Advertentie

Onze vrijheid en ‘controle-mechanismen’..?


george carlin obedient peopleHet onderstaande artikel bevat eigenlijk de essentie van 6 jaar WantToKnow-informatie. Het artikel geeft een soort samenvatting van de middelen waarmee de mensheid al eeuwen- en eeuwenlang worden geknecht, gemanipuleerd en gecontroleerd. De vraag waarom dit gebeurt en dat het eigenlijk onvoorstelbaar is, dát dit zo is, is eigenlijk hier niet van belang. Waar het voor ons om gaat is jou de essentie aan te reiken, van de kern van de WantToKnow-informatie, in één artikel, waarbij je aan het einde jezelf achter de oren kunt krabben en jezelf afvraagt: “Ben ik nou al die tijd zó in slaap geweest?”… Of: “Hoe wakker ben ik eigenlijk?”

En natuurlijk klinkt het niet leuk als jij slapende bent (geweest) en de ‘anderen’ om je heen zijn allemaal wakker, of grotendeels wakker.. Of wellicht een klein deel dat ‘wakker’ is, maar jou wel in de kern raakt. Het woord ‘conspiracy’ of ‘samenzweringstheorie’ dient hier natuurlijk ook te vallen.

Want het is DE grote kracht van de ‘krachten-achter-de-schermen’, zoals wij ze hier op de site altijd noemen, om de realiteit af te doen als ‘ECHT’ en de leugen, de constructie van het dagelijks leven, als ‘Waarheid’.. Maar natuurlijk gaat het ons om de ‘werkelijke werkelijkheid’ en niet om de leugen te vereren, bijna te ‘verafgoden’..

krachten achter de schermenEn dat het systeem zódanig gemaakt is, dat we ons ‘gemakkelijk’ voelen in deze ‘comfortabele leugen’, is een feit, die het er niet eenvoudiger op maakt, te accepteren wat er met onze wereld gebeurd is en op welke plek we zijn aanbeland. En tóch.. Het enige wat je hoeft te doen, is ‘wakker worden’, jezelf als het ware in de arm knijpen en vooral eerlijk te kijken wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat er vele, vele welwillende mensen zijn, die zonder het te weten, te beseffen, deelnemen aan het systeem dat zo langzamerhand robots van ons aan het maken is. Steeds nauwer wordt onze kijk-op-de-wereld gemaakt als we niet opletten.

Wellicht ben je overdonderd door het feit, dat er op AL deze gebieden manipulatie plaats vindt. Dat op alle gebieden, waarop je dagelijks bezig bent, de manipulerende controle-mechanismen bezig zijn, om óók jou proberen te besturen.. Maar hou dan voor ogen, dat je het kennelijk waard bent om überhaupt te controleren..! Dat je behoort tot een ras dat in de Universele creatie haar essentie nog in zich draagt; preciés de essentie waar deze ‘krachten-achter-de-schermen’ naar op zoek zijn..! Er is dus hoop, er is altijd hoop en scheppingskracht om situaties ten gunste te veranderen..!

Kortom, knijp jezelf in je armen en wees eerlijk, want nogmaals: alleen met oprechtheid zal de kracht van Liefde de waarheid mogen onthullen. We hopen dat je met het onderstaande artikel een nieuw hoofdstuk mag toevoegen aan je kennis en inzichten op het gebied van de wereld waarin we leven. En dat de wereld die ons voorgespiegeld wordt, LETTERLIJK, een wereld is, die de werkelijke wereld verdonkermaand..! Alles wat waarheid is, wordt als leugen en ‘onjuist’ gepresenteerd, vooral om de leugen als waarheid te presenteren in die ‘opengevallen’ ruimte. Maar laat de ‘waarheid’ je niet afpakken; sterker nog, dat IS niet eens mogelijk. En precies dát is namelijk de kracht van waarheid..! Die is onvervreemdbaar van jou!

x

* * *

x

people illusion nietzsche

x

x

x

Vrijheid? En deze ‘controle-mechanismen’ dan..?

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Heb jij je ooit afgevraagd waarom zoveel mensen tegenwoordig lijken te ‘slapen’? En waarom zoveel mensen aan kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, vroegtijdige Alzheimer, autisme of auto-immuunziekten lijden? Waarom agressie en depressiviteit zoveel vaker voorkomen? Waarom de wereld je benauwd doet voelen? Lees dan verder… De volgende punten lijken volledig ‘los’ van elkaar te staan, maar wanneer je de rust neemt, wakker wilt worden en naar het ‘grotere plaatje’ gaat kijken, ontstaat inderdaad de vraag die boven dit artikel prijkt:  ‘Vrijheid? En deze ‘controle-mechanismen’ dan..?’ We barsten los en raden je aan niet álles in één keer proberen te ‘verteren’.. 

consume1.Televisie
Wist je dat Tv de meeste effectieve machine is om mensen te hersenspoelen, psychologisch te beïnvloeden en te sturen…? Dit gebeurt door het achterhouden en verdraaien van informatie en nieuws. De TV is ontworpen om informatie bij een groot publiek te brengen; en passent de samenleving op diverse niveaus manipulerend. Niet alleen onze verlangens worden geprogrammeerd, ook onze angsten en onze perceptie van de wereld.

In het verleden werd dit vooral bereikt door het tonen van emotioneel geladen beelden, subliminale boodschappen en de snelheid van de opeenvolging van beelden: het creëren van een hypnotische beïnvloedbare ‘state of mind’ en de voortdurende herhaling van gewenste idealen.

Digitale TV komt je huis binnen via de kabel, satelliet, HD-televisie of een HDTV-decoder. Waarom wil de regering alle mensen zo graag helpen aan een scherper beeld? Het Amerikaanse Congres neemt in februari 2009 een wet aan die de overgang naar HD verplicht maakt en die stelt dat 90% van de kosten moet worden gesubsidieerd.

Sinds de invoering van digitale televisie is de effectieve verborgen elektronische SSSS (Silent Sound Spread Spectrum) technologie actief. SSSS is een technologie die subliminale programmering toepast via UHF-golven (Ultra High Frequency). Er worden op deze manier onhoorbare boodschappen in het onderbewustzijn van de mens gebracht die het gedrag beïnvloeden.

TelevisieEn let wel: hiertegen bestaat geen verdediging, omdat onhoorbare boodschappen rechtstreeks in het menselijk brein worden geplaatst, via frequenties die mensen niet kunnen waarnemen. De Amerikaanse regering heeft miljarden dollars uitgegeven om er zeker van te zijn dat geen kind zal achterblijven in de transitie van analoge naar digitale TV. En dus is het volledig vermijden van Tv, of werkelijk zo weinig mogelijk gebruiken, de enige oplossing om niet te worden blootgesteld aan deze technieken. Hoe de situatie in landen buiten de VS is, laat zich raden..

