Advertentie

Bewijs geleverd: Autisme veroorzaakt door vaccinaties!


Het zijn de Coutinho’s en Osterhauzen van deze wereld, die ons willen wijzen op de voordelen van vaccinaties. “Natuurlijk zitten er risico’s aan vaccinaties”, horen we Coutinho nog vertellen in zijn praatje in de Rode Hoed, gesponsord door de farmaceutische industrie, geleid door de manipulerende en dominante, zichzelf ‘journalist’ noemende, Simon Rosendaal. (zie HIER)

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinaties BEWEZEN VEILIG en niet ‘ONBEWEZEN ONVEILIG’ zijn…!

En die gevaren van vaccinaties zouden ook in kaart zijn gebracht. Niks geen gevaar voor kwik, “Daar is nog niks van gebleken”…
Niks geen gevaar van autisme, als bijwerking van vaccinaties aan baby’s..! “Daar is nog niets van gebleken in wetenschappelijk onderzoek”. Aldus top-ambtenaar Roel Coutinho, directeur van het RIVM. Nee Coutinho was vol lof over de farmaceutische industrie. Want juist vanuit zijn functie als directeur van het RIVM, onderstreepte hij nog eens het belang van een ‘goede samenwerking’ tussen de overheid en de farmaceutische industrie..!

En voor belangenverstrengeling hoefden we ook niet bang te zijn. Er zouden volgens Coutinho, veel systemen ingebouwd zijn, waardoor we van een belangenverstrengeling tussen farmaceutische industrie en dienaren van overheidsinstanties gevrijwaard zouden blijven..

Nee meneer Coutinho, bedenkt u zich goed, dat het belang van de burgerbevolking VOLLEDIG tegengesteld is aan het belang van de farmaceutische industrie..! De bevolking wil het geld in haar zak houden, haar belastinggeld meegerekend! En Big Pharma wil natuurlijk niets anders dan geld en macht, ook politieke macht! In de farmaceutische industrie lijken moreel-goedwillenden inmiddels op een hand te tellen..

De bevolking wordt steeds gezonder, maar daar heeft de farmaceutische industrie wat op gevonden..! Ze gaan mensen ‘preventief beschermen voor ernstige ziekten’.. Hoe? Nou simpel, door een programma van ongekende omvang uit te rollen, op het gebied van.. Vaccinaties..!

 

De bevolking wil geen geld betalen voor gezondheid, die er al is, maar wil kennelijk wel betalen voor het voorkómen van ziekte. Angstig gemaakt door heftige verhalen van Spaanse Griep, door o.a. meneer…. juist Coutinho.. (En laten we Ab Osterhaus niet vergeten. De man die naar eigen zeggen ‘dol is op virussen’..)  Het evenwicht is bereikt.. De farmaceutische industrie ontvangt haar miljarden voor medicijnen ‘die ziekte voorkomen’…! En de bevolking..? Die hoeft niet meer BANG te zijn..

Waar de excessen van dit huwelijk tussen Big Pharma en ‘de Overheid’ toe kunnen leiden, is duidelijk. De bevolking is de dupe. Teveel vaccins, te dure vaccins, schadelijke vaccins die door de overheid dienen te worden gecompenseerd (Big Pharma heeft immuniteit namelijk afgedwongen!!), enz. Lees het volgende verhaal. Maar zie hoe er toch nog hoop is. Hoe de waarheid altijd aan het licht komt. Hoe non-profit organisaties in de VS zich keihard maken om de onderste steen boven te krijgen. En die steen die stinkt naar rottende dekmantels..!

En oh ironie, hoe dezelfde afgedwongen vaccinatieschade-immuniteit van Big Pharma ook haar Waterloo zal worden. Want waar deze farmaceutische cowboys niet mee hadden gerekend, is het feit, dat de betreffende overheidsinstantie die de schadevergoedingen toekent, daarmee ook een schitterende database heeft voor onderzoek naar vaccinatieschade. Met andere woorden: deze heftige ontdekking kón dus niet uitblijven: autisme wordt veroorzaakt door vaccinaties!!
x

* * *

 

Bewijs geleverd: Autisme veroorzaakt door vaccinaties!

83% van de compensatiegevallen voor hersenbeschadigingen veroorzaakt door vaccinaties..!!
x

Neev M. Arnell – 17 Mei 2011 – origineel artikel Natural News HIER

vertaling © Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

X

Overheden over de hele wereld blijven de link tussen vaccinaties en autisme ontkennen. Nu blijkt dat in de Verenigde Staten de autoriteiten al 2 decennia lang schadeloosstellingen uitbetalen aan ouders, die claims hebben ingediend, dat hun kinderen autistisch zijn geworden door toegediende vaccinaties…!

De gruwelijke plaatjes rondom vaccinaties lijken zich steeds meer te gaan openbaren..

In een studie, die op 10 Mei jl. is vrijgegeven, wordt onderstreept dat de resultaten aanleiding zouden moeten geven tot hoorzittingen in het Congres. (Vergelijkbaar met onze parlementaire enquete! Vert.) Tevens dient ONAFHANKELIJK wetenschappelijk onderzoek te worden verricht naar de causale relatie tussen vaccinaties en autisme.(hier link)

In 1989 werd door de Amerikaanse overheid, het VICP (Vaccine Injury Compensation Program) opgericht om mensen compensatie te bieden voor bewezen vaccinatieschade. Dit was nodig omdat farmaceuten in de VS het voor elkaar hebben gekregen om WETTELIJKE IMMUNITEIT te krijgen voor de eventuele schadelijk gevolgen die hun vaccinaties zouden kunnen hebben..!

Het onderzoek van afgelopen 10 Mei, is gepubliceerd in de ‘Pace Environmental Law Review’ en heeft zich gericht op die gevallen waarbij vaccinatieschade geldelijk werd gecompenseerd door de VICP. Het ging uiteindelijk om maar liefst 1300 gevallen waarin kinderen hersenschade hadden opgelopen door de gevolgen van vaccinaties. Deze hersenschade is te kwalificeren onder de noemer ‘autisme’,  ‘symptomen van autisme’ of ‘afwijkingen die gewoonlijk worden geassocieerd met autisme’.

21 Gevallen konden direct onder deze noemers worden geschaard, volgens de gegevens verkregen van de VICP–rechtbank. Maar de onderzoekers ondervroegen vervolgens 150 families, die wel gecompenseerd waren, maar zónder dat bij deze toegekende claims, direct een symptoom in de dossiers was vermeld…!
Toen bleek dat maar liefst 62 van deze 150 families (meer dan 40% van de steekproef!) een uitkering te hebben gehad, op basis van vaccinatieschade die leidde tot ‘autisme’. Uiteindelijk kwamen de onderzoekers zelfs uit op een totaal van 83 gevallen van autisme. http://www.prnewswire.com/news-rele…

“Wat we hebben gedaan, was kijken naar die personen, waarvan de overheid meldde dat het duidelijk vaccinatieschade betrof, en op basis waarvan vervolgens schadevergoeding werd toegekend”, aldus Lou Conte, een van de coördinatoren van de studie, overigens zelf ouder van een vaccinatieslachtoffer. “We stelden echter vervolgens nóg een vraag, en die vraag was of sommige personen ook leden aan autisme. En vervolgens bleek dat er 83 gevallen werden geteld van families die schadeloos gesteld waren door de Amerikaanse overheid voor vaccinatieschade leidend naar autisme”  (LINK)

De Amerikaanse overheid en het vasthouden aan oude-medicijnen…
En het ontkennen van de schadelijke gevolgen ervan…

Het CDC, in het verleden al bewezen een twijfelachtige overheidsclub te zijn.

