Advertentie

Amerikaanse onbetrouwbaarheid..


 

x

x

Amerikaanse onbetrouwbaarheid

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Onbetrouwbaarheid en leugens.. Onlangs zag ik de speelfilm ‘Little Big Man’ uit 1970, met de jonge Dustin Hofman in de hoofdrol (HIER). Deze film maakte me opnieuw duidelijk hoe de Amerikaanse politiek al vanaf het ontstaan van de VS bijzonder onbetrouwbaar is gebleken en gebaseerd is op leugens, bedrog, misleiding en het geen verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte afspraken. In dit geval gaat het om de binnenlandse Amerikaanse politiek ten aanzien van de oorspronkelijk Indiaanse bewoners van Noord-Amerika.  Mooie woorden werden gebruikt om de te bespelen partij mee te paaien en vervolgens de afspraken op papier te kunnen zetten. Daarna bleken die afspraken even gemakkelijk aan de kant te kunnen worden geschoven, als het papier waarop zij zijn weergegeven te verbranden of te versnipperen is.

De enige -bekende- foto van Chief Seattle, uit 1865. 1 Jaar voor zijn dood, hij was toen 79 jaar oud. (klik voor artikel op de site op afbeelding)

Het opperhoofd Seattle van de Dwamish-stam wist vanuit zijn natuurlijke wijsheid en intuïtie exact hoe onbetrouwbaar de Amerikaans blanke (r)overheid is. De eenvoud en logica die hij in zijn toespraak in 1854 weergaf, naar aanleiding van voorstellen van de toenmalige Amerikaanse regering tot het aankopen van grond van de stam, is simpel en spreekt tot het hart van de mens. De diepe verbinding, die dit Indiaanse opperhoofd voelde met de natuur,getuigt van grote wijsheid en vooral van een diep respect voor die natuur. Hij zei onder andere het volgende:

“Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen. Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede. Dat is zeer goed van hem, omdat we weten dat hij onze vriendschap niet nodig heeft. Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, want we weten dat als wij ons land niet verkopen de blanke man met zijn geweren komt en het in bezit neemt.

Hoe kun je de lucht, de warmte van het land verkopen? Dat is voor ons moeilijk te bedenken. Als wij de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen.”

Modern kolonialisme
Klinken deze woorden en het verbreken van gemaakte afspraken met door de VS bestreden ‘vijanden’ niet erg bekend, in het kader van de huidige geopolitieke ontwikkelingen? Vul zelf de namen in van landen, die in het geopolitieke schaakspel door het vals spelen van de VS in een destructieve ontwikkeling terecht zijn gekomen. In het systeem van de drie stadstaten is de VS nu eenmaal de gewapende macht, die de belangen van de andere twee stadstaten verdedigt.

Die andere twee stadstaten zijn de geld beherende London City en de spiritueel misvormende Jezuïetenkliek in het Vaticaan. Een enkele jaren geleden gepubliceerde documentaire, getiteld ‘The Empire of the city. Ring of Power’ (HIER), laat zien hoe de verschillende stadstaten samenwerken in de controle willen krijgen over de mensheid.

Als laatste slachtoffer van de Amerikaanse onbetrouwbaarheid kan Iran aan het rijtje deuren worden toegevoegd, waar het Amerikaanse dood en verderf zaaiende militair/industriële complex de zeis over laat gaan. De VS onder Trump heeft immers besloten om uit het nucleaire verdrag met Iran te stappen, waarschijnlijk onder grote druk van zijn Zionistische meesters in Jeruzalem.

De verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem is in dit kader veelzeggend. Na Iran zal Noord-Korea bijna vanzelfsprekend het volgende slachtoffer zijn, wanneer de VS een overeenkomst met dat land gaat tekenen. Een Iranese regeringswoordvoerder heeft Noord-Korea, na de ontmoeting tussen Trump en Kim Jing-un in Singapore, daar al voor gewaarschuwd (HIER). Hieronder een citaat uit een artikel op globalresearch.ca, dat hierover gaat (HIER).