Uit het document Deficit Reduction Act of 2005 wordt duidelijk dat $1.500.000.000 wordt uitgetrokken voor coupons voor digitale convertors en $1.000.000.000 voor een fonds ‘Digital Television Transition and Public Safety’ (wie verzint deze namen?) plus honderden miljoenen dollars voor administratieve kosten. Wanneer alle kosten worden opgeteld kom je uit op 2,7 miljard dollars.

Overigens is het bijzonder opvallend, dat al deze manipulatie-methodes worden gepatenteerd.. Wist je dat? Is dit hebzucht of wordt hier een ‘signaal’ achter gelaten, zodat de mensheid ‘had kunnen weten’, dat zij worden gemanipuleerd en gedrogeerd.. Kijk eens naar HIER naar het artikel van enkele jaren geleden, over de manipulatie-patenten..!

The Century of Self..
In deel 1 van The Century of the Self komt het verhaal van Sigmund Freud en zijn neef en psycholoog Edward Bernays aan de orde. Samen, rond de jaren 1920 vonden ze de Public Relations (PR) uit om de mens te manipuleren en conditioneren. Een zeer informatieve documentaire over het manipulatieve systeem waarin wij leven, hoe het allemaal begon en hoe het evolueerde. De propagandatechnieken worden door Bernays en journalist Walter Lippman op wetenschappelijke wijze praktisch toegepast. Zij worden tijdens WO I door de Amerikaanse President Wilson gevraagd om aan de Creel Commissie deel te nemen. Het was daarbij hun missie om de publieke opinie ten gunste te doen keren om mee te doen/deel te nemen.

Bernays zegt in zijn boek ‘Propaganda’ uit 1928: “De bewuste en intelligente manipulatie van de gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk onderdeel in de democratische maatschappij. Diegene die dit ongeziene mechanisme van de maatschappij kan manipuleren is de onzichtbare, maar echte macht van het land.” Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte men zoals velen wel weten, ook gebruik van propaganda als wapen. En het was niet alleen Hitler’s minister van Propaganda, Joseph Goebbels die deze taak vervulde, want ook aan Britse en Amerikaanse zijde werd diepgaand ingespeeld op de angstige en kwetsbare gevoelens van de burgers.

 2. De nieuws-  en entertainment-industrie.
Wist je dat de mainstream media (MSM) en de entertainment industrie vandaag de dag in handen zijn van slechts 6 grote corporaties..? Onderzoeksjournalisten en hele afdelingen van journalistiek, zijn vervangen door de zg. ‘Newspeak’. Dit was de fictieve taal van politici uit George Orwell’s roman ‘1984’, waarbij de waarheid continue wordt verdraaid en journalisten feitelijk verworden zijn tot marionetten en teleprompter (autocue) lezers. Inmiddels wordt een afwijkende mening, niet getolereerd op de meeste nieuwsredacties, waarbij overplaatsing of ontslag vaak het gevolg is voor de gezond-denkende en handelende journalist.

truth justice burgers 99cHet komt er op neer dat moderne nieuwsorganisaties niet beter zijn dan het Duitse Ministerie voor Volksvoorlichting en Propaganda (met als hoofdverantwoordelijkheid het verspreiden van de Duitse nazi-ideologie). De moderne entertainmentindustrie gebruikt sublimale beeldtaal, boodschappen en occulte symbolen die we niet bewust zien of horen, maar die ragfijn in allerlei videobeeld en geluid (muziek en reclame bijv.) worden gemonteerd. De muziekindustrie is gericht op de jeugd, want alleen hij, die de jeugd in zijn zak heeft, beheerst de toekomst, zo sprak eens ene Adolf Hitler..

En dus is de muziekindustrie de ideale mindcontrol-tool voor de jongere generaties. De laatste tien jaar doet zich een verschuiving voor in de beeldtaal van de muziekindustrie en de film, alles wordt ‘zwart’. Door de langzame invoering ervan protesteert niemand. Men raakt eraan gewend. Mensen raken zonder dat het doorhebben geïndoctrineerd door openlijke en verborgen boodschappen en symbolen.

We raden je aan om een indruk te krijgen van hoe de journalistieke mangelmachine in zijn werk gaat, eens te kijken naar de onderstaande YouTube over twee journalisten die het middel ‘Posilac’ van Monsanto in een -voor Monsanto- kwaad daglicht zetten… (HIER overigens het artikel hierover op deze site)

De FOX-NEWS-reporters Steve Wilson & Jane Akre legden het verhaal bloot, dat de meeste (90%!)consumptiemelk in de wereld feitelijk niet drinkbaar was, doordat Monsanto het middel ‘Posilac’ massaal verkocht aan melkveeboeren. Het groeihormoon bleek kanker te veroorzaken, maar Monsanto ging vrolijk door met de verkoop. Beide journalisten werden ontslagen, doordat Monsanto dit eiste van de FOX-directie..

Via een lange juridische procedure bleken beide reporters ook geen beroep te kunnen doen op de bescherming voor klokkenluiders, doordat de rechter in zijn vonnis meldde dat het nieuws niet speciaal en altijd de ‘waarheid’ hoeft te vertellen. Nieuws is in dat opzicht niet anders dan elke andere Tv-show of ‘realityshow’..

Het is duidelijk: zelf-gevonden nieuws en nieuws uit alternatieve en meerdere bronnen, is eigenlijk dé manier om jezelf juist te informeren. Vertrouw dus geen enkele van de mains-stream-media.. En het blijkt terzijde, we komen er hieronder op terug, dat ook overheidsinstanties in dit kader het spelletje meespelen..!  Ook als het gaat om de volksgezondheid, waarbij wetenschappelijke rapporten, zoals in dit voorbeeld, duidelijk maken dat er sprake is van kankerverwekkende stoffen in voedsel..! Gelukkig zijn beide reporters tóch goed terecht gekomen, en zelfs in de onderzoeksjournalistiek. Bij media waar kennelijk nog ruimte was voor deze journalistieke waarheidsvinding.
x

X

3. Geld, geld en nog eens geld..
cannot eat moneyGeld doet de wereld draaien. De mensen die de baas spelen in de wereld doen ons graag geloven dat het enige waarvoor wij hier op aarde zijn, is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen en mooie spullen te vergaren. Het ultieme doel is natuurlijk een groot huis kopen, zodat we alle spullen die we kopen kunnen uitstallen.

Geld is verworden van middel tot ‘doel’.. Omdat geld ‘schaars’ is, is ‘schuld’ in het leven geroepen om de gaten te vullen. Geld is gepercipieerde vrijheid en gerealiseerde dienstbaarheid (schuld) van dit bestaan. De ‘dingen’ die we kopen en de schulden die we maken zijn het anker (of de bal en de ketting). Het houdt ons voor altijd verbonden aan het systeem.