Het Amerikaanse CDC (Centres for Disease Control) heeft direct daarna een verklaring laten uitgaan, waarin haar vorige verklaringen worden bevestigd, dat er GEEN LINK BESTAAT tussen vaccinaties en autisme. HIER. Sommige medische experts zijn het daarmee eens. Hoewel de praktijkgevallen vaak hartverscheurend zijn, meent Dr. David Nelson, de voorzitter van de afdeling kindergeneeskunde van de Universiteitskliniek van Georgetown, het zich te kunnen permitteren om de uitspraak te doen dat er geen verband is tussen vaccinaties en autisme.. “Er zijn absoluut geen gegevens beschikbaar, die een verband aantonen, tussen autisme en vaccinaties.” aldus Nelson (link)

De Amerikaanse overheidsinstelling, ‘The Health Resources and Services Administration’, is verantwoordelijk voor het verbeteren van de toegankelijkheid door onverzekerde Amerikaanse burgers van gezondheidsdiensten. Deze burgers zijn vaak ‘medische kwetsbaar’ en maatschappelijk geïsoleerd. Ook zij meenden het zich te moeten veroorloven, geheel ‘out of the blue’ een verklaring af te geven:

‘De overheid heeft geen enkel geval van schadecompensatie verricht, waarbij de vaststelling van autisme, in de afwezigheid van een accute neurologische aandoening, feitelijk gebaseerd was op het gevolg van vaccinaties. Verder wijzen we erop dat er gaan enkel wetenschappelijk bewijs is, dat vaccins autisme veroorzaken, zélfs in het geval waarin een hersenaandoening optrad, volgende op een vaccinatie’..!

Critici dringen aan op verder onderzoek!

‘The Huffington Post’vroeg het EBCALA, het ‘Elizabeth Birt Center voor Autisme wetgeving en rechtsadvies’, wiens bestuursleden de studie hebben geautoriseerd, waarom iemand zich druk zou maken om de juridische ontwikkelingen van een ‘obscure rechtbank’ (VICP) , wanneer zoveel gepubliceerd onderzoek het tegendeel aantoont..

Volgens de bestuursleden van het EBCALA, hebben de overheidsdiensten (bijv. de VICP) die de schadevergoedingen hebben toegekend op basis van vaccinatie-schadeclaims, zich natuurlijk WEL GEBASEERD op wetenschappelijke argumenten en studies.

“We hebben openbaar gemaakt dat deze kinderen aan autisme lijden. Hoe kan de overheid dan doorgaan met de claims dat er geen link zou zijn tussen autisme en vaccinaties?” aldus één van de bestuursleden van de EBCALA. Hij gaat verder: “En wanneer er dan geen link zou zijn, dan zou er toch sprake zijn van GEEN ENKEL GEVAL van bewezen autisme, in de toegekende claims?  Nu is er sprake van maar liefst 83 gevallen.” (Méér dan 40% van de schadegevallen. Vert.)

De onderzoekers van de studie, verklaarden tijdens een persconferentie op 11 Mei jl. in Washington, dat deze voorlopige onderzoeksresultaten nog maar ‘een tipje van de ijsberg’ zijn.. Want volgens hen zijn honderden gevallen van autisme in alle stilte door de overheid gecompenseerd, terwijl duizenden andere schadeclaims, waarschijnlijk nooit zijn ingediend..! Inmiddels lopen er nog zo’n 5000 rechtzaken, waarbij autisme-schade wordt geclaimd, als resultaat van (kinder)vaccinaties. HIER

“Het lijkt er sterk op dat de VICP gevallen van schadevergoeding wenst te regelen, zónder daarbij te refereren aan autisme”, aldus de president van de Nationale Autisme Associatie, mevrouw Wendy Fournier. Ze gaat verder: “De boodschap laat aan duidelijkheid NIETS TE WENSEN OVER. Wanneer je een claim doet als familie, in het geval van lichamelijk en/of geestelijke schade, als gevolg van een vaccinatie, laat dan de omschrijving ‘autisme’ weg..! Gebruik daarvoor in de plaats de term ‘hersenschade’ of ‘afwijkingen als gevolg van schade door vaccinatie-residue’

Het was Robert Kennedy jr. die met een revolutionair artikel in het maandblad Rolling Stone, de beerput opende, die het verband tussen autisme en vaccinaties op een uiterst indringende wijze liet zien.

Big Pharma is al jaren op de hoogte van dit verband, net zoals het verband tussen longkanker en roken ook al lang bekend was bij de sigarettenindustrie. Klik HIER voor het hele artikel van Robert Kennedy in het Nederlands.

De Nationale Autisme Associatie gelooft dat deze indringende onderzoeksresultaten oproepen tot de serieuze vraag of overheidsinstanties wel mogen doorgaan met de claim dat vaccinaties GEEN autisme zouden veroorzaken. “Wanneer uit studie blijkt, dat vaccinaties wel degelijk in staat zijn om hersenbeschadigingen te veroorzaken” aldus Fournier, “Dan begaat de overheid natuurlijk een gigantische fout, door niet te proberen de schade-oorzaken te onderzoeken en/of weg te nemen. Waarom hebben deze kinderen de vaccinatie-schade opgelopen? Deze nalatigheid zal ertoe leiden dat er, onnodig en ongevoelig, nog steeds ernstige schade  toegebracht blijft worden aan kinderen, als gevolg van de negatieve bijwerkingen/effecten van vaccinaties.

De roep om hoorzittingen voor het Congres (Parlementaire Enquête)

Call for congressional hearings

“Het Amerikaanse Congres moet onderzoeken of hier sprake  is van een dekmantel” aldus medisch auteur en ‘EBCALA’-directeur, Mary Holland. “Het ziet er écht niet goed uit!”

Klik voor link naar site

SafeMinds is een non-profitorganisatie, die zich tot doel heeft gesteld, bewustzijn te genereren dat, onderzoek te ondersteunen voor, en  de aandacht te vestigen op het groeiende bewijsmateriaal dat tevoorschijn komt, dat de link aantoont tussen de aanwezigheid van kwik in vaccinaties en autisme, leerstoornissen en concentratiemoeilijkheden bij kinderen.  Volgens SafeMinds beweert de Amerikaanse overheid dat het ‘geen rapportage maakt’ van de autisme-gevallen onder de vaccinatie-slachtoffers..

