Advertentie

Waarnemen en betrokken raken bij…!x

Waarnemen en betrokken raken bij…..

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Harriet Algra

Waar we de komende tijd ontzettend in zullen worden uitgedaagd, is of we in staat zijn, om wat er ook gebeurt, onze eigen koers te varen. Of… dat we ons weer laten meevoeren als makke schapen in de kudde..? De strijd om de twee belangrijkste tijdslijnen (waar ik in vorige artikelen HIER en HIER o.a. al over schreef) is in volle hevigheid losgebarsten. We moeten stoppen landen als landen te zien, omdat de fracties van alle verschillende partijen die aan die oorlog deelnemen, te vinden zijn in alle landen. Dit keer is het géén oorlog, die gestreden wordt tussen landen en waarbij bommen en kanonnen worden ingezet. De huidige strijd wordt gestreden met behulp van chemtrails, straling en biologische wapens; denk bij deze laatste aan Covid-19.

De centrale en gevaarlijke rol van ‘Big Farma’ en de ‘Main Stream Media’, begint mij met de dag duidelijker te worden. Er is recent een patent boven water gekomen, waaruit blijkt, dat de Erasmus Universiteit in Rotterdam het Covid-19 virus tussen 2010 en 2013 heeft ontwikkeld en gepatenteerd. Ons kleine kikkerlandje speelt dus op wereldniveau een gruwelijke rol.

Om het angstniveau hoog te houden en zoveel mogelijk slachtoffers te creëren, verbied de Nederlandse overheid het goedkope geneesmiddel HCQ – hydroxy-chloroquine, om ons straks een verplichte vaccinatie op te kunnen dringen. Deze zal -zoals vele wetenschappers waarschuwen (HIER)- ons DNA permanent gaan veranderen en maakt deel uit van de agenda, die de ‘Nieuwe Wereld Orde’ aan het uitrollen is. De reguliere media, die vooral worden aangestuurd door o.a. Big Farma, heeft de rol op zich genomen om met behulp hun dagelijkse angstcampagnes het volk volledig te hersenspoelen. Ook in de kankerindustrie komt dit duidelijk naar voren.

 

Open en bloot spreken en spraken machthebbers over HUN ‘New World Order’. Op deze wijze hun plannen te verbergen, ‘in plain sight’, zoals dat heet. Voor iedereen zichtbaar dus.. Maar ‘zien’ we waar we naar ‘kijken’..?! Hier oud-premier Gordon Brown van het Verenigd Koninkrijk.

Het verhaal over de wereldwijde ‘kanker-epidemie’..
Zo heeft in in 2013 een groep wakkere experts, die het ‘National Cancer Institute’ adviseerde, aanbevolen de definitie van kanker te wijzigen en het woord uit een aantal veel voorkomende diagnoses te verwijderen. Dit als onderdeel van ingrijpende veranderingen in de nationale benadering van kankerdetectie en -behandeling. De werkgroep van het ‘National Cancer Institute’ riep ook op, tot meer aandacht voor onderzoek, om zowel goedaardige, als langzaam groeiende tumoren en agressieve ziekten te identificeren, inclusief het creëren van patiënten registers, om meer te weten te komen over laesies, waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze kanker worden.

De aanbevelingen, van deze werkgroep zijn gepubliceerd in ‘The Journal of the American Medical Association’. Ze zeggen bijvoorbeeld dat in het geval van borstkankeronderzoek, sommige premaligne- aandoeningen, zoals een aandoening in de borst die ‘ductaal carcinoom in situ’ wordt genoemd, en waarvan veel artsen het erover eens zijn dat het geen kanker is, hernoemd moeten worden, om het woord carcinoom uit te sluiten. Hierdoor zullen de vrouwelijke patiënten minder bang zijn en minder snel overgaan tot onnodige en mogelijk zelfs schadelijke behandelingen, waaronder het operatief verwijderen van (delen van) de borst.

