Advertentie

De werkelijkheid rondom het WUHAN-lab-virus..!!


 

In The Sunday Times van 10 juni  jl. werd een uitgebreid artikel (HIER) gepubliceerd, van twee gerenommeerde onderzoeksjournalisten, Jonathan Calvert en George Arbuthnott,  over het bewijs dat het Covid-19 virus in het laboratorium van Wuhan was ontwikkeld en daar was ‘ontsnapt’.  Het is een imponerend stuk onderzoeksjournalistiek, met veel onderbouwingen. Wanneer we uitgaan van de juistheid van dit onderzoek en daaruit voortkomende FEITEN, betekent dit dat we nog maar één vraag dienen beantwoorden: ‘Werd deze COVID-19 opzettelijk verspreid, of was het een ongeluk’.

Gezien de enorme voorbereidingen OVERAL IN DE WERELD, die al in volle gang waren vóóraf de uitbraak, is dat antwoord feitelijk ook klip en klaar..!! Lees het onderstaande verhaal, de vertaling van het artikel in de Sunday Times van 10 juni, als je jezelf feitelijk goed onderbouwd in de discussie durft te begeven. In onze ogen namelijk, zijn er nog téveel mensen, die huiverig zijn om een wereldwijd complot, want dát is het!!, te moeten bekennen op basis van het steeds groter wordende arsenaal FEITEN..!

* * *

*
*

Wat er echt gebeurde in het lab in Wuhan,
weken voordat Covid uitbrak

De werkelijkheid rondom het WUHAN-lab-virus..!!

2023 © vertaling WantToKnow.nl/be

*

Vers bewijs uit vertrouwelijke dossiers onthult dat Chinese wetenschappers kort voor de pandemie dodelijke ziekteverwekkers samenvoegden, zo meldt het Sunday Times Insight team. Wetenschappers in Wuhan werkten samen met het Chinese leger en combineerden ’s werelds meest dodelijke coronavirussen om een nieuw gemuteerd virus te creëren net toen de pandemie begon. Onderzoekers die topsecret-onderschepte communicatie en wetenschappelijk onderzoek onder de loep namen, geloven dat Chinese wetenschappers een geheim project uitvoerden met gevaarlijke experimenten, die een lek veroorzaakten vanuit het Wuhan Institute of Virology en de Covid-19 uitbraak startten.

In hoeverre speelde de krankzinnige lage plaatsing van het US-militaire legerteam, op de finale ranglijst van de 7e Militairy World Games, een SMOKING GUN..! (Klik op de illustratie voor link naar artikel hier op de site)

De Amerikaanse onderzoekers zeggen dat een van de redenen waarom er geen gepubliceerde informatie over het werk is, is dat het werd gedaan in samenwerking met onderzoekers van het Chinese leger, dat het financierde en dat, zeggen ze, biowapens nastreefde. The Sunday Times heeft honderden documenten bekeken, waaronder voorheen vertrouwelijke rapporten, interne memo’s, wetenschappelijke documenten en e-mailcorrespondentie die zijn verkregen via bronnen of door campagnevoerders voor vrijheid van informatie in de drie jaar sinds het begin van de pandemie.

We hebben ook de onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geïnterviewd – waaronder deskundigen op het gebied van China, opkomende pandemische dreigingen en bio-oorlogsvoering – die het eerste belangrijke Amerikaanse onderzoek naar de oorsprong van de Covid-19-uitbraak hebben uitgevoerd. Of het virus is ontstaan als gevolg van een lek uit een laboratorium of uit de natuur is een van de meest controversiële problemen in de wetenschap geworden. Onderzoekers die een sluitend bewijs probeerden te vinden, werden gehinderd door het gebrek aan transparantie van China. Ons nieuwe onderzoek schetst echter het duidelijkste beeld tot nu toe van wat er in het laboratorium in Wuhan is gebeurd.

De microbioloog professor dr. Richard Ebright van Rutgers University’s Waksman Institute of Microbiology is al lange tijd tegenstander van het soort risicovolle werkzaamheden in Wuhan. Hij beoordeelde enkele van de experimenten en beschrijft ze als:

“Verreweg het meest roekeloze en gevaarlijke onderzoek naar coronavirussen – of eigenlijk naar welk virus dan ook – dat ooit op welke locatie dan ook is uitgevoerd”.

De faciliteit, die in 2003 was begonnen met de jacht op de oorsprong van het Sars-virus, trok geld aan van de Amerikaanse overheid via een in New York gevestigde liefdadigheidsinstelling waarvan de voorzitter een in Engeland geboren en opgeleide zoöloog was. Amerika’s meest vooraanstaande coronaviruswetenschapper deelde baanbrekende virusmanipulatietechnieken. Het instituut deed steeds riskantere experimenten met coronavirussen die het had verzameld in vleermuizengrotten in Zuid-China.

Aanvankelijk maakte het zijn bevindingen openbaar en voerde het aan dat de bijbehorende risico’s gerechtvaardigd waren omdat het werk de wetenschap zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van vaccins. Dit veranderde in 2016 nadat onderzoekers een nieuw type coronavirus hadden ontdekt in een mijnschacht in Mojiang in de provincie Yunnan, waar mensen waren overleden aan symptomen die leken op Sars. In plaats van de wereld te waarschuwen, maakten de Chinese autoriteiten geen melding van de dodelijke slachtoffers. De daar gevonden virussen worden nu erkend als de enige leden van de directe familie van Covid-19 waarvan bekend is dat ze vóór de pandemie bestonden.

Ze werden overgebracht naar het instituut in Wuhan en het werk van de wetenschappers werd geheim. Een Amerikaanse onderzoeker hierover:

“Het spoor van papieren begint donker te worden. Dat is precies het moment waarop het geheime programma van start ging. Mijn mening is dat de reden dat Mojiang in de doofpot werd gestopt te maken had met militaire geheimhouding in verband met het streven [van het leger] naar mogelijkheden voor tweeërlei gebruik op het gebied van virologische biologische wapens en vaccins.”

Volgens de Amerikaanse onderzoekers was het geheime programma bedoeld om de mijngasvirussen besmettelijker te maken voor mensen.
Ze geloven dat dit heeft geleid tot de creatie van het Covid-19 virus en dat het is uitgelekt in de stad Wuhan na een laboratoriumongeluk. “Het wordt steeds duidelijker dat het Wuhan Instituut voor Virologie betrokken was bij het creëren, verspreiden en verdoezelen van de Covid-19 pandemie”, aldus een van de onderzoekers.

