WantToKnow.nl

Oekraïne: NATO’s neo-nazi-militaire organisaties..!!

William Engdahl is een uiterst erudiet wetenschapper, die ons voorgaat in bewustwording van donkere manipulaties op vele terreinen. Klik op zijn foto voor een ander artikel van zijn hand, hier op WantToKnow

William Engdahl de uiterst erudiete wetenschapper, die ons voor blijkt te gaan in bewustwording van donkere manipulaties op vele terreinen.

Dr. William Engdahl was de man die onze ogen opende met zijn artikelen en columns over GMO, genetisch gemanipuleerde organismen. Hij was het die als een van de eersten doorzag, wat voor duivels plan achter deze GMO-research en mooie praatjes schuil gaat. Zijn boek ‘Seeds of Destruction’ is een meesterwerk in dit opzicht en zou door iedereen gelezen moeten worden, die onze voedselvoorziening een warm hart toedraagt, en onze planeet en de mensheid wil helpen beschermen.

Dr. Engdahl is ook analyst van de politieke situatie in de wereld en het onderstaande artikel plaatsen we graag als vertaling hier op de site. Er is namelijk alle reden toe. Want ondanks het feite dat president Poetin geen lieverdje is, verre van dat zelfs, betekent dit natuurlijk niet, dat de ontwikkelingen in Oekraïne dusdanig zijn, dat Poetin nu de Zwarte Piet toegeschoven moet krijgen. Poetin, zo blijkt overduidelijk uit de analyse van Engdahl, doet niets anders dan keihard het machtspelletje van het Westen (EU en VS) doorbreken.

Het machtspelletje van de PowersThatBe, berust op nieuw op een vuil valse-vlag-operatie, die net als alle andere van dit soort operaties, berust op misleiding en manipulatie. Het artikel hieronder laat keihard zien, hoe Oekraïne het volgende land is in de reeks landen, die moeten vallen, om de heerschappij van de VS en vooral ‘de krachten achter de schermen’ van de VS, te verstevigen. In die zin is het niet een ándere actie dan er regelmatig binnenlands plaats vindt in de USA.. Valse-vlag-operaties zoals die om het wapenbezit onder particulieren in de VS te beperken (Boston en Sandy Hook), valse-vlag-operaties om totale heerschappij en controle te krijgen (9/11), enz.

En er is natuurlijk nog een argument waarom Poetin ingrijpt.. Want deze situatie is simpelweg te vergelijken met de Cuba-crisis van begin jaren 1960? Feitelijk zeker, want dit keer is het het Rusland van Poetin, dat geen vreemde mogendheden op zijn stoep wil hebben. Zoals omgekeerd de VS geen inkijk wilde hebben van de Russen, die kernwapens op Cuba wilden stationeren.
Een ‘vreemde mogendheid’ die vlak onder de neuzen van Russen, financieel kan manipuleren en de basis kan vormen voor ontwrichting in Rusland zélf..!  Een ‘vreemde mogendheid’, die onder het mom van ‘Democratisch Oekraïne’ de leiding krijgt over het kernwapenarsenaal van dit land..! Lees het artikel hieronder en je visie op de ontwikkelingen in de Krim, zijn ge-update..!

* * *

x

’t Oekraïne-conflict: over neo-nazi-militaire organisaties..

x

De verkrachting van Oekraïne: Fase II is aangebroken

x
2014 © Dr. F. William Engdahl (28022014 – origineel HIER)

2014 © vertaling Guido Jonkers

x

De ontwikkelingen die zich sinds november 2013 in Oekraïne afspelen, zijn verbijsterend en bijna onbegrijpelijk.. Een president, die legitiem gekozen werd, zoals bleek uit alle internationale verkiezingsmonitoren, Viktor Yanukovich, is uit zijn ambt verdreven en uit zijn presidentiële paleis, werd gedwongen te vluchten en wordt sinds die tijd afgeschilderd als een crimineel, nádat er meer dan 3 maanden aan protesten aan deze ontwikkelingen vooraf gingen. Het zijn met name de krachten uit de zogenaamde ‘oppositie’ die verantwoordelijk zijn voor de terroristische aanslagen en de geweldadigheden.

gene sharp compositiion

Naast het uiterst sluwe, structureel ontwrichtende werk om revoluties te veroorzaken, zoals door Gene Sharp ontwikkeld, blijken er dus nog wel degelijk geheime para-militaire krachten aanwezig te zijn, die werken voor de ‘krachten achter de schermen’.. De betrokkenheid en manipulaties van het IMF wijzen opnieuw richting het topje van de ‘geld-piramide’ als het brein achter deze machtsspelletjes..

