Advertentie

Stap uit je rol…!


x

Stap uit je rol..!

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De grote veranderingen die volop gaande zijn werden mogelijk omdat de aarde recent onder invloed is gekomen van andere sterren en planeten dan voorheen. Deze invloed van sterren en planeten is vele malen sterker dan we denken en is de reden dat astrologie ooit een erkende wetenschap was. We zullen weer heel veel moeten gaan leren. Veel van deze kennis is verloren gegaan toen onze voorouders werden aangemoedigd om in steden te gaan wonen. Dat was vaak als gevolg van verwoesting door oorlog en ziekte uitbraken.

De stamhoofden van de inheemse volkeren die juist omringd zijn door de natuur en die door het Westen als primitief worden beschouwd, resoneren veel meer met de ritmes en seizoenen van de planeet. De trek naar de steden werd door de machthebbers heel bewust op gang gebracht door het creëren van oorlogen en ziekten. In steden waren de mensen namelijk veel gemakkelijker onder controle te houden. Datzelfde script hebben we met Covid-19 zien uitrollen en de oorlogsversie proberen ze nu opnieuw in de Oekraïne.

Want wat ooit zo goed verborgen was wordt steeds duidelijker zichtbaar. Dat is een proces dat zowel op individueel als collectief niveau plaatsvindt. De 200 miljoen sterrenkinderen die hier sinds de vijftiger jaren zijn geïncarneerd, dragen stuk voor stuk buitenaards DNA in zich en fungeren als transformatoren, om de energieën dragelijker te maken voor de rest van de mensheid.

Onze lichamen zijn elektromagnetisch en reageren op een natuurlijke wijze op de galactische en kosmische straling. Dat is wat ons galactische wezens maakt. Ons DNA wordt volledig verkeerd begrepen door de wetenschap. Zij beschouwen het grootste deel van ons DNA als junk DNA zonder functie. Ook blijkt ons DNA veel minder genen te bevatten als oorspronkelijk werd gedacht. Het bevat de markeringen van soms zelfs 24 verschillende buitenaardse rassen.

Elke cel in ons lichaam staat, door een intelligentie die ‘Liefde’ wordt genoemd, in verbinding met de natuur, met de Aarde, de maan en de sterren. Die intelligentie reageert op hoe jij jezelf maar ook anderen behandelt. Als jij jezelf gaat begrijpen, jezelf kunt accepteren hoe je bent en dus in staat bent van jezelf te gaan houden, dan reageert je lichaam op eenzelfde manier terug.

Alle oude trauma’s worden momenteel vrijgegeven om gereinigd te worden, dit is het voor velen zware proces waar we momenteel doorheen gaan dat ook wel ‘ascensie griep’ wordt genoemd. Alle verzetshaarden, of het nu op macrokosmisch of macrokosmisch niveau is, worden blootgelegd. Alles en iedereen die zich niet aan de nieuwe frequenties kunnen aanpassen worden momenteel verwijderd en keren terug naar de Bron. Dit betreft zowel mensen als diersoorten.

Sommige planten en dieren hebben hun doel om de evolutie van de mens te ondersteunen vervuld en zullen verdwijnen. Andere planten en dieren zullen ontdekt gaan worden naarmate de energieën in frequenties toenemen. Deze zijn hier altijd geweest maar door onze lage trilling waren we niet in staat ze waar te nemen. In werkelijkheid bestaan er vele werelden en dimensionale dichtheden door elkaar heen, die allemaal met elkaar verweven zijn en elkaar ondersteunen.

Ook is ons DNA binnen en buiten de lichamelijke structuur zelf met elkaar verweven en resoneert met het geheel. (Kijk HIER naar een fascinerende presentatie van KRYON op de site!) Wat velen niet beseffen is dat er veel meer van ons wezen buiten ons fysieke lichaam bestaat, omdat onze ware aard veel groter is en niet binnen één klein fysiek lichaam gevat kan worden. We bestaan letterlijk uit sterrenmateriaal.

Dit is vele malen kostbaarder dan we voor mogelijk houden en de reden dat we in dit universum als koninklijk worden beschouwd. De inheemse oudsten fungeerden als de bewaarders van deze lang verborgen geheimen en voortekenen. Zij beginnen zich open te stellen en hun kennis met de wereld te delen. De mensheid is aan het ontwaken en begint te beseffen dat ze maar heel weinig weet van haar verleden. 99,99% van deze historie is verdraaid door de machthebbers om de waarheid verborgen te houden.

