Advertentie

Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!


x

x

x

Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!

x
2017 © WantToKnow.nl/be | © EllaStar 2017

x
x

We kennen allemaal acteur Elija Wood, die schitterde in de serie ‘In de ban van de Ring’. Een serie die -hoe toepasselijk- gaat over het onderdrukken van de mensheid, door negatieve krachten, die de mens klein houden. Manipuleren en pijn doen. Bloei van de menselijke Ziel trachten te voorkomen. Dezelfde Elijah Wood is naar buiten gekomen met de claim, dat de hele Hollywood-film-en-entertainment-industrie gerund wordt door machtige lieden, die een pedofilie-netwerk hebben, dat wordt beschermd door de elite in Washington.. Tja, dat is even wat anders dan een verhaal over een verbroken relatie tussen 2 van de Hollywoodsterren, zoals we die in de glamourtijdschriften lezen..
 x
De 35-jarige acteur heeft gemeld dat het hele systeem in Hollywood in de grip is van het seksueel-misbruikschandaal, waarbij ‘bijzonder machtige figuren’ betrokken zijn, die worden beschermd, door politieke connecties ‘aan de top’. De voormalige kindster, die op zijn 8ste jaar zijn filmdebuut maakte, in de film ‘Back to the Futurer II’, zei dat hij van geluk mocht spreken, dat hij al die tijd door zijn moeder is beschermd, toen hij in Hollywood kwam wonen. En dat hij daarna nooit op het type feestjes’ kwam, waar de pedofielen ‘aasden’ op de jonge acteurs en actrices.
 x
Voormalig kind-ster Corey Feldman bevestigde onlangs het verhaal van Elijah Wood. Feldman kwam naar buiten met zijn ervaringen als Hollywood-kindster en beschreef daarbij hoe hij, én zijn beste vriend Corey Haim, gemolesteerd werden op feestjes, door ‘machtige oudere mannen’ die om kinderen heen hingen als ‘aasgieren’. Deze feestjes werden georganiseerd door de ‘Tinsel Town elite’. Feldman neemt het in deze op voor zijn vriend, die door zijn drank- en drugsgedrag onlangs overleed.
x
Volgens Elijah Wood is het schandaal rondom het pedofiele netwerk in Hollywood, 1 op 1 vergelijkbaar met het schandaal met Jimmy Savile in Engeland, waarbij deze voormalige Tv-ster, die stevige vriendschapsbanden had met de Engelse koninklijke familie, een serie-pedofiel was, die letterlijk honderden kinderen molesteerde en deze kinderen als een ‘leverancier’ aan de pedofiele kringen in de Engelse hoogste kringen ‘leverde’..
‘Jullie zijn allemaal opgegroeid met die Jimmy Savile, mijn hemel wat moet dat verwoestend verhaal zijn geweest”, aldus Wood tegen de Engelse Sunday Times. “Eenzelfde verhaal speelt hier ook in Hollywood; het is allemaal georganiseerd. Er zitten een boel rovers in de industrie; mensen die alleen hun éigen belang in het hoofd hebben. Er zit duister in deze industrie en alles wat je je hierbij kunt voorstellen, is waarschijnlijk al gebeurd.” 
De Engelse ‘artiest’ Jimmy Savile werd voor zijn ‘liefdadigheidswerk’ geridderd door de ‘Queen’.  Het bleek dat hij meer dan 1350 kinderen had misbruikt, gedurende zijn ‘carrière’.. Right in the face of the English.. Zijn verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een geraffineerde, FUNDAMENTEEL-maatschappelijke ontwrichting!!
Vorige week zijn er in Californië honderden arrestaties verricht, in een mega-pedofilie-netwerk, waarbij het ‘human trafficking’ onderwerp van deze raid was. Hiermee wordt bedoeld, dat kinderen van de ene naar de andere ‘gelegenheid’ worden vervoerd, om aan vraag, of de ‘behoefte’ van de pedofiele klantenkring te voldoen.  En hoewel autoriteiten het serieus lijken aan te pakken, zijn er toch veel mensen, die geloven dat de werkelijke ‘bad guys’ buiten schot zullen blijven. De kern van het netwerk, dat tot nu voorkomen heeft, dat wérkelijk schade wordt toegebracht aan dit netwerk.
x
Elijah Wood gelooft dat dát precies het probleem is: “Dat is de tragedie van de pogingen om te onthullen wat er met onschuldige mensen gebeurt. Zij kunnen door de beschuldigingen volledig worden beschadigd en niet meer aan het werk komen, waarnaast hun leven tot een hel wordt gemaakt.” Volgens Anne Henry, mede-oprichter van ‘Bizparents’, een organisatie die probeert jonge acteurs te helpen, zijn er in Hollywood op dit moment ‘meer dan 100 actieve pedofielen actief’. Volgens haar gaat binnenkort een  tsunami van claims het nieuws halen. Deze raids zijn op dit moment volop bezig en zouden in NL toch minstens Volkskrant of het Parool dienen te halen, nietwaar..? (klik HIER voor update van dit ABC-news van 9 februari)
x