Maar de behoefte aan geld houdt ons ook rustig. Mensen, families, huizen en auto’s hebben allemaal geldwaarde.. We zijn zo geconditioneerd, dat het opkomen voor je mening niet verenigbaar is met de accumulatie van geld. Op de werkplek is een ’teamspeler’-houding goed voor je carrière.

Degenen die een uitgesproken mening hebben, kritiek hebben op de bedrijfscultuur of het management, zullen promoties aan zich voorbij zien gaan of worden alle eerste ontslagen, wanneer moeilijke economische tijden zich aandienen.

money spendingIn dit onzekere economische klimaat regeert de angst. Bang zijn je baan te verliezen, heeft voorrang op ethische overwegingen. Het systeem regeert over ons, we steunen het om zelf te overleven. De producten en diensten die ons controleren: genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, giftige geneesmiddelen, frauduleuze medische praktijken, de politiestaat, politiek, het militair-industrieel complex, mainstream media, chemicaliën, fluoride en pesticiden, kunnen zo hun gang blijven gaan. Terwijl de economische ellende voortwoekert en de werkloosheid stijgt, moeten we om onze baan te behouden op de werkvloer vooral onze mond houden.

De oud-VS-presidenten, Thomas Jefferson en Andrew Jackson begrepen de kracht van dit ‘Monster’, maar voor veel Amerikanen is het woordje/afkorting ‘FED’ op de US$-biljetten maar een naam.. Ze hebben geen besef wat een centrale bank feitelijk doet voor de economie van een land. Noch wat voor invloed die ‘centrale bank’ (De FED is private handen) heeft op hun eigen levens. Noch weten ze hoe deze FED eigenlijk werd gecreëerd, hoe dit ‘Monster’ leven in werd geblazen..  Het is deze FED die zelfs wereldwijd- de cycli beheerst van inflatie en zakelijke financiële ruimte.

Een film over deze FED, toegegeven, geen eenvoudig verhaal, maar doe de moeite als je in ieder geval ‘iets’ hebt met economie, welvaart en welzijn.. Deze documentaire is de meest heldere, meest overweldigende verklaring, die ooit over dit ‘Monster’ is gegeven. En waarom het ombuigen van haar macht, feitelijk de hoogste prioriteit zou moeten krijgen, wereldwijd! Deze film heeft al veel veranderd in de perceptie van veel Amerikanen…

x

x

4. Big Pharma.. De farmaceutische industrie..
De grote farmaceutische industrie – ‘Big Pharma’ mag hier natuurlijk niet ontbreken want het is het grootste wapen in het dom en ongezond houden van de grote massa. De basisgedachte is dat de mens zwak is en chemische interventie nodig heeft om te kunnen overleven. Ze werpen zich op als de witte ridders van de gezondheid met huisdokters als hun voetvolk en dat onder de noemer ‘Gezondheidszorg’. Uit statistieken blijkt dat medicijnen 16400% meer doden veroorzaken dan terroristen….

cannabis kills cancerZoals je als vaste WantToKnow-bezoeker weet, breken wij hier ook een stevige lans voor openheid rondom dit petro-chemische monster.. Het klinkt wellicht heftig, maar als je ziet hoe fundamenteel de natuurgeneeskunde wordt verdoemd en wettelijk bijna onmogelijk gemaakt, dan begrijp je het doel van de krachten achter ‘Big Pharma’: zij willen dat uiteindelijk geen enkele natuurgeneeskundig-wetenschappelijk bewijs meer geleverd kán worden, om het goedkope en overal in de natuur aanwezige geneeskrachtige alternatief te funderen in de wetenschap. Kijk eens naar het verhaal, waarom Hennep verboden moest worden. Kijk naar de invloed van lobby-werk en wettelijke manipulatie op een medicijn (Hennep-olie) dat keihard bewezen heeft kanker te genezen..!!

In de moderne maatschappij is het heel gewoon om medicijnen te moeten slikken om ‘gezond’ te blijven. Medicijnen ‘werken nooit goed genoeg’, lossen de onderliggende problemen ook helemaal niet op, het is alleen oppervlakkige symptoombestrijding. We nemen er dus nog een paar. Ook nog een of twee die de nadelige bijeffecten moeten opheffen. Het wordt door de chemische industrie het draaideureffect genoemd, eenmaal in het systeem blijf je er tot het eind van je leven aan vast zitten. Het is de farmaceutische industrie die ervan profiteert.

Veel chemische medicijnen zijn giftig voor ons lichaam en hebben een veelvoud van ongewenste effecten op onze geest en ons lichaam. De nadelige effecten die deze geneesmiddelen hebben op het geheugen, gedrag, cognitief functioneren, slaappatronen, hormonen, belangrijke organen (lever, nieren, hart, hersenen, etc.) en gezondheid op lange termijn zijn verbazingwekkend.

ritalin teletekstVeel moderne antidepressiva, de selectieve serotonine-heropnameremmers (Engels: SSRI’s) fungeren als een virtuele chemische lobotomie in de hersenen en ze vernietigen dat wat ons tot mens maakt (onderdrukking van gewenste eigenschappen zoals compassie, creativiteit, inlevingsvermogen, zorgzaam, etc.). In de 21e eeuw zijn deze SSRI’s de meest voorgeschreven antidepressiva in Nederland. En ja, die zijn natuurlijk ook ‘nuttig’ om drukke kindertjes, die hun eigenheid willen ‘be-leven’, onder de duim te houden..

En tegenwoordig moeten ook veel kinderen aan deze medicijnen slikken. De hersenen van de kinderen ontwikkelen zich onder invloed van deze medicijnen anders. Volwassenen en kinderen geven aan dat ze ’niets lijken te voelen’ of zich een zombie voelen. Worden deze pillen daarom ook aan zoveel soldaten gegeven? De perfecte vechtmachines, zonder compassie of empathie?

Boeken vol zijn er al geschreven over de ondermijnende positie die Big Pharma in de wereld heeft ingenomen. Een huiveringwekkend monopolistisch bolwerk is ontstaan, dat alles zal doen om zich te handhaven.
Boeken vol zijn er al geschreven over de ondermijnende positie die Big Pharma in de wereld heeft ingenomen. Een huiveringwekkend monopolistisch bolwerk is ontstaan, dat alles zal doen om zich te handhaven.

Worden we gecontroleerd, wordt er aan onze touwtjes getrokken? Zou een niet-gecontroleerde bevolking vrijwillig chemisch gif accepteren (en daarvoor ook nog betalen) alleen omdat het iemand die een witte jas draagt het voorstelt? Wij vertrouwen artsen, want we zijn geprogrammeerd om dit te doen. De meeste artsen zijn opgeleid aan universiteiten die worden gefinancierd en gecontroleerd door Big Pharma.