Ze vonden bewijs dat onderzoekers die aan deze experimenten werkten in november 2019 naar het ziekenhuis werden gebracht met Covid-achtige symptomen – een maand voordat het Westen zich bewust werd van de pandemie – en een van hun familieleden overleed.
Een onderzoeker zei:
“We waren er rotsvast van overtuigd dat dit waarschijnlijk Covid-19 was, omdat ze in het laboratorium werkten aan geavanceerd coronavirusonderzoek. Het zijn getrainde biologen van in de dertig en veertig. Vijfendertigjarige wetenschappers worden niet erg ziek van griep.”
Afzonderlijke analyse toont aan dat het centrum van de eerste uitbraak van Covid-19, die meer dan zeven miljoen mensen het leven heeft gekost, zich vlakbij het laboratorium van het instituut bevond en niet op de ‘natte’ wildmarkt van de stad zoals werd gedacht. De Amerikaanse onderzoekers onthulden ook hoe ze bewijs hadden gekregen dat aangaf dat het instituut al voor de pandemie aan een vaccin werkte. Deze  bron meldt:
“Ik heb wetenschappers in Azië geïnterviewd die nauwe banden hebben met het Wuhan Instituut voor Virologie; ze vertelden me dat ze ervan overtuigd waren dat er in de herfst van 2019 onderzoek werd gedaan naar een vaccin, relevant voor Covid-19 vaccinatie.”
Buitenlandse experts die de bron van de pandemie probeerden te achterhalen, werd door de Chinese staat het onderzoek onmogelijk gemaakt. Een team onder leiding van de Britse vleermuisexpert Alice Hughes, die universitair hoofddocent was aan de Chinese Academie van Wetenschappen, die toezicht houdt op het instituut in Wuhan, had in de mijnen gewerkt.

Hughes zei dat het haar verboden was om met de media over haar onderzoek te spreken en dat ze in de gaten werd gehouden door de Chinese veiligheidsdienst. De beperkingen dwongen haar China te verlaten en naar Hong Kong te verhuizen. De microbioloog professor Richard Ebright van Rutgers University’s Waksman Institute of Microbiology is al lange tijd tegenstander van het soort risicovolle werkzaamheden in Wuhan. Hij beoordeelde een aantal van de experimenten en beschrijft ze als “verreweg het meest roekeloze en gevaarlijke onderzoek naar coronavirussen – of virussen – dat ooit is uitgevoerd op welke locatie dan ook”.

Experiment dat de dood in de weg stond: in het lab in Wuhan
In november 2002 begonnen boeren en voedselarbeiders in de Chinese provincie Guangdong ziek te worden met ernstige ademhalingssymptomen. Medisch personeel volgde al snel. Het Sars-virus verspreidde zich snel door 29 landen, waarbij 8.000 mensen besmet raakten en 774 doden vielen. Het was de eerste ernstige epidemie van de nieuwe eeuw – en een waarschuwing voor wetenschappers. Sars werd geïdentificeerd als een coronavirus, dat tot dan toe meestal milde symptomen veroorzaakte, zoals een gewone verkoudheid. Als het zo kon muteren, dan konden andere virussen dat ook. Er was een vaccin nodig.

De taak om uit te zoeken hoe Sars was ontstaan, werd op zich genomen door het Wuhan Institute of Virology en zijn beroemdste wetenschapper, de 39-jarige Dr. Shi Zhengli. Zij en haar team richtten zich op vleermuizen, die in verband waren gebracht met andere dodelijke virussen, zoals hondsdolheid, nipah en marburg. In 2004 begon ze te zoeken naar vleermuiskolonies in grotten in het zuiden van China, wat haar de bijnaam ‘Batwoman’ opleverde. Fecaliën werden teruggestuurd naar Wuhan om getest te worden op virussen.

Ze begonnen experimenten uit te voeren met Sars en andere virussen. Shi werd vergezeld door een Britse vleermuisexpert, Dr. Peter Daszak, die een goede vriend en medewerker zou worden. Hij werd geboren in Dukinfield, vlakbij Manchester, behaalde een graad in de dierkunde aan de Bangor University en verhuisde later naar New York, waar hij een managementfunctie kreeg bij de Wildlife Trust, een non-profitorganisatie.

Het werk van deze organisatie ter bescherming van huisdieren en bedreigde diersoorten trok geen grote bedragen aan. Maar na de terreuraanslagen van 11 september en de uitbraak van Sars begonnen de VS het belang in te zien van het financieren van de strijd tegen bioterrorisme en pandemieën. De trust begon zich te richten op hoe virussen van dieren op mensen zouden kunnen overgaan en een pandemie zouden kunnen veroorzaken.

Shi’s team leverde het veldwerk voor de campagne van de trust en de laboratoria om de virussen te testen en er experimenten mee uit te voeren. In 2009 kreeg de trust $18 miljoen over vijf jaar van een nieuw programma, Predict genaamd, om pandemische virussen te identificeren. Kort daarna werd de trust omgedoopt tot de EcoHealth Alliance en Daszak werd voorzitter. De Chinese medewerkers die hem hielpen op de kaart te zetten, werden ook beloond: $1 miljoen van de Predict-subsidie werd doorgesluisd naar het instituut in Wuhan.

Tests op gehumaniseerde muizen
De echt baanbrekende experimenten werden in de VS gedaan door de ervaren viroloog Ralph Baric van de Universiteit van North Carolina. Hij gebruikte een techniek om verschillende ziekteverwekkers samen te smelten door hun genen te vermengen. Om het effect van deze in het laboratorium gecreëerde gemuteerde virussen op mensen te testen, creëerde hij ‘gehumaniseerde’ muizen door ze te injecteren met genen waardoor ze longen en bloedvaten konden ontwikkelen die leken op die van ons.

Zijn uiteindelijke doel was het maken van een universeel vaccin tegen Sars-virussen – een doel dat nog steeds niet is bereikt. Baric was zich ervan bewust dat dit soort ‘gain of function’-werk, zo genoemd omdat het de potentie van virussen kan vergroten, controversieel was en een sinistere toepassing zou kunnen hebben. Een artikel uit 2006 schrijft hierover:

“Onheilspellend genoeg bestaan er gereedschappen om tegelijkertijd het genoom te modificeren voor verhoogde virulentie [en] overdraagbaarheid, Deze biowapens zouden gericht kunnen worden op mensen, gedomesticeerde dieren of gewassen en een verwoestende impact kunnen hebben op de menselijke beschaving.”

Tegen 2012 begonnen campagnevoerders en wetenschappers zich bewust te worden van de grote risico’s die het werken met coronavirussen met zich meebrengt. Lynn Klotz, senior fellow bij het Centre for Arms Control and Non-Proliferation in Washington, riep op om te stoppen met het onderzoek naar levende Sars-coronavirussen. Klotz in een artikel dat hij schreef als co-auteur:
“Ongeveer 30 laboratoria werken nu wereldwijd met levend Sars-virus. De kans op ontsnapping uit ten minste één laboratorium is groot; zou één op de tien ontsnappingen leiden tot een grote uitbraak of pandemie? Eén op de honderd? Eén op de duizend? Niemand weet het. Maar voor elk van deze waarschijnlijkheden zou het waarschijnlijkheidsgewogen aantal slachtoffers en doden ondraaglijk hoog zijn.”
Waarschuwingen voor biowapens
In 2012 maakte Shi’s team een doorbraak in een grot genaamd Shitou in de afgelegen bergen van de provincie Yunnan in het zuiden van China. Ze vonden een virus dat het meest overeenkwam met Sars. Ze gaven het de naam WIV1, met de initialen van het instituut, en toonden in het laboratorium aan dat het menselijke cellen kon infecteren. Maar ze waren niet in staat om voldoende hoeveelheden te kweken van een tweede Sars-achtig virus dat in de grot werd gevonden, SHC014 genaamd, om vergelijkbare tests uit te voeren.

