Advertentie

5G: Geschenk of infrastructuur voor totale slavernij?


In 2015 toonde een grootschalige studie, uitgevoerd door het Amerikaanse National Toxicology Program, aan, dat dieren die werden blootgesteld aan een hoeveelheid gsm-straling die binnen de internationaler normen valt, vaker hersentumoren en hartafwijkingen ontwikkelen. 

Wetenschappers vragen uitstel
van de 5G-netwerk-uitbreiding

“Wij vrezen tragische, onherstelbare schade”

Een groep van bijna 200 wetenschappers trekt heftig aan de noodklok. Deze wetenschappers hebben gezamenlijk meer dan 2000 studies op hun naam staan over de effecten van niet-ioniserende straling. Zij wil dat de VN een onafhankelijke commissie in het leven roept die onderzoek moet doen naar vermindering van de blootstelling aan elektromagnetische straling  Deze groep van wetenschappers uit 39 landen heeft de VN, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en overheden opgeroepen strikte regels op te stellen voor het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten, die werken op deze elektromagnetische velden voortbrengen.

Dr. Lennart Hardell verrichtte als oncoloog, het afgelopen decennium baanbrekend, maar vooral onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen mobiele telefonie en kanker. (Klik op illustratie voor ons artikel over de Zembla-uitzending rondom de negatieve effecten van EMS)

In een brief (HIER) schrijven ze dat mobiele telefoons onder meer kanker, genetische schade, veranderingen in de voortplantingsorganen en leer- en geheugenstoornissen kunnen veroorzaken. Lennart Hardell, oncoloog aan de Zweedse Örebro Universiteit, legt uit in de brief:

“De industrie van de mobiele telefonie probeert een technologie te ontvouwen die (onbedoelde) schadelijke gevolgen kan hebben. Oude én recente wetenschappelijke studies identificeren allemaal schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid wanneer draadloze producten getest worden in omstandigheden gelijkaardig aan de werkelijke blootstelling. We zijn bezorgd dat de grotere blootstelling aan 5G-straling zal resulteren in tragische, onherstelbare schade.”

Dr. Martin Blank van de University of Columbia is één van de 200 wetenschappers en hij wijst erop dat het aantal dodelijke hersentumoren bij jonge mensen sinds het grootschalige gebruik van mobiele telefoons is verdriedubbeld. Volgens de wetenschappers mondt het gebruik van radiofrequente straling van mobieltjes en WiFi uit in een gezondheidscrisis. De wetenschappers en biologen zeggen dat ze niet worden gehoord door de commissies die bepalen aan hoeveel straling mensen blootgesteld mogen worden. In een videoboodschap van dr. Blank meld hij:

Sinds kort is het mogelijk , met speciale foto-apparatuur, WiFi-straling en andere elektro-magnetische straling in beeld te brengen. Het ziet er allemaal uit alsof je in de slingers zit, als feestvarken, maar waarschijnlijk zit je als proefkonijn mee te doen in een wereldwijd experiment..!!

“De elektro-magnetische golven rondom deze mobiele telefoons, beschadigen de levende cellen in ons lichaam en leiden tot vroegtijdige dood. We hebben iets gecreëerd wat ons beschadigt en het loopt uit de hand. Vóór de gloeilamp van Edison was er weinig elektromagnetische straling in ons leefmilieu.

Vandaag de dag liggen de waardes vele malen hoger en die blijven toenemen vanwege alle nieuwe apparaten die deze straling uitzenden. We zijn zonder dat we er toestemming voor hebben gegeven onderdeel van een biologisch experiment. Om onszelf, onze kinderen en ons ecosysteem te beschermen moeten we de blootstelling terugdringen.”

En jij denkt dat er onderzoek ‘natuurlijk’ gedaan is, naar de veiligheid? Ja, maarrr… Bijna al het onderzoek dat een positief verhaal vertelt over EMS, is gefinancierd door.. de telefoonindustrie…! We spreken dus niet meer over ONAFHANKELIJK onderzoek, want studies over de gezondheidsimpact van straling, zijn sginificant beïnvloed werden door de industrie.

De wetenschappers dringen erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gebeurt naar de gevolgen van 5G-straling “om de veiligheid van de bevolking te garanderen. Overheden, zoals ons VVD-kabinet, zijn doof voor deze oproep; ze verdienen toch lekker aan al die vergunningen voor netwerk-toegang van de providers..? Dat is ook de reden, dat deze wetenschappers nu vragen aan de Europese Commissie, om de uitbreiding van:

het 5G-netwerk uit te stellen “totdat de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers, onafhankelijk van de industrie”.

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van meer masten in stedelijke gebieden. Op deze manier, zo redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en wifistraling.

En ja, waar je nog heel weinigen over hoort, is dat dit netwerk natuurlijk de ‘natte droom’ is van onderdrukkers, óók op deze Aarde aanwezig. Een super-intelligent plan om de wereldbevolking met een ‘persoonlijke computer’ op het lijf te laten lopen en zo in staat zijn IEDER INDIVIDU (GEKEND OP IP-adres) te bereiken met anonieme, niet uit-te-lezen elektromagnetische informatie..

Een indringend artikel van de hand van Gijs Verbeek!

* * *

Roken veroorzaakt kanker, dat moet op de pakjes.. IEen dergelijke waarschuwing op verpakkingen/gebruik van mobieltjes zou consequent beleid zijn…! Mobiele EMS-straling is keihard kankerverwekkend.

x

x

5G: Geschenk uit de hemel?

Of:

Potentiële infrastructuur voor totale slavernij?

x

2017 © Gijs Verbeek, m.m.v. Maria van Boekelen.
Onafhankelijk journalisten en opiniemakers bij WeAreChange.nl

2017 © deze versie: wanttoknow.nl/be

x

Er is de laatste tijd behoorlijk wat buzz rondom het komende 5G-netwerk voor mobiele data-overdracht. Voor de techies en mobiele-telefoon-verslaafden onder ons – en overigens ook de Alphabet agencies – is het dé natte droom van ultieme, draadloze connectiviteit. Volgens anderen is het de uiteindelijke nagel aan onze collectieve doodskist. De 5G-techniek staat, zoals we in dit artikel uiteenzetten, niet op zich. Het is – zelfs in de mainstream – onlosmakelijk verbonden met concepten als the Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI).

De impact van de som van deze drie concepten op ons leven zal onvoorstelbaar ingrijpend zijn en kan qua omvang worden vergeleken met het moment dat de mens vuur kreeg. Hoewel de contouren wat betreft mogelijkheden redelijk duidelijk zijn, is tegelijkertijd de impact van deze implementatie niet te overzien. Als we de beschikbare informatie verbinden en de drijvende krachten erachter in kaart brengen ontstaat er echter een serieus sinister toekomstbeeld. In deze longread zetten we uiteen wat 5G precies is en welke mogelijkheden en bedreigingen het biedt.