Als je eenmaal wakker bent, kun je niet meer ‘niet-wakker’ zijn..!
Wij worden ons momenteel steeds meer bewust van het feit hoe streng we worden gecontroleerd. Slechts vijf bedrijven zijn eigenaar van de kanalen van de massamedia. Wat op televisie, radio, en in kranten getoond of gehoord wordt, is zorgvuldig bewerkt om verkeerde informatie te verstrekken om gevoelens van angst aan te wakkeren.

Het zijn stuk voor stuk propaganda- en misleidings-organen, ontworpen om mensen te ontmoedigen en af te leiden er niet  bewust van te worden of er betrokken bij te zijn. Het individu dreigt hierdoor om te komen in een  artificiële wereld waar alles hetzelfde is en hetzelfde denkt. Het huidige schoolsysteem perst iedereen in eenzelfde mal om ze exact hetzelfde te laten denken en reageren. In de natuur zijn echter alle vormen verschillend. Deze behouden hun eigen individuele gedrags- en denkpatronen terwijl ze deel blijven uitmaken van het universum.

De vibraties van de natuur smeden al het leven tot heelheid, aangezien individuele deeltjes bijdragen aan de heelheid van de atmosferen van planeten. De hedendaagse maatschappij is zo diepgeworteld in het materialisme, dat het de wetenschappelijke gebieden met ware kennis, zoals alchemie en astrologie, verwerpt. Alles wat door de wetenschap niet kan worden begrepen of gekend, wordt als bedrieglijk beschouwd of afgedaan dat het niet bestaat. Hierdoor ontstaat een zeer oppervlakkig beeld dat niets met de werkelijkheid van doen heeft.

Helemaal in deze tijd van transformatie verrijzen vele vraagtekens.
Wij zien ons bewustzijn als één vorm maar er bestaan verschillende vormen die stuk voor stuk corresponderen met de fijnstoffelijk lichamen waar we over beschikken. Naast het fysieke lichaam hebben we ook een etherisch en astraallichaam ieder met een eigen bewustzijn. Hoe zuiverder we leven, hoe gemakkelijker we contact kunnen maken met die andere bewustzijnen. Een verkeerd dieet, alcoholgebruik en niet te vergeten roken, verlagen de trillingsfrequentie van het fysieke lichaam.

Hoe groter het verschil in trillingsniveau tussen het fysieke en het etherische en astrale lichaam zal zijn, hoe moeilijker het is om daar toegang toe te verkrijgen. Om die reden is het aan te bevelen om dagelijks de natuur op te zoeken, enkel nog zuiver water als vloeistof te drinken en één à twee dagen per week te vasten. Bij alchemie denken de meesten onmiddellijk aan ‘de Steen der Wijzen’ uit de boeken van Harry Potter of de magie hoe lood omgezet kan worden in goud, maar alchemie gaat veel dieper dan dat.

Maandelijks vindt er een alchemistisch proces in ons lichaam plaats dat ons, mits we zuiver leven, jong kan houden. (HIER)  Om een alchemistisch elixer te maken is heel veel kennis nodig. Een elixer dat nog in een onzuivere toestand is, is in staat iemand te vergiftigen of ernstige schade toe brengen aan de lichamelijke en geestelijke structuur.

Die onzuivere ’tweederangs’ spagyrische elixers, zijn de elixers waar Big Pharma mee werkt. Deze middelen zijn synthetisch en vanuit een energetisch oogpunt gezien volkomen ‘dood’. Ze lijken enige verbetering te brengen, vooral omdat de persoon die ze inneemt erin gelooft. Het effect ontstaat dus door de scheppingskracht van de persoon zelf. Het zijn echter pure symptoombestrijders die de oorzaak van de klacht niet wegnemen. Ze veroorzaken vaak ook nog een reeks bijwerkingen die op hun beurt weer andere problemen met zich meebrengen.