Wat had deze man misdaan volgens de leiders van de opstand..? Yanukovich had een uiterst vaag aanbod van de EU afgewezen om tot een EU-lidmaatschap te komen en leek te gaan kiezen voor een concreet aanbod van de Russen, dat het land een onmiddellijke verlichting van de betalingsbalans zou geven van zo’n € 15 miljard. Daarenboven zou het land kunnen profiteren van een lagere prijs voor het Russische aardgas, dat niet alleen door het land stroomt als transito-product, maar ook voor binnenlands gebruik wordt aangewend.

Washington leek die afwijzing niet te willen accepteren en het gevolg is de catastrofe waar we nu in zijn aanbeland. Het blijkt dat een uiterst geheime, militaire Neo-nazi-organisatie, gelinkt is aan de NAVO (!), een doorslaggevende rol heeft gespeeld, met de doelgerichte sluipschutter-aanvallen en gewelddadigheden, die leiden tot de ineenstorting van het wettelijke gekozen overheidsapparaat. Maar het Westen lijkt nog niet tevreden met deze ineenstorting van de Oekraïne; het is nu de beurt aan de mannen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) om met harde condities te komen rondom het aanbod van ongeacht welke financiële hulp uit het Westen..

Victoria Nuland: 'Fuck the EU'.

Victoria Nuland: ‘Fuck the EU’.

Het diplomatieke akkoord van eind februari
Na het fameuze en gelekte telefoongesprek van enkele weken geleden, van de VS-vice-secretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland met de VS-ambassadeur in Kiev, waarin ze de details besprak van wie zij in de nieuwe coalitie-regering in Kiev wilde, en waarin ze de EU-oplossing omschreef met een ‘Fuck the EU, ging de EU haar eigen gang. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier stelde voor, dat hij en zijn Franse collega Laurent Fabius, naar Kiev zouden vliegen om een oplossing te vinden, vóórdat het geweld zou escaleren. De Poolse minister Radoslaw Sikorski werd gevraagd de beide mannen te vergezellen. Het gesprek in Kiev vond plaats en deze EU-delegatie was aanwezig, president Yanukovich, de drie oppositieleiders en een vertegenwoordiger van Rusland. De VS was niet uitgenodigd.

Deze interventie van de EU, zonder steun van Washington is uitzonderlijk te noemen, en toont een dieper wordende kloof, sinds de laatste twee maanden, tussen beide partijen. Feitelijk komt het erop neer dat het dit keer de EU was, die het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken een stevig ‘Fuck the US’ toebeet; de EU zou het zelf wel oplossen.. Na stevige gesprekken, kwamen ALLE genoemde partijen tot een vergelijk: er zouden nieuwe presidentiële verkiezingen komen in december 2014, een terugkeer naar de grondwet zoals die tot 2004 had gegolden en een vrijlating van oud-premier Julia Tymoshenko uit de gevangenis. Dit compromis kwam tevoorschijn na een maandenlange chaos en bleek een uitweg voor alle betrokken partijen…

Dit diplomatieke compromis duurde niet langer dan 12 uur.. Toen brak de hel los!
Sluipschutters begonnen met het schieten op de menigte op 22 februari in Maidan of het Onafhankelijkheidsplein.Er brak grote paniek uit en de oproerpolitie trok zich zelfs terug in paniek, volgens vele ooggetuigen. De oppositieleider Vitali Klitschko trok zijn toezegging aan de diplomatieke deal terug, er werd geen reden voor gegeven. Het verdere verhaal is bekend en Yanukovich ontvluchtte Kiev.

una unso oekraine

Maar de vraag die tot op de dag van vandaag dus nog niet beantwoord is, is de vraag wie de genoemde sluipschutters in stelling heeft gebracht..! Volgens veteranen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten, kwamen deze sluipschutters van een ultra-rechtse militaire organisatie, die bekend staat als de UNA (Ukrainian National Assembly – Ukrainian People’s Self-Defense (UNA-UNSO)

Vreemde Oekraïnse ‘Nationalisten’..!
De leider van deze UNA-UNSO, Andriy Shkil, werd tien jaar geleden de adviseur van toenmalig premier Julia Tymoshenko. UNA-UNSO was ook de organisatie die in 2003/2004, gedurende de door de VS-geïnitieerde ‘Oranje-revolutie, pro-NATO-kandidaat Viktor Yushchenko steunde, tegen zijn pro-Russische opponent, Yanukovich. UNA-UNSO zorgden voor de veiligheid van de aanhangers van Yushchenko en Julia Tymoshenko op datzelfde Onafhankelijkheidsplein in Kiev in 2003-4. Volgens velen heeft deze UNA-UNSO ook nauwe banden met de Duitse ‘Nationaal Democratische Partij’ (NDP).

