Advertentie

Israël en de grote misleiding..


x

x

Israël en de grote misleiding..

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Een uitspraak van George Orwell in zijn boek ‘1984’ hierboven, die met de dag duidelijker wordt, hoe waar deze was..! Dat we in deze tijd de kans zouden krijgen, om ons zelf eindelijk na duizenden jaren te kunnen gaan bevrijden, was al heel lang bekend bij de machthebbers hier op aarde. Om dit te voorkomen, zijn ze al ruim 1000 jaar bezig, daar een stokje voor te steken. Hun missie, vanaf het begin dat ze 16 duizend jaar geleden het zeggenschap over de aarde kregen was, om alle unieke grondstoffen van de aarde in beslag te nemen en de mensheid te vernietigen. (HIER)

Dit hebben ze op zo’n geraffineerde en slinkse wijze uitgerold, dat het zo goed als onzichtbaar bleef. Gelukkig voor ons, zijn er altijd wakkere mensen geweest, die van dit plan op de hoogte waren en dit op het laatste nippertje hebben weten te voorkomen. In die fase zitten we nu. Binnen niet al te lange tijd zal de wereldbevolking gaan beseffen op welke schaal ze misleid zijn, wanneer ze de bewijzen onder ogen gaan krijgen, waaruit zal blijken, dat de hele geschiedenis van voor 1600, zoals we die tegenwoordig leren, één grote leugen is. Dit geldt ook voor de Bijbel met zijn Oude en nieuwe Testament.

Allereerst dienen we te beseffen, dat tijd zoals ons wordt geleerd, in het geheel niet bestaat. Alles vindt plaats in het NU. We zijn hier gevangen genomen en in een rol geplaatst, die niets te maken heeft met wie we werkelijk zijn. We zijn hier dus niet, om iets te moeten leren. Dit is een opvatting, die voortgekomen is uit de New Age- gedachte, maar absoluut niet klopt. Die rol of identiteit, bestaat uit net zo veel versies als dat er tijdlijnen zijn. Deze varieert van goed tot slecht.

En die verschillende versies, zijn de verschillende levens die we hebben ervaren. Ze komen allemaal voort uit dezelfde rol. Daarnaast zijn we misleid door kaarten van niet bestaande levens, die in ons geheugen zijn geplaatst, met als doel ons traumagehalte te kunnen verhogen. Hoe meer getraumatiseerd we zijn, des te moeilijker het wordt om de uitgang in dit labyrint te ontdekken.

Jij bent de enige, die te allen tijde de keus maakt welke versie je bezielt, dus waar jij in aanwezig bent. De aspecten van de mensen om je heen, zijn niets anders dan spiegels, waaraan jij jezelf kunt afmeten of die wel of niet met je resoneren. Daarom is het zo belangrijk, dat we stoppen met het beoordelen en veroordelen van anderen.

We zullen namelijk nooit te weten komen, welke versie van de ander is bezield. Die ander heeft, net als jijzelf, aspecten die kunnen variëren van goed tot slecht. En vergeet niet: ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.’ Om deze zelfde reden is het nodig, dat je iedere ontmoeting, ook die met bekenden, beschouwt als de allereerste. Je kunt namelijk nooit weten welk aspect van de spiegel je op dat moment voor je hebt. Haak je in op een aspect uit het verleden, dan zet je dat script weer aan waarmee je de matrix in wordt getrokken. Hoe dieper je daarin verstrikt raakt, hoe moeilijker het word je daaruit te bevrijden.

Een Global Reset..?
Wat mij inspireerde om dit artikel te schrijven, en wat een hele nieuwe laag aan informatie blootlegde, was de realisatie dat wij mensen, afkomstig uit de echte wereld, de Israëlieten worden genoemd. Dit heeft dus niets met Israël of de Joden te maken. Dit is de naam voor de mensen die de Godskracht in zich meedragen. De ‘Global Reset’, van de heer Klaus Schwab, gecombineerd met COVID-19 plandemie en de CO2-hoax (HIER) had de laatste nekslag moeten zijn, waarmee ze een einde hadden willen maken aan het bestaan van de Israëlieten op deze planeet. In dit artikel probeer ik stapsgewijs de verschillende ‘resets’, die in het verleden hebben plaatsgevonden in kaart te brengen, om je een beeld te geven hoe geraffineerd ze te werk zijn gegaan, om hun plannen te kunnen voltooien.

‘Tartaria’, waar tot een aantal jaar geleden eigenlijk niemand van had gehoord, bestreek oorspronkelijk de hele aarde. (HIER). Deze informatie kwam als eerste uit Rusland. Zij staan niet onder de controle van de Rockefeller’s, en zijn daardoor in staat, echt ongecensureerd onderzoek te verrichten. Tartaria was een hoogstaande, wakkere en vredelievende beschaving, waar mensen in overvloed leefden. Zij, waren de architecten van de piramides, de Chinese Muur en andere wonderbaarlijke bouwwerken, waar we tot op heden geen antwoord op hebben gevonden, hoe deze gebouwd zouden kunnen zijn.

De architectuur van overheidsgebouwen en kathedralen die tussen 700 en 1500 na Chr. zijn gebouwd, zijn wereldwijd identiek. En heb je dit eenmaal gezien, dan is het niet meer mogelijk, om het niet te zien. Dit heeft allemaal te maken met de hersenbibliotheek, die ik in ‘Het Grote Ontwaken’ heb beschreven. (HIER) Wanneer deze wordt uitgebreid doordat er nieuwe plaatjes aan worden toegevoegd, verhoogt dit ons bewustzijn, waardoor het totale overzicht wordt verruimd. Sterrenforten en citadellen kom je ook wereldwijd tegen. Deze, werden door de militairen batterijen genoemd. Ze zijn altijd omgeven door water en vaak zelfs ook door zeewater. Ze speelden een belangrijke rol in de levering van vrije energie.

De kathedralen en kerken, speelden een helende rol. Mensen kwamen daar om te kunnen genezen door de orgelklanken, die door de ruimte heen galmden en helende frequenties voortbrachten. De torens van de kerken en kathedralen speelden door hun hoogte, weer een belangrijke rol in de aanlevering van vrije energie uit de lucht.

Ruim 700 jaar geleden begon de Khazaarse maffia met de vernietiging van Tartaria. Zij vereerden Baäl, en waren nauw verbonden met de reptilliaanse machthebbers. (HIER) Tartaria werd als maar kleiner en is tenslotte teruggedrongen tot een staat in het Russische Mongolië. De letterlijke betekenis van Mongolië is: ‘de staat van de nobele mensen’. Zij kwamen niet onder de controle van de Khazaarse /zionistische maffia.

De oorsprong van het satanisme hier op aarde, lag in het oude Babylon. (HIER) De Khazarische droomwens was, om dit rijk in ere te herstellen. Jeruzalem moest de hoofdstad worden, van waaruit de Antichrist de wereld zou gaan beheersen. De meeste orthodoxe joden, stammen af van deze groep. De reden dat ze wereldwijd verdreven werden, had te maken met het feit, dat ze zich bezighielden met het offeren van kinderen. Zij hebben niets te maken met de echte Joden, die altijd in Palestina hebben gewoond. Ze verachten de mensen die de Godskracht in zich meedragen.

