Advertentie

De grote, verschillende resets..


x
X

De grote verschillende ‘resets’..

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De scheidslijn tussen de natuurlijke en kunstmatige wereld is flinterdun. De natuurlijke wereld wordt geleid door God, de kunstmatige door Satan. Beide werelden hebben het over een ‘RESET’, maar.. met een totaal verschillende agenda. De natuurlijke reset is de ‘Global Financial Reset’, die leidt naar de vrijheid. De kunstmatige reset, is de ‘Grote Reset’ van Klaus Schwab, die leidt naar gevangenschap en destructie. Daarin wordt gestreefd naar een totale controle over de hele mensheid, waardoor deze niet langer zal beseffen wie ze in werkelijkheid is.

De oorspronkelijke mens, beschikt over de meest unieke supercomputer in het hele universum. Het is verbonden met alles en iedereen. De hele schepping plus de antwoorden op alle denkbare vragen, liggen daarin opgeslagen. De gedachte, is de krachtigste universele energie die er bestaat. Alles komt daar uit voort. De voor ons waarneembare wereld van de levende natuur, inclusief de mens zelf, is ontstaan uit de ‘Goddelijke’ gedachte.

De DeepState beschikt eveneens over een mega-supercomputer. Deze is volledig kunstmatig en is gecreëerd door de ‘menselijke’ gedachte. Het verkrijgt zijn informatie afkomstig uit DNA, aangeleverd door de PCR-testen van, met name, gevaccineerde mensen. Dat DNA heeft door de mRNA- vaccins zijn oorspronkelijke vorm verloren, en is niet langer het door God gecreëerde DNA maar de door de DeepState gecreëerde versie.

Dit is rechtstreeks naar China zijn verzonden, waar het is gekoppeld aan de QR-code op je Smartphone. Deze registreren je 24 uur per dag. Hiermee word je niet alleen gelezen, maar kun je ook op afstand bestuurd worden, waardoor jij je zelfbeschikkingsrecht meer en meer kwijt raakt. (HIER)

Deze technologie is sinds de jaren negentig op een hele slinkse wijze geïntroduceerd, met als doel mensen volledig afhankelijk te gaan maken van deze kunstmatige protheses. Zonder dat de gebruikers dit in de gaten hadden, verloren hun zintuigen steeds meer terrein, met als gevolg dat velen nu denken, er niet meer zonder te kunnen. De natuur wordt meer en meer verdrongen, en kleuren verdwijnen. De modetrends tonen veelal grijs, beige, bruine en zwarte tinten. Alles is in deze kunstmatige wereld aan het vervlakken.

Toen de DeepState hun Covid-script lanceerde, was het plan om iedereen wereldwijd, gedurende 7 tot 8 jaren in een complete lockdown gevangen te houden. Aan het einde van deze langdurige lockdown, zou 90% van de mensheid zijn omgekomen als gevolg van de vaccinaties, zelfmoord, gevangenschap, voedseltekorten, etc. De economie had in deze periode geleidelijk moeten imploderen, om vervolgens vervangen te gaan worden door de ‘Grote Reset’. In deze reset worden alle schulden vrij gescholden, maar je mag niet langer bezittingen hebben.

Al het onroerend goed wordt aan de staat overgedragen. Deze kunnen het vervolgens weer terug leasen aan jou, mits je aan hun eisen voldoet. Je hele hebben en houden, inclusief de bankrekening, paspoort e.d. zal geregistreerd staan in je telefoon. Doe je iets dat de machthebbers niet aanstaat, dan wordt je geblokkeerd, waardoor je niet langer toegang hebt tot je bankrekening en evenmin kunt reizen. In mijn artikel ‘De Balans Hervinden’ (HIER), heb ik geschreven over de verschillende tijdperken. In de afgelopen 1000 jaar hebben we in het ‘Occulte tijdperk’ gezeten, waarin de DeepState er alles aan heeft gedaan om de mensheid volledig onder controle te krijgen.