We hebben hier op de site één artikel staan, waar je feitelijk in een paar doorkliks het werkelijke karakter ziet van dit monster, Big Pharma genoemd. We raden je aan het eerste gedeelte te lezen, maar ook en vooral naar de doorkliks dus te kijken, die je onderaan het artikel tegenkomt. Het zijn links naar enkele tientallen artikelen die we de laatste 6 jaar hebben geplaatst hier op de site en een verstikkend beeld laten zien van ‘het Monster’.. HIER

Reguliere artsen zijn geprogrammeerd om effectieve natuurlijke remedies te negeren en in plaats daarvan de giftige en lucratieve farmaceutica voor te schrijven. Van artsen wordt bijgehouden welk type en aantal voorschriften dat ze uitschrijven en artsen worden beloond voor hun inspanningen.

Vroeger was er een gouden regel (de eed van Hippocrates) dat artsen gebonden waren om ‘geen kwaad’ te doen. Misschien moeten we dit gewoon als een van de risico’s van de moderne gecommercialiseerde wereld waarin wij leven beschouwen. We reiken je graag een paar links aan, buiten onze site, zodat je een nóg breder beeld van dit onderwerp kunt krijgen:

Fraude bij onderzoeksstudies  en Het drogeren van onze kinderen (documentaire)

Comfortably Numb 

Big Pharma omkoopschandalen  en  Big Pharma Fraude

Medicijnen voor de hoogste bieder en Verslaafd voor het leven

conspiracy humor5. Groepsdruk, schaapjes achter elkaar..?
Intercollegiale consensus/groepsdruk– groepsdruk is een van de meest effectieve gedrags-modificerende mechanismen van het systeem. De angst voor wat anderen van ons denken stuurt ons gedrag. In feite is groepsdruk de herdershond van de kudde. Conformeren is goed. In sociale kringen worden ‘zwarte schapen’ geïsoleerd van de kudde. Het krachtige mechanisme, dat idealen van de agenda’s van de happy few steunt, ten koste van de rest van de samenleving.

Het verhaal van de 5 apen (Een experiment over kudde-mentaliteit)

education6. Onderwijs, verrot vanaf de wortel..
Het onderwijs leert ons trouwe gehoorzame burgers te worden. Niet om vrijdenkers te zijn! In plaats van het bekrachtigen van ieders uniciteit, werkt het onderwijs -als we niet goed oppassen- hard aan het kudde-gedrag dat we in het vorige punt neer zetten.

Terwijl velen het eens zijn over het tekortschieten van het huidige onderwijs, weet eigenlijk niemand hoe het zo ver heeft kunnen komen. En toch.. Toch is de fundamentele ontwrichting van onze maatschappij waarschijnlijk te wijten aan éénzijdig onderwijs, het focussen op ‘weten’, de linker hersenhelft, in plaats van de balans tussen hoofd, handen en hart..

Wist je dat er een klokkenluidster is, die minister was in het kabinet van ex-president Ronald Reagan. zij verklaart zonder veel versluiering, dat het opzettelijk ‘dom-maken’ en ‘dom-houden’ van de kinderen in de VS, als prioriteit op de (vanzelfsprekend verborgen) agenda stond van de regerende elite.
Hier vind je die documentaire: The Deliberate Dumbing Down of America

7. Internet
zombie apocalypsHet internet is de oorzaak van grote sprongen in kennis en inzicht in het afgelopen decennium. Het is de motor achter veel van de waarheidsvinding. Het internet heeft ons ook dieper de virtuele wereld ingestuurd, weg van de natuurlijke wereld. Het sluit ons binnenshuis op, geïsoleerd van anderen, van mensen van vlees en bloed.

Het internet is ook een zeer effectieve tracking, datamining en sociaal engineering gereedschap voor de controleurs. Sociaal engineering agenda’s kunnen bliksemsnel en anoniem worden verspreid door vrijwel iedereen. Want zoals we inmiddels allemaal weten, wordt dit medium ook gebruikt door inlichtingendiensten, zoals de Amerikaanse NSA, en zetten zij gerichte groepen mensen aan tot het door hen gewenste gedrag.

Hoe komt het dat wereldwijd tegelijkertijd rellen en ‘lentes’ uitbreken? Zou het kunnen dat nationale spanningen worden gemanipuleerd, gemanaged en gestimuleerd met gebruik van het internet? Zie ook de punten hieronder, die gaan over ‘social media’ en ‘microwave/EMF’? (We raden je aan, over deze ’toevallige lentes’ gesproken, DIT ARTIKEL eens na te lezen..)

Astroturfing is het door overheden en bedrijven in scène zetten van burgerinitiatieven, die de indruk moeten wekken spontane grassroots-acties te zijn; dus acties vanaf de grond opkomend, gesteund door lokale burgers. Men wil daarbij de schijn opwekken, dat het gaat om een onafhankelijke openbare meningsverandering over politici, politieke groepen, producten, diensten en/of gebeurtenissen. Vandaag de dag maken astroturfende marketeers of overheden dankbaar gebruik van het potentiële bereik en de anonimiteit die het internet te bieden heeft. Het online plaatsen van nepreacties om eigen diensten aan te prijzen is tegenwoordig een vaak voorkomend verschijnsel. Ook wij maken het regelmatig mee op de site, dat mensen niet werkelijk bijvoorbeeld de wetenschappelijke autoriteit zijn, die ze zeggen te zijn.

Nested Realities

8. Social Media
Sociale media of de Engelse term ‘social media’ is een verzamelbegrip voor de online platformen waarvan de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst, de inhoud verzorgen. Er zijn fijne voordelen. Maar het wordt ook gebruikt om controle te kunnen uitoefenen. Als de nationale veiligheidsdiensten aan alle burgers zouden vragen om hun pasfoto te uploaden, foto’s van hun familieleden, hun achtergrond, hobby’s, interesses en in de toekomst deze database steeds up-to-date te houden… Hoeveel mensen zouden dat vrijwillig doen?

Er gaan sluwe clubs schuil achter de oprichting van Facebook
Er gaan sluwe clubs schuil achter de oprichting van Facebook (klik voor artikel hier op de site)

Wat, als zij een gratis service/dienst zouden aanbieden, waaraan mensen verslaafd zouden raken, waarbij stap voor stap de privacy vermindert, zodat een wereldwijde sociale database kan worden aangelegd? Wat als deze dienst daadwerkelijk is ontworpen door psychologen, specifiek gericht op het ego (een van de meest krachtige ‘poorten’ in de menselijke psyche).

Wat als mensen voortdurend gevoed dienen te worden door deze dienst, om hun ego te strelen, virtuele vrienden te maken, ‘likes’ etc. te checken? Zou dat een effectieve manier zijn om het gedrag te beïnvloeden? Zijn virtuele vrienden ook echte vrienden?