De groep, die bestaat uit de beste wetenschappers op het gebied van kankeronderzoek, suggereerde ook dat veel laesies die werden ontdekt tijdens borst-, prostaat-, schildklier-, long- en andere kankerscreenings, helemaal geen kanker zouden moeten worden genoemd. Deze zouden moeten worden geclassificeerd als ‘IDLE-aandoeningen’, wat staat voor ‘indolente laesies van epitheliale oorsprong’. We hebben kortom een 21e-eeuwse definitie van kanker nodig, in plaats van de verouderde 19e-eeuwse versie..! De drijfveer achter deze roep om verandering, was een groeiende bezorgdheid onder artsen, wetenschappers en pleitbezorgers van patiënten.

Dit probleem heet ‘overdiagnose’; de daaruit resulterende, onnodige procedures voor patiënten, wordt ‘overbehandeling’ genoemd. Het schrikbarende feit: 91% van de borstkanker-diagnoses, betreft géén kanker, maar is wel als zodanig behandeld.

Honderdduizenden mannen en vrouwen, ondergaan al jaren onnodige en soms ontsierende en schadelijke behandelingen voor premaligne en kankerachtige laesies, die echter zó langzaam groeien, dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat ze ooit schade zullen aanrichten. De opkomst van de zeer gevoelige screeningstechnologie in de afgelopen jaren, heeft de kans vergroot, dat er zogenaamde ‘incidentalomen’ worden gevonden, die hoogstwaarschijnlijk op de lange termijn nooit een probleem zouden veroorzaken.

Als artsen en patiënten eenmaal beseffen dat er een laesie is, voelen ze zich doorgaans genoodzaakt om een ​​biopsie te ondergaan, deze te behandelen, en te verwijderen. Dit gaat vaak gepaard met enorme fysieke en mentaal-psychologische pijn, waarbij de patiënt een groot risico loopt, eraan te overlijden.

Dit probleem wordt als ‘overdiagnose’ betiteld, waarbij de daaruit resulterende, onnodige procedures waaraan patiënten worden onderworpen, ‘overbehandeling’ wordt genoemd. Dit heeft geresulteerd in het schrikbarende feit, dat er bij 91% van de borstkanker diagnoses, geen kanker in het spel aanwezig blijkt te zijn geweest, maar wel als zodanig is behandeld.

Overdiagnose en overbehandeling..
Kankeronderzoekers hebben ook gewaarschuwd voor het risico op overdiagnose en overbehandeling, als gevolg van nieuwe aanbevelingen dat zware rokers jaarlijks een CT-scan zouden moeten krijgen. Hoewel deze beleidswijziging het potentieel heeft om 20.000 levens per jaar te redden, waarschuwden sommige artsen voor het cumulatieve stralingsrisico van steeds herhaalde scans. Ze waren bang dat een breder gebruik van de scans, tot meer risicovolle en invasieve medische procedures zou gaan leiden.

Mensen die ingaan op de uitnodiging om aan bevolkingsonderzoeken deel te nemen, blijken dus een groot risico te lopen ziek te worden, i.p.v. gezond te blijven. In 2013 werd dus al gewaarschuwd voor het feit dat deze overdiagnose een groot probleem voor de volksgezondheid is. Zolang de naam niet is aangepast, denken mensen dat de gevolgen van zaken die worden gevonden, via mammografie (borstonderzoek) en PSA-testen (prostaatonderzoek) en andere screeningstoestellen, je kunnen doden en stemmen daarom toe in de door het ziekenhuis aangeboden behandeling.

Een manier om dit probleem aan te pakken, is de taal te veranderen die wordt gebruikt om laesies te beschrijven die door screening zijn gevonden. Dr.Laura J. Esserman, de hoofdauteur van het rapport in The Journal of the American Medical Association en hoogleraar chirurgie en radiologie aan de Universiteit van Californië, San Francisco, is hier een groot voorstander van. In het rapport zeiden dr. Esserman en haar collega’s, dat ze graag een multidisciplinair panel bijeengeroepen zouden willen zien, om het probleem aan te pakken.