Shi had de expertise van Baric nodig. Ze nam in 2013 contact met hem op en hij stemde ermee in om te helpen. Het Wuhan Instituut voorzag Baric’s team van de genetische sequentie van SHC014, zodat hij de genen kon namaken van de microscopische stekels die aan de zijkanten uitsteken. De Amerikaanse wetenschappers voegden vervolgens het ‘spike-gen’ van SHC014 in een kopie van het originele Sars-virus dat Baric in zijn lab had gemaakt en testten de nieuwe mutant op zijn gehumaniseerde muizen.

In mei 2014 kreeg EcoHealth Alliance een publiekelijk gefinancierde subsidie van US$ 3,7 miljoen van de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH). Meer dan US$ 500.000 daarvan ging naar het lab in Wuhan voor apparatuur en nog eens $ 130.000 werd voornamelijk besteed aan salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden voor Shi en haar assistent.

Er werd echter druk uitgeoefend op het laboratoriumwerk. Want dat jaar kondigde Barack Obama een moratorium aan op alle gain-of-function experimenten waarvan ‘redelijkerwijs verwacht kan worden’ dat ze de besmettelijkheid of dodelijkheid van een ziekteverwekker zullen vergroten.

Dit omvatte ook Sars-gerelateerd werk.
Dit had het einde kunnen betekenen van de samenwerking tussen Wuhan en Noord-Carolina, maar door een achterpoortje kon het werk met ‘gain-of-function’ doorgaan als het dringend en veilig werd geacht. Baric legde dit argument voor aan de NIH, die het goedkeurde. Het was de ‘grote baas’ zélf die deze beslissing nam. Zijn naam? Dr. Anthony Fauci!

De resultaten van Baric’s experiment met de genetische sequentie die hij van Shi had gekregen, werden in november 2015 gepubliceerd in een gezamenlijk onderzoek. Het gecombineerde Sars-kopie en SHC014-virus was een potentiële massamoordenaar. Het veroorzaakte ernstige longschade bij gehumaniseerde muizen en was resistent tegen vaccins die voor Sars waren ontwikkeld. In het artikel werd erkend dat dit misschien een te gevaarlijk experiment was. Het veroorzaakte veel opschudding. “Als het virus ontsnapte, kon niemand het traject voorspellen,” waarschuwde Simon Wain-Hobson, een viroloog aan het Pasteur Instituut in Parijs.

Veiligheidsangst in laboratoria in Wuhan
Het instituut in Wuhan begon zijn eigen laboratoriumwerk op te voeren met behulp van Baric’s technieken. Het creëerde twee nieuwe mutanten door virussen te fuseren met de WIV1 ziekteverwekker die het had gevonden in de grot van Shitou. Deze experimenten werden genoemd in Daszaks voortgangsrapport over het jaar tot mei 2016, dat hij indiende bij de Amerikaanse overheidsfinanciers.

Bijna 2 jaar geleden (juni 2021) durfde de WallStreetJournal het aan om medisch-wetenschappelijke onderzoekers te citeren en de conclusie te trekken dat het Wuhan Lab het virus heeft laten lekken; opzettelijk of als ongeluk, dat valt nu te bezien; het net sluit zich..!! (klik voor artikel)

Hetzelfde rapport onthulde dat het instituut van plan was om een besmettelijke versie van de kameelpathogeen Mers te maken door het te combineren met vleermuisvirussen. Mers had 35% van de besmette mensen gedood tijdens een uitbraak in 2012 in Saoedi-Arabië.
Dit deed alarmbellen rinkelen bij de Amerikaanse overheid omdat het zou gaan om het soort gain-of-function experimenten die nog steeds verboden zijn.

Volgens documenten die zijn verkregen door campagnevoerders voor vrijheid van informatie, stelde Daszak dat het Mers-experiment geen functieversterking was omdat het onwaarschijnlijk was dat het virus er pathogener door zou worden. Er werd een compromis gesloten waarbij de wetenschappers hun werk zouden stoppen en verslag zouden uitbrengen aan Amerikaanse functionarissen als ze een nieuw gemuteerd virus zouden maken dat tien keer sneller groeide dan het natuurlijke virus waaruit het was gemaakt.

Barack Obama op bezoek IN CHINA in het Wuhan-lab.. We spreken over 2015. Fauci en Obama zegden het Lab een bedrag van bijna US$ 4 miljoen toe, voor het ‘vleermuizen-onderzoek’..

Datzelfde jaar kondigde Daszak op een conferentie in New York aan dat Shi steeds dichter bij het verkrijgen van een virus kwam “dat echt pathogeen zou kunnen worden bij mensen”. Volgens een artikel dat Shi in 2017 publiceerde, hadden haar wetenschappers geprobeerd acht gemuteerde virussen te maken van de Sars-achtige coronavirussen die in de Shitou-grot werden gevonden.

(klik voor artikel)

Twee van de gemuteerde virussen bleken menselijke cellen te infecteren. Het meeste van dit werk werd uitgevoerd in de bioveiligheidsniveau 2 (BSL-2) laboratoria van het instituut, waar slechts lichte voorzorgsmaatregelen werden genomen die zijn vergeleken met de voorzorgsmaatregelen in een tandartspraktijk. Daarentegen vereisen de Amerikaanse richtlijnen niveau 3 (BSL-3) voorzorgsmaatregelen voor vergelijkbaar werk, inclusief zelfsluitende deuren, gefilterde lucht en wetenschappers uitgerust met volledige PBM’s onder medisch toezicht.

De Amerikaanse ambassade kwam achter de experimenten in Wuhan en stuurde diplomaten met wetenschappelijke expertise om het instituut in januari 2018 te inspecteren, volgens diplomatieke kabels die uitlekten naar The Washington Post. Ze constateerden “een ernstig tekort aan goed opgeleide technici en onderzoekers die nodig zijn om dit high-containment laboratorium veilig te laten werken”.

Het creëren van een gemuteerd virus
Rond dezelfde tijd maakte het Wuhan instituut een andere gevaarlijke sprong voorwaarts met het werk aan de Shitou-virussen. Het begon met wat professor Richard Ebright beschrijft als het gevaarlijkste coronavirusexperiment ooit. De wetenschappers selecteerden drie in het laboratorium gekweekte mutante virussen, gemaakt door Sars-achtige virussen te mengen met WIV1, waarvan was aangetoond dat ze allemaal menselijke cellen infecteerden. Deze mutanten werden vervolgens geïnjecteerd in de neus van albino muizen met menselijke longen.