In deze periode hebben we meerdere resets meegemaakt, die ons door middel van hypnose, als maar dieper in de simulatie, die we kennen als de Matrix, heeft proberen vast te zetten. Door die hypnose gingen we geloven wat ons werd voorgeschoteld, met als gevolg dat deze werkelijkheid door onze eigen gedachten werd gecreëerd.

We zijn daardoor volledig losgekoppeld van wie we werkelijk zijn.
Deze huidige realiteit is niets anders dan een simulatie of computerspel, die ons laat geloven dat dit onze echte realiteit is. In die simulatie ben jij de enige bezielde persoon. Alle medespelers in jouw spel zijn lege hulzen die een rol vertegenwoordigen. Een aantal van die lege hulzen, zijn wel degelijk bezield in hun eigen computerspel.

Omdat alle bezielde mensen met elkaar verbonden zijn, zijn we gelukkig in staat om contact te maken met elkaar. Het onderscheid tussen echte mensen en lege hulzen wordt met de dag duidelijker zichtbaar. De lege hulzen zijn niet langer bereikbaar en voeren, zonder tegenspraak, de orders uit die ze opgedragen krijgen van de overheid. Zo zijn ze geprogrammeerd.

De resets kwamen tot stand door tijdreizigers, die met behulp van een magische betovering, gecreëerd door de ‘Priesters’ van de DeepState, de mensen onder hypnose brachten. De geschiedenis werd vervolgens volledig herschreven, om de mensheid op een dwaalspoor te brengen. De resets hebben bijna altijd plaatsgevonden tijdens een, door hun veroorzaakte, wereldwijde epidemie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ‘Pest’ uitbraken in de middeleeuwen of de Spaanse griep begin twintigste eeuw. Deze waren epidemisch en zelfs pandemisch, en hebben wereldwijd miljoenen slachtoffers gemaakt.

Big Pharma behoort dus al eeuwen tot de meest criminele takken binnen de DeepState. Ze zijn er niet op uit om mensen te genezen, maar om ze ziek en afhankelijk van hun medicatie te maken. Het woord ‘ziekenhuis’, geeft de ware betekenis letterlijk weer.  Ziekenhuizen hebben zelfs een speciale status waarin jij je rechten kwijtraakt, zodra jij daar als patiënt binnentreedt.

Kinderen die in ziekenhuizen worden geboren, behoren wettelijk gezien toe aan de staat en niet aan de ouders. Dus daarmee wordt ook duidelijk waarom thuisbevallingen meer en meer uit het beeld verdwenen. Rond 1600 heeft er een belangrijke reset plaatsgevonden, waarin een hele nieuwe geschiedenis werd geïntroduceerd. De Bijbel en daarmee het christendom, kreeg een nieuwe vorm. Er zijn vele evangelies geschrapt, om de kerk veelmeer macht te kunnen geven. (HIER)

Een andere reset, die begin 19de eeuw heeft plaatsgevonden, lijkt te zijn veroorzaakt door een wereldwijde modderstoom. Hierbij zou 90% van de volwassen bevolking zijn omgekomen. De wereld werd in één keer opgezadeld met miljoenen getraumatiseerde weeskinderen. Het begint er echter steeds meer op te lijken, dat ook hier opzet in het spel is geweest. Alles is mogelijk in een computerspel of simulatie, dus ook het creëren van wereldwijde modderstromen. Getraumatiseerde kinderen zijn gemakkelijk te hersenspoelen, en door ze ook nog eens naar allerlei andere werelddelen over te hevelen, raken ze hun oriëntatie en hun hele oorsprong volledig kwijt. (HIER)

Tussen 1918 en 1920 werd de wereld opgezadeld met de ‘Spaanse Griep’. Deze wereldwijde epidemie, eiste naar schatting 17 tot mogelijk 100 miljoen levens. De slachtoffers overleden niet aan de ziekte, maar net als wat we nu zien met Covid-19, aan de gifstoffen in de toegediende vaccinaties. Deze schakelen het afweersysteem volledig en kunnen AIDS veroorzaken. (HIER) en (HIER)