De geschiedenis toont aan dat Washington nooit kan worden vertrouwd, het ene na het andere akkoord werd in haar geschiedenis geschonden. Zal het deze keer anders zijn? Heeft Amerika zich ooit gehouden aan zijn woord bij eerdere beloften aan de DPRK of andere soevereine onafhankelijke landen? Waarom dan verwachten dat dit eerder verraad niet wordt herhaald? Die kans is vrijwel nihil. Heersers werken niet op deze wijze, met name Amerika niet.

Het werk van de Rothschilds is overal in Jeruzalem en elders in Israël terug te vinden.. Israel als ‘camouflage’ voor hun Zionisme, dat weer als camouflage dient voor de ware identiteit

Zionistisch/Israëlische machtsmanipulaties
Deze onbetrouwbaarheid is de basis van de Amerikaanse geopolitieke spelletjes, die in feite door Zionistisch/Israëlische machtsmanipulaties worden geïnspireerd. We leven nu eenmaal in een bancair/corporatief vormgegeven economische dictatuur, waarin de belangen van multinationals en bankiers het monopolie hebben veroverd. In feite gaat het om de belangen van de Rothschilds en hun elitaire vriendjes. Zij hebben het monopolie verworven ten aanzien van het ‘verzorgen’ van onze fundamentele levensbehoeften. Zij ontnemen ons daarbij echter in steeds grotere mate het recht om ons leven op een eigen authentieke manier vorm te geven.

Een van de vele, vele films en boeken die er over het onderwerp Mind Control zijn gemaakt. (klik voor lead)

In de film de ‘Manchurian candidate’ wordt op onthullende wijze uit de doeken gedaan hoe het Amerikaanse politieke machtscircus in elkaar steekt. De film is twee maal in verschillende versies vormgegeven. De eerste versie stamt uit 1962 en de tweede uit 2004. Helaas zijn beide versies inmiddels door Youtube op de lijst van verboden vrij te bekijken films geplaatst en zijn dus niet meer in hun geheel op dat propagandakanaal te zien.

Gelukkig heb ik de tweede versie, met Denzel Washington in de hoofdrol, enkele jaren geleden nog wel van youtube kunnen downloaden en in zijn geheel kunnen bekijken. HIER kun je een vergelijkende beschouwing van beide versies lezen.

Deep state nonsense..
In de laatste jaren zijn we dood gegooid met het begrip ‘Deep State’, wat inhoudt dat er achter de publiekelijk opererende politieke marionetten een duistere schaduwmacht verborgen is. Deze zou de politieke marionetten bespelen en sinds Trump zelfs bevechten, daar hij publiekelijk aangaf het moeras van de door geld- en mediamagnaten beheerste publiekelijke informatiestroom te willen zuiveren. Dus die Deep State te willen bevechten.

Maar wie kan nu oprecht geloven dat een multimiljonair en misschien wel multimiljardair, die zijn vermogen heeft ontleend aan hetzelfde systeem (inclusief Deep State) (HIER) dat hij zegt te bevechten, een wezenlijke verandering in dat systeem kan aanbrengen? Is dat niet erg naïef?

Is dit niet een deel van de ons steeds weer getoonde façade van ogenschijnlijke machttegenstellingen die er in mijn beleving op een overstijgend niveau niet zijn? In tegenstelling tot wat Trump beloofde heeft hij de economische belangen van het militair/bancair industriële moeras sinds zijn aantreden als president alleen maar meer gevoed.

En hij wil dit verder blijven voeden (HIER, HIER en HIER). We kunnen dan in mijn beleving alleen maar concluderen, dat Trump de zoveelste frauduleuze door de werkelijke Zionistische (!!!) deep state gemanipuleerde marionet is. Een marionet die het destructief militair/industrieel en ook wetenschappelijk complex, waar president Eisenhouwer in zijn afscheidstoespraak op wees, voedt en versterkt.

Het werkelijke deep state/militair/industriële complex
Deze deep state zou dus de werkelijke politieke beleidsbeslissingen vormgeven. Maar wat is dan die deep state? Binnen het alternatieve mediacircuit wordt die gezien als de macht van de geheime diensten, die als uitvoerende entiteit dienen van de multinationale belangen en bankiers in het militair/industriële complex. Zij voeren wereldwijd hun duister zwarte operaties uit, die gefinancierd worden door zwarte budgetten. Deze door middel van uit illegale wapen-, drugs-, mensen- en organenhandel verkregen zwarte budgetten geven hen de mogelijkheid, om buiten alle illusionair democratische controle hun destructieve agenda wereldwijd uit te kunnen voeren.