“‘Struisvogelpolitiek’ is de eenvoudigste manier om iets NIET te vinden”, aldus Safeminds. Daarom vraagt deze organisatie om onmiddellijk onderzoek door de overheid, naar het verband tussen de schade die de betreffende kinderen is toegebracht. Dit alles in een poging om kinderen voor schade te beschermen en het Congres te dwingen om de VCIP te hervormen.

“Deze studie toont een dramatische verschuiving aan in het verband tussen autisme en vaccinaties”, aldus SafeMinds directeur Lyn Redwood. “De vraag is niet langer óf autisme veroorzaakt kan worden door vaccinaties, want dat antwoord is inmiddels duidelijk! Nu moeten we ons afvragen hoeveel gevallen van autisme veroorzaakt zijn door vaccinaties en hoe we nieuwe schadegevallen bij jonge kinderen en babies voorkomen”

* * *

Kijk tot slot naar het interview dat FoxNews had met Mary Holland van de EBCALA:

 

Bronnen voor dit artikel:

PR-newswire

News-Medical Net

MyFoxBoston

HuffingtonPost

MyFoxDC

Gerelateerde artikelen (Engels):

Het grote thimerosal-complot: Kwik, vaccinaties en de gezondheid van je kind

Vaccinaties veroorzaken autisme: ondersteunend bewijs

Krankzinnig-stijgende cijfers van autisme gelinked aan milieufactoren

CDC-vaccinatie-wetenschapper, die links naar autisme verzweeg, veroordeeld in deze fraudezaak

De Amerikaanse Academy van Kinderartsen begint een historische aanval op een fictie-TV-show over de link tussen vaccinaties en autisme

Bestrijdt autisme met Bentonite-klei

46 gedachten over “Bewijs geleverd: Autisme veroorzaakt door vaccinaties!

 1. Zeer goed nieuws, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat -ongeacht welke- gifspuit in kinderen wordt geramd?? Het gaat maar door en door, kinderen kunnen nauwelijks lopen of ze hebben al diverse cocktail shots met gif gehad! Ik stuur dit door naar een ieder die ik ken, maar echt mensen, deze shit MOET stoppen!!

 2. Het moet stoppen ja. Maar hoe overtuig je mensen die er al heel lang van overtuigd zijn dat vaccinaties moeten?
  Dat ze veilig zijn want de dokter zegt het?
  Het lijkt me verschrikkelijk deze keuzes te moeten maken in een familie die niet te overtuigen is en jou als moeder en/of vader voor slechte ouder uitmaakt. Jonge mensen staan niet vanzelfsprekend stevig in hun schoenen als ze het tegen familie op moeten opnemen.
  Ze kunnen dus alle hulp gebruiken die ze maar kunnen krijgen lijkt me.
  Dus hoop ik dat iedereen die er zo over denkt in de naaste familiekring dit bespreekbaar probeert te maken zodat over de feiten kan worden gepraat. Dat scheelt alvast in het uiteindelijke oordeel lijkt mij. Veel mensen houden vast aan wat ze weten en willen niet verder kijken.
  Huisartsen en in het bijzonder kinderartsen zouden zich ook wel eens samen sterk kunnen maken om pasgeborenen te beschermen tegen deze moordpogingen. Want dat zijn het in mijn ogen.

 3. Het wordt tijd dat de industrie,die compleet schijt heeft aan in individuele schade,maar alleen wil verkopen,
  aangepakt wordt. Alleen hoe doe je dat als zij rechtzaken kunnen voeren en de particulier al snel tegen zijn plafond aan loopt!De regeringen blijken corrupt,wisten we al,maar goed ,wat kunnen we doen?
  Ik denk dat het niveau van prodeo-advocaten moet worden verbeterd en financieel moeten zij gesteund worden om dit malafide netwerk af te breken.Het wordt tijd voor een Greenlaw-movement!

 4. Tja… Ik zit er midden in… Ik ben er echt tegen… maar mijn man is ervan overtuigd dat het MOET….. Ik heb de eerste vaccinatie al kunnen verschuiven, de 2e weer iets verder door kunnen verschuiven…. maar die gemene waar ik elke moeder over hoor… deze moet nog komen…. Heb deze ook eten te verschuiven…. maar het liefste vertel ik mijn man niet de waarheid en zeg ik gewoon dat ze de vaccinatie gehad heeft…. maar ik kan niet liegen tegen hem… Ik heb hier slapeloze nachten van.. en al helemaal als ik deze berichten lees…. Mijn gevoel blijft me zeggen dat ik het moet overslaan, of is het mijn angst? Denk ik er te veel over na?
  Ik vind het heel moeilijk…..

  1. Misschien is JUIST het belangrijkst dat er is, het bespréékbaar maken..! Spreek eens met een homeopathische arts. Verdiep je er sámen in.
   Het tegen vaccinaties zijn, is vaak gefundeerd door angst. En ook dat is niet erg, of iets dergelijks. Laat je man dit verhaal lezen.
   Het gaat er overigens om, zover ik het nu kan overzien, dat (zoals dr. Tinus Smits ook al meldde!! HIER), dat van de autisme-gevallen, er 70-80% ws. door vaccinaties zijn veroorzaakt. Je moet het niet omdraaien. Dat 70-80% van de vaccinaties gevolgd worden door een autistische aandoening..!

  2. Mijn nichtje is gelukkig natuurgeneeskundige, en zij is ook tegen vaccinaties… maar als mijn man voor is… Tja… Dus dat is mijn dilemma… Het is mijn partner, maar het is ook mijn kind.. mijn gevoel word alle kanten op getrokken…

   Nee, natuurlijk draai ik het niet om, ben er bewust van! Het gaat voor mijn gevoel veel verder…. die cocktails kunnen gewoon niet goed zijn voor de kleintjes…. En de vaccinaties die mijn dochter nog moet krijgen, die hebben mijn man en ik niet gehad toen, deze kwamen pas later…. Ik en mijn man hebben het overleefd zonder.. dus dan moet mijn meisje dat ook haha

   Bedankt voor je snelle reactie GuidoJ. 😉

   grts K

  3. Verdiep je er SAMEN in; laat duidelijk jouw afkeer blijken en belangrijker: waarom! Sámen hebben jullie dit kind, dat nu al een katalysator is dus.. 🙄 Til er ook niet té zwaar aan! Probeer anders je kind energetisch erop voor te bereiden..! Dat is wel degelijk mogelijk; stuur anders eens een mailtje aan Tessa Koop; ook zij heeft in hetzelfde bootje gezeten als jij nu! Met diezelfde energetische oplossing als ik benoem..

  4. Beste Kitte,

   laat je man eens het boek van Anneke Bleeker over vaccinaties lezen, zoals Guido al zegt; maak het bespreekbaar, zoek samen info hierover!
   Mijn man is autistisch, als wij hadden geweten wat wij nu weten over oa vaccinaties hadden wij onze dochter nooit laten vaccineren. Gelukkig zijn we na een paar keer ”prikken” gestopt met het vaccinatie programma, jij hebt de kans om je kind nog eerder tegen deze,volkomen zinloze en giftige troep te beschermen!
   Succes samen hierin!