Ultra-rechtse beweging die het 'voor het volk opneemt'..?? Een twijfelachtige en uiterst discutabele, maar vooral zichtbare (!) manifestatie.

Ultra-rechtse beweging die het ‘voor het volk opneemt’..?? Een twijfelachtige en uiterst discutabele, maar vooral zichtbare (!) manifestatie. Of hoe een ‘valse-vlag’-operatie er ook uit kan zien..!

Sinds het uiteenvallen van de Soviet Unie in 1991 blijken de paramilitaire leden van UNA-UNSO al áchter elke revolte te zitten tegen Russische invloeden. De enige overeenkomst bij al deze gewelddadige campagnes, is het ‘Anti-Rusland-thema’.. En deze organisatie is niet, zoals in de westerse media wordt vertelt, een groep die bestaat uit Oekraïnse nationalisten, maar een onderdeel van de geheime NATO-organisatie ‘GLADIO’, zoals onthuld door genoemde veteranen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten.

US the raperVolgens deze bronnen, is deze ‘UNA-UNSO’ ook betrokken geweest in de winter van 1991, bij de Litouwse ‘Winter van 1991’ (officieel bevestigd), de Soviet ‘Coup d’etat’ in de zomer van 1991, de oorlog om de ‘Pridnister Republiek’ in 1992, de anti-Moskou Abgezië-oorlog in 1993, de oorlog in Tjetjenië, de door de VS georganiseerde ‘Kosovo-campagne tegen de Serviërs’ en de oorlog in augustus 2008 in Georgië…!
Volgens deze rapporten zijn de paramilitaire eenheden van UNA-UNSO betrokken bij ELKE vieze oorlog die de NATO heeft gevoerd, in de post-koude-oorlog-periode, waarbij er altijd vóór de belangen van NATO werd gestreden.

‘Deze mensen zijn uiterst gevaarlijk huurlingen die overal ter wereld worden ingezet om de vuile oorlogen van NATO te voeren, en dat te doen onder de ‘valse-vlag’ van Rusland, omdat deze groep pretendeert pro-Russisch te zijn. Dus voor de goede orde: DIT ZIJN DE KWADE GEESTEN, en vergeet dus het etalagewerk van de gemaskerde ‘opstandelingen’.. Dit zijn de mannen die de trekkers van hun sluipschutterwapens hebben overgehaald en op onschuldige burgers hebben geschoten..” zo verklaren de genoemde bronnen de achtergronden van deze opstand.

Het 'goede werk' van John McCain, achter al die fijne 'volksopstanden', lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan. En uiterst opzichtig...

Het ‘goede werk’ van John McCain, achter al die fijne ‘volksopstanden’, lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan. En uiterst opzichtig…

En als dit nu waar is, dat UNA-UNSO feitelijk niet behoort tot de ‘Oekraïnse’ oppositie, maar feitelijk een top-secret NATO-eenheid is, die gestationeerd was in Oekraïne, dan betekent dat weer, dat het eerder genoemde diplomatieke EU-vredesverdrag gesaboteerd is door een belangrijke speler, die niet bij de diplomatieke gesprekken in Kiev op 21 februari aanwezig was, namelijk Victoria Nuland’s Ministerie van Buitenlandse Zaken.

En zowel deze Nuland als de ultra-rechtse Republikeinse senator John McCain hebben contact gehad met de leider van de Oekraïense oppositie, de ‘Svoboda Partij’. De leider van deze club is openlijk anti-semitisch en verdedigt in het openbaar de daden van het hoofd van de SS-divisie die in WWII in de Oekraïne huishield.. Deze partij werd in 1995 opgericht en noemt zichzelf de “Sociaal-nationale partij van Oekraïne’ en gebruikt een swastika-achtig logo. Svoboda is daarmee het electorale deel van en voor de neo-nazi-organizaties in Oekraïne, zoals UNA-UNSO.

Nog een andere sterke aanwijzing dat de hand van deze Victoria Nuland achter de gebeurtenissen zit in Oekraïne, is het feit dat het nieuwe parlement in Oekraïne waarschijnlijk akkoord zal gaan met de keuze van Nuland, om Arseny Yatsenyuk van de partij van Tymoshenko te benoemen tot tijdelijk hoofd van het nieuwe kabinet. Hoe het allemaal ook uitpakt, het is duidelijk dat Washington een economische verkrachting van Oekraïne heeft voorbereid, daarbij haar controle over het IMF als wapen hanterend. (Internationaal Monetaire Fonds).