Dit artikel is geschreven als inleiding. Daarnaast trachten we overzicht te scheppen. Niets ervan moet klakkeloos worden aangenomen, en iedere bron moet worden uitgeplozen. Het doel is uiteindelijk om op basis van eigen onderzoek zelf een afgewogen oordeel te kunnen vellen. Centrale voorlopige conclusie is dat de drie-eenheid 5G, AI en IoT een allesbepalende rol speelt in het drastisch beperken van het beetje vrijheid dat we nog hebben. Deze hi-tech hijack richt zich uiteindelijk op onze biologische interface – of mindbody / bodymind – die ons toegang verschaft tot deze realiteit en waarmee wij ons in deze realiteit manifesteren. Dat vraagt om weerwoord en weerstand!

Allereerst: Wat is 5G?
5G technologie staat voor fifth generation wireless communication of network, ofwel de vijfde generatie in draadloze communicatie. Hoewel deze duiding en naam, in lijn van 2G, 3G en 4G doet vermoeden dat het vooral ‘meer van hetzelfde’ is, is niets minder waar. 5G betekent een fundamenteel andere orde, toepassing en dus uitwerking van draadloze datacommunicatie. Centraal hierin staan de microgolf frequenties waarover dataoverdracht plaatsvindt. De impact hiervan is evenredig.

Afgaande op de jubelberichten uit de industrieën die zich deze techniek bezighouden, is 5G letterlijk een geschenk uit de hemel. Immers, de hoeveelheid data die wederkerig en simultaan kan worden getransporteerd neemt nagenoeg exponentieel toe; de energie die dit kost kan drastisch worden gereduceerd met 90% (batterijen gaan veel langer mee); er is meer bandbreedte, en dus meer ruimte voor ieders, meerdere devices; en tot slot hamert men op de vermindering van de zogenaamde “latency”.

Dit laatste kan je je voorstellen als de ‘vertraging op de lijn’; de tijd die apparaten of punten nodig hebben om met elkaar te communiceren via de verbinding. Momenteel is dat natuurlijk tergend traag (50 miliseconden tot 100 miliseconden), maar met 5G wordt dit gereduceerd tot 1 miliseconde. Het “cloudwerken” en virtual– en augmented reality zal nagenoeg real-time zijn. Met andere woorden zijn haperingen in Pokemon GO met 5G verleden tijd. Het technische verhaal hierachter ziet er als volgt uit.

Onderin de volgende afbeelding zijn de snelheden weergegeven, waarbij Kbps staat voor kilobytes per second. Kortweg het maximaal aantal dataeenheden die kunnen worden verzonden per tijdseenheid. Waar 3G een capaciteit heeft van 144 Kbps tot 2 Mbps, biedt 4G al een capaciteit om 10 Mbps tot 100 Mb per seconde te transporteren. 5G daarentegen biedt de capaciteit om 1 tot 10+ GB per seconde (sommigen speculeren zelfs 100 Gbps) te transporteren. Ongelimiteerde, draadloze data-uitwisseling middels diverse devices, wordt daarmee volgens sommigen de toekomst.

Over de onzichtbare straling achter dit wonder…
De straling en frequenties die dit mogelijk maken (en de uitwerking ervan op bijvoorbeeld ons lichaam) worden echter zelden besproken, maar verdient onze volle aandacht. 2G straling dringt al door tot in de hersenen. Daar heeft deze straling dezelfde werking als een magnetron, in de zin van dat het watermoleculen in een hogere trillingsfrequentie brengt en daardoor verhit. Dit doordringend vermogen neemt verhoudingsgewijs toe met de overige kenmerken (qua hoeveelheid data en snelheden) van 3G en 4G technologie, maar neemt – dankzij millimetergolven – pas echt een vogelvlucht met 5G technologie.

Alleen om deze reden kunnen we gerust stellen dat we te maken hebben met een nieuw fenomeen, ondanks dat keyplayers van over de gehele linie het hardnekkig framen als zijnde ‘meer van hetzelfde’. Als designated frequencies voor het 5G netwerk worden nu genoemd de 28, 37 en 39 GHz frequenties, maar de mogelijkheden tot uitbreiding reiken tot 300 GHz. Voor de leek betekent dit dat er feitelijk meer ruimte beschikbaar komt die kan worden benut. Voorheen, tot aan 4G, vielen de beschikbare frequenties binnen de 3KHz tot 6GHz.

Dat betekent een aanzienlijk frequentieverschil; zonder al te technisch te worden, zijn 5G trillingen veel korter en veel sneller. De frequentie wordt met andere woorden aanzienlijk hoger, vandaar de naam millimeter- of microgolven, of -frequenties. Uiteraard wordt er een frequentiegebied gereserveerd voor zogenaamde kritische communicatie, bijvoorbeeld door hulpdiensten die continu online moeten zijn. Ongetwijfeld één van de sellingpoints waarmee medestanders voor de implementatie voor deze technologie worden geworven.

Wat ten aanzien van de technologie achter 5G aanvullend van belang is, zijn de mogelijkheden tot beam forming, oftewel bundel-vorming en het antennenetwerk dat nodig is voor de facilitering van het 5G netwerk. De transfer van data binnen 5G kan vrij specifiek worden gericht (gebundeld) en wordt niet meer lukraak verspreid. We hebben het hier zelfs over het niveau van losse apparaten. Enige voorwaarde is een grotere hoeveelheid antennes; per vijf tot twaalf huizen een antenne of zendstation. Dit is tevens noodzakelijk omdat de aard van de millimetergolven het niet toestaat deze te verzenden over de afstanden waarop de 3G en 4G netwerken functioneren.

Er is met andere woorden meer mogelijk met de intensievere millimetergolven, maar over een beperkter gebied. In de fysieke wereld om ons heen zien we dit vertaalt naar de plaatsing van meerdere antennes en zenders per vierkante kilometer. (Zie voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van 5G en haar specs: What is 5G Will it Change the World & What Is 5G & How 5G Will Change the World!.)

Watertandende industrieën en overheden
Achter de schermen zijn de verschillende industrieën zich – met een opvallende eensgezindheid, mind you – al volop aan het klaar maken voor de implementatie van het 5G netwerk. Zo werkt Intel reeds aan met de ontwikkeling van (computer)chips die volledig compatibel zijn met 5G connectiviteit. Fabrikanten van de antennes werken aan steeds compactere antennes (die dus ook steeds minder zichtbaar zullen zijn in het straatbeeld). Mobiele telefoon ontwikkelaars blijven niet achter, zoals blijkt uit het praatje van de (oud) CEO van Sony-Ericsson.

Ook het publiek wordt langzaam klaargestoomd voor lancering; zo introduceerde Amsterdam onlangs  Tree-WiFi’ voor snelle, betrouwbare en gratis stadsbrede draadloze connectiviteit, in ruil voor groen gedrag. Check voor de aardigheid eens de websites van verschillende tech-players voor de meest prachtige 5G verkooppraatjes. Alles wijst erop dat Silicon Valley zich, nagenoeg geruisloos achter de schermen, warmdraait voor 5G.