Dr. Laura Esserman

Dit panel zou geleid moeten worden door pathologen, met input van onder meer chirurgen, oncologen en radiologen. “Ductaal carcinoom in situ is geen kanker, dus waarom wordt dit kanker genoemd?” was een van de vragen van Dr. Laura Esserman. Voorstanders van het verlagen van kankeraandoeningen met een eenvoudige naamswijziging zeggen dat er een precedent is om dit te doen. De auteurs van het rapport merken op dat de Wereldgezondheidsorganisatie in 1998 de naam van een urineweg-tumor in een vroeg stadium veranderde, door het woord ‘carcinoom’ te verwijderen en het ‘papillaire urotheliale neoplasie met een laag kwaadaardig potentieel’ te noemen.

Toen een veelvoorkomend uitstrijkje met de naam “cervicale intra-epitheliale neoplasie” werd heringedeeld als een laaggradige laesie, in plaats van een maligniteit, waren vrouwen eerder bereid zich te onderwerpen aan observatie dan om behandeling te eisen. “Het veranderen van de taal die we gebruiken om verschillende laesies te diagnosticeren, is essentieel om patiënten het vertrouwen te geven. dat ze niet elke bevinding in een scan, agressief hoeven te behandelen”, zei ze. ‘Het probleem voor het publiek is, dat er op het woord ‘kanker’ zo’n enorme lading ligt. Je denkt onmiddellijk dat je doodgaat, tenzij je wordt behandeld. We moeten de term ‘kanker’ reserveren voor die soorten, die hoogstwaarschijnlijk ècht een probleem zullen veroorzaken. “

Het probleem is echter dat vele artsen, goedaardige of langzaam groeiende tumoren en agressieve ziekten bij veel van deze aandoeningen, behandelen alsof het agressief zou kunnen worden. Denk hierbij aan schijnbaar pre-cancereuze laesies en kankers in een vroeg stadium – zoals ductaal carcinoom in situ, een aandoening die Barrett-slokdarm wordt genoemd, kleine schildkliertumoren en vroege prostaatkanker. Maar zelfs na jaren van agressieve behandeling van die aandoeningen, is er geen evenredige afname van invasieve kanker.  Dit toont aan, dat overdiagnose en overbehandeling op grote schaal voorkomen. Ik heb hieronder bewust de moeilijke vetgedrukte namen vermeld, zodat je deze zult herkennen mocht je zelf in zo’n situatie terecht komen.

Wat is kanker dan precies?
Kankercellen kunnen enkel overleven in een verzuurde, zuurstofarme omgeving. Eén van de belangrijkste oorzaken van kanker is, als mensen te weinig water drinken. Hierdoor kunnen afvalstoffen niet worden afgevoerd; het bloed raakt té geconcentreerd en het lichaam begint te verzuren. Zolang je lichaam niet aan die condities voldoet, onderneem dan geen stappen. Zolang er géén ontstekingen en koorts aanwezig zijn, heb je géén kanker. Kanker kan enkel waargenomen worden door temperatuur.

Iedere arts, die je van het tegendeel probeert te overtuigen, volgt een andere agenda die er helaas niet altijd op gericht is, je gezond te houden. Dus ben niet bang. Angst kan namelijk scripts in beweging zetten, die je vervolgens ècht ziek kunnen maken. Wanneer je gezond eet, voldoende beweegt en zorgt dat je doosje met onverwerkte emoties relatief leeg blijft, is er geen enkele reden om aan bevolkingsonderzoeken deel te nemen of ziek te worden.