  5. Je kind is niet in geboren uit een laboratorium, maar uit jouw en je man. Puur & zuiver! Waarom zou je je kind dan willen vergiftigen met rotzooi uit een lab! Niks natuurlijks, alleen maar chemische troep. Volg je hart en je nuchtere verstand….

  6. Autie achtige beleving is soms op de vierkante millimeter een eigen wereldje maken en bewaken, daarbuiten is het niet pluis, mega problemen in een klein kooitje, de buiten wereld is overweldigend groot, het grote plaatje is alleen te zien verkleind afgebeeld op een postzegel. Als dit model kunstmatig door hersenbeschadiging en beschadiging van de natuurlijke weerstand tot stand is gekomen, dan klopt het dus wel, het is niet pluis daar buiten, mensen snappen niks over het algemeen, op die paar schatten van uitzonderingen na, die doen mij weer tot leven komen VAndaag.

   Zooh heeh of ik pussende ogen continu snotneuzen en gruwelijk oorontstekingen en een ongrijpbaar algeheel unheimisch vatbaar rillerig onwel bevinden heb moeten doorleven jaar in jaar uit, ik was getroffen door iets ongrijpbaars, achteraf weet ik het nu. De dikke naald heeft mij bepaald geen goed gedaan. Nu ben ik nog bezig om mijn hersen cellen te heractiveren, ik zit of beneden zero of ga de oranje hyper zone in, weinig tussen weg, daar heb ik mee te leren leven, het is een life style geworden, als ik éénmaal actief ben vind ik het heel normaal dat ik uren zwetend op bed lig totdat de zon opkomt zonder echt geslapen te hebben… Soms ben ik wel weer beter, het gaat in golven, er is wel winst te bepalen maar mijn lichaam is continu in gevecht met neuro energetische onbalans…

   Kitte ik heb ook een hekel aan liegen, maar als je het doet voor het Goede, doe het dan goed; JUST DO IT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Mijn zegen heb je, 1 nadeel, zonder vaxen had ik misschien wel geschikt geweest voor Het Systeem…

   Van een paar naalden die zelfs aan huis werden gegeven weet ik nog de buiten zinnige horror die mij als kind van 7 overviel, niet te bevatten overspoeld door niet te grijpen overlevingsangst, meer dan panisch, achteraf heeft geheel mijn Wezen geweten dat wat ik daar toegediend kreeg niet goed voor mij was en is.

   Mijn vader notabene arts, mijn moeder, mijn opa en oma, ze wisten niet beter, ze hadden beter kunnen weten toen? Toen was er niet veel alternatieve informatie voorhanden, nu wel. Er zijn geen excuses meer om je niet meer beter te informeren. En nog wat als je man Vals gaat worden, dan is dat de ultieme huwelijks test, als je dat kunt overleven dan pas verdien je elkaar echt, anders is het een gemaks huwelijk, te veel schone schijn, het loopt geolied zolang het vanzelf loopt, een man die Vals gaat worden omdat hij z’n zin niet krijgt, is dat niet ultieme klassieke ellende, laat die schone schijn toch de kolere krijgen..

   En een gezonde dochter of zoon met veel weerstand en levensenergie kunnen heel vroeg hun eigen boontjes doppen, geen grotere beloning dan het zelfstandige gevoel, een kas plantje moeten zijn en al die afhankelijkheid geeft geen voldaan gevoel.

   Een man die niet meteen Vals wordt als het even tegen zit, dat zijn de echte kerels gemaakt van het goede hout, verplicht zou het moeten zijn, mekaar tot op het bot kunnen raken, net als in een Kaa 2 gevecht, en dan na afloop toch van elkaar kunnen houden, dan is het echte liefde, al dat zoetsappige halfhartige gedoe, dat zegt niet zoveel..

  7. Hyper , ik heb net mijn vingers lek zitten typen op een ander artikel , hierin gaf ik ook iets over auties aan . In mijn beleving kijken ze dwars door je heen of je geen dubbele boodschappen uitzendt . Wees met een autie eerlijk en je hebt een beste vriend . Liegen doen mensen niet alleen met hun mond , maar met hun hele lichaam , zelfs mijn hond kijkt er dwars doorheen , kinderen worden zwaar onderschat , vooral hogerbegaafde en supersensitieve .

  8. kom op wassen aankleden , ontbijten en naar school
   ( schiet gvd op , ik moet op tijd op mn werk zijn , ben al laat , heb eigenlijk geen zin , loop jij ook nog een keer te treuzelen , wat geen trek in cornflakes ? vreten zal je het ! Omg ik wou dat ik nooit aan kinderen begonnen was ! Schiet nou gvd op , zo kom je te laat en krijg ik gezeik .)
   de gesproken boodschap vs de uitgezonden boodschap

  9. Kitte, laat hem deze artikelen lezen:

   http://www.wanttoknow.nl/overige/hpv-vaccinatie-oproep-gekregen-doe-mee-als-proefkonijn/

   http://www.wanttoknow.nl/overige/het-nieuwe-boek-vaccinaties-bij-wanttoknow/

   Er staan veel, heel veel artikelen op deze site, die je man de ogen zullen openen. Hem zullen wakker maken..!!

   Meisjes die doodgaan van HPV…? Nee toch. Luister en kijk naar Prof. Dr. Floor van Leeuwen!! http://www.wanttoknow.nl/overige/meisjes-die-doodgegaan-door-hpv-inenting-nee-toch/

   Een schoolmaatje van mijn zoon, overlijdt ná het krijgen van de HPV-prik. Waaraan..? Aan een griep, die toeslaat in de dip van het immuunsysteem..? Waarom wordt het verband tussen immuunondermijning en vaccinatie niet landelijk onderzocht?

 5. @ Kitte,

  Ook ik was er niet voor en heb mijn man “zijn zin” gegeven omdat ook hij rechten had/heeft. Maar wat ik nu weet, wist ik ten nog niet, anders had ik zeker meer informatie aan hem kunnen overdragen. Een zoon van mij heeft PDD-NOS (een etiket waar ik niet van hou). Autismeverwante eigenschappen, maar niet het hele scala voor de diagnose autisme. Hij veranderde na de prikken en ik ben toen gestopt na een paar prikken (inmiddels gescheiden, dus dat kon).
  Verder heb ik begrepen dat als je wel wil laten inenten, je dit ook in België zou kunnen laten doen; daar hebben ze niet de cocktailprikken en ik meen ook minder giftige stoffen als extra. Misschien is het een idee dit na te vragen. Ook heb ik begrepen dat je via de huisarts een verzoek kan doen om te laten prikken zonder de cocktail, dus na elkaar en op een latere leeftijd. In ieder gavel beter dan via die consultatiebureau’s. Als ik fout zit met mijn inlichting, dan ben ik ook fout geïnformeerd, dus dan “lieg” ik in commissie.
  Verder heeft dokter Tinus Smit eventueel een remedie tegen eventuele al te grote schade door de injecties.
  Veel succes, groet van Willie

  1. Beste Willie,

   Inmiddels samen besloten om niet te vaccineren, en niet gescheiden, dus een hele verademing voor mij/ons.
   Voor mij voelt het gewoon niet goed om te vaccineren, en gelukkig gaat mijn man nu ook met mij mee hierin.