De politiek wrijft zich in de handen…??
Maar niet alleen de commerciële tech bedrijven staan te springen om zich een leidende positie te verwerven als het om 5G gaat. Internationale politieke machthebbers, wetenschappers en regionale en lokale overheden lopen al meer dan een decennia warm om ook hun stempel te drukken op deze ingrijpende ontwikkelingen op het dagelijks leven van ‘hun burgers’. Aangezien het te ver voert om de wereldwijde belangen en geldstromen in kaart te brengen beperken we ons tot Europa.

De financiële investeringen gemoeid met het introduceren en uitrollen van 5G zijn ‘huge’; de partnerships tussen de Europese Unie, lidstaten, tech bedrijven en de wetenschap lijken een stevige basis te hebben. Eensgezind werkt men hard aan het gezamenlijk doel; in 2020 beschikt de EU over een operationeel 5G-datanetwerk. Dat stelde althans Eurocommissaris Digitale Agenda Neelie Kroes al in 2013 (HIER); het moment waarop de wereld kennis kon maken met het tot die tijd compleet onzichtbare inspiratie en innovatie clubje 5G-PPP (5G publiek-privaat-partnerschap (HIER)).

Dit veredelde samenwerkingsverband tussen overheid en hi-tech bedrijven werd op de kaart gezet door een slordige € 700 miljoen aan publieke (!!) financiering. Om de implementatie ook wetenschappelijk te zekeren reserveerde Kroes een budget van nog eens € 50 miljoen voor onderzoek naar de nieuwe data-technologie. Dit geld wordt verdeeld onder enkele Europese onderzoeksinstituten, die in lijn met dezelfde doelstelling ‘wetenschappelijk onderzoek’ verrichten. De Britse overheid bleef niet achter en investeerde meer dan £ 11 miljoen in onderzoek naar 5G.

Rond 2014 leken de miljarden aan investeringen die de EU bereid was te doen bijna niet aan te slepen. Kroes (there she is again) kwam met een plan om nog eens 3,5 miljard euro in de ontwikkeling van 5G-netwerken te steken. Dit keer werd het in de media gesuikerd met de belofte dat het “jeugdwerkloosheid zou voorkomen”. (HIER) Weer zo’n aloude troef! Daarna pakte Eurocommissaris Günther Oettinger aardig door in een rapport over 5G.(HIER)

Zijn conclusie: ‘Europa moet minimaal 700 miljard dollar investeren in de ontwikkeling van haar digitale infrastructuur, om niet achter te geraken op de VS en China.’ Duizelt het je al van de miljarden die in 5G worden gepompt? Mind you, we hebben het hier in alle gevallen over publieke gelden, oftewel onze belastingafdrachten!

Wat streven deze tech-bedrijven en EU dan na..?
Kort gezegd: “Een Europese gigabit-maatschappij; netwerken met zeer hoge capaciteit, zoals 5G, zijn voor Europa een belangrijke troef om te kunnen concurreren op de mondiale markten. In 2025 zouden de inkomsten uit 5G wereldwijd moeten oplopen tot het equivalent van 225 miljard EUR. Uit een andere bron blijkt dat de voordelen van de invoering van 5G in vier belangrijke industriële sectoren zou kunnen oplopen tot 114 miljard EUR per jaar” (EU Com. Rapport 2016 (HIER))

Neelie Smit Kroes, draaideurpolitica en stuwende kracht achter de verbinding tussen hi-tech giganten en de EU. Na haar afscheid van de EU waar zij als Eurocommissaris Digitale Agenda functioneerde, gaat Kroes in 2016 aan de slag bij Salesforce, een bedrijf dat sinds 2009 zwaar investeert in de toekomst van 5G binnen de Europese grenzen.
Salesforce had al in een vroeg stadium door dat 5G een must is voor haar producten en services die volledig ‘vanuit de cloud’ worden geleverd. Dit gegeven is de basis voor hun directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van 5G.

There is so much incredible innovation happening in Europe today and we want to empower the next generation of enterprise cloud startups in the region,” aldus John Somorjai, EVP of Corporate Development and Salesforce Ventures, Salesforce. “Our $100 million commitment strengthens our mission to help startups grow and give back to their communities.” (HIER)

Kroes werd in 2016 adviseur van de Amerikaanse cloudgigant Salesforce en trad daarnaast toe als voorzitter van een adviesraad van Uber, het wereldwijd succesvolle bedrijf achter de taxi-app. Ook zit ze in de adviesraad van de Bank of America Merrill Lynch.

Het krachtenveld van 5G; wat levert het op?
Het 5G netwerk kan in haar volle potentieel makkelijk tippen aan de capaciteiten van de huidige glasvezelnetwerken, alleen dan geheel draadloos. Dat brengt ons tot de mogelijkheden die 5G biedt. Die lijken onbegrensd en geheel in lijn met hèt mantra van deze tijd: “Meer… Nog Meer… en… NOG HEEL VEEL MEER”.Feitelijk wordt er stilletjes aan een digitale sub-realiteit onder onze neuzen gebouwd. 5G fungeert als kickstarter en katalysator van the Internet of Things (IoT).

Hieronder kan verstaan worden hyperconnectiviteit van allerhande smart devices onderling, die uiteindelijk de bouwstenen zijn van complete smart city’s; van koelkasten tot zelf-rijdende auto’s en van volledig geautomatiseerde supermarkten tot smart-offices. Alles is uitgerust met allerhande sensoren, kan zelf ‘denken’”, handelen, is 24/7 online en is verbonden met alles in de omgeving. Alles wat we nu kennen aan draadloze dataverbindingen is vergeleken 5G letterlijk kinderspel. De mogelijkheden zullen zowel in positieve als in negatieve zin, zoals we later zullen zien, exponentieel toenemen.

Lobbyisten, politici en high tech bedrijven benadrukken uiteraard uitsluitend de ‘voordelen’ van 5G, wat dacht je van o.a.:

 • gezichtsherkenning als ‘key to connectivity’. Biedt een makkelijke oplossing voor de oneindige trits wachtwoorden die je nu hebt op internet of de pasjes waarvan je er al teveel hebt in je portemonnee. Google, Facebook en Snapchat hebben daarvoor ongetwijfeld al de nodige data verzameld.
 • infrastructuur voor de eerder genoemde zelfrijdende auto’s met real time feedback.(HIER)
 • Geregionaliseerde Artificial Intelligence services with Location and Personality”. De hedendaagse primer daarvan vinden we onder andere in Siri en Google’s zoekmachines.
 • Supersnelle verbinding voor Online Gaming, Virtual Reality en Oculus (deze laatste techniek wordt ingezet in het kader van het tegengaan van symptomen van zeeziekte; nog nooit een wereldprobleem van dergelijke omvang tegengekomen als de symptomen van zeeziekte, maar dat terzijde).
 • Augmented Reality interaction with real mobile environment’; hedendaagse primer is bijvoorbeeld Pokemon GO.
 • – … and many more..!

In de volgende (helaas nogal droge) video geeft de oud-CEO van Sony-Ericsson een overzicht van de mogelijkheden.