Het doel was om te zien of de virussen het potentieel hadden om een pandemie te veroorzaken als ze met elkaar versmolten waren, zoals ze van nature zouden kunnen doen in een vleermuiskolonie. Het originele WIV1-virus werd ter vergelijking in een andere groep muizen geïnjecteerd. De muizen werden gedurende twee weken gevolgd in hun kooien. De resultaten waren schokkend. Het gemuteerde virus dat WIV1 versmolt met SHC014 doodde 75% van de knaagdieren en was drie keer zo dodelijk als het originele WIV1.

In de eerste dagen van de infectie bleken de menselijke longen van de muizen een virusbelasting te bevatten die tot 10.000 keer groter was dan die van het oorspronkelijke WIV1-virus. De wetenschappers hadden een zeer besmettelijk super-coronavirus gecreëerd met een angstaanjagende kill-rate dat naar alle waarschijnlijkheid nooit in de natuur zou zijn ontstaan. Het nieuwe genetisch gemodificeerde virus was niet Covid-19, maar het had nog dodelijker kunnen zijn als het was uitgelekt.

De Sars-epidemie had bewezen hoe dodelijk dit soort virussen waren, en Sars zelf was tien keer zo dodelijk als Covid-19. Maar Sars was onder controle gebracht. Maar Sars was onder controle gebracht door het in quarantaine te plaatsen, omdat de mensen die besmet waren de symptomen al een dag of wat vertoonden voordat ze het konden doorgeven. Volgens Ebright suggereerden de resultaten van het experiment dat het nieuwe in het laboratorium gemaakte virus moeilijker te stoppen zou zijn als het in de bevolking zou lekken.

Het bleek al vroeg in de ziekte zeer besmettelijk te zijn. De tests van de onderzoekers toonden ook aan dat vaccins en andere behandelingen die ontwikkeld waren om Sars te bestrijden niet effectief waren tegen het nieuwe virus. De resultaten van het experiment werden in geen enkel wetenschappelijk tijdschrift of artikel met andere wetenschappers gedeeld.

Deze erudiete medisch-wetenschapper, Luc Montagnier, heeft de wereld vanaf het begin gewaarschuwd. Ook de vermeende ‘vaccinaties’ met het mRNA-middel zullen het hele proces in een lelijker fase brengen

Het experiment werd deels gefinancierd met subsidiegeld van EcoHealth, maar uit de FOI-documenten blijkt dat, hoewel de experimenten van het instituut in Wuhan werden beschreven in Daszaks’ jaarlijkse voortgangsrapport van april 2018 aan de NIH, hij niet verwees naar de dood van de gehumaniseerde muizen. Er werd ook geen melding gemaakt van de muizensterfte in de subsidieverlengingsaanvraag die Daszak later dat jaar bij de NIH indiende. In dit verslag zei hij dat de muizen milde Sars-achtige klinische symptomen hadden ervaren toen ze werden geïnfecteerd met het gemuteerde virus.

Het had in feite zes van de acht geïnfecteerde gehumaniseerde muizen gedood. Daszak gaf uiteindelijk details over de dodelijke resultaten van het experiment aan de Amerikaanse autoriteiten in een rapport na de Covid-19 pandemie. Hij zegt nu dat zijn verklaring uit 2018 over de milde ziekte gebaseerd was op voorlopige resultaten – ook al had het experiment waarbij de muizen stierven enkele maanden voordat hij de verklaring afgaf plaatsgevonden.

Amerikaanse defensiefondsen afgewezen
In maart 2018 wilde het instituut in Wuhan doorgaan met meer experimenten. Daszak vroeg meer financiering aan in de VS. Hij vroeg 14 miljoen dollar over drie jaar van het Defence Advanced Research Projects Agency (Darpa), dat verantwoordelijk is voor opkomende technologie voor gebruik door het leger.

De aanvraag, getiteld Defuse – waarin Daszak, Shi en Baric worden genoemd – stelde voor dat het laboratorium in Wuhan grote aantallen nieuwe Sars-virussen zou vinden en een aantal daarvan zou mengen met de twee dodelijke stammen uit de Shitou-grot – WIV1 en SHC014 – om te zien wat er zou gebeuren. Darpa weigerde het onderzoek te financieren.

Eén specifiek experiment bestond uit het invoegen van een furine-splitsingsplaats, een klein deel van de genetische volgorde van een virus dat ze besmettelijker maakt, in de ziekteverwekkers. Daszak en het laboratorium in Wuhan zeggen dat ze het werk niet hebben voortgezet. Maar toen Covid-19 het jaar daarop opdook, viel het op omdat het het eerste Sars-achtige coronavirus was met een furine-splitsingsplaats.

Vorige week ontkende Daszak dat de EcoHealth-gerelateerde experimenten gevaarlijk waren. Hij zei dat de NIH de experimenten niet zag als functievermeerdering en dat de veiligheidsregels in het laboratorium in China te allen tijde werden gevolgd. De NIH zei dat het “nooit onderzoek heeft goedgekeurd dat een coronavirus gevaarlijker maakt voor mensen”.

De oorsprong van Covid vinden
Terwijl de Amerikaanse financiers op de hoogte werden gehouden van het werk aan de grotvirussen, geloven onderzoekers dat het instituut in Wuhan een schaduwproject uitvoerde dat het geheim hield, zelfs voor Daszak. De oorsprong van dit project gaat terug tot een incident dat naar verluidt de aandacht van het Chinese leger vestigde op het werk van wetenschappers in Wuhan. In 2012 onderzochten onderzoekers van het instituut in Wuhan een verlaten kopermijn met een grote vleermuiskolonie in de regio Mojiang in het zuiden van China.

Zes mannen die daar vleermuisguano aan het opruimen waren, werden getroffen door een mysterieuze ziekte die koorts, hoesten en longontsteking veroorzaakte. Alle mannen moesten in het ziekenhuis worden behandeld en drie van hen stierven. Testen op de mannen voor verschillende ziekten waren negatief, maar ze testten positief op antilichamen tegen een onbekend coronavirus.

Uit een masterscriptie van een arts in het ziekenhuis dat de mannen behandelde en een proefschrift van een student van de directeur van het Chinese Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie is echter duidelijk geworden wat er is gebeurd. Het incident gebeurde terwijl het instituut werkte aan het Predict programma van EcoHealth, dat gericht was op het vinden van dit soort viruskruisingen tussen dieren en mensen. Maar het instituut in Wuhan hield informatie over de mijndoden achter voor EcoHealth en de Amerikaanse overheid.

Shi’s team spendeerde vier jaar aan het strippen van de Mojiang mijn, verzamelde 1300 monsters van de vleermuizen en ontdekte 293 coronavirussen. Het werk aan de mijn lijkt te zijn beëindigd in mei 2015. Een jaar later publiceerde Shi een wetenschappelijk artikel over de ontdekking van een coronavirus uit een nog nooit eerder geziene Sars-lijn. Ze noemde het RaBtCoV/4991.

Het artikel vermeldde niet de dood van de mijnwerkers of dat de wetenschappers in de mijn acht andere Sars-coronavirussen van dezelfde voorheen onontdekte familie  hadden gevonden. Nadat de pandemie begon, kreeg het 4991-virus een steeds grotere betekenis. Het werd geïdentificeerd als het dichtstbijzijnde bekende familielid van Covid-19.

