Advertentie

Het ‘Seneca-effect’: depopulatie van wereldbevolking..!!


Ineenstortingen zijn de natuurlijke manier waarop het universum/natuurlijke ordening zich ontdoet van ‘het oude’. Daarbij wordt tegelijkertijd ruimte gemaakt voor het ‘nieuwe’. De ruimte die het ‘oude’ innam, kan niet ‘leeg’ blijven. Deze ordening en dynamiek werd voor het eerst opgemerkt door de Romeinse filosoof Seneca (4 v.Chr. – 65 n.Chr.). Dat is ook de reden dat men dit proces tegenwoordig het ‘Seneca Effect’ noemt.

Deze geraffineerde politicus maakte van zijn/de ‘geheime agenda’ nooit een geheim. Wat hij wel deed was deze agenda ontkennen natuurlijk, maar de maatregelen eruit voortvloeiend juist bekrachtigend.

Dit artikel gaat over het ‘depopulatie’, het verminderen van de wereldbevolking op Aarde. Het is hét paradepaardje van veel mensen.. “WE ZIJN MET TÉVEEL MENSEN OP AARDE”, waardoor het volgens hen een rotzooitje is. Vooral in groepen van elite-families leeft dit verhaal als nooit tevoren. Kijk eens naar dit artikel, met de uitspraken van mensen als Jane Goodall en Jacques Cousteau..

Het gaat dus allemaal véél verder dan je zou kunnen denken en het is zelfs zo dat er hele ‘wetenschappelijke’ stromingen zijn, die deze idee aanhangen: ‘opruimen een groot deel van de mensheid’. Dat deze mensen die dit bedenken, daarbij zichzelf als de goddelijke vertegenwoordiging zien van deze ‘opruimactie’, wordt er niet bij verteld. En dat deze mensen ZELF de oorzaak zijn van de rotzooi in de wereld, ja zelfs de massale bevolking-in-nood, natuurlijk ook niet.. (HIER en HIER o.a. op de site)

Het is dus het consumptie-patroon, dat niet alleen zorgt voor economische ‘groei’, maar vooral ‘ontspoorde wildgroei’..! Via hebzucht, uitbuiting, manipulatie, onderdrukking, egoísme; dat alles vanuit het ‘kapitalistische gedachtegoed’. En daarmee is het in essentie duidelijk: hoe rijker een persoon is, des te groter diens ecologisch voetafdruk op de wereld. Dus niet de arme sloebers veroordelen, die eten koken op een houtvuurtje en geen enkel ‘eigendom’ hebben..

Er zijn veel voorbeelden van deze opruimingsgedachte, en je zult er niet vreemd van opkijken, dat deze ‘elite’ zich meermaals heeft gebogen over hun ‘verantwoordlijkheid’ de wereldbevolking te decimeren en zo binnen de perken te houden.

Kijk bijvoorbeeld eens naar meneer Bill Gates, miljardair van beroep. Zijn familie -zoals je HIER in zijn familiehistorie-artikel kunt lezen- is al decennia bezig met deze genocide.. Die krijgt dan de keurige naam ‘EUGENETICA’, maar komt gewoon op hetzelfde neer.

Kun jij je voorstellen dat de volgende woorden werden opgetekend, tijdens een TED-talk in februari 2010, uit de mond van diezelfde Bill Gates..?

“De wereld zal groeien naar een totaal van 9 miljard, maar als we ons echt goed inspannen en prima werk gaan leveren, kunnen we door middel van goede gezondheidszorg,  NIEUWE VACCINS en ‘voorplantings-gezondheidszorg’, die groei terugbrengen met 10 to 15%”

Bill Gates is ervan beschuldigd publiekelijk te hebben verklaard, dat hij van plan is miljarden mensen uit te roeien om de overbevolking te verminderen. Dat is niet waar; Gates heeft nooit direct zoiets gezegd. Maar dat betekent helaas niet, dat uitgesloten kan worden, dat sommige machtige elites daadwerkelijk plannen maken voor massale uitroeiing.