Samengevat wordt alles in navolging van onze telefoons in toenemende mate ‘smart’, dat wil zeggen:

 • alles wordt tegelijkertijd gedigitaliseerd, is altijd online middels een real-time data verbindingen en wordt data-gestuurd;
 • data wordt continu verzameld en ook op meta-niveau geanalyseerd door zogenaamde kwantumcomputers, waarvan er (althans volgens mainstream bronnen) reeds drie bestaan en Google uiteraard één van de trotse eigenaren is;
 • alles wordt effectief met alles verbonden, zowel apparaten onderling, als apparaten met omringende (fysieke) infrastructuur. Het internet (2.0) dient als backbone;
 • apparaten en technologie wordt in toenemende mate “zelfsturend”, zelflerend en/of aangestuurd door AI (waarvan nog steeds onduidelijk is wat het precies is, en of, en wie het beheerst en controleert).

Om nou te zeggen dat dit alles substantieel bijdraagt aan de verhoging van levenskwaliteit voor de gehele wereldpopulatie is a serious far stretch. Voordat we nu ingaan op de implicaties van het 5G fenomeen kunnen we wat betreft opvallende zaken, in ieder geval al het volgende opmerken:

 • Het uitrollen van het 5G netwerk wordt over de gehele linie en door alle betrokkenen gepresenteerd als iets onvermijdelijks. Er wordt consequent over gesproken in termen van “wanneer” in plaats van “of”; de gereserveerde en reeds besteedde budgetten kunnen niet anders worden uitgelegd. Tegelijkertijd wordt iedereen die enige twijfel heeft of met ethische bezwaren aankomt direct in de hoek gezet als ‘bang voor vooruitgang’, of ‘ouderwets’.
 • Alle grote spelers vinden elkaar (opeens) in 5G. De oud Sony-Ericsson CEO legde opvallend veel nadruk op ‘samenwerking’ en ‘open source’. Gezien het reeds verzette technologische ontwikkelingswerk en de wijze waarop industrieën erop anticiperen is zelf de deadline van implementatie in 2020 niet eens overoptimistisch. Volgens sommige berichten loopt men zelfs voor op dit tijdspad.
 • Waar verder de zogenaamde complotdenker vaak tunnelvisie wordt verweten, zijn de hippe techboys & girls en woordvoerders uit de industrieën enkel en alleen gericht op de technologische voordelen van 5G. Eventuele bijwerkingen van de technologie blijven onbesproken en potentieel misbruik wordt uitsluitend gekoppeld aan kwaadwillende gebruikers. Iedere reflectie op de immense verantwoordelijkheid die gepaard gaat bij de uitrol van 5G ontbreekt. De vraag who will guard the guardians blijft zoals gewoonlijk onbeantwoord…
 • Innovatie en gebruiksgemak worden gepusht als dé sellingpoints van het 5G netwerk. Dit geluid zal alleen maar meer gaan rondzingen dankzij het enthousiasme van hippe early-adapters en buitengewoon populaire high influencers als Elon Musk. Een naam die we overigens later nog tegenkomen. Om de implementatie versneld over de buhne te helpen is het niet ondenkbaar dat men inspeelt op de – al dan niet gemanipuleerde – grenzen en beperkingen van huidige netwerken volgens het Hegeliaans adagium probleem, reactie, oplossing.

Vrijheid en veiligheid
De vrijheid van het internet zoals we die momenteel nog (tot op zekere hoogte) ervaren, is allesbehalve vanzelfsprekend als de implementatie van 5G dadelijk een feit is. Precedent zien we in het gedrag van YouTube/Google dat in toenemende mate ‘ongewenste informatie’ of ‘niet adverteerder vriendelijke’ content censureren. Het is waarschijnlijk aan te nemen dat de mate van censuur, controle en restrictie alleen maar zullen toenemen.

Over de toegang en bijbehorende kosten hoor je in deze fase nog weinig of niets. Internettoegang is tot nu toe vrijblijvend en wordt steeds goedkoper. Het zogenaamde “limitless free data” wat vaak in een adem wordt genoemd met 5G, kan dadelijk, als de implementatie een feit is, ineens aardig wat geld gaan kosten en helemaal niet zo vrijblijvend zijn als we nu gewend zijn. En aangezien je in de toekomst nauwelijks kan functioneren zonder toegang tot het net is er van keuze amper sprake.

De dark side van 5G
Om de disproportionele aandacht voor de voordelen van 5G van enige balans te voorzien, kunnen we niet voorbijgaan aan wat er bekend is over de nadelen die kleven aan gebruik van deze EMS en microgolven. Te beginnen met de effecten op onze fysieke gezondheid. Door de toename van niet-natuurlijke oftewel door mensen veroorzaakte straling, worden ook de effecten op de volksgezondheid langzaamaan duidelijk. Niet alleen de bekende officiële kanalen doen onderzoek, er worden ook onafhankelijke initiatieven gestart om de gezondheidseffecten in kaart te brengen.

Hoewel alom de indruk wordt gewekt dat er nauwelijks een volledig en coherent antwoord is te geven op de vraag naar de gevolgen van elektrisch magnetische straling (EMS) voor de gemiddelde burger, is niets minder waar. Begin jaren ’70 bleek al uit een review van het Naval Medical Research Institute welke schadelijke effecten het gebruik van EMS heeft op organismen.

De World Health Organisation (WHO) echter, meent enerzijds dat het effect van het mobiele telefoon gebruik epidemiologisch niet of nauwelijks is vast te stellen vanwege de vrij recente introductie van de mobiele telefoon (begin jaren negentig). Anderzijds categoriseert zij in 2011 EMS toch als IARC categorie 2A en 2B; waarschijnlijk en mogelijk carcinogeen, lees kankerverwekkend.

Ondertussen is het negeren van de hoeveelheid (wetenschappelijk) bewijs voor de kankerverwekkende “bijwerking” van EMS goed beschouwd geen optie meer. Uit meer dan 10.000 studies blijkt dit, volgens ruim 220 dokters en wetenschappers uit 39 landen die zich hebben verenigd onder de noemer EMFScientist.org. Belangrijke bevindingen zijn onder andere: uiterst zeldzame hersenkankers komen in toenemende mate voor en er wordt 3 tot 4 keer meer kanker rondom telefoniemasten waargenomen. Dit laatste is in het bijzonder van belang in kader van de sterke toename in zenders en antennes die nodig zijn voor de facilitering van 5G.

Daarnaast zijn er negatieve effecten op te merken op het gebied van:

 • het immuunsysteem (EMS ondermijnt de werking van het immuunsysteem waardoor het in sommige gevallen zichzelf aanvalt; mogelijke verklaring van de sterke toename van auto-immuun ziekten);
 • het endocriene systeem; EMS verstoort de werking van melatonine wat de (kwaliteit van de) slaapcyclus evenals de werking van het immuunsysteem niet ten goede komt;
 • EMS is schadelijk voor ogen, het hart en de huid. Vandaar dat men een downgrade tracht te bewerkstelligen van de huid als ‘slechts ledemaat’ in plaats van orgaan; (HIER)
 • EMS ondermijnt in sommige gevallen de werking van antibiotica (wat resistentie van schadelijke bacteriën in de hand werkt);
 • onze voorplantingsorganen worden negatief beïnvloed; bij mannen is een drastische daling in de spermaproductie op te merken; (HIER)
 • maar feitelijk geldt voor alle cellen in ons lichaam dat zij nadelig worden beïnvloed. Als bescherming tegen straling zetten zij zichzelf bijvoorbeeld uit. Maar dat niet alleen, zelfs op het niveau van DNA-strengen worden onherroepelijke beschadigingen en veranderingen waargenomen.