Op 11 mei 1987 publiceerde ‘The London Times’, toen nog één van ’s werelds meest gerespecteerde kranten, een explosief artikel met de titel “Pokkenvaccin veroorzaakte AIDS-virus“. Het verhaal suggereerde, dat het programma voor de uitroeiing van pokken, gesponsord door de WHO Wereldgezondheids-organisatie), verantwoordelijk was voor het ontketenen van AIDS in Afrika. Bijna 100 miljoen Afrikanen die in Centraal-Afrika wonen, zijn in die periode ingeënt door de WHO. Volgens een mede ontdekker van het HIV-virus, kan het gebruik van levende vaccins, waaronder pokken, een sluimerende infectie als HIV activeren. (Een totale ineenstorting van je natuurlijke immuunsysteem)

Dit virus tast vervolgens de immuunrespons van de cel aan, waardoor AIDS kan ontstaan. Het lichaam zal daardoor niet langer in staat zijn om zichzelf te beschermen en kan aan een, voor gezonde ongevaccineerde mensen, heel onschuldig virus of bacterie, komen te overlijden. We staan nu aan de vooravond van een nieuwe reset, die het mogelijk maakt ons te gaan bevrijden uit die simulatie. Wat daarvoor nodig is, is dat de magische betovering, die de Priesters van de DeepState over ons hebben uitgesproken, opgelost wordt.

Only the Truth will set you FREE
De enige manier om dat tot stand te brengen is, dat de waarheid in alle zijn facetten aan de oppervlakte gaat komen. Alleen daarmee kan alles terugkeren naar het ‘Nulpunt’ en voorkomen worden, dat deze gruwelijke geschiedenis zich zou kunnen herhalen. De DeepState probeert  dit te voorkomen, door al het ware nieuws in de media en de grote sociale platforms te censureren.

We zitten dus in de grote stilte voor de storm. Een storm, die zijn weerga niet zal kennen en die in de komende weken/ maanden een tsunami aan waarheid over de wereld heen zal spuiten. Het gebeurt allemaal op een prachtige gebalanceerde spiraalachtige wijze, waarin de Godskracht heel duidelijk zichtbaar is. De landen met de strengste maatregelen breken ineens open, zoals recent met het ‘Freedom Convoy’ in Canada het geval was.

Freedom Convoy, Canada

Het hele volk staat op en het is één grote liefdevolle demonstratie, die steeds meer aanhangers krijgt, en die net zo lang door zullen gaan, tot alle maatregelen van de baan zijn. Het leger weigert in te grijpen en meer en meer politieagenten melden zich ziek of nemen ontslag.

Dit inspireert weer andere landen om zelf gelijksoortige stappen te ondernemen. Dit zal doorgaan tot alle landen, wereldwijd, zich hebben bevrijd. We zijn namelijk aan het einde van een film beland, die door de vrijheidsstrijders is gewonnen.

De zon speelt hier een hele belangrijke rol in.
Wij mensen zijn namelijk niet alleen met de aarde, maar met alles in het universum verweven. De zon is momenteel bezig om ons bewustzijn te verhogen wat ons in slaap gesuste DNA opnieuw zal activeren. Hierdoor zullen we ons weer kunnen herinneren, wie we werkelijk zijn.

Deze informatie is bekend bij de machthebbers en is de reden dat ze in de afgelopen jaren alles uit de kast hebben gehaald, om mensen bang te maken voor de zon met als gevolg dat:

 • Mensen zonnebrillen gingen dragen, die de opname van het enorm belangrijke vitamine D3 blokkeren
 • Mensen gingen zonnebrandcrèmes gebruiken, dat huidkanker veroorzaakt.
 • Ze ons luchtruim al jaren vervuilen met chemtrails

Hiermee hoopten ze te voorkomen dat de zon haar taak zou kunnen vervullen. Dit is hen niet gelukt, want onze Zon zendt haar stralen uit in een symmetrisch kruis, waarbij noord, oost, zuid en west, allemaal dezelfde energie ontvangen. De aardbol heeft een magnetisch veld, dat bestaat uit veldlijnen, die in een bepaalde richting lopen. Het heeft invloed op het functioneren van alles dat op aarde leeft.