Trump mag dan wel er aan bijgedragen hebben dat enkele kleine jongens in het seksueel misbruikverhaal van kinderen zijn opgepakt, maar is dit niet een afleidende en dus misleidende zet ten aanzien van het buiten beeld houden van de werkelijke grote jongens. Zoals dat in de Dutroux-affaire ook heeft gespeeld (HIER)? Maar is dit de echte deep state? Of opnieuw een aan ons, in het kader van de toenemende bewustwording bij velen, gepresenteerd misleidend rookgordijn?

Geldt ook hier niet dat binnen de machtstructuren nog meer verborgen machtsstructuren aanwezig zijn? Waarin een ieder alleen maar krijgt te weten wat hij/zij moet weten voor het functioneren op zijn/haar niveau, om de bestaande machtsstructuur in stand te helpen houden? Het beeld van de naadloos in elkaar passende matrushka-poppetjes komt hierbij in mijn gedachten. Of de Nederlandse vertaling daarvan in de vorm van het Droste-effect.

Het kwaad dat zich áchter het Licht verschuilt..
Dit principe houdt de metafysische werkelijkheid in, dat achter iedere verschijning een andere verschijning aanwezig is. Deze bepaalt de vorm van de daaruit voorkomende verschijning. Het is een in beelden vormgegeven weergave van de oneindigheid van het leven in al haar uitingen. Of in haar negatieve weergave, een beeld van de oneindigheid van het Kwaad. Achter iedere waarheid schuilt een nog grotere waarheid.

En vanuit het kwade negatieve aspect bezien, schuilt er achter iedere leugen een nog grotere leugen. Maar achter iedere oplossing van een geconstateerd probleem schuilt ook een nog grotere en meeromvattende oplossing van alle problemen. Alles dat men in de buitenwereld meent aan te kunnen wijzen als de oorzaak, is niet de werkelijke oorzaak. We leven immers in een geestelijk geïnspireerde wereld, zowel wat betreft de Lichtkant als de duistere kant.

De zoektocht naar die alomvattende oplossing voor alle problemen in onze tijd, is bij steeds meer mensen aanwezig. Het confronteert ons met de werking van ons ego en de op haar op egocentrische belangen gerichte manipulatie van de werkelijkheid. Een manipulatie die niet alleen onze eigen werkelijkheidsbeleving misvormt, maar tevens die van anderen. Psychopaten en narcisten hebben zich daar in gespecialiseerd. Daarom is deze geestesziekte ook zo alom tegenwoordig bij mensen op machtsposities, maar niet alleen daar. Ook in ons dagelijks leven kunnen we dit op een persoonlijk niveau veelvuldig tegenkomen (HIER).

Geld doet de wereld ronddraaien, maar niet heus!
Volgens een overbekend gezegde, doet het geld de wereld ronddraaien. Dit gezegde kan alleen maar voortgekomen zijn uit de koker van hen die de machtspositie hebben veroverd, om dat geld in deze misleidende wereld te kunnen scheppen. Dit naar believen ook weer te vernietigen en de gehele mensheid op een misleidende manier mee te nemen in dit monopolyspel. Daarbij zelf altijd de winnaars van het spel zijn.

Als multimiljardair is Trump, hoezeer hij ook het tegendeel meent te moeten zijn, een voorbeeldige representant van het elitaire en vooral superrijke militair/industrieel complex. Het vanuit het gangbaar economisch perspectief geschapen geld is alleen bedoeld om dood, verderf en vernietiging te veroorzaken. Het geld is neutraal. Maar als het wordt ingezet om negatieve machtsintenties te verwezenlijken, zal de energetisch negatieve werking van dat geld uiteindelijk altijd bijdragen aan het vernietigen van haar scheppers en de gebruikers daarvan, die deze intenties bekrachtigen.

Dat zijn wij dus allemaal, zolang we ons overgeven aan het willen verzamelen van zoveel mogelijk geld om een op egocentrisme gebaseerd leven te leiden. Dus deelnemer te willen blijven aan het monopolyspel, dat we uiteindelijk altijd zullen verliezen. Met mijn kinderen heb ik vaak een spel gespeeld dat exact het tegenovergestelde beoogde van monopoly, namelijk zo snel mogelijk je geld kwijt zien te raken. Dit spel heet MAD (HIER).