Dit betekende dat de negen virussen die in de mijn werden gevonden de enige leden waren van de Covid-19 lijn waarvan bekend was dat ze bestonden vóór de pandemie. Toen het instituut in Wuhan het bestaan van 4991 moest toegeven – nadat het in 2016 een deel van de genoomsequentie had opgenomen in een internationale database – veranderde het de naam in RaTG13, waardoor het niet gemakkelijk aan de mijn kon worden gekoppeld.

In 2021, na aanhoudende druk, publiceerde Shi de genoomsequenties van de acht andere mijnvirussen en beweerde dat ze verder af stonden van Covid-19 dan RaTG13. De waarheidsgetrouwheid van de sequenties werd echter in twijfel getrokken. Dr. Monali Rahalkar, een microbioloog aan het Agharkar Research Institute in Pune, India, tweette snel:

“Lijkt op valsspelen … . Misschien hebben ze [de sequenties] veranderd zodat mensen de reizen naar de Mojiang mijn laten vallen.”

Een schaduwproject
Toen de wereld uit lockdown kwam, kregen onderzoekers van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken toegang tot geheime informatie over wat er in China was gebeurd in de maanden en jaren voordat Covid naar buiten kwam. Meer dan een dozijn onderzoekers kregen ongeëvenaarde toegang tot “metadata, telefooninformatie en internetinformatie” van onderscheppingen die waren verzameld door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Het rapport van de onderzoekers werd begin 2021 gepubliceerd. Er werden twee beweringen gedaan: dat wetenschappers uit Wuhan experimenten uitvoerden met RaTG13 uit de Moijang mijn, en dat er vóór de pandemie heimelijk militair onderzoek, inclusief dierproeven, werd gedaan in het instituut. Maar het gepubliceerde rapport was kort – slechts 700 woorden – en was ontdaan van alle bronnen en details omdat veel ervan vertrouwelijk was.

The Sunday Times heeft met drie leden van het team gesproken. De informatie die zij zagen suggereert dat de risicovolle experimenten die werden uitgevoerd op de Shitou grot Sars virussen ook in het geheim werden uitgevoerd op RaTG13 en de andere Covid-19-achtige virussen uit de mijn. Ze geloven dat één virus in het instituut in Wuhan nog meer leek op Covid-19 dan RaTG13 zei een van de onderzoekers:

“Ze werkten met de negen verschillende Covid-varianten; we zijn ervan overtuigd dat ze werkten aan een dichterbij gelegen, ongepubliceerde variant – mogelijk verzameld in Mojiang”

De onderzoekers spraken met twee onderzoekers van een Amerikaans laboratorium die op het moment van de uitbraak samenwerkten met het instituut in Wuhan. Ze zeiden dat de wetenschappers in Wuhan in 2019 furine-splitsingsplaatsen in virussen hadden ingebracht, precies op de manier die Daszak voorstelde in zijn mislukte financieringsaanvraag bij Darpa. De onderzoekers zagen ook bewijs dat het instituut “seriële passaging” experimenten uitvoerde op ten minste een van de mijnvirussen.

Dit is een proces waarbij proefdieren worden geïnfecteerd met virussen en worden gecontroleerd om te zien welke stam schadelijk is voor hun gezondheid. De schadelijkste stam wordt geselecteerd voor herhaalde experimenten om de ziekteverwekkers aan te moedigen te muteren in iets dodelijkers. De onderzoekers spraken met een insider van het Wuhan instituut die beweerde dat er seriële passaging experimenten werden uitgevoerd op RaTG13. Een bron zegt hierover:

“Gehumaniseerde muizen met seriële passaging is een giftige combinatie; het versnelt het natuurlijke mutatieproces. Dus in plaats van dat het jaren duurt om te muteren, kan het weken of maanden duren. Het garandeert dat je het natuurlijke proces versnelt.”

Dr. Steven Quay, een Amerikaanse wetenschapper die het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseerde bij het onderzoek, is van mening dat de geheimzinnigheid van het instituut in Wuhan over het mijnvirus nooit logisch is geweest. Sars was een vleermuisvirus dat mensen infecteerde via een tussenliggend dier. Quay hierover:

“Er is nog nooit een voorbeeld geweest van een vleermuisvirus dat mensen direct infecteerde en doodde. Als die mijnwerkers stierven door een vleermuisvirus, dan was dat de eerste keer in de geschiedenis van de menselijke wetenschap dat dat gebeurde. En de Chinezen hebben het niet gepubliceerd,”

De onderzoekers denken dat Daszak in het ongewisse werd gelaten over dit deel van het werk. Quay denkt dat Covid-19 is gemaakt door een furine-splitsingsplaats in te bouwen in een van de mijnvirussen en deze vervolgens in serie door gehumaniseerde muizen te halen. Hij diende een verklaring in bij de Amerikaanse Senaat waarin hij het proces uitlegde.

“Je infecteert de muizen, wacht ongeveer een week en haalt dan het virus uit de ziekste muizen. Dan herhaal je dit. Binnen een paar weken zal deze gerichte evolutie een virus produceren dat elke gehumaniseerde muis kan doden.”

Dit verklaart waarom het pandemievirus vanaf het begin van de uitbraak zo opmerkelijk goed aangepast was om mensen te infecteren.

Werken met het leger
Een van de redenen waarom er geen gepubliceerde informatie over dergelijk werk is, volgens alle drie de onderzoekers, is omdat het schaduwproject over de mijnvirussen aan het instituut in Wuhan werd gefinancierd door het Chinese leger. De onderzoekers van het State Department schreven in hun rapport:

“Ondanks dat het Wuhan Instituut voor Virologie zich voordoet als een civiel instituut, hebben de Verenigde Staten vastgesteld dat het instituut heeft samengewerkt aan publicaties en geheime projecten met het Chinese leger. Het Wuhan Institute of Virology heeft zich beziggehouden met geheim onderzoek, waaronder dierproeven, namens het Chinese leger sinds ten minste 2017.”

Een van de bronnen van de onderzoeker zei dat de geheime, door het leger gefinancierde experimenten met het mijnvirus, RaTG13, in 2016 begonnen. Rond die tijd werd het instituut in Wuhan nog minder open over zijn werk en stopte het meestal met het onthullen van nieuwe coronavirussen die het ontdekte. In de aanloop naar de pandemie experimenteerde het Wuhan instituut vaak met coronavirussen samen met de Academy of Military Medical Sciences, een onderzoeksafdeling van het Volksbevrijdingsleger (PLA).

In gepubliceerde artikelen worden militaire wetenschappers genoemd als werkzaam voor het Beijing Instituut voor Microbiologie en Epidemiologie, de basis van de militaire academie. Volgens een rapport van de Amerikaanse Senaat kregen militairen ook verantwoordelijke posities in het instituut in Wuhan.