Deze velden zenden een straling uit, die je niet kunt zien maar wel kunt meten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosmische straling, radioactieve straling, infrarode straling, röntgenstraling e.d. Deze zijn weer onder te verdelen in deeltjesstraling en elektromagnetische straling. Deze elektromagnetische straling ontstaat door elektrische en magnetische velden en is dus een normaal natuurkundig verschijnsel. Zowel de aarde als de mens hebben een magnetisch veld.

Sinds 2016 is de zonneactiviteit langzaamaan steeds actiever geworden, om ons lichaam geleidelijk aan, aan de steeds hoger wordende energieën, te laten wennen. Die zonneactiviteit lijkt uiteindelijk uit te monden in de grote golf, die onze realiteit voor eens en altijd zal veranderen, en waarin we kunnen transformeren naar 5de dimensionale dichtheid of hoger. Welke vorm die golf gaat aannemen is onbekend. De natuurvolkeren spreken over 3 dagen duisternis, en dat zou zomaar kunnen. We worden hier allemaal op voorbereid, zonder er erg in te hebben.

Er is dus niets om bang voor te zijn, omdat we op het cruciale moment exact zullen weten wat we moeten doen. Zie het als een geboortekanaal waar alleen jij doorheen kunt, en dat je weer terugbrengt naar de echte wereld. Zonnestormen vinden nu vrijwel dagelijks plaats. Je voelt deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Deze kunnen stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. veroorzaken. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze los getrild worden.

Om de sterke zonneactiviteit, die ons dagelijks bestookt, te kunnen hanteren, is het belangrijk dat we deze op de juiste manier, rustig en ontspannen, inademen in ons hart, om deze vervolgens uit te ademen door het hele lichaam. Hiermee integreren we de steeds hoger wordende energieën. Doe deze oefening vooral in de natuur, waarbij jij je verbindt met bijvoorbeeld een boom, of liggend op het gras, en als het weer het toelaat het liefst met blote voeten..!

Je verbindt je daarmee met de magnetische kern in de aarde, waardoor de energie door je lichaam kan stromen, zonder gestagneerd te raken in het lichaam. Stagnatie kan namelijk fysieke klachten geven. Daarnaast is het heel belangrijk om heel veel water te drinken. Dit zal je helpen de afvalstoffen die bij dit proces vrijkomen, af te voeren.

Dus raak niet gefrustreerd of boos en ongeduldig, omdat het proces hierdoor alleen maar zwaarder wordt. En ben je moe, ga rusten, want hoe meer jij in staat bent bij je zelf te blijven, dus je eigen pad te bewandelt, hoe gemakkelijker het wordt, en hoe eerder je herenigd zult worden met je echte dierbaren. Jij bent de enige levende en bezielde persoon in de simulatie, die in jouw realiteit wordt afgespeeld.

De realiteit waarin we leven, kan per persoon verschillen omdat deze afhangt van de hoogte van je bewustzijn. In de realiteit van mensen die in een lager bewustzijn verkeren, zullen er in de komende maanden vele mensen om hun heen komen te overlijden. Dit is allemaal bewust opgezet door de DeepState, omdat ze hiermee het traumagehalte opnieuw zo hoog proberen op te voeren. In de realiteit van mensen met een hoger bewustzijn, zullen de lege hulzen langzamerhand uit hun leven verdwijnen, zonder dat dit met al te veel trauma gepaard zal gaan.