Neem eens een kijkje op deze aanvraag van de Amerikaanse Air Force om met Persona Management Software 10 virtuele “personas” per gebruiker te kunnen bijhouden zonder detectie. Is de Air Force het enige bureau dat geïnteresseerd is in dergelijke software? Welkom in de bedrieglijke wereld van het astroturfen!

De NSA is bezig een enorm groot ‘data centrum’ (bijgenaamd ‘the spy center’) in Utah op te zetten, kosten $1.2 miljard. Deze allernieuwste surveillance voorziening heeft de mogelijkheid om gelijktijdig grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen te verzamelen en snel de resultaten te analyseren.

Internet_Is_DeadDoor het scannen van de online sociale databases zoals Facebook, LlinkedIn en Twitter kunnen nieuwe maatschappelijke tendensen worden geïdentificeerd, geanalyseerd en aangepast (als dat moet, met astroturfing). Trends die niet binnen de agenda van de staat passen kunnen via de gecontroleerde media of door betaalde gezichtsloze astroturfers van de inlichtingendiensten worden aangepakt.

Social Networking Sites (Social Engineering, Social Control and Social Propaganda Sites)

CIA and Facebook (Een parodie gebaseerd op de realiteit)

Facebook Purchases Facial Recognition Company – Face.com

9. Smart telefoons en tablets
Bedrijven introduceren alsmaar gave nieuwe gadgets aan consumenten, die intens afleiden. En deze zorgen ervoor dat men niet meer zonder de nieuwe technologie kan en halen daarna stap voor stap de bescherming van privé gegevens weg door op afstand verschillende soort tracking eigenschappen toe te voegen. Ontworpen om informatie vanaf je computer/telefoon vast te leggen, webnavigatiegedrag, voorkeuren en instellingen te volgen. Ondermijnend voor eenieders privacy.

Wat doen we hiermee..? Laten we het internet onder onze voeten wegkapen..? Net zoals we ons voedsel hebben laten infiltreren door bedrijven als Monsanto..? Protesteren we hiertegen? Kopen we massaal deze internetproducten niet meer? Of staan we in de rij voor de nieuwste modellen en zijn we wellicht een sociaal ge-engineerde maatschappij?

SMS-verslaving/texting Addiction over de verslaving van tieners aan SMSsen, zal de farmaceutische industrie hier ook een medicijn voor produceren? Kunnen we er wellicht tegen gevaccineerd worden..?

smart phone love bird

10. Magnetron..
Microwave/EMF (elektromagnetische velden) – Microgolven bevinden zich in het elektromagnetische spectrum. Microgolven worden gebruikt voor (militaire) communicatie, door satellieten omdat ze gemakkelijk door de atmosfeer van de aarde bewegen: voor televisie, gps, mobiele telefoons, babyfoons, radar (naast andere radiogolven), wireless LAN zoals wifi en Bluetooth, magnetrons, smart meters, HAARP, mobiel HAARP (Sea-Based X-band Radar), Active Denial System en andere door het leger gebruikte energiewapens. We leven in een ‘soep’ van constante microgolven radiatie en elektromagnetische energie.

De microgolven straling is in theorie niet-ioniserend (in tegenstelling tot de ioniserende radioactieve straling), maar kan evenzeer schade toebrengen aan het levende weefsel. Blootstelling aan niet-ioniserende straling heeft de volgende effecten: opwarming van cellen, het wijzigen van chemische reacties in een organisme of het opwekken van elektrische stromen in cellen of weefsels.

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè?
Een screenshot uit de documentaire over elektromagnetische schade van VARA’s Zembla: hier zie je een overzichtje met de namen van Onderzoek (onderzoekers) naar de schade van GSM-telefonie. Enerzijds is het rood aangegeven voor die onderzoeken, die gesponsord zijn door de telecom-industrie. Het blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de (on)schadelijkheid van mobiele telefonie, dan door neutrale bronnen gefinancierd onderzoek. Raar hè? Of is het zo, dat de betaler het resultaat bepaalt..??

In een dichtbevolkt land met tal van stralingsbronnen tegelijk, is het van belang om te weten of en hoe deze verschillende vormen van straling van invloed kunnen zijn. Toegenomen ‘elektrosmog’ kan zorgen voor zogenaamde ‘elektrostress’. Nadelige effecten door blootstelling aan microgolven zijn: hartkloppingen, onregelmatige hartslag, oorsuizen, cognitieve disfuncties, geheugenverlies, duizeligheid, gevoel van zeeziekte, misselijkheid, coördinatieproblemen, vermoeidheid, veranderingen in gedrag en emoties: woede, depressie, verwarring, slaapproblemen, huidsensaties: elektrische schok, jeuk, kippenvel, bloedkanker, leukemie, lymfoom, hersentumoren (hoogspanningsleidingen), immuunsysteem disfuncties, cataract, gedragsproblemen etc.

Roken veroorzaakt kanker, dat moet op de pakjes.. In hoeverre is de mobiele EMS-straling evenzo beschadigend voor
Roken veroorzaakt kanker, dat moest ineens op de pakjes.. In hoeverre is de mobiele EMS-straling evenzo beschadigend voor de menselijke gezondheid..? De verbanden zijn al aangetoond, de fabrikanten wijzen tussen de regels van de telefoonmanuals door, al op dit feit en daarmee op hun niet-aansprakelijkheid..!

In de wereld zijn tegenwoordig overal zendmasten voor mobiele telefonie, tv-antennes en andere elektrische apparatuur. Mensen die dichtbij wonen kunnen allerlei klachten ontwikkelen. O.a. Leukemie clusters bij scholen met zenders; ook een significant hoger zelfmoord percentage. Uit studies die zijn uitgevoerd naar de invloed van zendmasten voor mobiele telefonie op de gezondheid van omwonenden blijkt verder een statistisch zeer grote relatie tussen de afstand tot de zender en symptomen als slaapproblemen, depressies, infecties, huidproblemen, hartproblemen en gewrichtsklachten.

In de Tweede Wereldoorlog klagen radar operateurs van klikkende bromgeluiden in hun oren (een effect van blootstelling aan microgolven). Het duurde niet lang voordat men (eerst in de USSR) begon te experimenteren met microgolven als wapen. Het is interessant dat veel van de (psychologische manipulatie) proeven in Rusland en Amerika op dezelfde frequenties plaatsvonden waar nu de huishoudelijke apparaten functioneren (de smart meters bijvoorbeeld), tussen 900MHz en 2400MHz om precies te zijn. Toeval?

De technologie kan worden toegepast om menselijk gedrag te beïnvloeden of op te wekken, inclusief agressie, apathie of onderworpenheid. De Russen hebben lang geleden al de hersenfrequenties ontdekt die overeenkomen met emoties, gedrag en lichamelijke functies. Een woedende menigte creëren? Of de massa depressief maken? Allemaal mogelijk met deze technologie.