Dit heb ik persoonlijk heel duidelijk kunnen ervaren toen ik 4 jaar in Israël heb gewoond. Ik was in hun ogen een ‘goj’, een niet-Jood. Instinctief heb ik heel duidelijk aangevoeld, dat de energie daar niet klopte. Dit was ook de reden, dat ik terugkeerde naar Nederland. De èchte inwoners van het huidige Israël zijn de Palestijnen. Dit kunnen zowel Moslims, Joden als Christenen zijn. Zij zijn, om de zionisten de toegang te verschaffen tot Israël, in de afgelopen eeuw massaal geofferd en systematisch verdreven van hun grondgebied.

Toen de zionisten Israël eenmaal in hun bezit hadden, en wereldwijd steeds meer topfuncties hadden verworven, werd het tijd voor hun volgende stap. Duizend jaar lang, hebben ze onder de Notre Dame op Paasavond, 666 kinderen geofferd. Dit, had op die bewuste avond in 2019 de poort naar de onderwereld moeten openen, om de Antichrist binnen te laten. Deze had plaats zullen nemen in een lichaam van een Rothchild-kloon, die we van de schilderijen hadden zullen herkennen als de Christusfiguur. Dit is gelukkig verhinderd door de vrijheidsstrijders, die de brand 3 dagen eerder hebben aangestoken.

(klik voor artikel hier op de site)

De echte Joodse bevolking in Israël wordt momenteel opnieuw geofferd, en dat verklaard ook het vaccinatieprogramma wat zich daar aan het uitrollen is. Een bijzonder detail daarbij is, is dat het bestuur van de bedrijven, die achter de Covid vaccinaties schuilgaan, bijna allemaal zionisten zijn met dubbele paspoorten. Ze verschuilen zich tot op de dag van vandaag achter de echte Joden.

En… Alles en iedereen die hen belicht en beticht, wordt beschuldigd van antisemitisme. Ook dat heb ik ondervonden na mijn artikel over de kwaadaardige Khazarische maffia. Een aantal maanden nadat het geplaatst was, ontving ik onderstaande mail van de CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël)

De manipulatie vanaf het begin..
Keizer Constantijn, die erom bekend staat de huidige bijbel te hebben gelanceerd, was lid van het geheime genootschap ‘Mithra’. Dit was een satanistische genootschap. Mithra/Ra/Osiris, was een zonnegod, die geboren zou zijn op 25 december. Zijn wederopstanding vond 3 dagen na zijn dood plaats. Zijn verhaal, doet dus verdacht veel denken aan het huidige Christusverhaal. Hij staat op afbeeldingen met een halo rond zijn hoofd, waar zonnestralen uit voortkomen, net als de afbeeldingen van Christus.

Dit Mithra-genootschap, was alleen toegankelijk voor de heren afkomstig uit de Elite. Ze hadden een geheime handdruk, net als de Vrijmetselaars. Hun ceremonies vonden ondergronds plaats. Vanaf 25 december, wanneer zijn verjaardag werd gevierd, vond er een feest plaats dat 12 dagen duurde en waarbij mensen geofferd werden. Dit, is dus de oorsprong van het huidige kerstfeest. De ‘MK Ultra mind control’, werd in die tijd tot stand gebracht met behulp van de schilderijen van o.a. de schilder Rafaël, die de hele valse geschiedenis op doek heeft vastgelegd. Op deze manier werden mensen gehersenspoeld.

Keizer Constantijn met de halo die zijn status van ‘heilige’ en zelfs ‘Christus’ diende te bekrachtigen.

Tegenwoordig vindt dit plaats met behulp van de televisie. Hetzelfde heeft ook plaatsgevonden met de afbeeldingen van Christus. Hiermee zijn we zo geprogrammeerd, dat we zijn gaan geloven dat Jezus iemand was met blond haar en blauwe ogen. De persoon met dit uiterlijk, die voor deze rol heeft geposeerd, was de zoon van een paus ergens in de 17de eeuw. Dit soort technieken vinden nog  steeds plaats. Nu gebruiken ze er bekende popmusici en filmsterren voor. Er was onder het bewind van Constantijn, een felle strijd gaande tussen het Christendom en satanisme, net als nu.

Zijn grote rivaal was ‘Maxentius’. Deze was zeer geliefd bij het volk, net als president Trump. Maxentius werd door Constantijn, bij de Malvische brug in Rome, verslagen en onthoofd. Dit, had volgens de verhalen plaats kunnen vinden, omdat Constantijn aan de vooravond van deze veldslag  een visioen van een lichtend kruis zou hebben gezien, dat hem heeft doen bekeren tot het Christendom. Als keizer Constantijn door dit zogenaamde visioen, zijn leven daadwerkelijk aan Christus gewijd zou hebben, dan zou je denken dat de Arc, die hij naast het Coloseum, waar vele Christenen zijn geofferd, heeft laten bouwen, vol met afbeeldingen van Christus zou staan.

Dit is niet het geval. Het bevat enkel de Romeinse heidense goden. Je treft er geen kruis op aan en dat toont aan, dat hij helemaal geen Christen was. De huidige ‘King James’ versie van de Bijbel verscheen voor het eerst in 1611. Ook dat is achterhaald door de Russen. Zij zijn momenteel bezig de èchte geschiedenis in kaart te brengen met behulp van de sterrenkalender. Hiermee kan namelijk niet gefraudeerd worden. De zon en maansverduisteringen, die worden benoemd in de oude geschriften, zijn allemaal uniek en verbonden aan specifieke data.

Dit heeft ertoe geleid, dat ze hebben ontdekt, dat de hele geschiedenis van voor 1600 is vervalst. Het Romeinse rijk zoals beschreven in onze geschiedenisboeken, heeft helemaal nooit bestaan. De echte bijbel zou 777 boeken bevatten. De huidige bijbel bestaat slechts uit 66 boeken, die zijn uitgekozen door het ‘Concilie van Nicea’. Dit concilie bestond uit christelijke bisschoppen, die bijeengeroepen waren door keizer Constantijn. Zij volgden braaf zijn bevelen op, want ging je hiertegen in, dan werd je geëxecuteerd.

Constantijn veranderde het hele script van de oorspronkelijke Bijbel, door 611 boeken te verbannen. Vele boeken zijn gelukkig in veiligheid gebracht, doordat ze verstopt zijn in grotten. Een aantal daarvan, zijn in latere tijden  weer herontdekt. Denk hierbij bijv. aan de Dode Zee rollen bij Qumran. Ook zijn vele boeken in beslag genomen en terug te vinden in de kelders van het Vaticaan.

Jezus, zoals ons wordt geleerd, heeft nooit bestaan. De Hebreeuwse naam voor Jezus is ‘Isahu’, en betekent: leraar van de oorspronkelijke leer. Er waren dus vele ‘Jezussen’ in het Tartaarse rijk, waaronder bijv. de Essenen. De persoon waar het leven van Jezus op geïnspireerd lijkt te zijn, is de Byzantijnse keizer Andronicus. Hij leefde van 1118 tot 1185 en was geboren op 11 september. (Was het toeval dat de aanslag op de Twin Towers plaats vond op 11 september?)

Andronikus was een rebel en hervormer, en zeer geliefd bij het volk. Hij was omringd door 70 apostelen. Dit waren zowel mannen als vrouwen. Hij werd verguisd door de elite, die hem uiteindelijk gevangen nam en kruisigde. Constantijn veranderde de naam van Andronicus in Jezus, en verplaatste zijn geboortedatum naar 25 december. Vervolgens verhuisde hij de sabbat naar zondag, omdat op die dag de zonnegod aanbeden wordt. Deze verzonnen Jezus, zou geboren zijn uit de maagd Maria en de zoon zijn van God.