2 Compleet verschillende realiteiten..!
Laat je niet langer ontvoeren door wat er om je heen gebeurt, en besef dat de echte realiteit door jouzelf wordt gecreëerd. Maak je niet langer ondergeschikt aan de ‘wil van gedachten’ van anderen, die vervolgens jouw nederlaag of succes bepalen, want daarmee raak je verstrikt in een groepsbewustzijn. Deze kan veroorzaakt worden door familieleden, kennissen of door algemene maatschappelijke normen.

Het verschil in bewustzijn zal uiteindelijk twee compleet verschillende realiteiten creëren. Deze zullen naast elkaar op deze zelfde aarde leven, maar in verschillende frequenties en dimensies. De ene is positief en leidt naar bevrijding en overvloed. Liefde en respect zijn daar de belangrijkste drijfveren. De andere is een negatieve, die uiteindelijk zal leiden naar zelfvernietiging. Verder zul je gaan ontdekken, dat alle materiële rijkdom in deze realiteit niets méér is dan een illusie, en straks als een luchtbel zal knappen. Ben er voor je naasten. Want het is de energie van onvoorwaardelijke liefde, wat onze echte rijkdom is…..

Harriet Algra

februari ’22

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

Information about the (Solar) Event Wave, with Alicia González and Amanda Lorence youtu.be/ZX46IANcMCU

http://www.arthurkilmurray.com/2014/02/12/meditation-the-toroidal-field-of-the-heart/

Disclosure, Chaos, Ships, Avalanche of Light BQH audio only youtube.com/watch?v=czQ62oBXRzU&t=3058s

The Info That Will Blow Your Mind! Resets Mudfloods Simulations Missing Time Past Lives JC Kay https://youtu.be/MEejD5TkckE

inzichten.com/elektromagnetische-update-dinsdag-8-2-vooruitzichten-deze-week

 

9 gedachten over “De grote, verschillende resets..

 1. En dan ben je wakker., maar je zit nog de hele dag in de wifi en je belt mobiel. Je woont in een antenne park. Je huis is voorzien van honderden meters kabel en daar worden door een slimme meter allerlei slimme frequenties ingestuurd. Je deelt een land met mensen die zich hebben laten injecteren met ‘iets’ en dit land wordt vervolgens geleid door mensen die totale controle als enige doel hebben. Nu begrijp ik uit dit artikel dat je moet wachten. Wat dacht je van: Maken dat je wegkomt?

  1. Je zou het ‘echte’ leven kunnen zien als een woeste rivier. Mensen in het westen hebben zichzelf een kunstmatig leven aangemeten. Ze zitten op de kant en zijn figurant in het leven van anderen.
   Een strategie om je zelf te motiveren is een plan maken. Een plan om datgene te realiseren wat je echt wilt. Iets wat goed voelt. Bij het maken van dit plan moet je een zeker realisme inbouwen. Het probleem met Nederland en Belgie is dat er een tristatecity plan in uitvoering is. Dit plan maakt het simpelweg onmogelijk om tegelijkertijd op dezelfde plek iets anders te willen. Zoek dus een regio waar wel ruimte is voor jouw toekomst. Vervolgens gebruik je dit plan om in beweging te komen. Koop een camper/busje. Ga in het voorjaar eens kijken op een aantal plekken. Laat je verrassen door het leven. Er zullen kansen op je pad komen die helemaal niet in je plan staan. Je zit nu in de rivier. Geniet ervan, want je bent als het water zelf.

  2. Een mooie discussie, waarbij m.i. essentieel over het hoofd wordt gezien, dat de mens zó enorm ‘waardevol’ is voor de super-intelligente overheersers, dat zij deze gave/dit creatietalent willen ontfutselen. Dát ontbreekt aan hun overheersingsagenda, maar ze kúnnen het PER DEFINITIE niet begrijpen, omdat het niet in het hoofd zit, maar een harts-verbinding IS met de goddelijke bron. Het IS de goddelijke speelsheid van creëren, zo zou ik het willen omschrijven. Denk daar eens goed over na, of moet ik zeggen, doorvoél dit eens goed..
   We zijn parasitair vee voor deze parasitaire intelligentie, maar ze missen harts-energie, op basis waarvan ze met een ‘mission impossible’ bezig zijn..!