En niet alleen op persoonlijke titel, zoals in het geval van Bill Gates, maar dat deze eilite zich verschuilt in/achter ‘organisaties’ en/of ‘bedrijven’, zoals Monsant0-BAYER en Pfizer. Kijk in het geval naar de rol van miljardair Bill Gates, die met zijn Gates Stichting groot bijdraagt in de WHO en dus ook zijn stem/invloed/beleid zal doen gelden!! Zonder enige twijfel.

Deze uitroeiing van een deel van de wereldbevolking, is voor velen een brug té ver, omdat ze zich het simpelweg NIET KUNNEN VOORSTELLEN, maar het is in het verleden al gebeurd en er is dan ook geen reden om te denken dat het niet weer zal gebeuren..! Want de eenvoud is, dat het probleem niet ligt bij de vermeende overbevolking zelf, maar bij het concept ‘utilitarisme’.

Dit principe stelt de super-mega-rijke elites in staat, gewoon keihard actie te ondernemen, over regeringen heen en zonder gebonden te zijn aan morele principes. We zagen dit recent gebeuren met de Covid pandemie. Het is dus duidelijk, dat we onze impliciete veronderstellingen over afwezigheid van ook maar iets wat op een complot lijkt, dienen te herzien. Tenminste, als we in de toekomst nóg ergere rampen willen voorkomen..!

De pogingen van een elite-groep om controle te pakken over de wereldbevolking dient niet onderschat te worden; dit alles onder een camouflage-deken van filantropie en duurzaamheid. De rijke elite heeft het ‘o-zo-goed’ voor met de arme sloebers in de wereld. Maar trap niet in de dubbele agenda’s. Een artikel over de doorzichtigheid van die camouflage-maatregelen en het falen ervan..! Tenzij al dié maatregelen, ook ruimte geven voor fundamenteel en onmenselijk ingrijpen in de vrijheid van wereldburgers.

 

* * *

*

‘Men zou gedacht hebben dat het nog noodzakelijker was
om de bevolking te beperken dan het bezit.
De verwaarlozing van dit onderwerp,
die in bestaande staten zo gewoon is,
is een nooit-falende oorzaak van armoede onder de burgers;
en armoede is de ouder van revolutie en misdaad.’

Aristoteles
(384-322 v.Chr.)

*
*

Het ‘Seneca-effect’:

depopulatie van wereldbevolking..!!

2023 © WantToKnow.nl/be
x

Met 8 miljard levende mensen op aarde is het redelijk te geloven dat de planeet een beetje overbevolkt raakt en dat het leven voor iedereen beter zou zijn als er niet zoveel mensen waren. Maar dit is een kortzichtig wereldbeeld, want we mogen de tegenovergestelde mening niet veronachtzamen: dat we over voldoende middelen en technologieën beschikken om 8 miljard mensen in leven en redelijk gelukkig te houden, en misschien zelfs meer. Er wordt in dat kader gesproken over een tevreden populatie van wel 20 miljard mensen op Aarde. Zelfs die theorie is houdbaar en dat betekent feitelijk, dat geen van beide standpunten bewezen of ontkracht kan worden.

De toekomst zal het gaan uitwijzen wie gelijk had, maar ondertussen is het volkomen legitiem om over dit onderwerp te discussiëren. Het probleem daarbij is -je zult het zélf ook gemerkt hebben- dat er geen discussie plaats vindt over (over0bevolking: we hebben een botsing van absoluten. Het standpunt dat overbevolking als een probleem ziet, is de afgelopen decennia grondig gedemoniseerd en ook nu nog kun je het onderwerp niet eens ter sprake brengen zonder onmiddellijk te worden gebrandmerkt als een potentiële uitroeier.

Is een relativerende glimlach ook niet op zijn plaats in dit kader?

Het overkwam Bill Gates, de Club van Rome en vele anderen die de verboden term ‘overbevolking’ durfden te noemen. Het wees indirect naar een genocide-operatie en de afwezigheid van moraliteit. Wie bepaalt wie er dóór mag leven en wie dient te ‘verdwijnen’..? Deze demonisering is natuurlijk een reflexmatige reactie: de mensen die bevolkingsplanning voorstellen zouden het gewoon verschrikkelijk vinden om beschuldigd te worden van steun aan massale uitroeiing.