Vele verhardingen in o.a. borsten, worden veroorzaakt door verkalking en heeft helemaal niets te maken met kanker. De enige overeenkomst tussen kanker en verkalking is dat beide worden veroorzaakt door toxiciteit. Calcium is geen ontsteking en is volledig koud als steen, waarbinnen kankercellen nooit zullen kunnen overleven. En krijg je de griep, juich dit dan toe! Koorts verlost je van alle niet-lichaamseigen stoffen. Het is een schoonmaakactie van je lichaam zelf. Pas op de plaats.. Zolang koorts niet boven de 40° C. uitkomt, onderdruk deze nooit en neem zeker geen antibiotica, anders blijf je maar door kwakkelen en zak je vaak steeds dieper de put in.

Social Distancing..
Ons lichaam is de best denkbare computer die er is. En ons afweersysteem zal continu datgene doen, wat nodig is om je lichaam gezond te houden. Deze, is bij baby’s het best ontwikkeld en naarmate je ouder wordt, wordt de werking minder. We staan allemaal energetisch met elkaar in verbinding en houden elkaar sterk door omhelzingen, het schudden van handen, knuffels e.d. Nu begrijp je misschien, waarom de 1,5m ‘social distancing’ is ingevoerd. Dus ook hier zit een volkomen andere agenda achter..!

Eenzelfde soort misinformatie zien we momenteel met de PCR-test, die volgens de overheid zou moeten uitwijzen of je wel of niet besmet bent met Covid-19. Wereldwijd is al aangetoond dat deze test vals-positieve uitslagen geeft. Zelfs de producent EN DE ONTWERPER van deze test hebben verklaard, dat déze PCR-test, voor dit soort testen, niet kan worden ingezet. En toch wil de overheid met de invoering van de spoedwet de PCR-test verplicht stellen, terwijl een druppel snot of speeksel al voldoende testmateriaal biedt. Duizenden medische wetenschappers krabben zich achter de oren bij zoveel ‘onbenul’..!

Bleef het bij het feit dat de PCR-test onzuiver is, dan is dit natuurlijk heel vervelend voor de slachtoffers, waarvan er dus veel, als gevolg daarvan, onterecht verplicht in quarantaine moeten. De PCR-test blijkt daarbij ook nog eens niet zonder gevaar te zijn. Door de veel te lange staaf in de neus te duwen, kan de plek naast het bot, waar ze ‘een monster halen’ voor de Covid-19 test, beschadigd raken.

Dit is de ‘Blood-Brain-Barrière’ of bloed-hersenbarrière. Dit is een soort rooster van cellen dat dient om schadelijke stoffen zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen en andere giftige stoffen, tegen te kunnen houden. Het vormt een bescherming voor de hersenen, waardoor vitale voedingsstoffen zoals zuurstof, de hersenen kunnen bereiken. Een beschadiging van de bloed hersenbarriere wordt daarbij in verband gebracht met angst en depressie..!

En dan ons drinkwater..
Een andere manier waarop we worden ondermijnd, is via ons drinkwater. Jaarlijks belandt minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater, variërend van pijnstillers tot hormoonverstorende stoffen. Deze worden niet of nauwelijks door de waterzuiveringsbedrijven uit ons drinkwater gefilterd. De hoeveelheid is maar liefst 8x  hoger, als de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen, die in ons drinkwater terecht komen. Wat er uit de Maas en Rijn vanuit het buitenland Nederland binnenstroomt, is niet bekend.

Volgens het RIVM, dat ons ook zo fantastisch met al zijn leugens de Corona-lockdown heeft binnengelokt, heeft dit geen gevolgen voor de volksgezondheid..! Dus wees gerust.. De omvang van dit probleem zal door de vergrijzing en een verdere medicalisering van de samenleving, gevaarlijke proporties gaan aannemen. Hier zijn de meeste mensen zich niet van bewust omdat ons door de overheid wordt voorgehouden, dat Nederland behoort tot de landen met relatief schoon drinkwater. Met een zogenaamde TDS-meter, kun je de hoeveelheid opgeloste stoffen in het water meten.