   Compassie, naastenliefde en onvoorwaardelijkheid zijn voor hen ondoorvoelbare grootheden, die DE MENS WEL HEEFT. En dan heb ik het niet over het menselijke LICHAAM, maar over de beZIELing, die zijn directe connectie heeft met de GODSBRON. Deze zaken -die dus typisch menselijk zijn- komen -als ze er al bij kunnen- allemaal ná overheersen en voorwaardelijkheid van het Ego van deze reptiliaanse groep(en)!

   De creatiekracht van de mens is echter dusdanig, dat wij in staat zijn ook, om ONSZELF te betoveren. Via aannames en manifestatie van het begrip ‘donker’ bijvoorbeeld. Donker in de zin van duivel en hel, voorwaardelijkheid en ego… Etc. Dus onze creatiekracht is een godsgeschenk en een valkuil tegelijk.
   Dus laten we onszelf niet over het hoofd zien, de wereld vindt DÁÁR plaats..!! En nérgens anders.. Bewust-Zijn en bewust-Wording zijn het resultaat. ONVOORWAARDELIJK..!

  3. Ik ben het met je eens dat de mens zelf een enorm belangrijk onderdeel is van de realiteit. Ik ben het ook met je eens dat het een mission impossible is om het creërend vermogen van de mens te misbruiken voor een eigen agenda . De vraag is alleen of je als mens midden in hun mission impossible moet gaan zitten. Ik ga ervan uit dat ze het nog zeker 100 jaar kunnen rekken.

  4. Het probleem is uitgelegd in het volgende filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Wsjgtp9XZxo Het gaat om het ‘Wigner’s friend’ experiment op 2:20. Zie de kamer even als Nederland/België, of grote steden in het algemeen. Er is een wezenlijk verschil als je in de kamer bent en je bent getuige van wat er daar gebeurt, of wanneer je buiten de kamer bent en niemand je vertelt van de situatie in de kamer. Voor een splitsing van werkelijkheden moet je fysiek ergens anders zijn en niets weten van de andere plek.