Voor dit alles geldt dat de effecten voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, in het bijzonder kinderen, vele malen groter zijn dan voor fysiek volgroeide volwassenen. De weefsels van kinderen en jongeren zijn nog in ontwikkeling. Wat betekent dat als het lichaam iets van natuurlijke bescherming biedt, dit afhankelijk van het ontwikkelingsniveau, nog niet volledig ontwikkeld zal zijn. Zie dit artikel (HIER) voor een volledige lijst van schadelijke gevolgen, inclusief bronnen. Het kan ook geen kwaad jezelf op de hoogte te brengen van dit verhaal: 5G Wireless Radiation Dangers.

Bewustzijn
De kanttekeningen blijven niet echter beperkt tot de nadelige effecten op onze fysieke gezondheid. Ons bewustzijn, onze waarnemingen, mentale en fysieke reacties kunnen namelijk ook worden beïnvloed door de micro(radio)golven/EMS. Het Internet of Things zal niet alleen maar handig, leuk of een verrijking van ons leven zijn. De voordelen zijn goed onderzocht en uitgewerkt maar de eventuele negatieve gevolgen zijn (ogenschijnlijk) amper kwantitatief en kwalitatief in kaart gebracht.

Het IoT-scenario werd al in detail door Hollywood uitgebeeld in de film Transcendence met Johnny Depp. Het bewustzijn van de hoofdpersoon wordt gedigitaliseerd en wordt de drijvende kracht achter de in de film gerealiseerde hyper-connectiviteit (IoT). Saillant detail is dat de benodigde nanotechnologie via de lucht wordt verspreid (daarop komen we nog terug). Het werkelijke besturingssysteem van IoT in onze realiteit zal AI (kunstmatige intelligentie) zijn, waarvan we nog steeds niet zeker weten wat het precies is.(HIER)

Het is wat mij betreft in ieder geval een inschattingsfout dit op te vatten als een equivalent van ons bewustzijn. Kunstmatige intelligentie is een collectie van bijzonder geavanceerde algoritmes die data op een meta-niveau verwerken en daarnaar handelen en op anticiperen. De intelligentie zit ‘m in de opdrachten die de algoritmes vertegenwoordigen en de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt. De snelheid, omvattendheid, inclusief het lerend vermogen dat hieraan zal worden gekoppeld, zal onze mentale capaciteit ver te boven gaan; van bewustzijn zoals wij dat kennen zal echter geen sprake zijn.

Veel zal dat echter in de door ons ervaren praktijk niet uitmaken, omdat een dergelijk fenomeen, beschikkend over een dergelijke infrastructuur, allesomvattend, alles-controlerend en allesbepalend zal zijn. We mogen dan ook gerust spreken van full spectrum control. Naast een lerend vermogen zal het op een zeker moment ook een beschermingsmechanisme ontwikkelen, wat haar correct functioneren en voortbestaan garandeert en “bedreigingen van buitenaf” weet af te schermen.

De precedenten zijn er reeds; Facebook moest onlangs de stekker trekken uit twee bots die met elkaar bleken te communiceren, zonder dat de programmeurs er wijs uit konden worden. (HIER) Het scenario van een zichzelf beschermende AI zagen we eerder al uitgespeeld in een andere Hollywood prent: ‘2001: a Space Odyssee’. (HIER) De AI genaamd ‘HAL’, deinst er in dit psychedelische ruimtereis avontuur niet voor terug haar menselijke medebemanning te manipuleren, misleiden en zelfs uit de weg te ruimen.

Waar het op neerkomt is dat de combinatie 5G, IoT en AI een uiterst geavanceerde infrastructuur mogelijk maakt waarin real-time praktisch alle gewenste informatie kan worden verzameld (middels de vele smart-devices die zijn uitgerust met vul maar in welke sensor), maar waar ook nog eens naar kan worden gehandeld (door bijvoorbeeld gebruik te maken van de bundel-functie van stralingen om individuen en/of apparaten te manipuleren). Tel daarbij op de ontwikkelingen die op het gebied van robotisering worden geboekt; het feit dat robots dankzij 5G nagenoeg autonoom online kunnen functioneren, en de mate waarin op digitale wijze in onze fysieke wereld kan worden ingegrepen is nagenoeg onbegrensd.

De kers op de taart van deze repressieve slavernij-infrastructuur – waarmee in vergelijking de roman 1984 aandoet als onschuldig kinderboek – is de cashless society (HIER) of het uitbannen van contant geld door het… illegaal te maken..! (HIER). Nog zo’n op handen zijnde ontwikkeling die enthousiast wordt gesteund door de high tech companies, commerciële bedrijven en overheden. En ook hier is onze privacy het slachtoffer…

Offline & online privacy
De betekenis en implicaties van de onthullingen van Snowden, of het recentere Vault 7 van Wikileaks, aangaande (meta)datamining en (online) privacy vragen vanuit de op handen zijnde 5G infrastructuur om een grondige herziening. In de toekomstige Smart-city’s is privacy, absoluut en volledig, verleden tijd. De scheidslijn in de titel van deze paragraaf tussen offline en online privacy zal met 5G steeds moeilijker te trekken zijn tot het moment waarop zij niet meer relevant is. Afgaande op de systeem-wijde precedent ten aanzien van de wijze waarop momenteel met onze gegevens wordt omgesprongen is de toekomst donker als de nacht.

Voorbodes en zelf-rijdende auto’s
Vandaag de dag zien we volop primers van de mogelijkheden van de 5G/IoT/AI infrastructuur, bijvoorbeeld in het contactloos betalen en de self-uitcheck kassa’s bij de supermarkt. Er zijn zelfs volledig geautomatiseerde systemen waarbij je smart-boodschappenmandje alle gemicroshipte producten voor je afschrijft van je creditcard of bankrekening bij het verlaten van de supermarkt. Al deze zogenaamd ‘voor het gebruiksgemak dienende technologie’ draagt bij aan de gestage gewenning van de ingrijpendheid van een dergelijke digitale sub-realiteit. Het zou naïef zijn om binnen deze context de ontwikkelingen van holdable, wearable en inmiddels implantable technologie ongenoemd te laten.

Maar daartoe blijft het niet beperkt.
In het kader van de zelf-rijdende auto’s speculeerde Ole Dammegard  onlangs dat de vele vermeende aanslagen die momenteel plaatsvinden met auto’s en vrachtwagens als moordwapen, ook is verbonden met de IoT agenda. Kijk naar zijn video (HIER) Gecommuniceerd wordt dat auto’s in de handen van mensen/“terroristen” levensgevaarlijk zijn. Dé oplossing om de veiligheid te garanderen is de zelf-rijdende auto. Dat deze infrastructuur echter een keerzijde heeft in de zin van dat de zelf-bestuurbaarheid ook kan worden ingezet voor sabotage (HIER) of het uit de weg ruimen van tegenstanders, wordt voor het gemak buiten beschouwing gelaten.m (HIER) In dit verband worden de namen van onderzoeksjournalist Michael Hastings en acteur Paul Walker genoemd. Ook hier zien we weer: creëer een probleem, ontlok een reactie en presenteer de oplossing.