Spagyrische stoffen waren veelal gewoon gekleurde oliën die gebrouwen werden door apothekers bij wie de alchemistische kennis ontbrak. Dit heeft ertoe bijgedragen dat alchemie op een gegeven moment door de mensen werd afgewezen. Kruidenremedies daarentegen werken, maar je moet een goede kruidenkenner zijn anders kan het net als alchemie schade veroorzaken. Een echte alchemist dient ingewijd te zijn in de mysteriën van Esoterie, Kabbala en Astrologie.

Alchemie is waarschijnlijk de meest beschermde kunst.
Degenen die de hoogste geheimen beheersen en onsterfelijkheid zijn zoals Saint-Germain, worden gezien als een god onder de mensen. Zo’n persoon wordt een ware wijze, die toegang heeft tot een groot deel van de geheimen van de schepping, zoals bijvoorbeeld het waarnemen van beelden uit het verleden van de mensheid, die wij kennen als de Akasha kronieken. Omdat de Aarde zich aan de rand van het Melkwegstelsel bevindt, staat het onder de subtiele energetische invloed van maar een aantal sterren en sterrenbeelden.

Er waren hierdoor geen grote bepalende invloeden van andere sterren of grote kosmische objecten die het DNA zouden kunnen beïnvloeden om zich uitsluitend in één bepaalde richting te gaan manifesteren. Dat is de reden waarom onze planeet een zo grote verscheidenheid aan flora en fauna kent. De mate van vrijheid die we hebben in dit deel van de Melkweg heeft tot gevolg dat we in staat zijn onze eigen toekomst te ‘boetseren’.

Hier komt echter wel keuze, vastberadenheid en de wil van het individu om de hoek kijken. De Zon oefent de sterkste invloed uit, gevolgd door de Maan. De Maan heeft lange tijd een zeer negatieve invloed op de Aarde gehad als gevolg van speciale technologische apparatuur die daar door de machthebbers was geplaatst met als doel de mens in een soort comateuze toestand te houden. Deze technologie is in het afgelopen jaar geneutraliseerd door de ‘Alliantie’ in samenwerking met de ‘Galactische Federatie van Werelden’.

Dat is de reden dat we momenteel door een enorme transformatie gaan waarbij ons lichaam verandert van een koolstof in een kristallijn lichaam. Het eerste dat zal gaan transformeren zal het menselijk DNA zijn. We worden hierin ondersteund door een ongewoon intense kosmische straling (vooral de gamma, foton en neutronenstraling). Deze beïnvloeden de inwendige structuur van de chemische elementen en veranderen de psychische structuur van de mens, dat tot gevolg zal hebben dat alles wat op Aarde leeft zal gaan muteren.

We zien het onder ogen, transformatie in de stoffelijke manifestatie van natuur; van bomen, die gestorven leken zijn, maar tot leven komen in het voorjaar!

Scandinavië verandert langzaam..!
Vele mensen zullen deze transformaties aanvaarden en ascenderen naar een hogere trillingsfrequentie. Maar niet iedereen kiest hiervoor omdat dit volledig afhangt van de individuele wil. Veel van de oudere generaties voelen zich niet op hun gemak bij verandering. Ze zijn vast komen te zitten in hun programma’s en zijn niet bereid om nieuwe dingen te proberen.

Soms is het gemakkelijker om dingen op dezelfde snelheid voort te laten bewegen dan om van versnelling te veranderen en een andere manier te proberen. of dat nu uit angst is, of uit onzekerheid om achter te blijven, er zullen altijd mensen zijn die zich verzetten tegen nieuwe levensfasen. Wat je waarschijnlijk zal verbazen is dat het minst geëvolueerde gebied op aarde de Scandinavische landen zijn.

Dat heeft te maken met het feit dat de inwoners van deze landen te weinig prikkels krijgen om te evolueren omdat ze alles zo op orde hebben. Hierdoor raakt hun DNA beschadigd. Aanvankelijk manifesteert zich dat op zielsniveau. Vervolgens ontstaat er een algemene ontevredenheid wat zich kan uiten in een zelfdestructieve afzondering waar de emotionele capaciteit onder te leiden heeft. Hierdoor ontstaan hormonale onevenwichtigheden die mensen tot robots maken.  In de Westerse Landen begint de robotisering steeds meer zijn intrede te doen. Mensen worden steeds vaker vervangen door robots.