Brice Taylor’s ‘Dank je voor alle herinneringen’..
Het verhaal lijkt als 2 druppels water op het relaas van de Amerikaanse Brice Taylor, van wie we hier op de site in delen, het VOLLEDIGE boek publiceren (HIER). Het boek baart veel opzien, door de gruwelijke wijze waarop het misbruik-netwerk in de VS aan elkaar gelinkt is. Inclusief een goed camouflage-netwerk, zoals de Disneyparken en McDonalds-restaurants, kan dit netwerk ook de top van de Amerikaanse politiek tot haar ‘leden’ rekenen.. Het is het geval van Brice Taylor vooral de opvallende rol van komiek Bob Hope en ‘Nobelprijswinnaar’ Henry Kissinger, die in dit verhaal een smerige rol vervullen.x

Het verhaal van de Nederlandse Toos Nijenhuis, wat we HIER in een artikel op de site hebben staan, is ook weer preciés van hetzelfde laken een pak. Hoge regeringsfunctionarissen, die kindermisbruik als de gewoonste zaak van de wereld beschouwen; kennelijk om de energie van het jonge kind ‘op te slurpen’ als een draconisch-energetische Dracula.

Een netwerk dat elkaar de hand boven het hoofd houdt en kan functioneren op basis van elkaars kwetsbaarheid, waardoor iedere deelnemer zélf niet meer in staat is het tij te keren, door bijvoorbeeld als klokkenluider tevoorschijn te komen. Dat dit tóch gebeurt, maakt dat wij allemaal deze maatschappelijke kanker in de ogen dienen te kijken en dit fenomeen uit moeten gaan bannen in de komende jaren.

Pedofilie is kortom een fenomeen dat niet verdwijnen zal als we onze aandacht ervan af halen; als struisvogels onze koppen koppig in het zand steken en wachten tot de ‘storm overwaaid’.. Het onderstaande verhaal toont aan hoe dicht de zaken van kindermisbruik in Nederland zijn verweven in het functioneren van ons maatschappelijk bestel. Volwassenen die als kind werden misbruikt, en die dit -met hulp van anderen- aan de kaak willen stellen, blijken tegen een muur van onwil en regelrechte tegenwerking op te lopen. Het hele verhaal van Dominque, zoals geweldig verslagen door de mensen van de website Ellaster, plaatsen we hier in een notendop. Wil je het hele verhaal lezen, klik dan op de eerste link en volg het verhaal via de site van Ellaster.

* * *

Het donker kan het donker niet verdrijven; dat kan alleen het licht.

Haat kan haat niet verdrijven,; dat kan alleen liefde.

― Martin Luther King Jr. ―

* * *

x

Het verhaal van ‘De schreeuw van Dominique’..

x

Pedofilie en ernstig kindermisbruik is niet iets wat incidenteel plaatsvindt, maar is een systematisch probleem in onze samenleving. De aanklacht van seksueel misbruik duikt steeds weer op bij mensen die vroeger met pleeg- en Jeugdzorg te maken hebben gehad. De slachtoffers zijn vaak voor hun leven getekend, maar kunnen op weinig steun rekenen. Maar wat helemaal creepy is, is dat dossiers over deze zaken, door de officiële instanties worden weggemoffeld! Dat de politie weigert aangiftes op te nemen en nalatig is in het doen van een deugdelijk strafrechtelijk onderzoek. Een van die slachtoffers heeft nu een naam en een gezicht, haar naam is Dominique.