In een boek dat in 2015 door de militaire academie werd gepubliceerd, wordt besproken hoe Sars-virussen een “nieuw tijdperk van genetische wapens” vertegenwoordigen die “kunstmatig kunnen worden gemanipuleerd tot een opkomend menselijk ziektevirus en vervolgens kunnen worden bewapend en ontketend”. De auteurs zijn PLA-onderzoekers en een van de redacteuren van het boek heeft samengewerkt aan tal van wetenschappelijke artikelen met wetenschappers uit Wuhan. Ze bespreken hoe Sars kan worden bewapend door het te fuseren met andere virussen en de resulterende mutant in serie door te voeren, om het gevaarlijker te maken.

Een vaccin om de macht te verschuiven..
De onderzoekers geloven dat het Chinese leger geïnteresseerd was in het ontwikkelen van een vaccin voor de virussen, zodat ze gebruikt konden worden als potentieel biowapen. Als een land zijn bevolking kon inenten tegen zijn eigen geheime virus, zou het een wapen hebben om de machtsbalans in de wereld te verschuiven.

De PLA had zijn eigen vaccinatiespecialist, Zhou Yusen, een gedecoreerde militaire wetenschapper aan de academie, die met de wetenschappers uit Wuhan had samengewerkt aan een onderzoek naar het Mers coronavirus en met hen samenwerkte ten tijde van de uitbraak. De verdenking viel op hem na de pandemie omdat hij met opmerkelijke snelheid een patent voor een Covid-vaccin produceerde in februari 2020, iets meer dan een maand nadat de uitbraak van het virus voor het eerst door China aan de wereld was toegegeven.

Een in april gepubliceerd rapport, mede opgesteld door dr. Robert Kadlec, die verantwoordelijk was voor het Amerikaanse programma voor de ontwikkeling van vaccins, concludeerde dat het team van Zhou uiterlijk in november 2019 aan een vaccin moest hebben gewerkt – net toen de pandemie begon. Een van de Amerikaanse onderzoekers zei dat getuigenissen van wetenschappers die verbonden waren aan de medewerkers van het instituut in Wuhan suggereerden dat er al vóór de uitbraak aan een Covid-19 vaccin werd gewerkt in het laboratorium.

Hoe lang moet het doorgaan, voordat jij beseft in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn.. Met het verborgen doel van een verborgen agenda. Een agenda die ZO zichtbaar is, dat je werkelijk ziende blind bent, om het allemaal niet waar te nemen.

In mei 2020, slechts 54 jaar oud, schijnt Zhou te zijn overleden, een feit dat slechts terloops wordt genoemd in een bericht in Chinese media en in een wetenschappelijk artikel waarin het woord “overleden” tussen haakjes achter zijn naam staat. Getuigen zouden het Amerikaanse onderzoek hebben verteld dat Zhou van het dak van het instituut in Wuhan was gevallen, maar dit is niet geverifieerd.

Lekte Covid in 2019?
De onderzoekers zagen ook communicatie-intercepts waaruit zou blijken dat drie onderzoekers van het Wuhan-instituut die in het laboratorium op niveau 3 werkten aan de gain-of-function van het coronavirus, ziek waren geworden met coronavirussymptomen in de tweede week van november 2019, toen volgens veel experts de pandemie begon. Een familielid van de onderzoekers overleed later. Een onderzoeker zei:

“We waren er rotsvast van overtuigd dat dit waarschijnlijk Covid-19 was, omdat ze werkten aan geavanceerd coronavirusonderzoek in het laboratorium van Dr. Shi. Het zijn getrainde biologen van in de dertig en veertig. Vijfendertigjarige wetenschappers worden niet erg ziek van griep.”

Er was zeker veel activiteit in het instituut. Het gaf op 15 november een patent uit voor een tourniquet om onderzoekers te behandelen die “per ongeluk worden blootgesteld, vooral bij wonden zoals naaldprikken en snijwonden”. Een paar dagen later verstuurde het instituut een aanvraag voor een verbrandingsoven om de lucht te zuiveren die uit het laboratoriumcomplex wordt gepompt. Op 19 november bracht de veiligheidsdirecteur van de Chinese Academie van Wetenschappen een bezoek, aldus de website van het instituut.

Hij sprak een vergadering van de leiding van het instituut toe met belangrijke “mondelinge en schriftelijke” instructies van de Chinese president Xi Jinping over “een complexe en ernstige situatie”. Een latere studie door academici van de Universiteit van Wuhan lokaliseerde de hotspots in Wuhan waar mensen op sociale media meldden dat ze een behandeling voor Covid nodig hadden.

Destijds wilden de autoriteiten graag de suggestie bagatelliseren dat de Huanan vismarkt in de stad de bron van de uitbraak was; de studie werd gebruikt om aan te tonen dat de eerste hotspots in december en januari kilometers verderop lagen. Toen de studie voor het eerst werd gepubliceerd, stond het instituut in Wuhan niet aangegeven op de kaart die werd verstrekt.

Een rapport van de Amerikaanse Senaat deed dat alsnog en vond het instituut vlak naast de grootste hotspot in de maand voordat de provincie op 23 januari werd afgesloten. Het eerste geval in Groot-Brittannië werd een week later geregistreerd. Nog voordat het Westen te horen kreeg dat een mysterieus virus mensen in Wuhan doodde, begonnen de Chinese autoriteiten al met een informatiestop.

In de eerste maanden van de pandemie was er een sterke wens onder Chinese wetenschappers om naar de vleermuizengrotten in Yunnan te gaan om te kijken of ze een plek konden vinden waar Covid mogelijk is ontstaan. Dr. Alice Hughes zei:

“Elk CAS-onderzoeksinstituut kreeg prioriteit om erop uit te gaan en deze werkgroepen te vormen om meer monsters te nemen.”

Er was echter een verboden gebied: de Moijang mijn. Zeven van Hughes’ team gingen in juni 2020 naar de mijn, waaronder Camping Huang, de promovendus die de mysterieuze ziekte van de mijnwerkers had onderzocht kort nadat ze waren overleden. Toen ze aankwamen, kregen ze te horen dat de Moijang mijn gesloten was, dus bemonsterden ze vleermuizen in een andere verlaten kopermijn in de buurt.

Op de eerste dag van hun werk arriveerde de politie, nam de monsters in beslag en nam ze mee naar hun bureau, waar ze werden ondervraagd en 48 uur vastgehouden. Agenten gingen ook naar hun hotel en namen de monsters in beslag die ze elders hadden verzameld. Hoewel het team toestemming had om in het gebied te testen, kregen ze het bevel om te vertrekken. Hierover zei Hughes.

“We hebben documentatie verstrekt om aan te tonen dat we daar legaal waren, maar er was gewoon te veel angst en dus gaven ze die monsters niet vrij.”