Alles is verandering van beweging in tijdcycli; de hele schepping is het spel van verandering.
Als we hetzelfde blijven, beginnen we na verloop van tijd uiteen te vallen en verliezen we onze schoonheid, omdat daarmee de gave van metamorfose verloren gaat. Dit zie je vaak in dorpen waar al generaties achter elkaar dezelfde families wonen. Want in tegenstelling tot de maïskolf, verschrompelt hierdoor ook de levensvonk waardoor we niet langer door tijd heen kunnen leven.

We moeten het centrum van de kracht van het universum bereiken op een frequentiegolf waar licht reageert op onze trillingen. Dat is het moment dat we kennen als de dood. Alleen op die manier is het ons toegestaan om door te gaan binnen de energetische elektrische cyclus van dat magische huurcontract, dat we voelen als leven. De energievibraties van ons wezen, waar onze dromen werkelijkheid worden, staan geheel los van de hersenen. Het zijn de energietrillingen die voortleven in het eeuwige spectrum van licht voorbij de duisternis van de dood.

Een ingewikkeld web van continue communicatie verbindt al het leven in het hele universum tot één enorm, ronddraaiend systeem waar we allemaal deel van uitmaken. De meeste mensen hebben absoluut geen idee wat het universum betekent – voor hen is het gewoon een willekeurige chaos. Die chaos wordt veroorzaakt door hunzelf omdat ze er niet langer mee communiceren. In plaats daarvan vernietigen ze de hele natuur, waardoor er een onevenwichtig effect in hun omgeving ontstaat dat buiten het zonnestelsel naar buiten golft.

Het leven is inherent aan kosmische krachten.
Het universum reageert exact op ons zoals wij zelf leven en denken. Dat is het ‘werkelijke’ gebed omdat het onze levensvelden of aura’s zijn, die een elektrische lading dragen en negatieve ionen naar ons toetrekken voor meer stimulatie. Op deze manier blijven onze levensvelden positief geladen om de negatieve deeltjes aan te trekken. Het behouden van communicatie en eenheid met het universum is dus het geheim van het leven.

Het is de communicatie van ons melkwegstelsel waarvan de energie harmonisch interageert met naburige sterrenstelsels en sterrenstelsels daarbuiten, tot in het oneindige. Golfpatronen creëren harmonische akkoorden die kunnen worden gelezen als een partituur van muziek, en de illusie van materie wordt aan elkaar geregen met elektromagnetische en nucleaire krachten van licht. Micro-atomen zijn georganiseerd, en wanneer ze in levende vibraties zijn, repareren en vervangen ze zichzelf voortdurend.

Ze voeden zich met harmonie en herkennen en reageren op het universum en zijn lichtenergie. Op deze manier worden onze wezens één met de kosmos en kunnen we het eeuwige leven vinden binnen dezelfde natuurlijke frequentie waar resonantie in sympathie onze verbinding handhaaft. Aangezien lichtgolven informatie naar ons overbrengen, reageren we volgens onze harmonische evolutie in de octaven van de tijd.

Dit tijdcontinuüm bestaat in de hele galactische ruimte, in het medium waar sterrenstelsels worden gevormd en hun bestaan hebben binnen de elektromagnetische golfvorm van eeuwig licht.  We zijn een integraal onderdeel van dit alles, omdat wanneer we het vermogen van positief denken bereiken, het ons in contact zal brengen met de kosmische intelligentie.

Het zijn met name de walvissen en dolfijnen, de zogenaamde Ceteans, die de nieuwe kosmische invloeden op Aarde helpen integreren.

Afrika is het continent wat het meest geëvolueerd is..!
omdat haar inwoners door de eeuwen heen enorm zijn misbruikt waardoor ze zich steeds opnieuw moesten aanpassen. Hoe meer je uit je rol stapt, hoe gemakkelijker je de instroom van kosmische straling kunt absorberen, waardoor de kans op ascensie toeneemt. Een wazige geest of een lijdend mens zal niet in staat zijn de subtiele boodschap van deze hoog verfijnde energieën te begrijpen, laat staan zijn leven een nieuwe vorm te geven. Ziekte en persoonlijke onrust veroorzaakt geestelijke onrust, die weer leidt tot overhaaste en daardoor vaak verkeerde beslissingen.