Deel 1:  Geboren in een wereld van drugs, pedofilie en pleegzorg (HIER)

Uitspraak van laatste gezinsvoogd van Jeugdzorg, die in 2009 (Dominique was toen 24 jaar!) bekende, voor het eerst haar dossier te hebben gelezen.
“Ik heb altijd het gevoel gehad dat er iets binnen het gezin niet klopte en meer collega’s hadden dat,
maar we konden onze vinger er niet op leggen.”

In deel 2 van ‘De schreeuw van Dominique’ kun je lezen hoe ze in het pleeggezin in Tilburg terechtkomt en daar volgens eigen zeggen ruim 14,5 jaar wordt misbruikt. Er zijn tal van instanties en gezinsvoogden die moeten waken over haar welzijn én dus vooral de veiligheid van Dominique, maar alle signalen van seksueel misbruik negeren. Het misbruik beperkt zich niet alleen tot Dominique, maar ook haar pleegzus Elizabeth* doet op latere leeftijd aangifte tegen de pleegvader en zijn zoon. Alle 4 de pleegkinderen ontsporen vanaf de puberleeftijd op een of andere manier. Drie pleegkinderen raken verslaafd aan drugs en pleegbroer Rick wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting.

Deel 2: Dominique schreeuwt om aandacht en wordt gehoord (HIER)

In het strafrechtelijk onderzoek naar het geclaimde seksueel misbruik door haar pleegvader en pleegbroer wordt Dominique ontzettend tegengewerkt door politie. Er is sprake van fouten, sabotage, intimidatie, nalatigheid en een totaal gebrek aan medewerking. In elke procedure kunnen fouten gemaakt worden en ook politiewerk blijft mensenwerk. Maar de opeenstapeling van fouten is in deze zaak zo schrijnend dat de indruk ontstaat dat ze opzettelijk is tegengewerkt. Doordat de politie heeft nagelaten een deugdelijk strafrechtelijk onderzoek te doen, heeft de Officier van Justitie besloten om niet over te gaan tot strafvervolging.

Dominique in gesprek met Henk Krol, tijdens een demonstratie tegen Jeugdzorg. Henk Krol zat toen voor de eerste keer nog in de Tweede Kamer. Als Dominique openhartig over de verschrikkingen in haar jeugd vertelt, zijn Krol en de omstanders zichtbaar aangeslagen. Na dit gesprek werd Dominique door diverse slachtoffers, van onder andere Jeugdzorg en de zaak Robert M., vastgeklampt. Ze smeekten Dominique om door te gaan met haar juridische strijd. [foto afkomstig van videoreportage van JDTV]

De opgegeven reden is een ‘gebrek aan bewijs’, maar door de opsomming van de gemaakte fouten door politie en justitie in dit artikel, zal blijken dat er nauwelijks strafrechtelijk onderzoek is gedaan en belangrijke getuigen niet zijn gehoord. Uiteindelijk heeft de politie 3 afspraken voor de aangifte tegen pleegvader en -broer afgezegd en 4 afspraken voor de aangifte tegen de ex. Twee afspraken die wel doorgingen bleken later onterecht een intakegesprek te zijn. Dat zijn 9 unieke situaties waarbij, ondanks de gemaakte afspraken, geen aangifte is opgenomen..!

Dominque hierover: “Pleegvader wordt niet eens aangehouden, wat misschien te maken heeft met zijn functie bij defensie. Maar het is geen kwestie van volhouden hoor, het is gewoon doorgaan! Niet eens volhouden, want dan moet je er moeite voor doen. Dit is geen moeite, dit is gewoon doorgaan.””