Nazi-Duitsland..
Maar merk op dat er een echt probleem is. In het recente verleden zijn er wel degelijk uitroeïngen geweest, en die werden grotendeels uitgevoerd op basis van een vermeend overbevolkingsprobleem. Tijdens het Nazi-tijdperk in Duitsland, was de idee dat Europa overbevolkt was, algemeen en men geloofde algemeen dat de ‘Lebensraum’, zijnde de ‘leefruimte’ die beschikbaar was, onvoldoende was voor het hele Duitse volk. Het resultaat was een reeks van uitroeïngen die terecht worden beschouwd als de meest gruwelijke misdaden in de menselijke geschiedenis.

Hoe was dat mogelijk? De Duitsers van toen, zijn en waren de grootvaders van de Duitsers van nu. Zij denken met afschuw aan wat hun grootouders deden of vaak nalieten te doen.. Maar voor de Duitsers van toen, leek het doden van de Untermenschen, de inferieure rassen, de juiste weg, gezien de visie op de wereld die hun werd voorgeschoteld en die zij gehoorzaam hadden aanvaard. De Duitsers trapten in een val die ‘utilitarisme’ wordt genoemd. Het is een van die principes die zo ingebed zijn in onze manier van denken, dat we niet eens beseffen dát het überhaupt bestaat. Maar wees ervan overtuigd: het bestaat en.. het veroorzaakt enorme schade!

In principe lijkt utilitarisme niet zo’n slecht idee.
Het is een rationele berekening van de gevolgen van het al dan niet ondernemen van een bepaalde actie, gebaseerd op het genereren van het maximale goed voor het maximale aantal mensen. Zo gedefinieerd lijkt het zowel verstandig als ongevaarlijk; maar.. dat is de theorie. Een typisch voorbeeld van het basiskenmerk van het utilitarisme vind je in het diagram in de figuur. In dit geval ligt de keuze voor de hand.

Je stuurt via de hendel om het wagentje via de wissel, naar het spoor te leiden, waar het een kleiner/minste aantal slachtoffers maakt, dan er plaats vindt, wanneer je niét handelt.. Makkelijk? Helemaal niet. Het voorbeeld is simpelweg té misleidend; om de simpele reden dat het veronderstelt, dat je de toekomst met een soort ‘absolute zekerheid’ kent. In de echte wereld bestaat er helemaal niet zoiets als zekerheid.

Er bestaat wel zoiets als een ‘mist van het leven’, die ook vergelijkbaar is met de ‘mist van de oorlog.’ Net zoals geen enkel strijdplan het contact met de vijand overleeft, overleeft geen enkel Gannt-diagram het contact met een echte kalender. En als je een fout maakt in je evaluatie, kun je de wagen over het verkeerde pad sturen. Een goed voorbeeld van de schade veroorzaakt door utilitarisme is de recente Covid pandemie.

Om uw geheugen op te frissen, bekijk deze post uit 2020 van Tomas Pueyo (HIER), die een van de startpunten was van de rampzalige ideeën van ‘afvlakking van de curve’ en ‘Covid zero’. Op basis van modellen die miljoenen slachtoffers door het virus voorspelden, werd een reeks maatregelen voorgesteld en vervolgens uitgevoerd. Ze zouden van korte duur zijn en onschadelijk, hoogstens een klein ongemak: de lockdowns, de 1,5 meter sociale afstand, en de gezichtsmaskers en meer.

Het is duidelijk dat alle veronderstellingen die aan deze ideeën ten grondslag lagen, er volkomen naast zaten. De pandemie was veel minder dodelijk dan de modellen en sommige experts zeiden. De ‘afvlakking van de curve’ gebeurde gewoon niet, ondanks dat de maatregelen meer dan twee jaar duurden in plaats van twee weken! ‘Covid zero’ bleek niet slechts een droom maar een nachtmerrie.