Dus om een sterk DNA te kunnen opbouwen is het voor een beschaving belangrijk dat verschillende rassen zich mengen. Hybridisatie is heel belangrijk. In de dierenwereld zie je hetzelfde. Bastaardhonden zijn over het algemeen veel gezonder dan zuivere rashonden. Nu wordt ook begrijpelijk waarom de gevestigde orde, inclusief de Kerk, tegen gemengde huwelijken waren en waarom dat in de afgelopen 100 jaar werd afgestraft.

Transformeren is een bewust proces..!
De huidige transformaties vereisen een stabiele gezondheid als gevolg van zuiver water en biologisch voedsel. Slecht voedsel, een ongezond levensritme, voortdurend gestrest zijn, of omringd zijn door sterke schadelijke elektromagnetische velden hebben tot gevolg dat je lichaam weerstand biedt aan de transformerende energieën.

Het vergt dus ‘discipline’ en ‘doorzettingsvermogen’ om je uit de gevangenis van slechte gewoonten en de schadelijke routine van onwetendheid te kunnen bevrijden. Met name in het Westen verkeert een groot deel van de bevolking in een situatie waarbij hun gezondheid ernstig gevaar loopt. Ze zijn afhankelijk gemaakt van de synthetische medicijnen van Big Pharma en hebben nog steeds een slechte levensstijl, eten de verkeerde dingen, roken, drinken alcohol of gebruiken drugs waardoor hun leven chaotisch en destructief is.

Het collectieve onbewuste van deze wereld is niet langer afgestemd op het universum. Dat zullen we opnieuw moeten leren want alleen door zelf heel te worden, als een miniem deeltje van het universum, ben je in staat vorm te geven aan de ontoegankelijke werkelijkheid die bekend staat als waarheid.

Er is gelukkig duidelijk een verandering gaande.
Steeds meer mensen gaan vragen stellen en de openbaringen zullen alleen maar toenemen. Deze informatie zal rauw, verontrustend en ronduit schokkend zijn maar algemeen bekend worden. Sta het licht toe deze te transformeren. Alleen dan zal je in staat zijn je hart en lijden te verzachten, je geest te verlichten en je energetische niveaus te verhogen.

Observeer, maak keuzes en neem verantwoordelijkheid voor wat er in je waarnemingsveld komt. Leer en ervaar uit eerste hand je connecties met andere levensvormen, ongeacht of het nu gaat om je geliefde huisdieren, de bomen in een nabijgelegen park of je buitenaardse familie. Voel de verbondenheid die er bestaat tussen al het leven en hoe al het leven hier, je ondersteunt op tot nu toe weinig begrepen manieren.

We gaan een volledig andere manier van leven tegemoet. En als mensheid zullen we elkaar moeten gaan beschermen. Dat is de enige manier om onze vrijheid te behouden. Nu onze geest de vierde dimensie van het ruimte-tijd continuüm absorbeert, worden we een geëvolueerd mens, met begrip en liefde voor alle dingen. Het vinden van de zin van het leven en waarom iemand als individu bestaat, zal ons in harmonie met het universum gaan brengen.

Verandering en het scheppingsproces gaan eeuwig door en men moet constant meebewegen met de verandering en de evolutie van het universum. Niets is ooit statisch. Niets blijft hetzelfde. Op deze manier, door dat te gaan beseffen, zal jij je in harmonie kunnen bewegen en door het accepteren van de onvermijdelijke bestemming van alle dingen in een veranderend universum tijdloos worden…….

Harriet Algra 

februari 2023

thenewstrain.org

 

Bronvermelding:

Het Etherische Kristal deel 7 Radu Cinamar

https://sunnysjournal.com/2023/01/25/council-of-nine-divine-by-nature/

Beyond the Light Barrier The Autobiography of Elizabeth Klarer

x

x

Of klik op logo van de bookshop hieronder, voor directe link daar naar toe..!

1 gedachte over “Stap uit je rol…!

  1. Harriet, ondubbelzinnig onwaar of waar het zal niet aan mij liggen dit te kunnen omschrijven als waar maar ik zie wel een verandering bij jou optreden die ik dan weer herken als waar weliswaar gedeeltelijk. Omdat ik niet alles als waar kan omschrijven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.