Dit heeft niets met het echte Christendom te maken, maar komt voort uit het Satanisme. Hij verving de echte apostelen door de 12, die wij kennen uit het Nieuwe Testament, omdat 12 een belangrijk nummer vertegenwoordigt in de Kabbala. In deze zelfde periode verplaatste Constantijn zijn zetel van Rome naar Byzantium en veranderde de naam van Byzanthium in Constantinopel. Zijn grootheidswaanzin nam zulke extreme proporties aan, dat hij de wereld wilde laten geloven, de herboren zoon van god te zijn en daarom aanbeden moest worden.

De familie van Constantijn maakt deel uit van de 13 bloedlijnen en waren geen Christenen maar satanisten. De geschiedenis is sinds keizer Constantijn, keer op keer, herschreven. Belangrijke momenten waarin dit nog meer heeft plaatsgevonden waren in de 17de en 18de eeuw, het einde van het eens zo voortvarende Tartaarse rijk. Eind 18de eeuw hebben er wereldwijd enorme modderstromen plaatsgevonden. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk heel bewust veroorzaakt, om onze echte geschiedenis te verbergen onder een metershoge modderlaag.

Er worden onder vele steden volledige gebouwen met ramen aangetroffen, waarin het glas nog intact is gebleven. Ze willen ons wijsmaken, dat dit restanten uit de oudheid zijn, maar niets is minder waar. Een groot deel van de volwassen bevolking is omgebracht in deze periode. Op foto’s uit die tijd , die boven water zijn gekomen, zie je hele lege steden. De kinderen, die in groten getale overbleven, waren flink getraumatiseerd en wisten niets van de echte geschiedenis, waardoor je ze van alles kon wijsmaken.

Een ander belangrijk vervals moment was 1912. In dat jaar werden, onder leiding van John Rockefeller, de Federal Reserve en de farmaceutische industrie opgericht. Tegelijkertijd startten ze met de oprichting van de openbare scholen. Hiermee waren ze in staat, om steeds meer kennis te laten verdwijnen, waaronder bijv. de oude talen als Sanskriet, Grieks, Latijn e.a. Hierdoor waren mensen niet langer in staat om de oude geschriften te ontcijferen.  Dit soort censuur, vond voor die tijd plaats door middel van boekverbrandingen, en tegenwoordig via internet.

Er is via Google nauwelijks nog echt nieuws terug te vinden. Er wordt steeds meer kennis weggesluisd. Zelfs talen als Engels, Duits en Frans zijn al moeilijk voor vele mensen. In de geschiedenisboeken leren we, dat de Nazi’s aan het einde van de WOII zijn verslagen door de geallieerden. Wat in werkelijkheid plaats vond, was dat de Nazi’s in veiligheid zijn gebracht, met behulp van Project Paperclip en overgebracht werden naar de VS.

Onder de dekmantel van de Verenigde Naties, konden ze vervolgens doorgaan met hun plannen, het oorspronkelijke Babylon vorm te geven. Kinderen worden op scholen volledig geïndoctrineerd met allerlei leugens. Ze weten amper nog wat het is om kind te zijn, omdat ze moeten voldoen aan allerlei regels. Als de DeepState zijn zin zou krijgen, zou de volgende generatie niet langer weten tot welke sekse ze behoren en opgroeien met het idee, dat pedofilie volledig normaal is. Ze zouden niet langer de ouders, maar de staat als hun belangrijkste opvoeder zien.

Trump is van plan om een nieuwe wet in te voeren, die het schoolgeld, wat tot op heden aan de scholen wordt verstrekt, aan de ouders gaat uitkeren. Op deze manier zullen de ouders zelf in staat worden gesteld, de beste educatie voor hun kinderen te kiezen. Hierdoor zal een nieuw schoolsysteem gaan ontstaan, waar kinderen weer kinderen mogen zijn en lopen ze niet langer het risico, om als een éénhapsworst, die niet meer zelfstandig kan nadenken, hun diploma in ontvangst te nemen.

We hebben geen priesters nodig om naar binnen te keren. De priesters werden ingezet, om mensen tegen elkaar op te zetten. Er werden hiervoor verschillende religies en geloofsovertuigingen gecreëerd. We zijn echter allemaal gelijk, en dragen stuk voor stuk de Godskracht in ons mee. Dat is wat ze voor ons verborgen proberen te houden. Het verborgen ‘evangelie van Q’, gaat helemaal terug naar de tijd van de Essenen. Het wordt het ‘Genesis van de echte Bijbel’ genoemd.

Er zijn vanaf die periode altijd mensen geweest, die van de oude kennis op de hoogte waren. Deze herkennen we vandaag aan de vrijheidsstrijders, die actief bezig zijn de DeepState uit te schakelen. Ze maken deel uit van de ‘Plus Ultra’, een geheim genootschap die eeuwenlang ondergedoken heeft gezeten. Deze zullen zich binnenkort kenbaar maken. President Trump is één van de leden.

Harriet Algra

oktober 2021

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

bitchute.com/video/zJqyMtEPKlXU/

drcharlieward.com/the-gospel-of-qits-all-pantomimethe-number-12-with-brice-watson/

religiousopinions.com/who-were-canaanites

de-gebroeders-grimm-en-hun-sprookjesboek.html

sprookjes-hoe-zijn-ze-ontstaan-wie-schreven-ze-op.html

www.grimmstories.com/nl/grimm_sprookjes/index

drcharlieward.com/the-gospel-of-qits-all-pantomimethe-number-12-with-brice-watson/

 

 

15 gedachten over “Israël en de grote misleiding..