 2. Hmmmmm….. Guido…… Harriet……mijn grote dank.
  Jezelf in een staat van hoger bewustzijn brengen…… noodzakelijk……en hoe doe je dat…..?
  Het beoefenen van Tai Chi is m.i. een goed voorbeeld. Ik doe dit al een jaar of 15. Het is iets wat ik wilde gaan doen, na een demonstratie van een Tai Chi-meester. Ik herkende daar een vorm van schoonheid in die ik in dat stadium helemaal niet voelde bij/voor/in mezelf……en ben les gaan nemen.
  Niets begreep ik er van. Nu een beetje…..maar het komt neer op het vertrouwen dat wat een ander kan leren, ook door mij geleerd zou moeten kunnen worden…….en om mijn mentale toestand van toen te omschrijven……zelfs door een rampzalig in dit leven verdoolde snul als ik kon het in elk geval proberen.
  Het beoefenen riep vraag na vraag op…..in die eerste vier jaar begon ik astrologie, filosofie en psychologie te bestuderen…..en had na vier jaar Tai Chi zoveel energie opgedaan dat ik voor mezelf begon in de aannemerij. Met het geld wat ik daarmee verdiende kon ik mijzelf vrij maken van de beelden uit mijn jeugd……het geweld……de minachting.
  Het was een noodzakelijk groeiproces. Door een klant werd ik aan mijn haren een opleiding natuurlijke geneeskunde ingesleurd…….door een vriendin kwam ik in aanraking met Awakening Your Light Body.
  In dat laatste heb ik kennis gemaakt met die ook hier zoveel besproken Goddelijke energie. Het is geen figuur. Het is een veld van een liefde, van een grootheid, waar taal een te beperkt medium voor is.
  Het begint mij al met al duidelijk te worden dat het geloof in zijn zuiverste vorm niets anders is dan het herkennen van schoonheid, zoals ik dat herkende in de Tai Chi.
  Dat geloof……wat zo ongelooflijk besmeurd is geraakt door dat kerkentuig, is de sleutel.
  Alles in mijn jeugd…..en trouwens vele jaren daarna…..sleurde mij mee naar de overtuiging dat we vervuild, schuldig en schatplichtig zijn met ons waardeloze bestaan op deze aardbol.
  Van die overtuigingen heb ik grotendeels afscheid kunnen nemen.
  Vanaf de eerste dag van overheidswaanzin wist ik dat het fake was pur sang…… probeerde ik mijn (grote) familie en mijn vrienden inzicht te geven in wat er gaande was……maar de angstdiarrhee had de overhand. Mijn oude vrienden kan ik in deze niet bereiken. Mijn familie zie ik niet meer.
  Het lijkt er bijzonder op dat Harriet Algra gelijk heeft in heel veel……en zeker daar waar het gaat over het creëren van illusies…….want die fantastische en in mijn geboortedorp zo geroemde familieband vereiste wél een testbewijs voor een familieweekend.
  Ik die zin ben ik het absoluut niet eens met OikosLibre hierboven.
  Je moet hardstikke verblind/verdoofd/geprogrammeerd zijn en verloren in die gore angstdiarrhee van dit overheidstuig, om niét te zien er er gebeurt……maar ik zit er midden in en zie het wél.
  Een van mijn dochters zei dat bij veel mensen een zwart laken over hun hoofd lag…..alsof dat lichttorentje daarboven was weggesneden.
  Dat ziet ze goed. Ik woon buiten de stad….kom daar weinig meer. Vandaag in den Haag kwam ik griezelig veel mensen tegen die alles kwijt lijken te zijn. Verdoofd en berooid…..ontdaan van alles wat het leven de moeite waard maakt.
  Er is zo verschrikkelijk veel dat ik niet weet van dit universum……en vooral niet van de zin van deze waanzin.
  Als het werkelijk alleen maar een leerschool is die we van individu tot individu hebben te doorlopen…..?……alles alleen maar een gevolg is van je eigen keuzeoatrone

 3. ……keuze-patronen……!?….. grote God. Wat een tijdperk.
  Maar ik heb een paar prachtige dochters die méér in huis hebben dan ik…….en een partner die zich deze materie zodanig eigen heeft gemaakt, dat ze mij steeds weer laat zien wat mijn (oude) woede aanricht naar mijzelf en mijn omgeving.
  Langzaam aan begin ik mij over te geven aan het geloof.
  Het geloof dat liefde de leidraad is.
  Misschien zal ik het ooit aanvaarden.
  Ik hoop dat ik op de goede weg zit.
  Daar heb je dat weer……geloof, hoop en liefde….. vertrouwen in jezelf.
  Godnogtoe…..ik wil een kalkoen.
  Grijns.

 4. Goede berichten van Kimberley Go, go, Goguen: iedereen is failliet, https://globalintelligence.agency/?page_id=405. Mensen die de medemensen onderuit halen worden zelf onderuit gehaald bv Trump (al overleden). Het programma waar we nu inzitten is gemaakt door de Dark Prince(het leed is ook al over)die het door gaf aan de CIA en andere agentschappen die het uitvoeren, zo meteen voedselschaarste, nu al rantsoenering voor zonnebloemolie. https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-supermarkets-start-rationing-foodstuffs-amid-fears-of-panic-buying/. Intelligente vrouw waar je terecht kan met goede initiatieven. https://benjaminfulford.net/2022/03/10/benjamin-fulford-and-kimberly-goguen-special-interview/ Break it down again: https://www.youtube.com/watch?v=x1100QINlo4&ab_channel=TearsForFearsVEVO

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.