Het aantal gemaakte fouten door politie en justitie is zo schrijnend dat wij ons afvragen of er in deze zaak geen sprake is van opzettelijk saboteren van de rechtsgang. Dominique vermoedt dat haar vader bewust buiten schot gehouden wordt en dit wellicht te maken heeft met zijn connecties binnen de legertop. Als dit werkelijk het geval is, roept dat echter nog meer vragen op. Waarom wordt hij buiten schot gehouden? Wie profiteert daarvan? Welke andere belangen spelen hier?

Deel 3: Dominique gedwarsboomd door politie en justitie..!! (HIER)

Deze serie die de mensen van EllaSter plaatsen, krijgt binnenkort zijn deel 4. Vanzelfsprekend kun je deze aflevering daar lezen. Wij zullen dan ook de link en korte intro over dit deel van ‘De schreeuw van Dominique’ hierboven aanvullend plaatsen.

x

* * *

x

Pizzagate, wat is dat dan…?

x

Stel je voor dat er een netwerk is, waarbij de leden’ op bestelling jonge kinderen kunnen bestellen. Jonge jongetjes of meisjes, al naar gelang de behoefte van deze creeps. En stel je voor dat het netwerk zó ‘goed’ georganiseerd is, dat -zoals Toos Nijenhuis ook vertelde, er WERELDWIJD kinderen worden overgevlogen van één deel van het netwerk, naar het andere internationale deel.. Vanzelfsprekend hoort daar een camouflage bij, want alles op dit gebied dient natuurlijk te worden verborgen en in het Duister te worden uitgevoerd. Er is in dit geval sprake van een camouflage in de gebruikte taal/termen, voor de bestellingen.

En laat ‘men’ nou de taal van de pizza-ketens gebruiken voor deze deals.. Zo spreekt ‘men’ bijvoorbeeld over ‘Hotdogs’, in plaats van jongetjes en bij meisjes wordt gesproken over ‘Pizza’s’.. Deze hele zaak kwam aan het rollen, doordat Wikileaks e-mails van de DNC, de Democratische Nationale Conventie in de VS onderschepte; met name die van campagnemedewerker John Podesta, één van de naaste medewerkers van Hillary Clinton. In de kern staat de naam ‘Pizzagate’, voor een gezamenlijk onderzoek van burgers, wetshandhavers en overheden, naar de uitwassen van sex-trafficking en ritueel satanistisch misbruik. Een netwerk van kindermisbruikers, die kennelijk al tientallen jaren een ‘voorraad’ kinderen hebben, die hiervoor worden gebruikt in een internationaal netwerk. Er zijn veel voorbeelden van zelfstandige ‘units’ in dit netwerk.

Anthony Weiner en zijn echtgenote, de PA van Hillary Clinton, Huma Abedin

Uit verklaringen van diverse bronnen is gebleken dat in dit kader vooral de ‘Clinton Foundation’ diepe banden heeft en had met een dergelijk pedofielen-netwerk. Met de nieuwe onthullingen over de naaste medewerkers van Hillary Clinton, Epstein en Weiner komt dit nu langzaam aan het licht, waarbij we nog veel meer kunnen verwachten. De arrestaties van 36 pedofiele politici op hoog niveau is aanstaande; zeer bekende mensen. En er zullen in dat sleepnet vanzelfsprekend nog andere mensen worden gearresteerd, wat het totaal op ongeveer 70 zal brengen.

Naast John Podesta is er een andere persoon, in de indirecte omgeving van Hillary Clinton, die nu verantwoording moet afleggen van zijn seksuele banden met een 15-jarig meisje. Zijn naam is Anthony Weiner en hij is de echtgenoot van de persoonlijke assistente van Hillary Clinton, namelijk Huma Abedin. Maar het bijzondere is, dat kort nadat gebleken was, dat de laptop van Weiner was gekraakt, de grootste pedofiele arrestatie-operatie in de VS werd uitgevoerd.

En dat allemaal, midden in de presidentscampagne van Hillary Clinton. Ja, dan heb je wel even behoefte aan een bliksemafleider.. En die kwam.. In de vorm van het beschuldigen aan het adres van Donald Trump, die negatieve informatie over Clinton zou hebben gekregen van Wikileaks. Deze club zou deze info dan weer hebben toegespeeld gekregen van de Russen. Maar waar het om gaat is natuurlijk WELKE INFORMATIE WAS DAN ZO EXPLOSIEF..