 1. Harriet Algra interessant artikel vooral wat u schrijft over operatie Paperclip.
  Het is inderdaad zo dat veel nazi’s naar de vs zijn gehaald/gebracht maar ook veel niet en mijn vermoeden is dat zij die bruikbaar waren de voorkeur kregen zoals Klaus Barbie (slager van Lyon) en bv ook Werner von Braun die ze te werk hebben gesteld bij de NASA omdat hij bij de ontwikkeling van de V1 en V2 betrokken was.Het lijkt er ook op dat nazi’s die (te) veel wisten maar uit de gratie waren gevallen berecht zijn mogelijk omdat ze een gevaar waren voor de heersende klasse die mogelijk angst hadden dat er teveel uit zou lekken van hun handelen.Zo was er tussen Hitler en Herman Goering wrijving ontstaan aan het einde van de oorlog en Goering moest voor het oorlogstribunaal verschijnen om berecht te worden.Het officiële verhaal is dat hij zichzelf om het leven heeft gebracht met een pil die hij van een bewaker zou hebben gekregen. Rudolf Hess zou zich dan weer in de gevangenis aan een laag zittende verwarming hebben opgehangen (Hij was eerder de tweede man na Hitler in het toenmalige Duitsland).
  Top lieden van grote bedrijven zijn daar in tegen erg mild behandeld ook al hadden ze nauwe banden met het naziregiem en de SS en waren sommigen zelfs verantwoordelijk voor de levering/ontwikkeling van Zyclon B waar veel mensen mee vermoord zijn.Sommigen nazi’s kregen zelfs topfuncties bij overheidsinstellingen niet alleen in Duitsland maar verspreid over Europese landen.Zelfs bij de EU van nu wat toen dacht ik EEG genoemd werd zo had je Walter Halstein die de eerste president van de EC was.Nog niet zolang geleden heb ik een citaat aangehaald en geschreven over Klaus Barbie op deze site wat uit het boek (Het Barbie dossier het vierde rijk) afkomstig was.Maar in dat boek staat nog veel meer wat misschien nog belangrijker is dan de Barbie case.Duitsland heeft na de oorlog niet echt zijn uiterste best gedaan om oorlogsmisdadigers op te sporen en te berechten en dat geldt oa ook voor Nederland want Frankrijk heeft om de uitlevering van Barbie gevraagd en ondanks dat Barbie ook in Nederland “werkzaam” is geweest is er weinig of niets over hem terug te vinden in Nederland.Op blz 425 uit genoemd boek staat (ik citeer)Een groot deel van de waarheid omtrent de dingen die hij in Frankrijk,Nederland,Bolivia en Peru heeft misdreven,werd in dit boek belicht.Toch is het misschien slechts een deel van wat hij op zijn geweten heeft……(einde citaat).Op blz 424 staat (ik citeer)
  Maar op dit moment wordt deze apathie doorbroken.De Klarsfelds dwongen in 1980 de Westduitse autoriteiten om Kurt Lischka,Ernst Heinrichsohn en Herbert Hagen voor het gerecht te brengen;zonder uitzondering hoge ss-officieren die in Frankrijk hun aandeel hebben geleverd aan de deportatie van joden.Onder druk van partes civiles had inmiddels Christian Riss al het dossier van de leider van de milice van Lyon,Paul Toevier,heropend.Op dit moment wordt Lequay berecht wegens misdaden tegen de mensheid,evenals Maurice Papon,een andere beruchte figuur.In de wereld van de Franse politiek is dit een veel sensationeler “affaire” dan de zaak Barbie.De thans drieënzeventigjarige Papon,die ervan beschuldigd wordt een aandeel te hebben gehad in het arresteren en deporteren van joden toen hij secretaris-generaal was van de prefectuur van Bordaux,bracht het later tot prefect van politie in Parijs,een post die hij van 1958 tot 1966 bekleedde;en vervolgens zelfs tot minister in het kabinet van president Valeréry Giscard d,Estaing (van 1978 tot 1981) einde citaat).Dit boek is uit 1984 overigens maar het geeft wel aan hoe hypocriet mensen zijn vooral wanneer ze roepen dat het zich nooit meer mag herhalen.

 2. Arnold, “het mag nooit meer gebeuren”, is slechts een adagio om de koppen aan knikken te krijgen maar stelt in de praktijk geen zak voor zo je ziet. Maar als je dan echt het historische evenbeeld erbij haalt… dan gaan ze op tilt.
  Heel veel zaken van nu waaronder naar mijn idee de constructie van de EU, komt rechtstreeks uit de wedropstanding van het Nazi restant wat mooi verpakt, en Bilderberg heet. Ik heb daar een site over,: https://www.destinedtofail.nl/
  Er spelen zoveel eigenaardige facetten waarin de connectie met Babylon op de bovenste plank ligt en die door de maatschappij in brede zin maar niet herkent wordt. Geeft aan hoe makkelijk het is om grote groepen mensen bij de neus te nemen, wat dus ook gebeurt!
  En dan het gristendom. Een aantal jaren geleden vroeg een kenner van de Bijbel mij een afbeelding te maken van de ten uitvoer legging van de veroordeling van Yeshua. Ik heb er echt veel werk van gemaakt om het een en ander uit te zoeken en binnen het kader van de geschiedsvervalsing is het door de opdrachtgever en mijzelf vast komen te staan dat het kruisigings verhaal niet klopt. Zelfs het kruisteken heeft door de tijd heen aan erosie geleden.
  In een gebied waar bomen, dus hout, niet zo talrijk voorkomen als in onze streken, was het niet gebruikelijk goed timmerhout te gebruiken. Recht gezaagd, mooie vierkante balken en met vlakke (halfhout verbinding) handmatig te fabriceren alleen om een veroordeelde ploert aan kapot te laten gaan. Nee de Romeinen hadden een beter doel voor goed hout en vaak werd er hergebruikt en de restanten van een vorige vergane schurk van de paal afgeschud voor de volgende. Wie de bijbel hierover leest ziet dat Jesus werd gehangen aan een tak en wat kan dat heel veel anders zijn dan een olijftak. Het was ook het gebied waar die bomen veel voor kwamen. En hoe stronkiger hoe beter en aangezien olijfhout lang meegaat…
  Dan de meer dan afschuwelijke dood. De nageld die ik voor dat doel heb laten namaken waren ± 6mm in dikte bij een lengte van ±16cm met grote kop om het weefsel tegen te houden want deze werd niet zoals vaak getekend door de handpalmen gedreven maar tezamen net onder het polsgewricht. vervolgens worden de knieën opgetrokken en komt de volgende nagel met beide voeten samen op het stuk hout en gaat hoog in nde wreef de volgende nagel erdoor het hout in.
  Het gat wat al is gemaakt aan de voet van de paal zal dan gevuld worden door de paal die met twee touwen omhoog getrokken wordt en met een klap in het gat zakt. Het slachtoffer zal zich willen ontlasten door de knieën te strekken maar zakt telkens weer terug en belast de armen zolang totdat niets meer houdbaar is en zichzelf zal doen stikken omdat de spieren rond de sleutelbenen het strottehoofd dichtdrukken. Een afschuwelijke dood en absoluut geen strake van een lendendoekje want de Romeinen hadden geen problemen met naakt. De man moest vernederd worden en met materiaal wat op de nagels na, bijna voor niks was. Het kruisteken is erin gebracht door de Babyloniers. Omdat Jesus nu eenmaal een ander imago moest krijgen en dat van Tammus. Is dus een T. De manier om een T te maken is een balk haaks op een staande balk en mijn part een pen/gat verbinding. Bij de kerk van Elten (DE) met duidelijke Rosenkruisers kenmerken staat een bronzen beeld met de voorstelling van de exucutie van Jesus hangend aan een T. Ook dat is later weer verbasterd tot volledig kruis wat weer refereert aan het Keltische kruis. Dus van kruisiging is nooit sprake geweest in die zin.

 3. Dag Harriet,
  Weer een nieuwe versie van je interessante verhalenreeks over de geschiedenis en toekomst van de mensheid.
  Misschien een paar opmerkingen die tot doel hebben sommige zaken nog wat nader te verklaren. Je begint je verhaal met de waarschuwing dat alle oude wijsheid geschriften van voor 1600 zijn vervalst. En dat geldt ook voor de bijbel, het oude zowel als het nieuwe testament.