Het was niet altijd even gemakkelijk om het beoogde doel van het kwijtraken van geld te verwezenlijken. Dit omdat er meerdere geinige zaken in het spel zijn verweven, waardoor je steeds weer opgescheept wordt met het geld van anderen. Ja, dat is uiteindelijk waar het in het leven om gaat. Is de winnaar in feite uiteindelijk de verliezer of omgekeerd?

Chronische misleiding
Door de geschiedenis heen is de mensheid chronisch misleid ten aanzien van de ware essentie van het leven. Occult geïnspireerde machthebbers hebben steeds weer nieuwe middelen gevonden om de mensheid in toenemende mate onder haar totale controle te krijgen en haar tot een menselijke kudde te maken.

HIER en HIER is een overzicht te zien en te lezen van alle door de VS aan haar cowboylaarzen gelapte internationale verdragen. Hoe deze Amerikaans-Zionistische onbetrouwbaarheid verder uit gaat pakken is nog maar even afwachten. In ieder geval heeft het terugtrekken uit het mede door de VS ondertekende nucleaire verdrag met Iran een voortgang getoond van het al aanwezige patroon van onbetrouwbaarheid.

In mijn beleving zal 2018 een jaar zijn waarin alle leugenachtigheid zich zal gaan tonen. Achter de Amerikaans Zionistisch en vooral Joods bepaalde geopolitiek schuilt een circus dat voor de consumenten ervan een bepaalde mate van overtuigingskracht heeft. Maar dat circus heeft in al haar dramatiek ons een wijze levensles te leren. Het fungeert in mijn beleving als een spiegel voor hoe wij ons leven vormgeven. Doen we dat op basis van egocentrische belangen, of doen we dat op basis van een onvoorwaardelijke Liefde voor onszelf en al het leven op aarde.

Het Beloofde Land
Allen verlangen we in wezen naar een wereld van vrede, liefde en harmonie, zodat we ons mooiste Zelf met de wereld kunnen delen. Men zou dit kunnen zien als een verlangen naar het Beloofde Land. De Zionisten hebben op basis van uitsluiting van de goyim/sheeple/useless eaters, dat op hun manier voor een select gezelschap van ‘Joden’ vorm willen geven in het op de Palestijnen veroverde Palestina. Ze noemden hun op fascisme en apartheid gebaseerde staat Israël. Voor vele oorspronkelijke bewoners is het echter een Israhel geworden.

Hoe zou jij een toekomstige wereld vorm willen geven? Op basis van rechtvaardigheid voor iedereen? Of op basis van alleen rechtvaardigheid voor jezelf en een select gezelschap van jou steunende vriendjes?

Aan jou is de vrije keuze om daar een wezenlijke beslissing in te nemen!

Joe Cocker – Living in the promised land

Arend Zeevat

14 juni 2018

 

 

2 gedachten over “Amerikaanse onbetrouwbaarheid..

  1. https://nos.nl/artikel/2242355-new-york-verliest-klimaatzaak-tegen-shell-en-andere-oliebedrijven.html
    De rechter in kwestie is van mening dat hij niet over deze zaak gaat maar de wetgevende en uitvoerende macht die (dat wordt natuurlijk niet verteld) uit bankiers en grote bedrijven bestaan waaronder deze bedrijven die in deze zaak juist aansprakelijk werden gesteld.
    Daarom ben ik van mening dat bedrijven nu zelf rechtsspraak over zichzelf kunnen gaan voeren waardoor ze natuurlijk alleen maar profijt hebben en kunnen doen wat zij willen.Dat is winst voor deze bedrijven maar dat is kennelijk nog niet genoeg en de hebzucht lijkt zich tot in Nederland te verspreiden.
    https://nos.nl/artikel /224372-pomp-tankstation-soms-leeg-door tekort-aan-chauffeurs-en-de droogte.html
    Het is natuurlijk niet de eerste keer dat juist tijdens de vakantie periode de brandstof prijzen om welke reden dan ook omhoog gaan en dit lijk ook weer zo,n drogreden om de prijzen op te drijven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.