 

En het IMF? Dat plundert de kroonjuwelen van Oekraïne..!
Nu de ‘oppositie’ in staat is gebleken om een democratisch gekozen president te verbannen, de nationale oproerpolitie ‘Berkut’ heeft opgeheven, eiste de VS meteen dat Oekraïne zich zou ‘onderwerpen’ aan de eenzijdige IMF-condities, voor het verstrekken van monetaire fondsen (geld.) In ruil daarvoor zou het IMF bereid zijn een lening van US$ 4 miljard te verstrekken.

Het verborgen belang van Oekraïne: het land is een knooppunt in de internationale verkoop van Russisch aardgas aan het Westen. Beheer over deze energie-infrastructuur is essentieel.

Het verborgen belang van Oekraïne: het land is een knooppunt in de internationale verkoop van Russisch aardgas aan het Westen. Beheer over deze energie-infrastructuur is essentieel.

In onderhandelingen afgelopen oktober, eiste het IMF nog, dat Oekraïne haar gas- en elektriciteitsprijzen aan de industrie en de bevolking zou verdubbelen, dat de Oekraïne het verbod op de verkoop van het rijke landbouwland aan privé-personen zou opheffen, de Oekraïense munt zou devalueren, fondsen voor de ouderen en de scholing van kinderen sterk zou reduceren en haar economische stucturen zou herzien, om ‘de begroting op orde te brengen’.

Maar voordat de door Moskou-gesteunde regering van Yanukovich vorige week werd omver geworpen, bleek Moskou bereid om maar liefst US$15 miljard van de schulden van Oekraïne over te nemen, en de prijzen van gasleveringen met ruim 30% te verlagen. Het was deze economische samenwerking tussen Moskou en Oekraïne, die Washington kennelijk koste wat kost wilde saboteren.

Maar zoals we zien is dit drama nog lang niet voorbij. De belangen hebben te maken met de directe toekomst van Rusland, de relatie tussen de EU en Rusland en de wereldmacht van de VS. Of in ieder geval dát deel van de macht in Washington dat méér oorlogen ziet als een belangrijk politiek instrument. 

Dr. F. William Engdahl 

geopolitiek analist en auteur van o.a.:

Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order’

x

venezuela democracy

 

308 Reacties op Oekraïne: NATO’s neo-nazi-militaire organisaties..!!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Hans

  Om het hoe en waarom van WWII goed te kunnen begrijpen, is de film ‘Adolf Hitler – The Greatest Story Never Told’ een must-see.

  Een korte trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3JInS-NWACE
  De website: http://www.thegreateststorynevertold.tv

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo0ThsDnveH5nv5TNviBrGTX9P6IrYfIe

  65
 • Yevgueniy

  Beste Nederlanders,

  Mijn medeleven in verband met de crash van de Boeing die werd neergeschoten boven de Donets. Ik hoop dat de Nederlandse autoriteiten deze moord of provocatie zllen grondig onderzoeken en laten weten aan de mensen wat er echt gebeurd is.

  Vandaag 2014/09/03 jaar … we zijn al zover met oorloog in het centrum van onze Europa.

  64
 • jenne

  Dit zal Rusland doen ingrijpen, het is nu zeker Blackwater, psychopatische USA-CIA huurmoordenaard aanwezig in de Oost Oekrainse provincies waar ze ongewapende burgers liquideren.
  Rusland heeft diverse divisies para troepen klaar staan, want ze willen dit addergebroed levend in handen krijgen.
  En zo als gewoonlijk het gecorumpeerde westen weet van niks, het is om te grienen wat een wereld, en ietsje verder op zijn ze met grascirkels bezig.

  63
 • Caesar Lion Cachet

  LS…

  We worden al zo lang belazerd en belazerd en belazerd… Hoe wrang het ook is, deze analyse zit angstig dicht bij de waarheid. Ook de schijnbewegingen in Nederland zullen uiteindelijk leiden tot de complete overheersing van de Nazi / SS USA / Gladio / Satanisten van het Vaticaan en Corporate America. Als het al niet zo ver is !

  62
 • jenne

  Beste COZMIC, dit heet beeldspraak, zou jij moeten weten, er is een Nederlandse schilder die heeft een schilderij gemaakt waar de dame afgebeeld, een acrobate, met wit gesminkt gezicht, beetje debiele uitdrukking op haar gelaat zo van ze begrijpt zelf niet goed wat er met haar gebeurd, ik dacht dat Melle de schilder was, groet!

  61
  • cozmic

   Probleem met technisch ingestelde beelddenkers Jenne, die willen altijd alles met kop en kont oplossen. Ik zat ook nog met het ademhalingsprobleem namelijk. En wat als je honger krijgt en je kop zit in je reet? Zulk soort dingen kunnen mij minutenlang wakker houden.

   61.1
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.