Het was topjournalist Micahel Hastings die op uiterst verdachte wijze om het leven kwam met een ‘onbestuurbare auto’.. (Klik op foto voor artikel op de site)..

Verdere konijnenholen
Echter, hiermee staan we nog maar pas aan de rand van de verschillende konijnenholen. Wat bijvoorbeeld te denken van “neuro- of smart-dust” (DARPA-patent), ‘voice to skull devices’, militaire energie wapens (welke gebruik maken van millimetergolven) voor crowd control, “through-wall surveillance” en de mogelijkheid om gedachten en herinneringen te manipuleren? Hoewel voor het grote publiek gepresenteerd als (science) fictie; de patenten bestaan en de mogelijkheden zijn er..

Neuro- en smart-dust..!
De film Transcendence passeerde reeds de revue. Ook hier lijkt het zegde “truth is stranger than fiction” op te gaan. De benodigde hyper-connectiviteit van objecten in de fysieke ruimte werd bereikt dankzij via de lucht verspreidde nanotechnologie. Dit haakt naadloos in op het onderzoek van inmiddels velen naar de bestanddelen van Atmospheric Aerosol Injections ook wel bekend als chemtrails.

Hierin worden naast de nano-deeltjes van verschillende metalen (toevallig de uitgelezen geleiders van elektriciteit en frequenties naast water, waar we toch al voor pakweg 70% uit bestaan,) en biologische/pathologische bestanddelen als virussen en bacteriën, ook nanotechnologie aangetroffen. Ja, je leest het goed: technologie op nanoschaal. Dus niet waarneembaar met het blote oog. Wie zegt dat we dit niet allemaal al hebben ingeademd? Of hebben binnengekregen middels de vele, in toenemende mate verplichtte vaccinaties? (HIER)

Misschien een ‘Ver-van-je-bed-show’..?
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency; de onderzoeks- en ontwikkelings-divisie van het Amerikaanse leger en zielsverwant van Google en Alfabet), beschikt over een patent voor neuro- of smart-dust; door de lucht te verspreiden nanotechnologie. (HIER) Het grappige van een patent is dat het pas kan worden afgegeven als een techniek of product aantoonbaar werkt, en dus het stadium van theoretische speculatie voorbij is.

Over reeds bestaande en functionerende techniek voor het tot stand brengen van een neurologisch-digitale interface (HIER) meld Elon Musk (mede-eigenaar Neuralink) ons terloops dat het “slechts een kwestie van bandbreedte voordat het kan worden geïmplementeerd”. Laat dat maar eens goed tot je doordringen..!!

Uiteraard spreekt hij hierover binnen de context van het oplossen van hersenziekten middels een te injecteren netstructuur die zich vormt naar je hersenen. Hij kan het toch onmogelijk hebben over de airborne nano-technologie..Toch?

Onderzoek wijst echter uit dat de waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van een interne infrastructuur voor aansluiting op de 5G/IoT/AI infrastructuur, helaas te groot is om te negeren. Het is hier bijvoorbeeld dat de mysterieuze Morgellons-ziekte inhaakt; de kunstmatige (nano)technologie die letterlijk groeit en leeft in sommigen van ons en in het bijzonder reageert op EMS, en welig tiert in zure interne milieus.

‘Voice to skull devices’…
Misschien een gekke vraag, maar wat is het criterium om vast te stellen dat gedachten die je hebt, daadwerkelijk je eigen gedachten zijn? Is dit überhaupt vast te stellen? Tenzij je misschien veel mediteert, is dit voor het gros van de bevolking een nagenoeg onmogelijke taak. Velen zullen zich deze vraag misschien niet eens stellen. Wat als er nu techniek blijkt te zijn (en wederom zijn de patenten daar) die het mogelijk maakt, via microgolven, mensen gedachten te laten hebben, alsof het hun eigen gedachten zijn?

Los van de vraag naar de ethische wenselijkheid van dergelijke techniek moeten we ons ook hier afvragen welke mate van (ongemerkte) manipulatie dit mogelijk maakt. Dit is potentieel sublieme manipulatie on steroids. Subliem, als in de prikkel blijft onder een bepaalde drempelwaarde, waardoor het niet bewust, maar wel door het onderbewuste wordt waargenomen. Ongeacht welke psychologische traditie of school, er is nagenoeg consensus over het inzicht dat de invloed van het onderbewuste vele malen groter is dan de invloed van het bewuste.

Militaire toepassing millimetergolven
Hoe kun je ongemerkt een groep mensen uiteendrijven? Het waterkanon en pepperspray kennen we inmiddels wel. Wat als je warmtegevoelens kunt opwekken tot een punt dat het ondraaglijk is? Of gevoelens van misselijkheid en beroerdheid teweegbrengen? Zelfs tot op het niveau van individuele personen als leiders of organisatoren van een protest of bezetting?
Of je wil weten of deze of gene een wapen draagt zonder hem te fouilleren. Of het scenario waarbij je een ruimte wil binnenvallen, waarbij je zeker wil weten hoeveel personen aanwezig zijn, inclusief welke wapens en attributen. Beide technieken en vele andere toepassingen bestaan reeds, zijn of worden toegepast en worden straks op grote schaal mogelijk dankzij de implementatie van het 5G netwerk.

Beïnvloeding gedachten en herinneringen
Het laatste konijnenhol dat we aandoen en de implicaties daarvan zijn aanleiding voor dit artikel en belangrijkste bedreiging die we zelf zien. En dat betreft de mogelijkheid onze waarneming, middels wat we noemen de biologische interface (of mindbody / bodymind) steeds directer, steeds specifieker en van steeds dichterbij te kunnen beïnvloeden. (HIER) We zetten niet alleen onze voordeuren en slaapkamerdeuren wagenwijd open, deze nagenoeg niet aan te ontsnappen EMS techniek dringt ook steeds verder ons lichaam binnen. Perceptie, informatie en de betekenis of duiding daarvan zijn fundamenteel voor nagenoeg alles; ons gedrag, reacties, handelen, de keuzes die we maken, kortom de volledigheid van hoe we ons verhouden tot en manifesteren in de wereld.

In het Oosten verhaalt men over een slang die je ’s nachts tegenkomt. Je reageert: angst. Je rent weg, komt ten val en breekt een been. Nadere inspectie leert dat de slang een stuk touw of een stok is. Perceptie is in dit geval het verschil tussen wel of geen gebroken been, of een keuze die je met je leven betaald, als je de giftige slang aanziet voor een touw of stok.Correcte informatie en interpretatie daarvan, is uiteindelijk van vitaal belang voor dit bestaan en onze weg daarin. Als er iets is wat duidelijk is geworden in de afgelopen jaren is het wel de mate waarin wij collectief middels – al dan niet sublieme – informatie of het ontbreken daarvan worden gemanipuleerd.