Shi heeft nooit onthuld of ze na de uitbraak is teruggekeerd naar de Moijang mijn of het omliggende gebied. Ze werkt nog steeds bij het instituut in Wuhan.
Hughes zei dat het haar verboden was om met de media over het onderzoek te praten en dat ze in de gaten werd gehouden door de Chinese veiligheidsdienst. Ze zei:

“Er werd me verteld dat ik in de gaten werd gehouden door het Yunnan Veiligheidsbureau vanwege het werk dat we hadden gedaan aan vleermuizen, en dat is niet iets wat je wilt, zeker niet als buitenlander in China.”

Uiteindelijk werd het werk van Covid in zijn geheel aan banden gelegd. Het zoeken naar vleermuisvirussen werd begin 2021 verboden in Yunnan en nieuwe beperkingen voor buitenlandse onderzoekers maakten het moeilijk voor Hughes om haar werk voort te zetten. Ze verliet China om eerder dit jaar aan de Universiteit van Hong Kong te gaan werken. De meeste coronavirus experts in China, zei ze, waren te bang voor de gevolgen om de oorsprong van Covid te onderzoeken.

“Ze hebben het niet aangeraakt vanwege de risico’s die eraan verbonden zijn. China is nu zover dat ze kunnen zeggen wat ze willen dat er aan de hand is – ze kunnen gegevens uitkiezen die in dat verhaal passen en voorkomen dat er gegevens worden verzameld die ongelegen zouden kunnen komen. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is.”

* * *

De vele ‘wappie’- en ‘complotboeken’, die -vanaf het begin- de spijker op de kop sloegen.. (klik voor artikel)

7 gedachten over “De werkelijkheid rondom het WUHAN-lab-virus..!!

 1. Nou het is een hele braai. Ingewikkeld doorkomen het hele verhaal maar wel de moeite waard. Heel netjes samengebracht. Het inhoudelijk reageren gaat me vandaag de de dag wat moeilijker af anders had ik dat wel gedaan uiteraard.

  1. robvdz
   Rob ze lijken zelf de mogelijkheid te maken om “maatregelen ” te kunnen nemen.
   Wanneer de WHO vandaag zou beweren dat er een nieuwe pandemie is dan zal Rutte en de rest van dat zooitje in Den Haag niet schromen om de nieuwe pandemiewet te gebruiken en wederom mensen opsluiten,regels opleggen en bedrijven (voornamelijk MKB) te sluiten.
   Een mooi voorbeeld vind ik altijd DE ZIEKTE VAN LYME om te benoemen.
   Deze ziekte zou vernoemd zijn naar het plaatje Old Lyme waar het het eerst ontdekt is.
   In de buurt van Old Lyme was een militair laboratorium en daar zou iets mis gegaan zijn met als gevolg de ziekte van lyme wat voortgebracht zou zijn door teken.Dat lijkt dus veel op Wuhan vind ik,de vraag is wat is waar? Was het opzet?Was het een ongeluk of klopt er helemaal niets van dat verhaal waar de officiele kanalen mee komen?Hoe kan het dat in meerdere geschriften al geschreven is dat men Corona zou gebruiken nog voordat ze het gebruikten? Hoe kan het dat wat in de protocollen van Sion beschreven is nu lijkt te gebeuren? Wat de bedoeling is en waar ze naartoe lijken te werken staat daar ook in en men moet wel blind zijn of enorm dom om dat niet eruit op te kunnen maken.Waarom zien velen het dan niet?

 2. Bij de discussie over Covid en Wuhan is er één aspect dat onvermeld blijft, en dat is m.i. de rol van Fort Detrick, dat dan plotseling werd gesloten na een lek :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Detrick
  met citaat :
  “2019 closure and resumption of operations
  During an inspection by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) of the United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) BSL-3 and BSL-4 laboratories at Ft Detrick in June 2019 six violations including two breaches of containment were identified. The inspection was followed up by a letter of concern from the CDC on July 12, 2019 and then a cease and desist order on July 15, 2019.[39]
  Following the cease and desist order from the CDC the USAMRIID laboratories at the base were shut down in August 2019. The announcement to resume operations on a “limited scale” was made on November 25, 2019. …” (=einde citaat).
  Wat de Russen er van denken blijkt uit het volgende :
  http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/04/c_1310107970.htm
  met titel :
  “MOSCOW, Aug. 4 (Xinhua) — The sudden shutdown of the Fort Detrick lab in the United States and the pneumonia outbreak that followed are far from coincidental and should be studied in the scope of the ongoing investigation into the pandemic’s origins, a Russian political observer has said”.(=einde citaat).
  Ook de Chinezen hebben vragen over Fort Detrick :
  https://news.cgtn.com/news/2021-08-25/China-accuses-U-S-of-politicizing-COVID-19-origins-tracing-issue-131h1mecjde/index.html
  met titel :
  “China: U.S. should invite WHO to probe Fort Detrick and University of North Carolina” (=einde titel).
  Ik heb dan ook een sterk vermoeden dat zowel Fort Detrick als Wuhan erbij betrokken zijn.

 3. https://www.gelderlander.nl/home/tweede-kamer-staakt-corona-enquete-alleen-pvv-forum-en-van-haga-willen-nu-meedoen~a3740304/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
  Groningen,de kindertoeslagaffaire bijvoorbeeld en wat daar fout ging kwam aan het licht door juist politici te ondervragen en nu is nota bene een kamer voorzitster die deel uitmaakt van een coalitiepartij (D66) ertoe bereid een enquete te cancelen wat riekt naar corruptie om politici te beschermen waaronder bv Rutte die ook al een enorme rol in eerder genoemde affaires heeft gehad en nog steeds heeft.H.de Jonge en bv M.Rutte niet onder ede te willen horen is in mijn ogen niets meer of minder dan vuiligheid onder het tapijt te vegen en hopen dat het daaronder blijft,dat is mijn mening.Erger vind ik nog dat men beweert te willen leren van het verleden aangaande corona en wat daarbij gebeurt is en vooral of de genomen maatregelen correct waren of niet,kennelijk willen ze nu het tegenovergestelde omdat dit mogelijk bepaalde politici beter uitkomt.