   Lieve groet, Kitte

 6. Door mensen die hun kinderen niet meer laten vaccineren, komen kinderziektes nu weer terug zoals bv. bof, mazelen.
  De BMR prik krijgen kids pas rond 14 maanden, dus die hele kleine babietjes zijn er net het grootste slachtoffer van.
  Mazelen en bof zijn ziektes waar je heel erg ziek van kan worden en in het ergste geval complicaties bij kan krijgen die niet mals zijn.

  Het is kiezen of delen:
  ALLE kids maken weer kinderziektes door, met mogelijke complicaties en beschadigingen tot gevolg, OF je gaat vaccineren met kans op aandoening door het gif.
  Ik zelf kies voor vaccineren. Niet alle kinderen hoeven van mij weer al die ziektes door te maken, met iedere keer weer die angst voor complicaties.
  Ik pleit wel voor “schonere” vaccins met minder rotzooi erin.

  1. Ik ben ervóór, maar.. Zoiets..? Vreemd verhaal. Spuit voorlopig mijn kinderen maar vol met rommel, incl. de kwik die dient als conserveermiddel.. Het is niet anders, wat kwik doet weet je niet, maar vaccins zijn heiliger, kennelijk, dan de gevaren van kwik.. Vreemd verhaal, zoals ik zei.

  2. @GuidoJ

   Misschien is het een slim idee je eerst eens even geneeskunde gaat studeren voordat je er slim over probeert te doen, kwik zit namelijk helemaal niet in vaccines.

 7. Beste mensen,

  welkom in de 21e eeuw, waarin mensen keihard werken om vaccins te ontwikkelen die onze gezondheid waarborgen. Zijn de vaccins eindelijk klaar, komen de verontruste moeders om de hoek. “Als ik ergens geen verstand van heb dan is het slecht” en “Op internet/radio/tv/etc, zijn nog meer mensen die zomaar roepen dat het slecht is” zijn de veelgehoorde argumenten.

  Van een prik kan een kind een zeer armpje of koorts krijgen. Van de ziekten waartegen we vaccineren raak je onvruchtbaar (bof), raak je verlamd (polio) of ga je dood (baarmoederhals kanker, veroorzaakt door HPV). zomaar wat voorbeelden ter illustratie.

  Mocht er blijken dat een beplaade vaccinatie de gezondheid schaad, dan moet daar wat aangedaan worden. net zoals het pas sinds 1975 verplicht is een autogordel te dragen, jaren na de eerste auto… Dingen worden nou eenmaal herzien.

  Wil je toch niet dat je kinderen gevaccineerd worden? prima, je mag in dit land ook roken. Schrijf alleen geen paniek berichten op internet met meer uitroeptekens dan feiten. als je nu besluit om terug te gaan lezen heb ik medelijden met je kinderen.

  prettige dag verder,

  Warner

  1. Heb je inhoudelijks ook nog wat te melden Warner, of wil je graag een alleswetende, niets-vrezende, weinig-zeggende ‘fool-on-the-hill’ uit.. Sans rancune!

  2. He Warner, allemaal mooi en aardig hoor maar is het je wel eens opgevallen dat alles wat ze je toestoppen om beter te worden (of te blijven) bijwerkingen heeft waar je alleen al ziek van wordt als je de bijsluiter leest?
   Zou dat met vaccinaties dan niet het geval zijn?

   Mogelijke bijwerkingen
   De meeste kinderen en volwassenen hebben geen last van een vaccinatie. De prik zelf kan wat pijnlijk zijn en kleine kinderen zullen meestal kortdurend huilen. In sommige gevallen wordt de injectieplaats rood en ontstaat er zwelling. Daarnaast kunnen er ook algemene ziekteverschijnselen optreden zoals koorts , stuipen, verkleurde benen en flauwvallen. Allergische reacties treden wat vaker op bij inenting met immunoglobulinen. Bij deze passieve vorm van immunisatie worden vooraf gevormde antilichamen ingebracht. De klachten kunnen variëren van verkoudheid of een loopneus tot misselijkheid, prikkelbaarheid, een lichte huiduitslag en gewrichtspijn. De meeste bijwerkingen treden de dag van de vaccinatie op en duren niet langer dan 24 tot 48 uur na het toedienen van de vaccinatie. De kans op bijwerkingen is het grootst bij het toedienen van de eerste vaccinaties op de leeftijd van twee maanden. Het is goed te beseffen dat ernstige bijwerkingen van vaccinaties zeldzaam zijn en bovendien meestal geen blijvende schade veroorzaken. Dit kan helaas niet gezegd worden van de aandoeningen waarvoor de vaccinaties bedoeld zijn. http://www.medicinfo.nl/%7B5e252581-4857-4439-a998-e09b14474b29%7D

   Ik kreeg ook last van koorts stuipen. Maar ach, daar hadden de heren geleerden ook wel weer een remedie op. Gelukkig dat m’n vader zo wijs was om mij dit niet te geven want dan had ik hier niet zitten typen op deze manier en had ik de Havo nooit kunnen doen. Eerder speciaal onderwijs. M.a.w. leer eens nadenken of zo. Dit zijn nog maar bekende bijwerkingen van kinder vaccinaties…

  3. Wel eens je kind paars aangelopen gezien? Terwijl die niet meer van de wereld is?
   Gelukkig dat mijn vader me direct onder een koude douche gooide.
   Dit is meerdere keren gebeurt in mijn vroege leven. Ik had wel dood kunnen zijn beste Warner.

  4. Een collega van mij is volledig overspannen geraakt van het bijna verliezen van haar zoontje, paar uur ná de vaccinatie.. Stuiptrekken, holle ogen, zweten, helemaal wit. Bijwerkingetje hier en daar..?

  5. Ja, mijn moeder durfde ook de straat niet meer op en heeft nu steeds een hekel aan mensen. De dokter, daar komt zij echt niet hoor. Uitstrijkje? Ze wil het niet weten, ze gaat liever ‘gewoon’ dood. Daarbij is het natuurlijk zo dat met natuurlijke middelen je immuunsysteem ook ijzersterk kan zijn. Dit vertellen ze je alleen nooit.
   Gezond eten en drinken, dat is het advies. Geweldig. Vooral als je je bedenkt dat ons eten steeds ‘voedsel-armer’ wordt omwille van geld. Oerbrood eten is net niets bv.
   Hierdoor missen we allemaal langzamerhand van alles wat we nodig hebben. Dit kun je met medicijnen en vaccinaties niet oplossen.

