSe2Csi7i0

   http://www.veteranstoday.com/2014/03/24/shocking-videos-here-is-ukraine-since-the-nato-coup/

   49.2
  • monika

   Yevgueniy, wat goed dat Cozmic je attent maakte, ik was het ook al van plan 😀 Tot nu toe heb ik altijd zelf de ‘s’ weg gehaald. Het is natuurlijk fijner als je direct op de gewenste site terecht komt.
   Ik heb de links bekeken maar naar 5 min. had ik genoeg gezien.
   Mijn respect gaat uit naar de politie, het zijn ook maar jonge mensen, en ze laten zich niet provoceren door de geweld en agressie. Heftig.

   49.3
  • Yevgueniy

   Ja, sorry, ik probeerde ook klikken maar lukte niet. Nu is in orde!)

   Gisteren had ik gekeken over Snipers op Maydan…wel, het was Spetcnaz/Rijkswacht… wie heeft opdracht gegeven voor schitpartij is nog niet duidelijk. Ik deze bloedbad 80-85 mensen/demonstranten omgekomen(

   []
  • monika

   O nee Hyper, nog meer geweld 😕 😉
   Moet nou even met google vertaal aan de slag om behalve slaande ruzie ook een beter beeld te verkrijgen over het waarom 😀
   Of staat dat in de link eronder misschien? Mooi stukje trouwens ‘…de vuile machiavelli spelletjes transparant inzichtelijk voor de wij willen weten burgert…’ 😀

   49.4
  • HyperAlert

   Hah jah Monika, ik probeer politiek theater commentator te worden, maar is nog niet zo simpel blijkt, ik ben benieuwd wat jij uit die verwarrende info weet te vissen ! nou jah beter dat wij de diepte analyses gaan doen dan goeie Ferry primetime pingelen op het benauwde ned123 Binnenhof pleintje, die heeft nog steeds geloof in de ouwe wandelgangen slinks rechts partycrazie en doet niet veel aan gbj hilterman buitenland nieuwsz..

   Quote: “Verreweg de meeste landelijke bekendheid verwierf hij met zijn wekelijkse radiocommentaar op de internationale politiek: De toestand in de wereld, door mr. G.B.J. Hiltermann, bij de AVRO gepresenteerd in AVRO’s Radiojournaal op zondagmiddag om 1 uur. Hij begon hiermee in oktober 1956 en de laatste werd uitgezonden op 22 november 1999. Deze commentaren werden gekenmerkt door geoliede zinsconstructies, een gedragen toon en in het algemeen pro-westerse stellingnames. De laatste zin van elke column eindigde steevast met de woorden ‘de toestand in de wereld’. In nogal wat Nederlandse huiskamers vormde dit commentaar een vertrouwd element van de zondagmiddag. Hij sprak ruim 2000 radio-columns uit. Volgens bronnen bij de AVRO sloeg hij nauwelijks een week over. Na 39 jaar op de zondagmiddag verhuisde hij in 1995 naar de woensdag en kwam in september 1999 uiteindelijk op de maandagmiddag terecht. Hij besloot zijn laatste commentaar met “De tijd van eeuwige vrede is nog niet aangebroken, en dat zijn mijn laatste woorden over de toestand in de wereld.” ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/G.B.J._Hiltermann

   Martin Vrijland over de media
   http://www.youtube.com/watch?v=LLxHP-q-jVI

   49.5
  • cozmic

   Even lekker de Spaanse zon opzoeken dan? Zwijmel even mee weg… http://www.youtube.com/watch?v=LWTnN0EEUhI

   49.6
 • monika

  Wie nog de illusie heeft dat Oboema geen showman/acteur is, die mag hier even kijken. Hij zegt letterlijk steeds maar hetzelfde…man, die moet echt denken dat wij Europeanen ‘achterlijke gladiolen’ zijn 😀
  http://www.youtube.com/watch?v=erYpXzE9Pxs

  Ja Jenne, ik weet het, alles kan maar het hoeft niet te gebeuren. Soms is het net zo alsof ik invloed heb op gebeurtenissen, gewoon ‘nee zeggen’ tegen ‘het’….het kan helpen.

  48
 • monika

  Dat willen ze ons dan maar niet erbij vertellen de ‘grote media’, met dank aan Hyper!

  http://mario828282.wordpress.com/

  Was er geen CIA/nazi coup in Kiev op 22.2.14, dan was Oekraïne nu nog intact.

  Zeer uitgebreid in het nieuws kwam het referendum op de Krim waar de bevolking in afschuw gereageerd heeft op de coup in Kiev. Ook is het gemiddelde jaarinkomen in Oekraïne $ 3.800, in Rusland dit is 14.600. De prostituerende mainstream media doet het alsof Poetin zijn schuld is dat de bevolking op de Krim weigert onder een fascistisch regime te leven.

  Maar door de nieuw gevonden “vrijheid” is Oekraïne meer dan alleen de Krim kwijt.

  Enkele bijkomende kosten van de “vrijheid” zijn op 2.3.14 bekend gemaakt:

  – IMF dicteert het afschaffen van de subsidies voor de lage inkomens van het land.

  – het uitgebreide netwerk van gaspijpleidingen gaat gratis en voor niets in eigendom van… Chevron !!! Oeps, Chevron: had een grote reclamebanner hangen op 13.12.2013 tijdens het “5 billion dollar investment” speech van Victoria Nuland (kijk het zeil rechts in beeld)

  – de 50% aandelen van de staat in de hoogovens en de koolindustrie bij Donetsk en Donbas gaan naar Ruhr A.G. uit Duitsland

  – de gasprijzen voor bedrijven stijgen met 50%, voor particulieren stijgen met 100%

  – de elektra wordt 40% duurder

  – de benzineaccijns stijgen met 60%

  – de openbaar vervoer tarieven stijgen met 50%

  – de staatssteun voor zwangerschap en geboortes (pre-natal care and state support for child birth) verdwijnt helemaal

  – geen gratis schoolboeken meer

  – de landbouw had geen btw, daar komt nu dus een einde aan

  – ook een première is de btw op de medicijnen

  – er komt een einde aan het verbod op de verkoop van landbouwgrond

  – de pensioenen halveren (van 150 naar 75 Euro p.m.)