Commerciële zendmasten, HAARP, smart meters, mobiele systemen kunnen worden ingezet om groepen of individuen aan te pakken. Smart meters bijvoorbeeld. Het is geen nieuwe technologie. Het is ontwikkelde effectieve gevaarlijke tech die is gemaakt om mensen te kunnen beïnvloeden. Waarom zou de overheid zoiets doen? Bekijk de volgende links maar eens:

Biological Experiments on Civilians and American Soldiers  en Human Experimentation

Bioeffects of Selected Non-Lethal Weapons en Russian Woodpecker Signal

horowitz vaccines safe effectiveBiological Effects of Electromagnetic Fields en Microwaves and UK Mind Control 

Ultrasonic Brainwave Clusters en Microwaving Iraq

Military Use of Electromagnetic/Microwave/Mind Control Technologies  en
Air Force: Owning the Weather in 2025 (HAARP & Chemtrails)

11. Vaccinaties
Vaccinaties bevatten veel giftige stoffen, waaronder kwik, aluminium, formaldehyde, Polysorbaat 80, virussen, bacteria en gecultiveerde dierencellen. Bij toediening aan volwassenen kunnen vaccinaties een breed scala aan bijwerkingen veroorzaken, op zowel korte als lange termijn. Echter, wanneer het aan jonge kinderen wordt gegeven, kunnen de gevolgen desastreus of zelfs dodelijk zijn.

Er is een sterke correlatie tussen vele ziekten en vaccinaties, waaronder autisme. We raden je aan, hier op WantToKnow te zoeken en lezen over vaccinaties, omdat er veel artikelen over geplaatst zijn. Vandaar dat we dit belangrijke punt sterk ingekort hebben. Een van de belangrijkste artikelen, over de vorm van manipulatie van Big Pharma, vind je HIER op de site.

Vaccines: Het hele verhaal/The Full Story 

Vaccins en het domhouden/dumbing down Society 

Besmette Vaccins

12. Video Games
Videospelletje kunnen een leuk tijdverdrijf zijn, maar zijn, zoals velen aan den lijve hebben ondervonden, ook enorm verslavend. Ze zijn dan ook een bekend hulpmiddel voor ‘social engineering’ en zijn uitgedacht als onderdeel van de militaire training. Videogames houden je binnenshuis, afgescheiden van de natuur, starend naar een virtuele wereld. Kinderen raken gedesensibiliseerd voor geweld. Klaarstomend voor een toekomstige rol als militair, als bestuurder van drones bijvoorbeeld?

Toekomstige Drone Pilots

For the Children/voor de kinderen (een nadere onderzoek naar de manier waarop onze ‘moderne maatschappij’ ons ernstig beïvloedt)

CHEMTRAIL-AGENDAS

13. Chemtrails
chemtrails-hopiHet onderwerp chemtrails is veelomvattend en toch wel uiterst gecompliceerd. Het heeft alles te maken met de uitstoot van vliegtuigen, die op grote hoogte, letterlijk hun sporen nalaten. Het woord ‘chemtrail’ is, zoals je wellicht weet, een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op de normale ‘contrail’ (condensatiespoor).

Er zijn veel geheime programma’s mee verbonden. De meest bekende is geo-engineering. Geo-engineering is het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde, met als doel klimaatverandering, het beïnvloeden en wijzigen van het weer, klimaat en milieu.

Een ander programma is het ‘over-the-horizon-radar’ initiatief. Deeltjes in de chemtrails in de atmosfeer helpen militaire radarsystemen. In chemtrails zijn stoffen als barium, aluminium en strontium gevonden. Ook biologische stoffen, Nano-partikels en ongedifferentieerde stoffen.

Barium en aluminium zijn zware metalen en hebben een nadelig effect op het geheugen en de cognitieve functies. Het immuunsysteem wordt er zwak door. De zuurtegraad van het milieu verandert en bomen, planten en voedingsgewassen worden ziek. Chemtrails zorgen ervoor dat de HAARP technologie beter kan worden toegepast (met agenda’s van weermodificatie tot mind controle).

(Let op: op zondag 7 december organiseren Centrum Zonnewijzer en WantToKnow.nl/.be een symposium over chemtrails en de verborgen agenda achter dit fenomeen. Sprekers zijn o.a. Désirée Röver, Martijn van Staveren en chemtrail-deskundig Wayne Hall!)

Danger in the Sky – het fenomeen ‘Chemtrails’

What in the World are the Spraying (documentaire)

Air Force: bezit nemen van het weer in 2025 (HAARP & Chemtrails)

14. Religie
Religie kan een bron van troost zijn in tijden wanneer dingen in het leven misgaan. Georganiseerde religie heeft ook het potentieel om haar volgelingen te beperken, te misleiden en te controleren. Veel moderne religies zijn verbasterd. Waardevolle oude kennis en wijsheid zijn verdraaid tot iets dat de politieke, economische en sociale controle agenda’s van de heersende klasse (en hun heersers) dient.

monsanto control food supply15. GMO’s
Genetisch gemodificeerde gewassen zijn overal. Het eten ervan kunnen tal van klachten tot gevolg hebben, bij zowel mensen als dieren. Dieren hebben na het eten GMO’s problemen gekregen met hun spijsvertering en reproductieve stelsel, interne organen, tumoren of zijn zelfs overleden na het eten van genetisch gemodificeerde planten of diervoeders. Bij mensen zijn ook diverse gezondheidsproblemen gemeld, zoals spijsverteringsproblemen, allergische reacties, auto-immuunziekten, gedragverandering (stemmingswisselingen) en vele anderen. Dan heb ik het nog niet over de effecten op de langere termijn zoals genetische schade, onvruchtbaarheid en kanker.

GMO Health Risks en Genetic Roulette (documentaire)

monsanto bill gates

16. Chemische stoffen/Radiatie
Chemische stoffen zijn overal om ons heen. Ze maken ons leven gemakkelijker, maar ze vervuilen ook het milieu en ons lichaam. Veel chemicaliën zijn persistent en breken slechts heel langzaam af, zoals ook plastics tot de chemicaliën kunnen worden gerekend.. Maar ook andere -vaak zware- chemische stoffen, hopen zich op in het land, de rivieren en de oceanen. Het eindresultaat is de wijdverbreide milieuverontreiniging en de besmetting van ons water en voedsel.

clean_glass_fracking_cartoon_051220115Chemicaliën, pesticiden, zware metalen en andere giftige stoffen zijn te vinden in de hele voedselketen; van kleine visjes tot grotere vissen; van granen tot vee; van waterreservoirs tot ons drinkwater; en van de boerderij tot aan op onze borden. Wist je dat oliemaatschappijen in de VS, erin geslaagd zijn, om via intensief lobby-werk, de overheid zover te krijgen, dat deze bedrijven de chemische samenstelling van de fracking-vloeistof, die ze in de aarde spuiten om gas te ‘fracken’, geheim mogen houden..? Het is dus dan heel moeilijk om als burger aan te tonen dat vervuiling van jouw grond en drinkwater, het gevolg zijn van deze verwoestende exploitatie van de natuurlijke bodem..