Nou, nu weet je het, waar het in essentie om gaat wanneer er over ‘pizzagate’ gesproken wordt. Een andere link vanuit het ‘pizza-camouflage’-verhaal, kun je bekijken op deze onthutsende video over de COMET-pizzazaken in Washington. (HIER)

Allemaal niet gelezen in de grote kranten of tijdschriften waarschijnlijk? Klopt, want die plaatsen hier niets over.. Waarom? Zeg het maar… De gruwelijke feiten zijn duidelijk, de aanhoudingen overduidelijk.. Fake-news..? Nou, dat dachten wij niet..!! Die main-stream-media houlden zich kennelijk vooral bezig met uitlatingen van de betrouwbare jongens van de CIA, die het ‘Russische hack-verhaal’ in de wereld brachten…. Overigens: het schandaal in Washington verscheen al eens eerder in het nieuws (HIER), toen nota bene op de Washington Post, in dit kader Reagan en het Witte Huis in één krantenkop werden genoemd…

Eén van de vele, vele topjes van de ijsberg rondom pedofilienetwerken. Uit.. 1989. Een van de schandalen die op straat kwam te liggen. (klik voor artikel)

Waar rook is, is vuur en waar Hillary is, is ook Bill Clinton..
Maar ook Bill Clinton staat al jaren onder verdenking van misbruik via het kindermisbruik-pizza-netwerk. Zo is er het verhaal van miljardair Jeffery Epstein die op zijn eigen eiland, ‘Little St. James’ genaamd, continue hooggeplaatste mensen uitnodigt voor ‘feestjes’. En één van die personen is inderdaad de ex-president Bill Clinton. Uit eigen verklaringen zou hij ‘maar’ 11 keer op het eiland zijn geweest, op uitnodiging uiteraard van Epstein, maar uit het logboek van het privé-vliegtuig van Epstein, blijkt dat dit minstens het dubbele aantal is.

Nou is naar een prive-eiland vliegen in een privé-jet van een miljardair geen misdrijf, maar het gaat natuurlijk om 2 zaken, die het e.e.a allemaal in een heel donker daglicht zetten. In de eerste plaats heeft Jeffery Epstein een veroordeling voor ‘seks met minderjarigen’ op zijn conto staan en op de tweede plaats is het stulpje op Little St. James-eiland uitermate verdacht, als het gaat om kindermisbruik, door meer de verklaringen van meer dan een dozijn minderjarige meisjes, die op het eiland gewerkt zouden hebben. Enfin, mocht je er meer over willen te weten komen, kijk via zoekmachines naar de voor zich sprekende resultaten.

De ontwrichtende waarheid..?
Er zijn natuurlijk woedende reacties en wordt er grote druk uitgeoefend in de hoogste kringen, om vooral maar geen arrestaties te verrichten. Interne, snode krachten proberen de operatie te dwarsbomen, want de beerput in Washington DC is één grote afpersingsarena. Politici worden afgeperst vanwege hun pedofiele activiteiten of ze zijn in de macht van bankiers, grote oliebedrijven, Israël of Saoedi-Arabië. Wanneer de Israëliërs en de Saoedi’s de politici niet meer kunnen afpersen vanwege hun pedofiele afwijkingen, hoe komen ze dan nog aan hun geld en hun politieke invloed?

Als de bankiers de vernietiging van hun politieke marionetten niet meer kunnen tegenhouden, hoe moeten ze dan hun financiële systeem in stand houden? De binnenlandse veiligheid en het defensie-instrumentarium van de VS is volledig gecorrumpeerd. Maar hoe kan het Amerikaanse volk toestaan dat ‘krachtige leiders’ hen aan de ene kant de wet opleggen, terwijl ze aan de andere kant de wet gebruiken om massaal jonge kinderen te misbruiken..?