Of het nu gaat over een proces als geldcreatie, de aard en potentie van het menselijk zijnswezen, het “nieuws”, de vorm van de aarde of aanslagen (9/11), keer op keer op keer op keer blijkt dat we niet het gehele plaatje of soms zelfs complete leugens krijgen voorgeschoteld. Leugens die onze perceptie en uiteindelijk manifestatie in deze realiteit bepalen. De cult-hit They Live verbeeld dit bijvoorbeeld treffend, maar het is ook één van de kernpunten die we vanuit WeAreChange.NL naar voren wilden brengen met onze docu: 15 years of deception; 9/11 reviewed.

Het gaat dus allemaal over ‘informatie-verwerking’..
De 5G/IoT/AI infrastructuur maakt het mogelijk nog dichter op het proces van informatieverwerking invloed uit te uitoefenen. Dit issue staat los van de vraag of je grofweg Swaab of Van Lommel aanhangt (als belangrijkste Nederlandse proponenten van standpunten omtrent het vraagstuk tussen de relatie tussen het fysieke en het bewustzijn). In beide oriëntaties staat de wederkerige wisselwerking tussen lichaam en geest niet ter discussie. Denk alleen al aan het placebo-effect.

De electromagnetische aard en functioneren van het menselijk lichaam, in interactie met het bewustzijn, is ook een onbetwist gegeven. Mensen zijn – net als alle andere organismen – energetisch-vibrerende-frequentie wezens die op enige wijze in contact staan met hun omgeving waar informatie-uitwisseling centraal staat. Zelfs op celniveau zien we dit gemanifesteerd. Er is inmiddels meer informatie beschikbaar die dit uitwijst dan niet; een goede introductie is ‘Resonance, beings of frequency’. (HIER)

 

De film ‘Eternal sunshine on the spottless mind’ (HIER) verbeeldde reeds dat geheugens kunnen worden gewist (zogenaamd fictie uit Hollywood). De technologische ontwikkelingen omtrent microgolven blijken echter al dusdanig vergevorderd, dat men letterlijk geheugens kan wissen en nieuwe herinneringen kan toevoegen, en dat alles in je slaap. Zie deze YouTube hierover (HIER) Theoretisch betekent dit dat we niet meer zeker kunnen zijn van de (collectieve) herinneringen die we nu (nog) hebben. Het Mandella effect – één van de meer bizarre konijnenholen waarin je verzeild kunt raken – illustreert dit.

De manifestaties zijn inmiddels legio: van het aantal inzittenden in de auto waarin Kennedy werd vermoord, de ‘Life is box of chocolates’-quote uit Forest Gump, de ‘Luke I am your father’-quote uit Star Wars, het beeld De Denker van Rodin (HIER), de schapen uit de bijbel die met een wolf liggen of was het toch een leeuw?, de Berenstain Bears of het Volkswagen logo. Zouden deze fenomenen eerste prototypen, eerste grootschalige vingeroefeningen zijn met deze techniek? Het geeft in ieder geval te denken…

Conclusie: steeds verdere inperking, beïnvloeding en uiteindelijke kaping van de biologische interface
Absolute kern is de nabijheid en mate waarin de fundamentele wijze waarop wij functioneren in deze realiteit binnen handbereik van manipulatiemogelijkheden komt. De 5G/IoT/AI infrastructuur, gekoppeld met een uitsluitend cashless society, wordt allesbepalend, alles-overziend, en overal aanwezig op digitaal èn fysiek vlak. Het vraagt misschien wat (creatieve) extrapolatie, maar we hopen dat we duidelijk hebben kunnen maken dat de slechts enkele van vele (!!) voorbeelden en precedenten uit dit stuk onze volledige aandacht en analyse vragen. Zoals gezegd, alles wijst erop dat men zich eensgezind voorbereidt op systeem-wijde implementatie.

Ieder aspect van ons leven (in smart-city’s) zal onder deze invloed vallen. Van wonen, werken, vermaak, eten, gezondheid, transport, tot je mentale leven en de mentale voetafdruk die je online achterlaat. ‘Ontsnappen’ zal alleen kunnen in de ongetwijfeld legio entertainment die dient als smeerolie voor deze implementatie. Iedere vorm van creativiteit, originaliteit, life-skills, spontane natuurlijkheid, vrijheid, privacy; dit alles staat allemaal op het spel.

En paradoxaal genoeg, schuilt daarin tevens dé kans tot omkering van zaken. Niet toevallig heeft het Chinese teken voor crisis de dubbele betekenis van gevaar of bedreiging èn kans. Ongeacht tegen welk aspect van de huidige waanzinnige wereld je weerstand biedt of welk konijnenhol je in verzeild bent geraakt: het is bijna onmogelijk niet te zien hoe dit inhaakt op en bijdraagt aan de uitrolling van deze alles-omsluitende en repressieve infrastructuur. Dit betekent dat deze situatie een kans herbergt voor vereniging, voor focus, voor bundeling van krachten en talenten en voor daadwerkelijk concreet handelen waarin de weerstand zich manifesteert.

Afsluitend een persoonlijke contemplatie. Misschien zijn we hier op dit moment collectief wel in deze realiteit om (ook) deze specifieke manipulatie-ervaring te ondergaan. Hoe langer en hoe meer ik observeer (mediteer) en me met deze materie bezighoud, hoe meer er voor mijn gevoel waarheid zit in de strekking van de Nag Hammadi teksten.(HIER)) Welke in de kern zeggen dat we in een construct van een illusoire hijack leven.

Ik kan niet onder de impressie uit dat dit hele systeem iets wezenlijk parasitairs in zich heeft wat zich meer en meer infecteert in onze mentaal-fysieke realiteit. Ons daarbij in het donker houdend over wie en wat we zijn en waartoe we in staat zijn. Effectief onze scheppingskracht tegen ons misbruikend voor de bouw van een infrastructuur die het absolute sluitstuk vormt van deze parasitaire hijack. Hoe je dat ook wilt zien of duiden, dat wringt, blijft wringen, en vraagt om onbevreesde weerstand.