 4. Sub Rosa.
  https://rense.com/general54/aiudsas.htm
  Aids lijkt ook uit Fort Detrick ( Maryland) te komen. In het boek “De13 Satanische Bloedlijnen” staat op BLZ 76,ik citeer: De in New Delhi verschijnende THE PATRIOT schreef op 4 juli 1984:
  “Aids is een vorm van chemisch-biologische oorlogsvoering,dat in het Chemical Biological Warefare Laboratory van het Amerikaanse leger In Fort Detrick”(Frederick Maryland) is ontwikkeld.Einde dit citaat.
  Verderop op dezelfde blz staat onderaan en ik citeer wederom:
  Het is opmerkelijk dat ook de miltvuurbacteriën die na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten opdoken,oorspronkelijk uit het Chemical Biological Warefare-laboratorium van het leger van de Verenigde Staten in Fort Detrick bij Frederick Maryland,komen. Einde citaat.
  Steeds meer zien we de invloed van de WHO en hun adviezen die we steeds meer zullen moeten opvolgen groeien en dat is zorgwekkend maar het kan ook een teken zijn dat ze ons bij een eventuele volgende “pandemie” zullen verplichten iedereen te vaccineren.Waarschijnlijk zullen zij zich beroepen op Internationale Gezondheidsregelgevingen (IHR) van de Constitutie van de WHO (artikel 21 en 22) die in juni 2007 van kracht werden waarin staat dat de directeur-generaal van de WHO het recht heeft om internationaal een noodsituatie voor de gezondheid af te kondigen.Op blz 82 van eerder genoemd boek kan men hierover lezen. De vraag is naar mijn mening niet of er weer een virus of pandemie gaat komen maar wanneer.Rutte en companen en eerder ook Balkenende dragen/droegen steeds meer over aan de EU en landelijke wetgeving legt het nu al vaak af tegen EU wetgeving met dank aan eerder genoemde premiers,Balkenende tekende voor de EU grondwet ondanks een NEE van het volk wat duidelijk uit een referendum op te maken was en dat is in mijn ogen geen volk vertegenwoordigen maar gewoon verraad.Rutte heeft hemel en aarde bewogen om het Oekraïne verdrag erdoor te krijgen waar het volk ook NEE tegen gestemd heeft en zie nu eens hoe men gebruik maakt van Oekraïne.Is dit allemaal toeval of zijn we gewoon besodemieterd door onze eigen regering? En wie zijn die lui bij de EU eigenlijk? Zijn zij gekozen,ik meen van niet.
  Rutte is geen premier van Nederland afgaande op zijn gedrag maar gewoon een vertegenwoordiger van de EU,u weet wel die lieden in Brussel die we nooit hebben gekozen.
  Mensen afhankelijk maken van de “elite” dat is wat er gebeurd zolang boeren grond hebben kunnen ze voor ons eten zorgen en zijn we zelfredzaam en dat willen de elite niet want zij willen alle touwtjes in handen krijgen en dat zie je ook bij alles digitaliseren waardoor ze alles van iedereen weten en zelfs kunnen bepalen hoe we straks zullen leven en waar we ons geld aan mogen uitgeven als ze het ons al niet afgenomen hebben tegen die tijd.Dat is mijn mening weer.

  1. Arnold 2,
   U verwijst naar 2001. Toen was er ook dit nog :
   https://www.nytimes.com/2008/08/02/washington/02anthrax.html
   met titel en tekst :
   “Scientist’s Suicide Linked to Anthrax Inquiry “
   WASHINGTON — After four years pursuing one former Army scientist on a costly false trail, F.B.I. agents investigating the deadly anthrax letters of 2001 finally zeroed in last year on a different suspect: another Army scientist from the same biodefense research center at Fort Detrick in Frederick, Md.” (=einde tekst).
   En het resultaat van het FBI onderzoek(sic) :
   https://abcnews.go.com/TheLaw/story?id=5494971&page=1
   met tekst :
   “Aug. 1, 2008— — One of the nation’s top biodefense researchers has apparently taken his own life, just as the FBI zeroed in on him as a suspect in the deadly 2001 anthrax attacks. Sources familiar with the investigation tell ABC News that 62-year-old Bruce E. Ivins, who worked at the U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) at Fort Detrick, Md., died at a Maryland hospital Tuesday of a prescription drug overdose. The story of the Ivins investigation was first reported by the Los Angeles Times.” (=einde tekst).
   Een “zelfmoord“(sic) die dan veel problemen oplost.
   Over de toekomst, waar U al naar verwees :
   https://henrymakow.com/2023/05/may-18—joe-bidens-dysfunctio.html?_ga=2.120368396.540797549.1684339799-2098689988.1681476698
   met tekst :
   “New virus planned?
   it will take place in 2025, beginning with an outbreak in Brazil. This new “virus” will be called SEERS, which stands for Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome.
   Bill Gates sponsored a simulation of the coming event in October of 2022 in Belgium called Catastrophic Contagion.
   This time around they are planning for a billion deaths, targeting children. Apparently, they figured out the last fake pandemic didn’t kill enough kids so people weren’t as carried away with it as they should have been. Now everyone who resists will be labeled a child killer.
   https://vaticancatholic.com/bill-gates-announces-the-next-fake-pandemic-date-and-fake-outbreak-location-video/
   (=einde tekst). De Covid terreur is imo dan ook verre van gedaan.

 5. Sub Rosa.
  In 3 schreef ik over die enquete naar de gebeurtenissen met betrekking tot maatregelen en acties tijdens de “coronaperiode” die dus door de tweede kamer gestaakt wordt.
  Ze willen dus niet het voorzorgsprincipe hanteren want wanneer maatregelen/acties verkeerd zouden (kunnen) zijn geweest dan willen ze dat nu dus niet eens weten met als gevolg dat het zich kan gaan herhalen.Wanneer we dan nu weten dat de WHO met die zogenaamde IHR “gezondheidsmaatregelen” bij een volgende pandemie iedereen kunnen dwingen zich te laten vaccineren dan maak ik me ernstige zorgen. (zie wat ik schreef in 4).
  Die zorgen zijn nog erger geworden wanneer ik uw schrijven (1) lees.
  We hebben gezien dat veel vaccines snel ontwikkeld werden en vanwege de zogenaamde haast hebben ze niet de gangbare weg betreffende deugdelijk onderzoek naar die vaccines kunnen doen wat jaren kan duren in normale situaties.Alleen dit al zou reden voor de kamer moeten zijn wel een equete uit te voeren en meer onderzoek te doen naar gevolgen en werking van vaccines.
  Het is zelfs op de publieke omroepen bevestigd dat bepaalde gebruikte vaccines schade aan het hart kunnen veroorzaken.Gezonde mensen zakten meermaals in elkaar of erger wat daar mogelijk mee te maken zou kunnen hebben.Zij die de in hun ogen ANTI-VACCERS in de hoek hebben gedrukt en bijna afschilderden als criminelen moeten maar eens goed bij zichzelf ten rade gaan.
  Nou heb ikzelf in 2020 een hartoperatie ondergaan waarbij ze ook nog een nieuwe hartklep hebben geplaatst dus ik zit helemaal niet op dwang om te laten vaccineren bij een volgende pandemie te wachten vooral niet wanneer bevestigd is dat vaccines het hart kan aantasten.
  In 2007 is die gezondheidsregelgeving er pas gekomen en in 2020 was er opeens die coronapandemie is dat toeval? Is dat niet te vergelijken met het Oekraïneverdrag wat Rutte er hoe dan ook niet zo lang geleden voor de oorlog daar erdoor heeft gedrukt?
  Daarbij wordt ook vaak vergeten dat zij die zich vrijwillig willen laten vaccineren die mogelijkheid hebben waardoor ze toch beschermd zouden moeten zijn en geen gevaar lopen op ziek worden
  Bij dwang loop ik wel risico op ernstige gevolgen of erger en ik zou graag zien dat zo een pro vaccinatie iemand mij hier eens uitleg over geeft.Oordelen/veroordelen is makkelijk maar net iets verder kijken dan de neus lang is wordt kennelijk al een stuk moeilijker.Dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.