   Alleen al een magnesium tekort kan mensen super depressief maken tot zelfmoordneigingen toe. Veel mensen waren binnen een paar weken of maanden van hun zware depressies af door extra magnesium.

   Ach, Guido, jij weet dat soort dingen allemaal wel daar hier genoeg over verkondigt wordt op deze prachtige site. Oke, misschien is niet alles waar wat hier verkondigt wordt maar is dat dan anders dan bij de dokter, de priester of je leraar op school?

   We mogen alleen maar herkauwen op hun leringen, get away. I do it my way. 😉

  6. @ Warner

   “zijn nog meer mensen die zomaar roepen dat het slecht is” zijn de veelgehoorde argumenten.” er zijn ook een boel mensen die zomaar roepen dat het non verbaal geheel veilig is, vergeet men dat men niet allemaal eigenlijk dat we niet allemaal het zelfde zijn? verschillende bloedgroepen, verschillende genetica en verschillende darmflora enz enz, daarom werkt nl alles ook niet 1 2 3 en daar mee gaat heel veel het een en ander fout! Ik vermoed dat degene die roepen dat het slecht is mensen zijn die het al bewust hebben ervaren doordat er heel gemakkelijk over dit soort zaken wordt gespeculeerd en wordt na gedacht, m.a.w. we doen het maar ffkes en wie er toch aan overlijdt heeft pech er aan gehad…
   Alles wat veilig blijkt te zijn is eerst compleet op muizen uitgetest en daarna op mensen in arme landen die daar een kleine vergoeding voor hebben gehad, leeft men achteraf nog dan krijgen wij het voor onze kiezen tot we te maken krijgen met vele doden waarmee de vaccinaties logisch geen zin heeft. Tis ff verder denken dat je neus lang is alvorens je gelijk gaat boe roepen hier dat we slecht denkende mensen zijn.

  7. ‘Veilig’ is het masker dat je angst opzet, om in de spiegel niet herkend te worden. Amen.

 8. DILEMMA, DILEMMA!!! ik weet het allemaal niet meer mensen, en ik wordt er gek van!! mijn zoontje is nu 8 weken oud en hij moet morgen voor zijn eerste prik.
  Ik en mijn man gaan dit morgen iig NIET doen, omdat wij vinden dat hij nog veel te jong is hiervoor.
  Wij waren eigenlijk helemaal overtuigd(door alle informatie die wij hebben gelezen), dat we niet gaan vaccineren.
  Nu zijn we vandaag bij onze (homeopathische) huisarts geweest om dit alles met hem te bespreken, stiekem hopend op een ondersteunende reactie van hem. Uiteindelijk heeft het mij alleen maar in de war gemaakt.
  Hij geeft wel degelijk toe dat er haken en ogen zitten aan het hele vaccinatie verhaal, maar hij zegt ook dat ze zeker niet alleen maar slecht zijn. Hij zegt dat wij de keuze moeten maken met ons gezond verstand en ons niet moeten laten lijden door angst. Dit kan je natuurlijk op 2 manieren opvatten, de angst voor vaccins, of de angst voor de ziektes. Dat 2e zit veel dieper geworteld omdat je eigenlijk niet beter weet al je hele leven, dat je moet vaccineren om dodelijke kinderziektes te voorkomen. Onze dokter vertelde ook wat verhalen uit zijn eigen ervaringen, en zei dat er dus wel degelijk uitbraken van bv mazelen zijn, vooral onder de niet gevaccineerde, en dat er ook zeker nog kinderen aan sterven. En dat je ook wel anders gaat denken als er een klein kindje in je armen sterft aan bv men.c.
  Ik ben door dit alles weer heel erg aan het twijfelen geraakt, en weet eerlijk gezegd niet echt meer waar ik goed aan zou doen!!

  1. @Tess,

   Ik leef met je mee. In deze tijd van informatie krijg je de kans om zelf een keus te maken, maar of het gemakkelijker wordt? Vooral omdat dit de verantwoording betreft voor je kindje. Ik heb wel eens gelezen dat ze in Finland wachten met inenten tot de baby circa 1 jaar is en dat daarom er bijna of zelfs geen wiegedood voorkomt. Wat is er op tegen om nog te wachten met inenten? ze beginnen er hier in Nederland wel vroeg mee. Heb je, of geef je ook borstvoeding, dan krijgt jouw kindje sowieso meer weerstand mee in het leven. Door de manier waarop naar ons mensen gekeken wordt vanuit de reguliere geneeskunde, is wel erg eenzijdig, ze gaan voorbij aan ons mooie zelfgenezend systeem. Wat zeker te lijden heeft onder de vaccinaties. Maar dat wist je zeker al. Ik wens je bij deze veel wijsheid.

  2. Hallo Tess, zelf heb ik een kind verloren aan vaccinaties en daarna niet meer gevaccineerd na het lezen van het boek van Vierra Scheibnerr (vaccinaties)Ik heb net als meerdere ouders me hondereden uren verdiept in het verhaal.Mijn conclusie er zit veel vergif in de vaccinaties die kinderen ziek kkunnen maken en erger dus. Mijn kinderen nu zijn 19 en bijna 21 jaar. Ik heb ze sindsdien biologisch eten gegeven en heb toch wel met aardig wat angst geleefd, als er weer een polio epidemie was. Maar ze zijn gezond en nog meer zij hebben dankzij het verlies van hun zusje een gezond verstand ontwikkeld. Trek je eigen plan en voel of iets goed is voor jou. Ik kan je alleen maar aanraden doe het niet. Kijk op de sites vaccinvrij en bij vaccinatieschade ga naar een CEASE therapeut om de schade ongedaan te maken. Een hartelijke groet Marja Ootes Knol

  3. Beste mevrouw TESS, leven zonder risico bestaat niet, kinderen zijn zorgen van begin tot het eind, ben vader en grootvader, en heb heel wat slapeloze nachten gehad van wege!
   U moet een beslissing nemen met Uw man, denk er over na, probeer zo veel mogelijk inlichtingen te verzamelen, en aan de hand daar van, er zijn misschien wel hele goede alternatieven, wens U wijsheid indien die bestaat.

 9. Het hierbovenstaande artikel overtuigt mij niet dat Autisme veroorzaakt wordt door vaccinaties. Wat het gaat om 83 gevallen van de hoeveel vaccinaties??? Ik kan het niet opmaken uit het stuk. Als het om Amerika gaat lijkt me de steekproef van 150 families zeer minimaal.

  Zelf ben ik er van overtuigd dat (aan) Autisme (verwante stoornissen) NIET door vaccinaties veroorzaakt worden, maar genetisch bepaald worden. Ik kom uit een familie waarbij mijn vader uit een gezin van 10 komt en die GEEN van allen vaccinaties hebben gehad omdat ze er ook gewoon nog weinig waren in de generatie na de oorlog tot ca. 1960. Ik ben er van overtuigd dat zeker de helft, dus 5 of meer, kenmerken hebben van Asperger/autisme.
  Zelf kom ik uit een gezien van 10 en wij zijn geen van allen gevaccineerd. Ik ben er van overtuigd dat zeker de helft van mijn broers en zussen (waaronder ikzelf) kenmerken heeft van Asperger/autisme! We komen uit een zeer sterk geslacht met weinig ziekte, behalve de normale kinderziekten. De generatie voor mijn vader, dus mijn opa en zijn broers en zussen (8 stuks,) zijn allen boven de 80 of ouder geworden en ook niet gevaccineerd. Of zij kenmerken hadden van autisme weet ik niet, maar ik vermoed van wel gezien de verhalen over ‘die lijkt op die tante’ enz.