Dat zegt overigens dan niets over de schadelijkheid van deze stoffen. Je kunt wel vaststellen hoe zuiver het water is, want hoe lager de TDS-waarde, hoe zuiverder het water. Een TDS-waarde van 50 of lager is goed en geeft aan dat het water de zuiverheid van bronwater of bergbeekwater heeft. De TDS van ons leidingwater ligt gemiddeld tussen 250 en 300 en verschilt per regio. Hoe hoger de TDS-waarde, hoe groter de kans bestaat dat er schadelijke stoffen in het water zitten, waarmee je je lichaam belast en waardoor je verhoogde gezondheidsrisico’s loopt.

Hoe lager de waarde, hoe zuiverder dus het water en hoe beter je lichaam het water dan kan gebruiken om cellen voldoende te hydrateren. Veel mensen zijn écht ‘uitgedroogd’ en het drinken van 2 liter zuiver water per dag is de beste manier om uitdroging tegen te gaan. Uiteraard moet je hiernaast ook voldoende mineralen binnenkrijgen zoals natrium (zout), kalium en magnesium. Met name kalium en zout zijn nodig om het vocht in de cellen vast te houden.

What’s coming..?? Laat je niet afschrikken..!
De komende maanden lijken nog veel chaotischer te gaan worden, maar laat je daardoor niet afleiden. Ik heb al eerder aangegeven dat wij mensen over een fantastisch wapen beschikken, waar de machten achter de schermen écht doodsbang voor zijn. Het hologram dat ons gevangen houdt, is echter zo geprogrammeerd, dat we niet of nauwelijks de kans krijgen daarmee aan de slag te gaan. Het wapen waar ik op doel, is het waarnemen van de situatie, de aandacht richten op, betrokken raken bij, het focussen op thema’s, die we veranderd willen zien.

In het ontwaken en het bewust worden van ons Zelf, zorgt de Passie voor het leven voor de Com-passie voor alles wat leeft.

Hiermee worden deze zaken/thema’s schoongewassen en verhogen we ons bewustzijn en de databank aan kennis, dus onze emotionele, creatieve intelligentie. We zullen steeds meer gaan zien, wat tot voor die tijd onzichtbaar was. Hoe duidelijker de thema’s binnen in jezelf worden gemarkeerd, hoe meer beweging er kan ontstaan waarmee de oorspronkelijke uitkomst omgebogen kan worden. Door serieuze aandacht en betrokkenheid, ontstaat er een opbouw van hetgeen dat is waargenomen binnen in jezelf.

Dat dit haaks staat op de boodschap die we krijgen vanuit de ‘New Age’, die je wil wijsmaken dat je juist weg moet blijven bij alles wat negatief is, zal je duidelijk zijn. Het huidige bidden kan gezien worden als deze omgebogen waarnemingskracht. Trillingen buiten jezelf komen tot leven, binnen in jezelf, waardoor het informatieveld in jezelf groeit en je energieveld steeds sterker wordt. En hoe groter je betrokkenheid is met de wereld om je heen, hoe krachtiger dit informatieveld. Je ademt het in.

Dit kan zowel positief als negatief zijn en maakt geen verschil; oordeel hier niet over. Die informatievelden, worden vervolgens geneutraliseerd ofwel schoongewassen door de Force, de kracht van alle menslievende beschavingen, die via ons hart met ons meekijken. Om te voorkomen dat die energievelden te krachtig worden, wordt er op het hoogtepunt van zo’n energieopbouw, een kaart van trauma tussen geplaatst. Dus blijken traumatische momenten in ons leven, dus eigenlijk hele krachtige momenten te zijn geweest..!

Hier dienen we ons bewust van te worden. Pas dan, zullen we namelijk in staat zijn dit om te buigen naar een hoger level, de dualiteit achter ons te laten, waarmee we de aanvallen kunnen stoppen. Ook kunnen er dwanggedachten en dwangstoornissen ontstaan. Deze komen voort uit de dominante velden die ons gevangen houden. Ze activeren je denksysteem, waardoor je als het ware stopt met je betrokken te voelen bij je omgeving/waarnemingen. Dit middel wordt ingezet, om je weer in de rol van je persoonlijkheid/EGO terug te plaatsen. Maar nu, ditzelfde moment, dat je dit wéét, verandert deze situatie al in jou.. Niet dat het daarmee klaar is, maar het is al een begin..!