Men vindt tegenwoordig resten van geneesmiddelen in ons drinkwater (via uitscheiding van patiënten, met antibiotica gevoede boerderijdieren en industrieel afval), kunstmatige additieven – aspartaam, MSG, conserveringsmiddelen, etc. (zenuwgif dat de geest, het geheugen en lichaam beïnvloeden), fluoride in drinkwater – verkalking van de pijnappelklier (onze geestelijke “oog”), pacificatie en vervlakking van de bevolking, verkleuring van de tanden, het skelet misvormingen, botkanker, etc., straling in voedsel – BPA en soortgelijke toxines – hele toxiciteit lichaam inclusief hormoon veranderende attributen (chemische basis sekse-manipulatie), pesticiden, herbiciden, huishoudelijke chemicaliën, industriële chemicaliën – in het milieu en een enorme invloed op onze persoonlijke gezondheid en de gezondheid van de planeet.

42 Common Chemicals and Their Effects On Our Health 

The Chemical Lobotomy 

The Fluoride Deception (from the Health Ranger)

The Fluoride Deception (Christopher Bryson)

An Inconvenient Tooth (In depth documentary discussing fluoride)

The Transgender Agenda (the covert accidental/intentional chemical manipulation of gender – radio interview)

17. Transhumanisme en Transgenders
Transhumanisme is een dynamisch concept. In populaire fictie wordt het concept van transhumanisme gebracht rondom “bionische” (implantaten) of technische (op hardware gebaseerde) verbeteringen aan het menselijk lichaam. Transhumanisme is in werkelijkheid een combinatie van zowel genetische (softwarematige) en ‘bionische’ (hardware gebaseerde) technieken. Hardware: implantaten, vervanging en verbeteringen. Software – het Human Genome Project en soortgelijke initiatieven. Het menselijk genoomproject is een programma om de structuur van het menselijke DNA volledig op te helderen, tot op het niveau van de individuele basenparen en alle menselijke genen te identificeren en te lokaliseren. Daarna wil men toch eigenlijk iets nieuws/beters bouwen…

Lees over het lugubere BP-spelletje-in-de-Mexicaanse-Golf. Met ondere andere Goldman Sachs in de hoofdrol (Klik op de illustratie.)
Lees over het lugubere BP-spelletje-in-de-Mexicaanse-Golf. Met ondere andere Goldman Sachs in de hoofdrol (Klik op de illustratie.)

Misschien wel het meest verontrustende aspect van deze technologie is dat we nu op een punt zijn beland waarbij beide vormen van modificatie heimelijk kunnen gebeuren. Nanotechnologie zal fysieke misvormingen en/of ziekten intern kunnen repareren door voorgeprogrammeerde autonome nanobots. Nieuwe ‘verbeterde’ lichaamsdelen/systemen kunnen van binnen naar buiten worden opgebouwd.

Er wordt gesproken over een techniek die gebruikt kan worden door het herschrijven van DNA. De vraag is, hoeveel is op dit moment al gaande? Wordt er niet al volop geëxperimenteerd met genetisch gemodificeerde voedingsgewassen, vaccinaties, chemtrails, farmaceutica en elektromagnetische velden? Deze hebben allemaal het potentieel om heimelijk trans humanistische modificerende technologieën uit te strooien over ons.

Gender modificatie (transgenderisme, het gedragspatroon van een persoon die door het leven gaat als iemand van het andere dan zijn of haar biologische geslacht of een gedragspatroon dat balanceert tussen man en vrouw) kan een gevolg zijn van een geheime agenda of het toevallige resultaat van de moderne wereld waarin wij leven. Even voor de duidelijkheid, transgender is een verwijzing naar het vervagen van geslachten door hormonen of genetische manipulatie via de chemicaliën en/of straling waaraan we dagelijks worden blootgesteld.

De Transgender Agenda (the covert chemical manipulation of gender – radio interview)

18. Milieurampen
Onze aarde is zo een mooie planeet. Maar deze prachtige planeet heeft te lijden onder olierampen, nucleaire rampen, chemische rampen, smog, besmetting met genetisch veranderde levensvormen, watervervuiling, fracking en andere onverantwoordelijke manieren om te mijnen vernietigen de planeet (en ons erbij als we niet uitkijken). Water is in vele landen op deze wereld te onveilig om te drinken, het land vervuilt door afvalbergen, chemische resten, zware metalen, pesticiden en industriële afvalstromen. Mensen worden er letterlijk en figuurlijk ziek van.

In dit opzicht raden we je aan het artikel eens te lezen, over de ‘dubbele bodem’ van de olieramp met het boorplatform in de Golf van Mexico, enkele jaren geleden. Een onmiskenbaar verhaal over corruptie en manipulatie. (Klik op het plaatje van de Joker met de BP-kaart hiernaast.)

19. Disconnectie, het loskomen van de natuur; wij ZIJN natuur..!
De aarde is ons thuis. De aarde ondersteunt ons op elke denkbare manier en het vraagt weinig terug. Helaas, de mensheid lijkt te zijn vergeten hoe eenvoudig het kan zijn: het oppakken van een stuk afval, het planten van een tuin of een boom. Allemaal eenvoudige manieren om de band met de natuur te herstellen en iets terug te geven aan de aarde. Tijd doorbrengen in de natuur is een geweldige manier om ons innerlijke zelf op te laden en opnieuw te verbinden met datgene wat verloren is gegaan in onze moderne samenleving.

1_Mother_nature_4De natuurlijke energieën in de natuur zijn perfect in balans en essentieel voor spirituele ontwaking. In de stad wordt men geconfronteerd met harde geluiden, verontreiniging, verkeer en toegenomen microgolf en elektromagnetische straling. Schadelijk voor zowel de geest als het proces van ontwaken. Daarnaast kan de hoge dichtheid van de bevolking in de grote steden helpen bij het creëren/ondersteunen van een negatieve kuddementaliteit.

Het lijkt erop dat de moderne tijd ons isoleert en loskoppelt van onze ware thuis (de aarde). Mensen brengen een aanzienlijk deel van hun tijd binnenshuis door met werk, TV kijken, computers, videogames, social media etc. Daarnaast wordt er van alles aan gedaan om ons uit de zon te houden uit angst voor huidkanker. De zon is wat alles in stand houdt op deze planeet en regelmatige blootstelling aan de zon is van vitaal belang voor het behoud van een goede geestelijke, lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De zon is een essentieel onderdeel voor de natuurlijke productie van vitamine D (één van de meest belangrijke vitaminen/hormonen voor een goede gezondheid en ironisch, voor de preventie van kanker). De zon helpt slaappatronen te reguleren en de pijnappelklier te activeren. Regelmatige blootstelling aan de zon is van vitaal belang voor spirituele groei en bewustwording.