  Ik weet niet hoe je aan die datum van het jaar 1600 komt. Misschien kan er gezegd worden dat met deze datum de eerste pogingen ontstonden van wat later de Verlichting is genoemd. Het zou zo maar kunnen, hoewel ook in de renaissance al op een andere manier naar de cultuur en de rol van de religie daarin werd gekeken.
  Maar dat die bijbel verkwanseld is staat vast.
  Alleen gebeurde dat op een veel eerder tijdstip, n.l. rond de bouw van de tweede Tempel.(ca 100 jaar v.C) De eerste Tempel gebouwd door Salomo (900 jaar v.C), was geheel in overeenstemming met de Goddelijke Inspiratie, die tijdloos is, Dat gold zowel voor haar architectuur als ook de aard van de religieuze bijeenkomsten. Deze Tempel is ca 400 jaar later verwoest door de Babyloniers en de gelovigen werden afgevoerd en als slaven behandeld,
  Tijdens hun verblijf aldaar werden zij gedwongen de God Baál te dienen in plaats van YHVH. Na de terugkeer uit deze ballingschap werd door de Romeinse stadhouder en koning Herodes de tweede tempel gebouwd waarin de priesters (Farizeeën, Sadduceeën,) betaald werden door deze Herodes. Deze tweede Tempel werd daarmee helemaal in de afgoden traditie van de Babyloniers en de Romeinen geplaatst. In die Tempeltraditie werd alle mogelijke moeite gedaan om de oude Wijsheidstraditie van de Eerste Tempel te vernietigen.
  In de ca 170 jaar (100 jaar v.C – het jaar 70) dat deze afgodentraditie woekerde werd de oude Wijsheid nagenoeg geheel om zeep geholpen.

  Die Wijsheidtraditie van de eerste Tempel werd juist door Jezus weer hersteld, althans dat was de bedoeling. Maar Jezus was een opruier in de ogen van Herodes en zijn priesters en werd uiteindelijk gedood. De Joods-Christelijke gemeenschap, die aanhangers bleven van Jezus werden gedood, gevangen gezet of de woestijn in gejaagd.
  Hun oude Wijsheidgeschriften werden verbrand en werd definitief overgenomen door de onwijsheidsgeschriften van de tweede Tempeltraditie. Toen ook deze tweede Tempel door de Romeinen werd verwoest trokken de Joden naar alle uithoeken van de wereld met zich meedragend die onwijsheidgeschriften, die later in het Grieks werden vertaald en die de basis vormden voor onze moderne bijbel.

  Dus… ja onze moderne bijbel is vervalst.
  En hoewel onze Bijbel ook een Nieuw Testament bevat waarin die oude Wijsheidstraditie
  In feite weer tot leven werd gewekt, is deze door de talloze theologen in de afgelopen 2000 jaar op alle mogelijke manieren verkeerd geïnterpreteerd en dus net zo goed vervalst. Gelukkig werden in Qumran, een dorp aan de Dode Zee en de Nag Hammadi in Egypte oude tekstrollen gevonden die nog van uit de Oude Wijsheid zijn geschreven en die ons veel hebben geleerd over deze eerste Tempetraditie.

  Nog een paar aanvullingen over het begrip Israëliet.
  Dat is een aanduiding voor een bepaalde kwaliteit van Zijn.
  Het woord heeft alles te maken met El, een van de tien Godsnamen . De Israëliet is dus niet een inwoner van het land Israël (althans in bijbelse betekenis) maar een dienaar van EL
  En deze dienaar kan overal en nergens wonen.
  De kwaliteit van Zijn wordt mythisch/magisch bewust-zijn genoemd .
  Zonder deze kwaliteit van Bewustzijn kan de mens alleen maar conceptueel/rationeel denken en dus de ware betekenis van Bijbelse teksten niet vatten.

  Over Tartarije (Tartaria)
  De eminente mysticus Emaunuel Swedenborg heeft al in 1750 (ca) iets over de Tartarianen : geschreven :
  Ten aanzien van dit Oude Woord wat in Azië vóór het Israëlitische Woord was, mag ik dit nog onbekende feit meedelen. Dit Woord wordt daar nog steeds bewaard bij de volken die in Groot Tantarije wonen. Ik heb met geesten en engelen gesproken, die in de geestelijke wereld daar vandaan kwamen, die zeiden dat zij het Woord bezitten, en dat ze het van oude tijden af bezeten hadden. Ze houden hun Goddelijke eredienst overeenkomstig dit Woord dat uit louter overeenstemmingen bestaat. Ze zeiden dat daarin ook het boek ‘Jaschar’ is, dat vermeld wordt bij Jozua.

  Ik hoop dat deze aanvullingen kleine bijdragen mogen zijn om jouw verhaal te ondersteunen.

 4. Mw. Algra,
  Een zeer interessante tekst, alhoewel bepaalde onderdelen mijn kennisniveau ver te boven gaan. Daarom beperk ik mij tot meer praktische elementen (sic), waar ik wel iets vanaf weet, m.b.t. de staat Israël maar die daarom niet minder relevant zijn. Een belangrijk element imo voor een beter begrip van de huidige toestand in het Midden Oosten en Noord Afrika, is het Oded Yinon plan. Dit zaait al ruim 40 jaar dood en vernieling & chaos, met miljoenen slachtoffers. Een uitgebreide studie van dit plan, is er in de volgende bron :
  https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/A_strategy_for_Israel_in_the_Nineteen_Eighties.pdf
  Opvallend hierbij is m.i. dat heel wat van het vuile werk wordt opgeknapt door de Westerse bondgenoten van Tel Aviv, met de USA in de hoofdrol, die dan bedankt worden met terreur allerhande. Het vb. bij uitstek is de USS Liberty. Een plan dat op het eerste zicht gericht is op het verwezenlijken van Groot Israël, tussen de Nijl en de Eufraat. Uit de volgende bronnen blijkt ook dat de terreur niet beperkt blijft tot het Midden Oosten, maar zich in feite uitstrekt over de quasi ganse wereld.
  https://www.henrymakow.com/030203.html
  met titel en citaat :“Fake Terror is Oldest Trick in Zionist Toolbag “.
  The real perpetrators of the 9-11 attacks have not been identified or brought to justice, a reminder that the whole US political class, CIA, law enforcement and media are complicit in mass murder and treason. 9-11 was one of a long series of Zionist false flags designed to foment opposition to Israel’s enemy, i.e. Muslims, and promote a “war of civilizations” among the goyim.
  I am reposting this reminder that Zionists have used false flag attacks against Jews as well. In the 1950’s, Naeim Giladi discovered that a campaign of anti Semitism and bombings in Iraq was engineered by Zionists to dupe Iraqi Jews like himself into moving to Israel, much as the Nazis were used to establish Israel in the first place.
  Just as Zionists have always used terror to advance their political agenda, their agents today are behind such events as 9-11, 7-7, Sandy Hook, Boston, Ottawa, Orlando, Nice, Brussels, Paris etc. The Zionized West, including virtually the whole “alternative media,” are only too happy to be manipulated like Iraqi Jews before them. … “ (=einde citaat)
  https://www.henrymakow.com/181102.html?_ga=2.22436347.1516756520.1636303719-699685610.1634222971
  met titel en citaat : “Terror is Longterm Zionist Strategy for World Domination – Israel’s policy of “covert aggression” has been reborn as false flag terror, and all Westerners are being put in the position of “persecuted” Jews. (=einde citaat)
  https://www.savethemales.ca/000889.html?_ga=2.253236553.1516756520.1636303719-699685610.1634222971
  met titel en citaat : “The Zionist Protection Racket” – The Jewish elite regards the Jewish rank-and-file as pawns to be manipulated. “Anti Semitism is indispensable to us for the management of our lesser brethren,” says the author of Protocols of the Elders of Zion (9-2) a “forgery” that reads like the blueprint of the New World Order.
  A “protection racket” is a scam where an aggressor instigates an attack, blames a bogeyman, and then offers to protect the victim from this bogeyman in return for money and power.
  The “War on Terror” is a protection racket. The aggressor is the world financial elite known as the “Crown” based in the City of London. Their instrument is the Zionist project, specifically Israel, the Mossad and its Neo Con allies.
  The victim is the people of the United States and the West in general. The goal is the overthrow of Western Civilization, and the establishment of a world police state called the “New World Order.”
  “Zionism is but an incident of a far reaching plan,” said leading American Zionist Louis Marshall, counsel for bankers Kuhn Loeb in 1917. “It is merely a convenient peg on which to hang a powerful weapon.”
  The head of the Department of Homeland Security is Israeli dual citizen and Zionist Michael Chertoff. He was the New Jersey State Attorney when five Mossad agents were arrested after witnesses saw them congratulating themselves on the destruction of the World Trade Center. Their van tested positive for explosives. (See Chris Bollyn article below.) Speculators who shorted airline stocks before 9-11 have been identified as Israelis apparently. (=einde citaat).
  Naast de terreur zijn er ook tal van fraudes. Een der belangrijkste van de laatste jaren in de EUSSR is deze van Arnaud Mimran , waar de sporen ook lopen naar Tel Aviv :
  https://www.timesofisrael.com/french-court-hands-arnaud-mimran-more-prison-time-for-2015-kidnapping/
  met citaat : “ Mimran is currently serving an 8-year prison term for his 2016 conviction for carbon VAT fraud, a crime known as the “swindle of the century” in France, an in April was indicted in two separate murder cases.
  Prior to his 2016 fraud conviction, Mimran often touted his friendship with former premier Benjamin Netanyahu, whom he claimed to have supported materially to the tune of €1 million over the years. More specifically, Mimran reportedly told French investigators that he had contributed $200,000 to Netanyahu’s 2009 prime ministerial campaign, an amount that exceeds the NIS 11,480 (€2,922) campaign contribution limit set by Israeli law.” (=einde citaat).
  Een belangrijke rol bij dit alles wordt gespeeld door de Mossad, een criminele organisatie die omschreven werd als de “Sterke arm van het Globale Zionisme” en met als voornaamste doel : “ Moord, kidnapping, terrorisme, valutamanipulaties, vervalsingen, laster en subversie “. Bron : De Elite van de macht pagina 511 van Walter Baeyens. Op basis van de voormelde elementen, een zeer beperkte opsomming dan nog, kan ik vaststellen dat in Israël de “politiek – het terrorisme en de georganiseerde misdaad”, nauw met elkaar verstrengeld zijn. Dit doet m.i. dan ook denken aan een schurkenstaat, en in feite dan de opvolger van Khazarië, dat toen ook als dusdanig gekend was. Achter Tel Aviv lopen er dan ook tal van sporen naar de RKM in The City. In de citaten wordt ook dieper ingegaan op de werkelijke rol van het antisemitisme.
  Het voormelde crimineel systeem is dan ook imo niet te onderschatten, en ik heb dan ook mijn twijfels of dit ook kan aangepakt worden. Ik ken de organisatie “Plus Ultra” niet, maar hoop dat ze iets kunnen doen.