  Men zou een onderzoek moeten doen in families die NIET gevaccineerd zijn en waar toch aan autisme verwante stoornissen voorkomen. Volgens mij wordt het genetisch bepaald. Want iemand zoekt een levenspartner die hem/haar begrijpt, waar men zich bij thuisvoelt, herkenning vindt, met gevolg dat eventuele kinderen dezelfde kenmerken overgedragen krijgen. Dus iemand met kenmerken van autisme, zoekt iemand die hem/haar begrijpt en dat is vaak iemand met kenmerken van autisme. Een soort ‘lotgenoten’ herkenning. Ik zie het in mijn eigen vriendenkring. Degene waar ik het meest mee optrek is iemand die veel van mijn gevoelens/gedachten enz. herkent.
  Dat ik kenmerken van Asperger heb, heb ik ontdekt omdat ik veel van mijzelf van vroeger herkende in onze dochter. Bij het nazoeken wat er met haar was bleek zij dus kenmerken van Asperger te hebben. Toen vielen pas alle stukjes uit het verleden voor mij op zijn plek. Dus mijn autistische kenmerken heb ik gewoon overgedragen aan onze dochter. Dus genetisch bepaald (en ook zij is niet gevaccineerd!).
  Dit tegengeluid wil ik graag laten horen, omdat ik er weinig over kan vinden.

  1. ‘Men’ zou van alles kunnen onderzoeken, maar wellicht is het verstandig als je zelf de handen uit de mouwen steekt, deze op een toetsenbord van een computer plaatst en vervolgens het internet een beetje afspeurt..?! Maar alleen al op deze site kom je een heel end..
   Nou dan gaan we met ons tegengeluid jouw tegengeluid helpen zoeken:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/tessa-spreekt-tinus-smits-autisme-te-genezen/

   http://www.wanttoknow.nl/overige/autisme-voor-70-veroorzaakt-door-vaccinaties/

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/het-ontstoren-van-vaccinaties/

   En ‘last-but-not-least’:
   http://www.wanttoknow.nl/overige/dodelijke-immuniteit-over-kwik-in-vaccins/
   en vooral de recente doorbraak, dat Amerikaanse rechtbanken toégeven dat vaccinaties autisme veroorzaken!!!
   http://www.whiteoutpress.com/timeless/courts-quietly-confirm-mmr-vaccine-causes-autism/

   En over ‘genetisch bepaald’, daar zou je wellicht ook je kijk 180 graden mogen draaien..?
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschap-toont-aan-je-kunt-je-dna-veranderen/
   Het gaat er dus meer om dat je ‘autisme-aanleg’ genetisch (is) doorgegeven (zou kunnen zijn), als een soort volkstuintje, waarin nog zaden zaten van de voorgangers/ouders. Desalniettemin ben JIJ zelf in staat er een compleet nieuw verhaal van te maken.. Enige voorwaarde.. IN DÁT TUINTJE..!

  2. Het is grappig dat meneer GuidoJ de vorige poster aanraadt eens de handen uit de mouwen te steken en vervolgens niet verder komt dan artikelen van deze website aan te dragen. Maar als de aanklacht is dat artikels van deze website niet correct zijn, kun je dus niet het tegendeel bewijzen met artikels van deze website.

   Als je wél de handen even uit de mouwen steekt (het blijft niettemin een goede tip) en de bronnen onderzoekt waar deze artikelen naar verwijzen is het niet moeilijk om aan te tonen dat deze website geen problemen heeft met het verdraaien van informatie. Een heel klein voorbeeldje:

   Er wordt groot als ondertitel gekopt: “83% van de compensatiegevallen voor hersenbeschadigingen veroorzaakt door vaccinaties..!!”. Als je kijkt naar het Engelse artikel zie je snel (bij de originele titel al) dat het moet zijn: “Bij een groot percentage van de compensatiegevallen voor vaccinaties is een vorm van hersenbeschadiging aantoonbaar..!!” Dat is echt heel wat anders. En als je dan nog even verder leest, zie je ook nog een hele domme fout (of expres?), het gaat niet om 83%, maar 62 van de 150 onderzochte families (dat is 41%), wat neerkomt op 83 individuele gevallen.

   Om even kort te sluiten, het blijkt te gaan om Amerikaanse vaccinaties die besmet waren met virussen, vervuild waren met kwik of andere ongelukkige toevoegingen hadden (er wordt verwezen naar: http://www.naturalnews.com/vaccine.html). Om deze redenen is er compensatie uitgekeerd aan de slachtoffers. De onderzoekers hebben enkel onderzoek gedaan naar deze gecompenseerde gevallen, waarbij het dus bekend was dat de vaccinatie niet deugde, en gekeken of er sprake was van autisme bij de slachtoffertjes, wat bij méér dan 40% het geval was.

   Het gaat dus níet om vaccinaties of autisme in het algemeen en er is tevens in geen enkele vorm verband te leggen met Nederland.

  3. De ‘wet van Van Diepen’..? ‘Men mag met het ene artikel op een bepaalde site, niet laten zien waar info zich bevindt, op die specifieke website of daarbuiten, die de vragen beantwoordt, die door een ander artikel op dezelfde site worden opgeworpen.’
   *geeeuw*

 10. Lieg eens niet zoveel pik, er zijn meer wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel bewijzen. De enigste die heeft aangetoond dat het door vaccinaties komt is gebleken dat het fraude was en was daarnaast maar op een miezerig aantal van 12 kinderen getest. Er zijn veel grotere onderzoeken die geen link blijken te geven en daarnaast zijn er ook onderzoeken die aantonen dat autisme aangeboren is en in 90% van de gevallen erfelijk. Beetje mensen bang maken zonder fatsoenlijke back up, bah.

  1. blijf – van – mijn – pik – huis

   (moderne mishandelde mannen tegen zinloze agressie gevoed door manipulatieve femina fatima fatwa media), je zal zo’n medical insurance spreadsheet loeder aan je ziekbed hebben staan…

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Fatwa

  2. CDC-epidemioloog Tom Verstraeten analyseerde de grote database van 100.000 kinderen. De thimerosalbevattende vaccinaties leken verantwoordelijk te zijn voor een dramatische toename van autisme en een reeks van neurologische ziekten bij kinderen.

   “Ik stond perplex”, zei Verstraeten, toen hij de cijfers zag die een verband legden tussen thimerosal en spraakstoornissen, ADHD, hyperactiviteit en autisme.
   Sinds 1991, toen het CDC en de FDA drie extra vaccinaties met daarin thimerosal aanraadden voor kinderen, is het aantal gevallen van autisme vervijftienvoudigd. Van 1 op 2500 kinderen naar 1 op 166 kinderen.