What to do?
Mocht je na het lezen van deze informatie in actie willen komen, weerstand willen bieden, kun je denken aan de volgende zaken:

 • Plaats vragen, opmerkingen, aanvullende bronnen, deel inzichten etc. onder dit artikel; laat andere lezers weten waar jij staat. But don’t feed the trolls.
 • Mediteer! Maak een gewoonte van het dagelijks, ook al is het 10 minuten, je eigen perceptieproces te onderzoeken en er (opnieuw) meester van te worden. Dat is de ultieme weerstand die je kunt bieden. Know thyself! “The only way out is in”.
 • Schakel mobiel internet (3G/4G/5G) uit als je het niet gebruikt; bekijk de lijst met apps op je telefoon kritisch. Is het nodig voor alle apps om continu verbonden te zijn?
 • Gebruik een ouderwetse kabel voor internettoegang op je computer en vermijd het gebruik van Wi-Fi, in ieder geval als je gaat slapen.
 • Bouw een Faraday kooi voor afscherming van alle Electro Magnetische Straling (EMS).
 • Bel handsfree, gebruik een headset met een draad (uiteraard geen BlueTooth) of gebruik de speakerfunctie en plaats de telefoon op tafel. Voorkom ten allen tijden veelvuldig en langdurig lichamelijk contact met een mobiele telefoon of apparatuur met een mobiele zender/ontvanger.
 • Denk kritisch na of je kinderen en jongeren die lichamelijk nog in ontwikkeling zijn, deze technieken moet laten gebruiken. Waar weefsels in fysiek volwassen lichamen volgroeid zijn en nog enigszins bescherming bieden, zijn weefsels in ontwikkeling poreuzer en meer kwetsbaar.
 • Gebruik een muis en toetsenbord aan een draad, en doe die wireless shit de deur uit (ik spreek hier vooral tegen mezelf).
 • Indien je telefoon tevens dienst doet als wekker: a) vertrouw weer eens op je biologische klok, b) gebruik weer eens een ouderwetse wekker, of c) schakel op z’n minst de airplane mode in als je gaat slapen.
 • Bedank vriendelijk voor de Smart-meters van het NUTS bedrijf en leg de persoon aan te telefoon of deur vriendelijk uit welke schadelijke neveneffecten (kankers, aftakeling immuunsysteem, etc.) deze technologie met zich meebrengt. Zelfs als je uiteindelijk (en dat zal gaan komen) meer moet gaan betalen voor een “oude meter”; blijf volhardend. Indien je gaat verhuizen: controleer of dergelijke apparatuur aanwezig is en regel desnoods verwijdering/vervanging. Verhuizingen/leegstand zijn uitgelezen momenten voor installatie van dergelijke apparatuur.
 • Kom in contact met de auteur van dit artikel voor een gecoördineerd antwoord op deze waanzin. Denk aan eigen onderzoek in je buurt en leefomgeving naar effecten van de implementatie of het testen van deze 5G techniek, bewustmaking van je verdere omgeving en indien noodzakelijk juridische stappen.
 • Uiteindelijk valt voor eenieder die deze infrastructuur mogelijk maakt (van de kabelleggers en mensen aan de lopende band die aanverwante apparatuur maken tot politici en CEO’s) en hun kinderen, de val net zo hard dicht. Volksvertegenwoordiging petitie je niet, daar eis je van dat zij na eigen onderzoek hier hun hoogste prioriteit van maken.
 • En misschien wel de belangrijkste naast het bieden van weerstand: leef alsof iedere dag de laatste kan zijn, heb lief bij iedere gelegenheid, leef je dromen! Onze collectieve tijd kan serieus geteld zijn.

Wil je (nog) meer weten? Max Igan heeft een aantal recente shows gedaan over deze nachtmerrie van een infrastructuur. Een goed begin is: 5G and The AI Control Grid. Ik wens je wijsheid!

Nog enkele links:
1. https://www.naturalblaze.com/2017/09/scientists-physicians-send-appeal-5g-rollout-health-dangers-european-union.html

2. https://www.demorgen.be/technologie/wetenschappers-vragen-uitstel-uitbreiding-5g-vrezen-tragische-onherstelbare-schade-b7d8dcf1/24vhkK/

3. https://judithsblogjes.wordpress.com/2017/09/08/brandbrief-wetenschappers-5g-gevaar-volksgezondheid/

 

5 gedachten over “5G: Geschenk of infrastructuur voor totale slavernij?

 1. Een andere toepassing van de elektromagnetische straling zijn de EMP wapens voor gebruik op macro niveau :
  https://www.digitaltrends.com/cool-tech/us-air-force-confirms-boeings-electromagnetic-pulse-weapon/
  met citaat :
  For the last few years, the creative minds of Hollywood had seemingly outpaced the reality of technological and scientific advances in the weapons field. But no longer. Stepping out of the realm of science fiction and into reality is the joint U.S. Air Force and Boeing electromagnetic pulse weapon, capable of targeting and destroying electrical systems without the collateral damage often associated with traditional firepower. As Don Cheadle noted in the ever-relevant Ocean’s 11, this new weapon “is a bomb — but without the bomb.”
  Known as the “CHAMP,” or Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project, the American military project is an attempt to develop a device with all the power of a nuclear weapon but without the death and destruction to people and infrastructure that such a weapon causes. Theoretically, the new missile system would pinpoint buildings and knock out their electrical grids, plunging the target into darkness and general disconnectedness.”
  Gezien we volledig afhankelijk geworden zijn van elektriciteit, tot in de kleinste details, is het platleggen van de energie voorziening, het middel om een maatschappij te verlammen. Het feit dat de DARPA hier ook volop bij betrokken is, belooft weinig goeds. Bovendien is de voormelde CHAMP bom gemakkelijk aan te wenden, men hoeft immers geen enorme legers meer, en na gebruik is er geen onherstelbare schade aan de infrastructuur. Het volstaat dat de geviseerde plooit voor de aanwender van de CHAMP bom en men kan opnieuw starten. De top van de piramide zit dan ook bij manier van spreken in een zetel!!!

 2. Ik las daar een boek over dat de bewijslast omdraaide. Dus niet proberen te bewijzen dat straling dodelijk is of ziekmaakt.
  Maar men keek naar de invoering van straling en de stijging van kanker, dat liep paralel, vanaf ’70. Toen middengolf en FM kwam begon het, toen TV-zenders, toen GSM, nu WiFi.

  Ik vond dat interessant om dat zo te doen, want bewijzen worden meteen van tafel geveegd omdat er zoveel geld mee gemoeid is. In Duitsland laat de regering veel minder straling toe dan hier, ik meen 1000x minder, maar leg een Hollander geld voor zijn neus en hij pakt het. Of zeg ik iets verkeerds nu? 🙂
  Duitsland testte de invloed van straling op de kern van lichaamscellen, Nederland liet een natuurkundige dat doen, die hing een zak water voor een zender en constateerde 1 graad temp-stijging, niks verontrustends… vond hij.

 3. Dit liegt er niet om!
  5G Death Towers: Whistle Blower blows lid off 5G Death Towers!
  https://www.youtube.com/watch?v=c509duCxyhE&feature=youtu.be

  Quote Natasha Arthurs:
  5G is so bloody serious – it’s a game over ‘card’ agenda.
  Plus… there’s more to this sick agenda that goes beyond the 5G – this technician whistle blower spills the beans on 5G and much more they are blasting us with through the grids they are creating. They are targeting not only your health and mind to reason – but also your natural intuitive abilities.
  We as humanity need to wake the f*ck up prompto – before the kill switch cranks up even more. This doesn’t just affect Humans, it is affecting all of Nature’s Kingdoms too. But how many people are willing to give up their WiFi and Cell phones that have become a modern day appendage to their human body? Tough call for many as they are entranced and inspelled with their ‘precious’ that’s captured their focus.
  Humanity once upon a time appreciated and respected All life when they co-existed with Mother Earth’s Wise Ways. Humanity has the opportunity to return to Her Ways… wonder what the collective will choose in what is deemed ‘precious’ to them….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.