 5. Op 1september 1939 vielen de Duitsers destijds Polen binnen,maar wat was de aanleiding?
  In Gleiwitz was een toneelstukje in scene gezet om de mensen te laten denken dat polen Duitse militairen zouden hebben gedood bij een zendmast.Later bleek dit gewoon opgezet te zijn om een reden voor de inval te hebben.
  Bij de MSM laten ze nu telkens beelden zien van een groep mensen bij de Pools Wit Russische grens wat dan migranten zouden zijn die door de Wit Russen naar Polen/EU gedirigeerd zouden worden als een soort wraakactie beweerd men.Gelijktijdig roepen velen al om sancties en maatregelen vanuit de EU.Ik heb er toch moeite mee om dit te geloven op basis van dezelfde beelden en daarom doet het mij aan 1939 denken toen ook opzet in het spel was.
  Wie goed naar de beelden kijkt kan zien dat het aantal “migranten” mogelijk niet meer dan pak em beet 1000 mensen is.De dame die zo hysterisch tekeer gaat en tegen de afzetting valt wordt NIET geduwd en de Militair/Wit Rus naar ik aanneem staat zelfs met de armen omhoog op afstand om te laten zien dat hij niets doet.Andere militairen/Wit Russen (klein in aantal) staan iets verder weg en doen ook niets.De camera laat ook beelden zien van een eindje naar links en rechts en het bos op de achtergrond zelf en nergens zie ik meer migranten zitten of aankomen.
  Vorige week meen ik waren in Nederland beelden te zien van politie optreden waarbij iemand mishandeld werd en de politie zei toen beelden vertellen niet het hele verhaal en ook niet wat vooraf gebeurd is .
  De beelden die eerder uit Zuid Europa kwamen ivm “vluchtelingen” zagen er veel realistischer uit dan de getoonde beelden vanuit Polen en daar deed de EU toch zelf ook niets of weinig aan terwijl mensen in de bagger leefden in veel grotere getallen dan nu in Polen.Wanneer er iets gebeurd geeft de EU bijna voorspelbaar al de Russen de schuld zonder dat daar bewijs voor te zien is. Ik vind het zorgwekkend dat veel politici meegaan in verhalen die in de media verspreidt worden zonder dat er hard bewijs geleverd wordt of onderzoek/controle wordt uitgevoerd waarop dan beleid wordt gemaakt.Hetzelfde zien we bij corona gebeuren en ander nieuws.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1720276965/polen-vreest-massale-migrantenstroom-beelden-gaan-rond-op-sociale-media
  Wat mag men nog geloven van de MSM met voorop de telegraaf?
  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-oorlog-zal-altijd-een-trauma-blijven-voor-de-telegraaf/
  Bij MH 17 omschreven zij toch ook seperatisten als moordenaars en een man met een poppetje in de hand was een monster terwijl later bij bv een uitzending van Pauw bleek dat deze man het erg vond dat er kinderen bij de ramp betrokken waren en hij zijn pet afdeed en een kruisje maakte.Dan was er een verslaggever van de nos die verslag deed van wat nu in polen gaande zou zijn en die sprak gewoon over zoveel mogelijk pijn doen bij de Wit Russische leider vanuit de EU.Waarom riep hij niet om diplomatiek overleg om tot een oplossing te komen? Kennelijk willen de MSM graag doemscenario’s en ellende in plaats van vrede bewaren.

  1. PS
   Men vraagt zich telkens af wie iedere keer informatie zou lekken kort voor de speeches van Rutte en de Jonge ivm corona maatregelen.Nu zou de MSM al weer weten dat morgen twee weken lockdown aangekondigd gaat worden.Vreemd is dat die journalist/te weet wie die info geeft omdat ze het anders nooit kunnen weten/mededelen.Waarom maken ze dat dan niet bekend? Simpel het is niets anders dan peilen hoe de reactie van het volk is en wanneer dat weg zou vallen weten ze dat natuurlijk niet.Feit is wel dat politiek en media (MSM) vier handen op één buik zijn. welke journalist/ste het ook is wanneer hij of zij het lek bekend zou maken zou dat ook groot nieuws zijn en hem of haar een goede naam opleveren.