Realiseer je, dat we wereldwijd tegen elkaar uitgespeeld worden, om te voorkomen, dat er weer daadwerkelijk contact tussen mensen zal ontstaan. Op het nieuws wordt alles even vluchtig gepresenteerd, niet te lang, om te voorkomen dat we er met onze aandacht naar toe zullen reizen. Dus probeer weer bewust te gaan leven, kijk mensen aan met wie je praat. Laat je niet langer afleiden door de persoonlijke rol van die ander. Die rol wordt gebruikt om jou uit de kracht te trekken.

Doe wat je doet, met aandacht.

Hoe sneller we met meer mensen onze aandacht gaan focussen,

des te sneller onze realiteit zal gaan veranderen.

Harriet Algra

augustus 2020

TotalHealthFoundation.nl

 

Bronvermelding/links:

https://well.blogs.nytimes.com/2013/07/29/report-suggests-sweeping-changes-to-cancer-detection-and-treatment/

https://youtu.be/nRcEntGE9IU 91% of Breast Cancer Diagnosis is NOT cancer: As Reported By NCI, JAMA, NYT w/ Dr. Jeff Prystupa

Wat de coronatest ons wel en niet kan vertellen: https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/wat-de-coronatest-ons-wel-en-niet-kan-vertellen-1.1688142

De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen effectief tegen circulerende ziekteverwekkers: https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=nl&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Blood%E2%80%93brain_barrier

https://www.bitchute.com/video/OQHz9Fz6spJ3/?fbclid=IwAR0AxGJ_29VvEXPNGn0XLeQREjo8B__mPuZzYsRa7lM_n6awmzpbeBWadJk

https://www.drinkwaterplatform.nl/medicijnresten-in-water/

https://www.echtzuiverwater.nl/tds-meter

2 gedachten over “Waarnemen en betrokken raken bij…!

 1. Is Covid 19 al voorspeld in een stripverhaal uit 2012?
  https://www.youtube.com/watch?v=nxfk8SCuBTY&feature=youtu.be en
  https://www.thesun.co.uk/news/11624091/eu-comic-predicted-coronavirus/
  Het originele stripverhaal kun je hier als pdf downloaden; het heet ‘Infected’ en is uitgegeven in 2012 door de EU en voornamelijk binnen EU-instanties verspreid (rare lui): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cc2ea93-d003-417e-9294-1103a6ee877d

  Ter aanvulling op het artikel van Harriet (over inhumane manieren om bij mensen testen af en temperaturen op te nemen): https://www.transitieweb.nl/un-agenda-2030/zijn-de-covid-pcr-tests-een-heimelijke-manier-om-mensen-te-infecteren-of-iets-te-implanteren/

  Eerste aflevering van het Artsenpanel, over de spoedwet, vaccinatie(plicht) en de schimmigheid waarmee het beleid omgeven is: https://www.youtube.com/watch?v=bOHO2Qp0GQM
  Een maag-darm-lever-specialist spreekt zich uit op een ‘alternatief’ platform en zegt daar te zitten, omdat reguliere media geen toegang bieden: https://eenoorlogreedsverloren.nl/2020/08/23/open-discussie-als-medicijn-tegen-angst-en-repressie-in-gesprek-met-mdl-arts-johan-2-27/

  1. Na het stripverhaal te hebben gelezen, zie ik er niet echt een draaiboek in van wat er nu aan de hand is. Beetje opgeklopt allemaal en geen fijn verhaal wat mij betreft. Social distancing wordt wel verbeeld en dan als iets waar mensen een beetje langer en veel ellendiger mee gaan leven – iemand die uit de toekomst komt, voorkomt o.a. dat dit weer gebeurt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.