Tenslotte waren de maatregelen verre van ongevaarlijk (bijvoorbeeld gezichtsmaskers schaden de gezondheid positief). De psychologische schade was immens, vooral voor kinderen; mensen werden beroofd van hun baan, hun sociale leven en zelfs van de mogelijkheid om hun zieke familieleden te troosten. En mensen stierven als gevolg van depressie en gebrek aan goede medische zorg.

Wat te denken van het volgende bericht: ‘twee baby’s in Zuid-Australië moesten worden overgevlogen voor een levensreddende operatie, maar dit werd geweigerd, omdat officieel de grenzen gesloten waren vanwege de rondwarende Covid. De babies stierven.’ Dit was daarmee échte schade die werd aangericht om mogelijke schade te voorkomen. Een klassiek geval van falend utilitarisme: de kar werd -zie het tekeningetje- naar het verkeerde pad geleid..!

Worden door dit soort plaatjes gedachten van overbevolking versterkt? Of moeten we meer naar de lachende gezichten kijken?

De dramatische ‘overbevolking’..
Nu, terug naar overbevolking, we zitten in een vergelijkbare situatie, maar dramatischer. We hebben modellen die ons vertellen dat een combinatie van uitputting van hulpbronnen en vervuiling (vooral in de vorm van klimaatverandering) niet alleen miljoenen, maar miljarden slachtoffers zou kunnen maken. Als de modellen gelijk hebben, wat doen we dan? Helaas, als je echt gelooft dat miljarden zullen sterven als er niets wordt gedaan, dan zou je kunnen aanvoeren dat het doden van een paar miljard mensen nu, meer miljarden later zou besparen.

Het is dezelfde logica van het trolley dilemma, bekend onder het motto: “We moesten het dorp vernietigen om het te redden”…. Wedden dat vandaag de dag niemand in de hogere machtssferen aan zoiets denkt? Dat wil zeggen, kun jij uitsluiten dat iemand van plan is een paar miljard mensen uit te roeien om ‘de mensheid te redden’? Als dit gebeurt, dan is het een agenda, die niet de mensheid wil redden, maar een bepaalde groep wil doen ‘regeren’ over de overgeblevenen.

Het gevoel van een joodse man, bij de uitsluiting/stigmatiseringen tijdens de ‘plandemie’..

Ga terug naar de geschiedenis van de door de Duitse nazi-regering geplande en uitgevoerde vernietigingen (‘entlösungen’) en u zult zien dat dit idee niet zo vergezocht is. Tijdens de pandemie werden de ‘anti-vaxxers’ uitgekozen en gelabeld, beledigd, geïsoleerd, gedemoniseerd, ontslagen en nog veel meer. Net als de Duitse Joden in de jaren 30..! Gelukkig lijkt inmiddels de vijandigheid tegen de anti-vaxxers te zijn verdwenen, voordat het kon uitgroeien tot een massale uitroeiing. Maar het ging duidelijk die kant op, en we weten niet of het in de toekomst weer op gang kan komen.

Het probleem is niet of de modellen goed of fout zijn.
Modellen kunnen uiterst nuttig zijn als je hun beperkingen begrijpt. Maar als je modellen gebruikt als orakels, dan is onheil gegarandeerd. Dat is precies wat er gebeurde met de Covid pandemie. Hetzelfde geldt voor de wereldmodellen die de ondergang van de mensheid voorspellen. Hebben ze gelijk of niet? Het antwoord is simpelweg “we kunnen er niet zeker van zijn.” Ze kunnen het helemaal mis hebben of perfect juist zijn, of zelfs te optimistisch.

Maar je moet modellen nooit negeren; het zijn geen orakels, het zijn simpele ‘wegenkaarten van de toekomst’. Een goede kaart vertelt je over de wegen die je daarheen leiden waar je heen wilt, maar het is aan jou om de weg te kiezen die u wilt volgen. Dus is de vraag, hoe vermijd je misbruik van de modellen? Je moet ze anders benaderen. Er is een alternatief voor het utilitarisme, wat we ‘personalisme’ noemen. Het is zowel een religieus als een filosofisch standpunt dat de menselijke persoon ziet als heilig, de basiswaarde, niet inwisselbaar met iets anders.