  2. Tja Arnold, in dit Aardse veld van bedrog, waar de omgekeerde leugen als ‘WAARHEID’ fungeert, en mensen zich schamen om de échte waarheid onderdeel uit te laten maken van hun doen en laten, is het moeilijk kersen eten met hén, die de waarheid het liefst negeren..! Opgefokte make-believe wereld is het resultaat..!!
   De boeken van/over de Pleiadiërs van Barbara Marciniak, zijn hier héél duidelijk over.. SIMPLE CORE TRUTH: ‘Alleen de waarheid zal u redden’...
   Een waarheid over ‘de waarheid’ dus, die me al 30 jaar bij is, continue door mij getoetst wordt en steeds weer nieuwe inzichten geeft. De waarheid is vooral niet lief, of ‘aardig’, maar vooral confronterend en verdiepend..!! En hoe gek het ook klinkt, telkens een subjectieve waarheid is.. Als flinter van de waarheid..

   There is your truth,
   Ttere is my truth,
   and then ther is
   the Truth..

   Kijk dus naar al die valse-vlag-aanslagen als ‘gecreëerde waarheid’ en natuurlijk als manipulerende leugens, van hartelozen..!

 6. Vanmiddag zag ik op TV een herhaling van op1 en daar was dhr Illy weer volop mensen aan het bang maken en dan voornamelijk zwangere vrouwen.Velen zouden wanneer ze NIET gevaccineerd zijn de grote kans hebben op te vroeg bevallen en om zijn verhaal kracht bij te zetten deed hij er nog een schepje bovenop door over keizersneden te beginnen.Dan waren er een aantal dames die het vertrek van zorgpersoneel weten aan vermoeidheid ed.Dat vind ik toch wel een vreemd verhaal want we hebben net de zomer achter de rug waar juist minder coronapatiënten waren opgenomen en versoepelingen volgden (volgens geluiden tegen het advies van het OMT in) zou het zorgpersoneel dan moe geworden zijn van de rustiger coronaperiode? Of is er heel iets anders aan de hand? Ook was er een man die vond dat er meer en duidelijker gecommuniseert moest worden en hij was kennelijk trots dat er nu een corona boodschap in een soort James Bondachtige film was verwerkt.Het moet niet gekker worden denk ik dan maar.Wat verstaan Mark en Hugo eigenlijk onder specialisten die in het OMT zitten?
  Ab Osterhaus die meer op het gebied van diergeneeskunde thuis is en belangen heeft bij Big Farma? Illy die kinderarts zou zijn? Burgemeesters ? Volgens mij niet echt specialisten op het gebied van virussen zoals corona lijkt mij,maar ik heb daar geen verstand van natuurlijk maar ik weet wel dat echte wetenschappers/artsen niet aan het woord komen en dat medicijnen die mogelijk kunnen werken verboden zijn en artsen die vaccinatie ontraden aangeschreven zijn/worden.En als het OMT zo kundig is hoe kan het dan dat na ca 1,5 jaar geen enkele vooruitgang te zien is en vaccines maar deels werken en in werking afnemen?Mag de overheid mensen dwingen om deels werkende vaccines te laten nemen?Ook al zegt Hugo nog steeds dat er geen dwang uitgeoefend zou worden.totaal niets hebben zij bereikt en zelfs gevaccineerden kunnen het virus overdragen of ook nog ziek worden.Wel gaat de economie kapot en mensen komen in de ellende terecht en door afschaling van zorg gaan mensen zelfs dood terwijl 1,5 jaar niet is opgeschaald.

  1. Artsen die vaccinatie’s ontraden zijn niet zomaar aangeschreven ze hebben duizenden euro’s boete gekregen.

 7. https://nos.nl/artikel/2405215-kabinet-kauwt-nog-op-coronabesluit-vanavond-weer-catshuisberaad
  Ik citeer een stukje: 2G-regels
  Na de lockdown moeten volgens het OMT mensen alleen nog een coronapas kunnen krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd of corona hebben gehad.De mogelijkheid om aan zo’n pas met QR-code te komen na een negatieve test zou dan vervallen.Daarmee zou sprake zijn van wat de 2G-variant is gaan heten:(einde citaat.
  De kans is aanwezig dat ik het niet goed lees of begrijp maar volgens mij kreeg je geen coronapas met QR-code wanneer je negatief getest was maar toegang tot iets.
  Bestaat de mogelijkheid dat dit een manier is om te zeggen dat negatieve testbewijzen GEEN toegang meer zouden geven tot iets?

  1. Ja, precies Arnold. Als je geen 2G QRankzinnige code kan laten zien, dan kom je over drie weken misschien de Blokker of de Ikea niet meer in. In de komende drie weken gaan ze daarvoor enkele wetswijzigingen doorvoeren.
   Dus als je nog enkele truien, een nieuwe strijkplank of andere niet essentiële spullen nodig hebt, kan je ze het beste nu gaan kopen.

 8. De dikke draak ligt op sterven, uitgeput, met hem sterft deze tijdlijn. Aarde is van nature een (zoals we het uitdrukken) 5D planeet maar kent vele alternatieve tijdlijnen. Deze zijn gecreëerd door andere “goden”. Vele van deze godjes willen snel op krachten komen door zich te laten vereren, daarmee krijgen ze extra veel energie en kracht, dit hebben ze vaak nodig om hun rivalen te kunnen verslaan. Als ze daar tever in door gaan worden ze log, welliswaar vrijwel onverslaanbaar maar de vitaliteit is eruit. In het verre verleden is besloten dat multidimensionale wezens zich niet meer in lagere dimensies mogen manifesteren op fysiek niveau. In de oude geschriften uit alle windrichtingen kun je lezen dat de goden op aarde liepen, daarna werd het op dat vlak stil. Vele goden voedden zich ook met het puurste aardse voedsel om zich in deze dimensie te kunnen handhaven, dat waren de offers die je zowel in de bijbel als in andere geschriften terug kan vinden. Jahweh kreeg ook maagden, goud en schapen in zijn hutje ( tempel van Salomon), deze zag je nooit meer terug, geen idee wie de stront opruimde. Tot hij niet meer fysiek op aarde kon zijn…. het zgn Abrahamistische geloof moest groter worden om hem te kunnen voeden, ten koste van alles. Het is hem uiteindelijk fataal geworden.
  Ingewijden weten dit, vandaar dat de wereldwijde plandemie haastig en slecht voorbereid werd, de voorbereidingen waren er al maar zouden op een veel later tijdstip uitgerold worden. Nu is het paniekvoetbal. Het gaat ze er helemaal niet om om de aarde uit te dunnen, die hebben ze al opgegeven, ze weten dat deze tijdlijn op een natuurlijke wijze naar het oorspronkelijke 5D zal vloeien. De verzwakte dikke draak wordt gebruikt om zoveel mogelijk zieltjes op te vangen ( het licht, de matrix) Om deze vervolgens als een “living vessel” te verschepen naar een andere realiteit. Wie het spuitje pakt is in hun optiek slaafs genoeg om nog een tijdje te kunnen dienen, nog een paar duizend rondjes in het reuzenrad van uitbuiting en bedrog.
  Volgens de bron zal het rond september 2023 zijn dat het proces rond is, we zullen veel dierbaren verliezen. “verliezen” is een groot woord, het zal wel zo voelen maar het is niet echt zo.
  Naast parasiterende krachten ( het kwaad) zijn er namelijk ook andere groepen die zich verzameld hebben en hun krachten hebben gebundeld. Ze kennen de plannen en hebben hun plannen klaar om de gevangen zielen terug naar de bron te brengen om ze daar te laten helen.
  Vele vrije spirits ( dus niet zielen) zijn in deze tijd op aarde geïncarneerd om hun taak op aarde uit te voeren, dit proces te bevorderen en het kwaad een spaak in de wielen te steken door hier zonder angst rond te lopen. It’s a dirty job but someone ’s gotta do it!!
  Sommige vlammen doven niet, overwinnen iedere storm en regenbui.