   Uiteindelijk maakt het IOM een rapport op. Conclusie: geen bewezen oorzakelijk verband tussen autisme en thimerosal. Men had niet de grote hoeveelheid rapporten over de toxiciteit van thimerosal als basis genomen, maar de Europese studies, waar kinderen veel kleinere doses van het giftige conserveermiddel binnenkrijgen. De versie van het oorspronkelijke rapport van Tom Verstraeten werd omgewerkt. Zaak gesloten, zei het IOM. Geen verder onderzoek nodig.

   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m4&s=M22&ss=P1267&l=NL

 11. Over de relatie kwik (thiomersal in vaccins en amalgaam in tandvullingen) en autisme en neurodegeneratieve ziekten, zie ook artikel over de KwIkZalverij…hier op WTK:

  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-kwik-kwek-en-kwakzalverij-van-vaccinaties/

  Aanstaande zondagmiddag organiseren we weer een Tv-dialoog waar je je voor kunt opgeven als publiek (en uitgebreid vragen kunt stellen en kunt reageren), met gasten Desiree Rover, arts Coos Beunk en een mystery guest die alles weet over natuurgeneeskunde en meer, daar wordt dit onderwerp ook behandeld (en meer, zie link voor aanmelding)

  http://www.healingsoundmovement.com/news/133/5e-hsm-tv-dialoog-veilig-en-effectieve-zorg-27-okt.-met-desiree-rover-en-arts-coos-beunk.html

 12. Ik zie nu dit artikel verschijnen op facebook waarbij de posters het idee hebben dat autisme wordt veroorzaakt door vaccinaties (zoals de titel hier beweert) en daardoor hun anti-vaccinatie-ideeën kracht denken bij te kunnen zetten.

  Belangrijke notitie is echter dat het hier gaat om Amerikaanse vaccinaties die besmet waren met virussen, vervuild waren met kwik of andere ongelukkige toevoegingen hadden (er wordt verwezen naar: http://www.naturalnews.com/vaccine.html). Om deze redenen is er compensatie uitgekeerd aan de slachtoffers.

  De onderzoekers hebben hier géén geneeskundig onderzoek gedaan naar vaccinaties, maar enkel gekeken naar deze gecompenseerde gevallen, waarbij het dus bekend was dat de vaccinatie niet deugde, en gekeken of er sprake was van autisme bij de slachtoffertjes, wat bij méér dan 40% het geval was. (grove vertaalfout trouwens in dit Nederlandse artikel, het gaat niet om 83 procent wat hier groot wordt geplaatst, maar om 83 gevallen van de 150)

  Nogmaals voor de duidelijkheid aan de lezers: het gaat hier dus níet om vaccinaties in het algemeen en er is tevens in geen enkele vorm verband te leggen met Nederland.

  De titel van dit Nederlandse artikel is natuurlijk erg pakkend, maar zeer misleidend in mijn ogen. Het originele Engelse artikel is duidelijker: “Government vaccine compensation payouts prove autism link”, dus: er is aangetoond dat er een link is tussen de gevallen waarbij de Amerikaanse regering compensatie heeft toegekend voor besmette vaccinaties, en autisme.

  1. De simpelheid van je redenatie doet bijna pijn aan de ogen.. Er zijn in de VS al schadevergoedingen uitgekeerd, die berusten op de BEVESTIGING dat autisme is veroorzaakt door vaccinatie(s). En niet ‘besmette’ vaccinaties.. Wat een kul.
   Maar ga gerust door met het verkeerd vertalen van koppen, door er een woord (besmette) tussen te plaatsen, dat er in het Engels niet staat.. Bovendien vind ik de door jou genoemde ‘besmetting’ met ‘ongelukkige toevoegingen’ (lol) als ‘uiterst krampachtig’ te kwalificeren.

  2. Het lijkt mij dat van Diepen weer terug naar school moet om te leren lezen .
   “Toen bleek dat maar liefst 62 van deze 150 families (meer dan 40% van de steekproef!) een uitkering te hebben gehad, op basis van vaccinatieschade die leidde tot ‘autisme’. Uiteindelijk kwamen de onderzoekers zelfs uit op een totaal van 83 gevallen van autisme. ”
   En nog 2x komt het getal 83 terug , maar nooit als een percentage :doh:
   …..maakt de rest van het lachwekkende pleidooi nog wat lachwekkender .
   http://www.youtube.com/watch?v=dISKvZetkQI

 13. Gelukkig kunnen we het EFSA wel vertrouwen op onafhankelijk onderzoek!

  http://www.duurzaamnieuws.nl/europese-voedselautoriteit-efsa-nog-steeds-gedomineerd-belangenconclicten/ Nee toch, het zal toch niet!? Toch niet het EFSA dat het allang aangetoonde neurotoxische, kankerverwekkende en genetische gemanipuleerde…Aspartaam na veel terechte kritiek wederom heeft ‘goedgekeurd’???

  Een club met belangenverstrengeling, net zoals het RIVM, het CBG, de Gezondheidsraad, het Voedingscentrum en het Ministerie van Volksgezondheid…Het zal toch niet? Of …

 14. Beste Dagmar,

  Jouw reactie doet vermoeden dat je
  1- Financiele belangen hebt in Big Pharma
  2- of dat je zo’n angsthaas bent dat geen enkele ‘bewijs’ bij jouw binnenkomt omdat jouw hersenen dat niet aankunnen. Verandering van jouw wereldbeeld in 1 klap; al je hele leven voorgelogen. Tja dat kunnen de meeste mensen niet behappen. Dan komt het beschermingsmechanisme naar voren en de daarbij behorende oogkleppen.

  Hoe dan ook, ik wens je een hele gezonde en blije leven zonder angst en met vrijheid maar zonder big Pharma!

 15. Wat een onzin weer. Dit artikel gaat voornamelijk over de Verenigde Staten en niet over Europa, laat staan Nederland. Waarom de Amerikaanse al jarenlang in stilte schadevergoeding betalen aan “slachtoffers” is omdat ze niet negatief in het nieuws willen komen i.v.m. een slechte reputatie en dus inkomstenverlies. Amerika is het land van elkaar voor miljoenen aanklagen zelfs als de persoon jou uit een brandend wrak heeft gehaald.
  En wat als ze wel autisme zouden veroorzaken, wat dan nog? Heb je liever dat je kind sterft aan 1 van de ziektes waartegen hij of zij ingeënt kan worden? Want dat gebeurt nu bij de kinderen van ouders die weigeren hun kind in te enten, omdat het mogelijk autisme zou veroorzaken. Als al die organisaties die dit beweren nou eens echt met wetenschappelijk onderbouwde resultaten en rapporten komen, dan zullen ze een stuk serieuzer genomen worden. Not everything in this world is good, but not everything in this world is bad either.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.