Wist jij dat je immuunsysteem zódanig werkt dat het wordt getriggerd door zonnestralen? Deze maken namelijk Vitamine D aan in je lichaam, waardoor het immuunsysteem in staat is, zich op te laden, voor slechtere tijden ‘in het donker’.. Een mens is en blijft een natuurwezen.. Een korte wandeling alleen al, doet ons beseffen dat we onlosmakelijk met deze Aarde verbonden zijn, en dat ‘de natuur’ niet ‘daarbuiten’ is, maar dat we het ZIJN..!

20. Angst
FEARAngst kan worden geclassificeerd als georkestreerd en is daarmee dus ‘gefabriceerd, vals. Of het is ‘waar’ natuurlijk… Maar weet jij welke angst in jouw systeem ‘echt’ is..? Let op de matrix waarin we leven; het is té vaak een virtuele angstmachine. Want overal waar angst is, krijgt Liefde weinig ruimte.

Dus wordt ons overal angst aangepraat, en vooral door de mainstream media. Wat dacht je van de geraffineerde ‘Warrrrr on terrroooorrrr’, de oorlog dus tegen het terrorisme..! Wees bang, vooral érg bang, dat lijkt eerder de boodschap van bijv. destijds George Bush jr., dan dat een hand werd uitgestoken, om in alle rust verder te leven..!

Kun je je voorstellen, dat de zogenaamde ‘valse-vlag-operaties’, waarbij op een valse manier de schuld van bijvoorbeeld een aanslag (9/11) in de schoenen geschoven wordt van een ’tegenstander’, werkt op de angst van, in dit geval, de Amerikaanse bevolking.. En dat deze bevolking geacht wordt om vervolgens hun kracht en macht (en GELD!) uit handen te geven aan de ‘leiders’… Die wel eens even de ‘schuldigen’ zullen straffen..

Maar angst wordt ook voorgespiegeld, vanuit bijvoorbeeld een economische depressie, ernstige ziekten (ebola), corrupte bankencrisis, het toekomstige tekort aan energie en de manipulatie van de wereldpopulatie. Wat te denken van de vervalsingen rondom de opwarming van de Aarde.. Kortom, het is de agenda van de Nieuwe Wereld-Orde (NWO) in een notendop..! Over echte dreigingen wordt door de mainstream media met geen woord gerept. De gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen bijvoorbeeld, of microgolf/EMF, fluor en vaccinaties.

 21. De politiestaat.
Tja, door al die angst kiezen we zélf voor ‘bescherming’ en geven we feitelijk onze macht uit handen..! Kijk eens naar de VS, waar de genoemde ‘Warrrr on Terrrooooorrr’ leidde tot het aannemen van de Patriot Act’, een zogenaamde ‘vaderlandslievende wet’, waarmee het hele Amerikaanse volk in de luren werd gelegd. Zij gaven, via hun volksvertegenwoordigers, de macht uit handen aan een stelletje machtsgeilen.. We schreven al eerder een artikel op de site, over de krankzinnige ontwikkelingen op dit gebied. (Kijk HIER)
America-the-worlds-newest-dictatorshipEn let op.. In Amerika hebben we inmiddels:
Lokale politie, Sheriffs Department, Highway Patrol, Homeland Security, TSA (Transportation Security Administration), FBI (Federal Bureau of Investigation), DEA (Drug Enforcement Administration), ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), ICE (Immigration and Customs Enforcement), CIA (Central Intelligence Agency), NSA (National Security Agency), FDA(Food and Drug Administration), USDA, IRS (Internal Revenue Service), FEMA (Federal Emergency Management Agency), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Border Patrol, Customs and Border Protection, Federal Protective Services, Federal Air Marshals, Coast Guard, Coast Guard Police, Coast Guard Investigative Services, National Guard, Army, Navy, Air Force en natuurlijk de Marines.

Ben je er nog..? We gaan nog even verder: ken je de Federal Bureau of Prisons, Bureau of Diplomatic Security, Department of Commerce, Secret Service, Internal Revenue Service Criminal Investigations Division, Treasury Inspector General for Tax Administration, Office of the Inspector General, Department of Justice, Attorney General, Diplomatic Security Service, U.S. Forest Service Law Enforcement and Investigations, Bureau of Land Management Office of Law Enforcement & Security, National Park Service, National Park Rangers, United States Park Police, U.S. Fish & Wildlife Service Office of Law Enforcement, National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries Office for Law Enforcement, Central Intelligence Agency Security Protective Service, Federal Reserve Police, Library of Congress Police, National Security Agency Police, Smithsonian National Zoological Park Police, United States Capitol Police…?

rosa luxemburg bewegen ketenenOhja, en dan zijn er ook, de machts-controlerende lichamen die we bijna vergeten waren:
De United States Postal Inspection Service, United States Probation Service, United States Supreme Court Police, United States Mint Police, US Secret Service Uniformed Division, Defense Criminal Investigative Service, Pentagon Force Protection Agency, Bureau of Firearms – Special Agents, Bureau of Forensic Services, Bureau of Gambling Control, Bureau of Investigation and Intelligence, Bureau of Narcotic Enforcement, Bureau of Medi-Cal Fraud & Elder Abuse, Bureau of Medi-Cal Fraud & Elder Abuse, Department of Mental Health, State Hospital Police Officers, Department of Fish and Game, Game Wardens, State Park Rangers, State Park Rangers, Department of Insurance, Department of Insurance, State Tax Board, Lottery Security and Law Enforcement Division en het Department of Consumer Affairs..

Tot slot, last but not least, zijn er de Division of Investigation, Department of Forestry and Fire Protection, Department of Health Care Services, Local College/University Police, Local School District Police, Airport Police, Harbor Police, Port Police, Railway Police, Private Security Guards, Private Security Forces, Private Prison Guards, Corporate Police, Veterans Affairs Police, Security Cameras, Drones, Body Scanners, Web/phone Wire Tapping, Facial Recognition, DNA Collection en ga zo nog maar even door.

Vrijheid..? Denk er nog eens goed over..!
De moderne politiestaat is een massieve machine die bestaat uit honderden overheidsdiensten.
Ze hebben allemaal één ding gemeen. Er werken mensen, net als wij.
Wie controleert ons nou echt?

* * *

no wars

Gerelateerde artikelen:

Earth is a Prison/University and the Human Race are its Inmates/Students

Nested Realities

For the Children

The Label Machine

Clarifications

Dominos

Escape From the Matrix

Chemtrails

 

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.