  – langs de grenzen met Rusland wordt grond vrij gemaakt voor Amerikaanse rakettenbases en vliegbases voor de straaljagers die de raketten moeten beschermen.
  Tags

  47
  • HyperAlert

   hah jah Moon, Poettie en Iran in de voetsporen van Chavez zijn zooh zat van de oprukkende nefaste nefarious nasty nwo agenda;

   Putin inspires terror in New World Order: Dr. Barrett
   http://www.presstv.ir/detail/2014/03/23/355791/putin-resists-dictatorial-world-order/

   47.1
  • jenne

   MONIKA, kan allemaal wel zo zijn, maar Obama is zeer te vreden over Nederland, we zijn een van de trouwste Fazallen staten, nooit kritiek, en altijd weg kijken, Nederland is opgelost in het niets.
   Onze echte waarden en cultuur ons nagelaten door onze voorouders, wordt goede sier meegemaakt bij zo’n bezoek, waarom laten ze niet eens een mooie emigranten wijk zien in Utrecht of A’Dam west, hypokrite bende.
   Hoop dat de mensen in de Oekraine begrijpen wat er voor hun te gebeuren staat als ze deze annexsatie met de EU laten door gaan,
   jaren armoede en hun grondstoffen voor een appel en een ei het land uit.
   Het vreselijke MONIKA is dat er een moment komt dat Putin moet ingrijpen in de Oekraine, en dan kan het uitdraaien op een Atoom oorlog, geen langdurige WWIII, nee Rusland begrijpt dat dat niet mogelijk is, dat geterg en gepest met al die spelden prikken, en geen woord van kritiek, ook niet van lamlendige socialisten, Duitsland kan het alleen ook niet tegen houden, die zitten ook tot hun eye balls in de shit.

   47.2
  • jenne

   Beste Hyper Alert, heb een foto op mijn bureau hangen van Ché Cavara,
   doorzeefd met kogels van de CIA, alleen daar voor deze kruisiging van een verlosser verdienen ze al een atoombom op Wasighton DC, dan volgt Allende nou het is een eindeloze lange rij mensen die de mensheid wilden verlossen van het kwaad, maar door de slapen geindoctrineerde massa als zodanig niet herkend vakkundig zijn afgeslacht, en Putin loopt het zelfde risico, hij is de enigste op dit moment die probeerd DNW tegen te houden, maar ook nu weer staan ze alleen, de brain fu.. werkt nog steeds!

   47.3
 • jenne

  Een goede vriend van mij die nog steeds werkzaam is als een civil servant in Londen schreef mij dit ; wat zij willen is ” Total destruction of traditonal nations and values.
  Nou daar begint het inderdaad al aardig op te lijken, en de lijdende voorwerpen slapen lekker door, welterusten!

  46
 • jenne

  Mensen die graag willen weten wat er met hen gebeuren gaat lees, op
  “”de.ria.ru “” hoe Europa wordt ingelijfd in het USA systeem, om de $ te redden wordt de Euro opgegeten, wordt er een koude oorlog gecreéerd worden er USA soldaten in Europa gestationeerd, waar Europa voor gaat betalen, wij kopen het USA Shalie gas, onze economie gaat er aan wat ons nog dieper in de armen van de USA zal drijven, nou lees het zelf maar of kop je kop in het zand en blijf lekker slapen.

  45
 • Yevgueniy

  Dank u wel Monika. Met mijn beste Nederlands probeer ik meevolgen in deze discutie.

  Eerlijk gezegd weet ik bijna niks over de situatie daar..Enkel belangrijkste dingen. Binnen enkele jaren zien we wel duidelijke situatie daar…

  Beste vrienden,

  Ik zou jullie willen vragen dat jullie blijven u eigen gedachten te beschermen en dingen/gebeurtenisen van alle kanten analyseren.

  Europa, Rusland, Amerika en China zijn echt grote en moderne gebieden.
  Voor paar weken wil ik mijn topic beeindigen met deze film.
  Als iemand heeft deze film nog niet gezin, graag deel ik deze uit https://www.youtube.com/watch?v=LPR2pNDnkPs of gewoon Zeitgeist een film die mijn visie verdanderd 5 jaar geleden . Der zijn 3 series.

  Met vriendelijke groeten,
  Yevgueniy

  44
 • jenne

  Wind je niet op Yevgueniy, het komt zo als het moet komen, ze hebben allemaal hun plannen en scénario’s klaar liggen, beetje valse vlag hier en daar, gisteren iemand uit de USA horen zeggen de Amerikaanse burgers weten niet eens waar de Oekraine ligt op de landkaart, die arme donders leven in een Klein cirkeltje, als ze ooit door toe doen van het kwaad in hun land, verpulvert worden tot brandende sintels en as, zullen ze niet eens weten waarom, kijk op de journaal sites niks over Israel die Syrië bomberdeerd, wel als ze zelf een prak bommen op hun hoofd krijgen, de westers Media is volkomen in handen van de CIA, hou daar rekening mee, wens je eenfijne dag groet Jenne.

  43
 • Yevgueniy

  https://www.youtube.com/watch?v=Uh4RMXcKmoE

  Nog een video waar we kunnen zien dat regering is veel te zacht…

  41
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.