 9. De mensen zijn de maatregelen zat en moe van coronamaatregelen wordt gezegd.
  Sommigen zien gewoon niet wat er gaande is,anderen zien dat dingen niet deugen maar weten niet precies waar dat aan kan liggen en natuurlijk zij die opletten zien wel wat er gaande is en menen ook te weten waardoor alle ellende veroorzaakt wordt.(Dat wordt dan vaak weer afgedaan als complottheorie want wat moeten ze daar anders op zeggen?).
  Het hele verhaal deugd niet en rammelt aan alle kanten en vaccineren is belangrijker geworden dan corona verdrijven zeg maar uit te blussen want wat doen ze daar eigenlijk aan? Controle van alles en iedereen lijkt dan ook bovenaan op de lijst te staan van de machthebbers.Dit kan betekenen dat doeltreffende maatregelen afgewezen worden zodat ze kunnen blijven controleren.Geen virus meer=geen maatregelen kunnen nemen=controle kwijt.
  1.Eerst was er sprake van dat theaters en bioscopen dicht zouden moeten maar toen daar kennelijk teveel weerstand tegen kwam moeten ze gedacht hebben laten we dan maar horeca en niet essentiële winkels nemen wat betekend dat de belangrijkste verdienperiode (inkopen voor de feestdagen) net als vorig jaar komen te vervallen.
  2.Erg laf is de NIET GEVACCINEERDEN GEBRUIKEN OM MAATREGELEN OP TE LEGGEN want die zeggen ze te willen beschermen om te voorkomen dat ziekenhuizen vol zouden komen te liggen.
  Er liggen ook gevaccineerden in het ziekenhuis en op de ic afdelingen zelf (wat normaal is) ook mensen met andere aandoeningen.
  3.Het grote probleem is dan ook dat telkens het weigeren om de opname capaciteit op de IC afdelingen te vergroten blijft zorgen voor een tekort aan opnameplaats.Hierbij merk ik ook op dat ze het telkens alleen maar over coronapatiënten hebben maar wat als er ergens een ramp gebeurd waardoor mensen ook naar het ziekenhuis moeten en op de IC terecht zouden moeten kunnen? Waarom hoor daarniemand over?
  4.Mensen hebben zich vrijwillig aangeboden om te helpen in ziekenhuizen maar werden in bepaalde gevallen terug naar huis gestuurd omdat ze niet over de juiste papieren/opleidingen zouden beschikken.Dan zou je toch zeggen we hebben handen te kort dus gaan we deze mensen opleiden om dat in ieder geval op te lossen.NIET GEDAAN.
  5.Gisteravond bij Jinek was dhr Levi en anderen en daar was men er eigenlijk al uit want als gevaccineerden en niet gevaccineerden gewoon getest worden (een dag voor bezoek aan bv een concert of wat dan ook) dan lopen er geen mensen daar die anderen kunnen besmetten omdat ze negatief getest zijn en een bewijs daarvoor hebben.
  De QR-code en het vaccinatiepaspoort laat juist het tegenovergestelde beeld zien want mensen worden niet getest en bezoeken allerlei evenementen terwijl niemand weet of ze besmettelijk zijn of mogelijk zelfs ziek kunnen zijn.
  Met 2G willen ze zelfs testbewijzen ongeldig maken en alleen mensen die gevaccineerd zijn of genezen zouden zijn van corona vrije doorgang geven tot de hele samenleving/maatschappij.
  Niet gevaccineerden willen ze zelfs nog meer uitsluiten en beperken in de bewegingsvrijheid wat er op neer komt dat deze mensen gewoon de wet naleven wat hun recht ook is en toch bestraft worden.Wat hier gebeurd is precies gelijk aan het uitsluiten van joodse mensen in het toenmalige Duitsland.Eerder hadden we de avondklok die niets opleverde en steeds zwaardere straffen zelfs voor mensen die geen enkele wet overtreden maar gewoon strafbaar geacht worden omdat ze geen gehoor geven aan verzonnen onzinnige regels die de machthebbers ingevoerd hebben of willen invoeren.Mondmasker heeft geen zin,volle voetbalstadions mocht ging je naar andere evenementen of kwam je samen in groepen wat de machthebbers niet wensten ben /was je strafbaar ook al was er totaal geen verschil met toegestane activiteiten op het gebied van aantallen.
  6.Niet gevaccineerden aanvoeren als reden zogenaamd om hen te beschermen is onzin want mensen die ernstige ziekten hebben zoals kanker (doet pijn om dit te schrijven) en anderen krijgen geen broodnodige hulp wat levensreddend is omdat ziekenhuizen afschalen wat komt doordat de machthebbers het verdommen om op te schalen.(volgens mij zou dat dood door schuld moeten zijn).
  7.Gewoon iedereen testen wanneer ze naar grote evenementen gaan en dat controlepaspoort met QR code afschaffen omdat het averechts werkt en de maatschappij kan gewoon blijven draaien wat bedrijven zal doen overleven en mensen hun werk/inkomen zal doen behouden.Iedereen blij behalve de controlefreaks.
  8.Waarom zou je na drie weken lockdown 2G invoeren voor niet gevaccineerden? Wat is daar de reden voor?Totale onzin en niets anders.

 10. En dan nog dit: sommige mensen raken opgewonden wanneer ze macht hebben en anderen kunnen commanderen maar dat is natuurlijk niet normaal en onwenselijk voor mensen die op een heel andere meer natuurlijke wijze hun bevrediging weten te krijgen. zo zie je maar dat samenwerken beter is dan alleen heersen.Is daarom die 1,5 meter maatregel ingevoerd om toenadering uit liefde en samenwerken te voorkomen?

 11. @Harriet
  Het is voor mij erg moeilijk om te geloven/snappen/begrijpen dat de vorige levens die ik mij herinner een geïmplanteerd kaartje zijn. Vooral ook omdat die heel ver terug gaan, maar ook omdat ik soms mensen herken die nu weer leven, maar die ik tijdens dit leven heb zien sterven.
  Zij leefden dus een vorig leven toen ik nog heel jong was. Zijn hun kaartjes dan ook bij mij geïmplanteerd?

  Verder schrijf je dat MK ultra ten tijde van Keizer Constantijn tot stand is gebracht. Weet je dat zeker? Ik geloof zeker dat ritueel misbruik zo oud is. Ik ken de geschiedenis niet en ik zoek ‘m ook niet zo uit. Maar ik ben zelf rit. misbruikt en ik heb juist het gevoel dat MK ultra kwaadaardiger is dan dat wat er binnen het klassieke satanisme gebeurt, omdat de verfijnde africhtingstechnieken die er binnen het satanisme gebruikt werden niet goed gekend werden zijn deze na de tweede wereld oorlog vervangen door nog grotere martelpraktijken en ik dacht dat daar MK ultra uit is ontstaan.
  Behalve Harriet, zou ik aan iedereen die hier meer over weet willen vragen om te reageren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.