* * *

Tot slot
Wij schreven al meerder artikelen over de -letterlijk- duivelse en schaamteloze misbruikpraktijken van jonge kinderen hier op de site. Via onze zoekmasjien op de homepage, kun je zelf zoeken naar deze artikelen. Wij zullen deze publicaties blijven doen, want we zien vooruitgang in het aan het licht brengen van deze rotzooi. En daar dragen we allemaal en ieder voor zich aan bij. Door niet onze ogen te sluiten, maar OP TE STAAN en het niet meer te tolereren.

Door onze monden open te doen en NIET in afschuw weg te kijken. ALLEEN daarmee, is een oplossing van dit fundamenteel-ontwrichtende ‘systeem’ te bereiken. Lees erover, spreek erover en probeer je walging te laten plaatsmaken voor bewustzijn, zoals Carl Jung dat hierboven het artikel verwoordt.. Wij zullen je blijven informeren over dit gruwelijke onderwerp; dank voor je aandacht..

Tot slot 2 uitgebreide video’s van 2 van de vele mensen op het internet, die zich boos maken en het werk doen, dat gedaan dient te worden in dit verband. We plaatsen ze, omdat ze veel aanvullende info aanreikt, voor hen die meer info rondom deze ‘pizzagate’-kwestie willen leren.

https://www.youtube.com/watch?v=jkmT4O0LGYQ

https://www.youtube.com/watch?v=yCnyz8Q9C4g

154 gedachten over “Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!

 1. Zo ziek is Amerika-Hollywood, zij legaliseren nu het Homo gebeuren, de volgende stap wordt een film over een aardige kinder verkrachter, ’t is waar het oorspronkelijke verhaal gespeeld door Jean Marais, geregiseerd door de grote Jean Cocteau, La Belle et la Bête, duidelijk bedoeld als een diepe zelfcritique op het homosexuele in de mens, deze prachtige intellectuele mensen, ja behebt met een andere sexuele beleving, is gek genoeg voor mij niet storend, om dat ze allereerst mens zijn, en als voorbeeld kunnen dienen, voor heel veel mensen, Jenne

 2. De titel van dit verhaal is: “Help de pedofilie netwerken te belichten”. Voor mij klinkt dat als een oproep, dus daar wil ik graag op reageren. als kind heb ik daar deel van uitgemaakt. Ik weet er dus wel wat van. En ik heb ideeën over wat er in Nederland onderzocht moet worden en waarom.
  Maar het hele artikel blijkt geen enkele oproep te bevatten.

 3. Als jullie dit zo graag boven tafel willen krijgen, en jezelf als journalisten beschouwen, waarom gaan jullie dan niet naar de plek toe die zij noemt, en filmen wat daar in de grond ligt?

 4. Een recente bron :
  https://www.blacklistednews.com/article/69702/child-sex-slave-ring-run-by-former-israeli-soldier-dismantled-in.html
  met citaat :
  “A large child sex slavery ring overseen by Israelis was dismantled by Colombian police earlier this week, in a story that has shocked Colombia and much of Latin America but received minimal coverage from mainstream Western media outlets. The network had been active since 2011 and expressly “recruited” young, underage females in situations of economic hardship or domestic abuse to work as “sex slaves” catering to Israeli tourists visiting Colombia…(=einde citaat).
  Een andere oudere bron :
  https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/germany-s-secret-paedophilia-experiment-1.2897942
  met citaat :
  “Under the ‘Kentler Experiment’ of the 1970s, Berlin welfare authorities handed over homeless teenagers to known paedophiles …..
  Starting in 1969, Berlin welfare authorities handed over the care of at least three homeless teenagers to Dr Helmut Kentler, a sex researcher from Hanover. He placed the youths with known paedophiles, including one who already had a criminal record for child abuse, believing that it would give troubled teens a social anchor while giving the paedophiles a chance to become caring foster parents……”(=einde citaat).
  In het eerste geval gaat het om een prostitutienetwerk, in het 2de geval om een experiment (sic). In het eerste geval gaat het om een loutere criminele activiteit waar geen woorden dienen aan verspild te worden om het goed te praten, maar het 2de is imo veel erger..onder de mom van de medische wetenschap (sic) worden jongeren toevertrouwd aan pedofielen. Hier is het vooral een kwestie van bedrog.. waarbij de slachtoffers door alle ” officiele betrokkenen” verraden en verkocht worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.