Het is het principe “Doe eerst geen kwaad” (‘primum, non nocere’) dat we ontlenen aan de Eed van Hippocrates. ‘Personalisme’ betekent niet dat je niets kunt doen tegen noodsituaties, maar dat blind vertrouwen in de wetenschap dient te worden getemperd, met moreel besef en het vermogen om de waarde van de menselijke persoon te begrijpen.

Observeer, Oriënteer, Beslis en Handel!
Als je je in een toestand van onzekerheid bevindt, probeer dan tenminste de situatie niet te verergeren door overhaaste en onbewezen maatregelen te nemen. Het is een punt dat ene dr. Malcolm Kendrick krachtig naar voren brengt in zijn artikel (HIER) getiteld: “Doe niet zomaar iets, blijf staan!”. Zijn punt is dat bijvoorbeeld artsen hun patiënten vaak een overbehandeling geven, in hun haast om ‘iets te bewerkstelligen’.

En, zoals je je kunt voorstellen, kan dat meer kwaad dan goed doen. In zijn artikel stelt Kendrick voor om het OODA principe toe te passen op de geneeskunde: ‘Observe, Oriëntate. Decide, Act’. Of in het Nederlands vertaal ‘Observeer, Oriënteer, Beslis, Handel’. Dat is geen filosofie, maar ‘een praktisch concept, ontworpen om als basis te dienen voor rationeel denken in verwarrende of chaotische situaties’.

Het is ontwikkeld door luchtmacht kolonel John Boyd. Het betekent dat je afziet van handelen, tótdat je tenminste een zekere mate van begrip hebt van wat er feitelijke gebeurt. Het is daarmee het militaire equivalent van het medische principe van Hypocrates ‘doe geen kwaad’. OODA is een goed idee, maar het kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het is hetzelfde probleem als met het ‘voorzorgsbeginsel’: het kan worden uitgelegd in termen van het vermijden van overhaaste beslissingen, maar ook op de tegenovergestelde manier: ‘Als we niet snel wat DOEN, loopt het volledig uit de klauwen’… Personalisme daarentegen heeft een diepere relevantie en is minder dubbelzinnig. Als je zegt dat het leven heilig is, dan is het dat ook.

Toegepast op de Covid pandemie, zou de aanpak gebaseerd op personalisme (en misschien ook op OODA) drastische en schadelijke acties op een moment van grote onzekerheid hebben voorkomen. Zieken zouden zijn genezen, maar degenen die niet ziek waren zouden met rust zijn gelaten. Vaccinatie zou zijn aanbevolen, maar niet verplicht gesteld.

Dat gebeurde allemaal in Zweden, dat niet meer schade van het virus ondervond dan landen die de pandemie drastisch aanpakten. (Let wel, we gaan hierbij nog immer uit van de naïviteit van beleid en beleidsbeslissingen. Niet van een opzettelijk plan in de vorm van een PLANDEMIE..)

Hoe zit het in dit kader dan met de klimaatverandering?
In dit geval is het risico niet slechts miljoenen slachtoffers, maar echt ‘existentieel’. Dat wil zeggen, het klimaat-omslagpunt zou ons wel eens allemaal kunnen doden. Zelfs zonder omslagpunten zijn er genoeg negatieve effecten aan de gang. Droogtes, verzuring van de zee, stijging van het zeewater, smeltend ijs, extreem weer en meer. De vraag naar de oorzakelijke achtergrond wordt niet of nauwelijks beantwoord. De mens lijkt het zwarte schaap te moeten zijn, onverlet hoeveel natuurlijke oorzaken aan de basis van de klimaatverandering zouden kunnen liggen.

Dit gezegd zijnde, is het ook duidelijk dat het systeem dat we modelleren enorm complex en moeilijk te voorspellen is. Kijk naar de 2 krachtige, uitvoerige artikelen van dr.ir. Ad Huijser HIER op de site. We hebben geen idee wanneer, waar, en hoe snel, een klimaatomslagpunt zich zou kunnen manifesteren, ondanks de doffe zekerheid van mensen die zichzelf definiëren als gelovigen van het ‘near-term extinction’-concept. Dus het ‘we-gaan-er-op-korte-termijn-allemaal-aan’-idee..

Maar laten we even de voetjes krachtig op de vloer houden..
De mens zou wel eens kunnen uitsterven in een niet-verre toekomst, maar er is geen reden om haast te maken in die richting. In een personalistisch kader pakken we de klimaatverandering aan door het principe van ‘do no harm’ toe te passen. Dat betekent in de eerste plaats ‘paniek vermijden!’.

Er zijn overhaaste acties tegen klimaatverandering, waarvan de gevolgen onbekend zijn en die meer kwaad dan goed zouden kunnen doen. Kijk in dat kader naar de idiote opkomst en uitrol van de biomassa-centrales. Gruwelijke misrekeningen, bizarre logica en uiteindelijk MEER CO2 in de lucht, dan oorspronkelijk gepland..!

Naast massale uitroeiing (uiteraard!) zijn geo-engineering of CO2-afvang en -opslag dus goede voorbeelden van potentieel rampzalige ‘oplossingen’ die dat misschien of helemáál niet zijn. Dan betekent ‘geen kwaad doen’ niet ‘niets doen’, maar het betekent maatregelen nemen, waarvan we denken dat ze effectief zijn, maar waarvan we ook redelijk zeker weten dat ze niet schadelijk zijn. Bij de biomassa-‘oplossing’ lijkt een massa-hypnose de plaats in te hebben genomen van ‘gezond verstand’..!

Als we bijvoorbeeld aannemen (wat zeer waarschijnlijk is) dat fossiele brandstoffen een belangrijke factor zijn die klimaatverandering veroorzaakt, moeten we ervoor zorgen dat de geleidelijke afschaffing ervan geen mensen schaadt. Veel mensen, overal, leven op de rand van hun overleving, en hen dwingen te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, gas, olie e.d.) zonder alternatieven aan te bieden, komt neer op hun spreekwoordelijke ‘doodvonnis’. Deze mensen hebben dus alternatieven nodig: efficiëntie (isolatie en duurzame verbranding), zonnepanelen, windmolens en dat soort alternatieven.

Tot slot, last but nog least.. IETS DOEN OM BEVOLKINGSGROEI TE VERMINDEREN?
Waarom zouden we dat niet doen, als dat een duidelijk doel is? Zolang we daarbij niemand kwaad doen? De Chinese regering deed dat met het rigoureuze ‘één-kind’- beleid. Je kunt daarbij aanvoeren dat het geen goed idee was, en ook dat deze politiek niet heeft gewerkt. Maar het is ook waar, dat niemand werd gedood en niemand werd geschaad. (Als we ervan uitgaan, dat overtreders van deze wet/beleidsmaatregel, humaan werden behandeld. Dáár valt natuurlijk nog wel wat over te zeggen..)

Het beleid kan de belangrijkste factor zijn geweest, die de Chinese bevolkingsgroei -en de daarmee gepaard gaande economische en sociaal-culturele gevolgen- tot een beheersbaar niveau heeft beperkt. Bevolkingsplanning op wereldniveau zou een goede manier kunnen zijn om de actie van die slechte mensen af te remmen die misschien van plan zijn dezelfde resultaten te bereiken door middel van massale uitroeiing. Eugenitica is een gruwel, waarbij een stelletje ‘elite-denkers’ het zeker weet, dat er géén plaats is voor meer dan 7 miljard mensen op planeet Aarde..

Helaas is het, gezien de manier waarop de pandemie werd beheerd, heel goed mogelijk dat we binnenkort in de ‘paniekmodus’ over de klimaatverandering gaan. Dat zou er weleens toe kunnen leiden, vanuit officieel perspectief gezien, dat de mensheid echt verschrikkelijke fouten maakt. Maar zo zijn mensen nu eenmaal. Misschien zullen we op een dag leren, maar dat zal tijd kosten. En dan spreken we hier uiteraard nog niet eens over een bewuste agenda van bevolkings-decimering, zoals er veel bewijzen zijn van deze hooghartige, manipulatief-denigrerende agenda.

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.