Advertentie

7 Oktober: sloeg Gaza terug.. Of… Een valse vlag??


“Als voormalig officier
van de inlichtingendienst ter plaatse,
ben ik er enigszins van overtuigd,
dat dit eerder een valse-vlag-operatie was,
dan een geval van institutioneel falen
van de kant van de Israëli’s.”

Philip Giraldi
(
voormalig CIA-agent )

* * *

Het is weer een ‘9/11′ of ’n ‘Pearl Harbor’,
maar wie deed wat met wie..??

7 Oktober: sloeg Gaza terug.. Of…
Een gruwelijke valse-vlag-operatie??

 

Het is verbazingwekkend hoe de door Amerikaanse gedachten beheerste media in staat zijn om vrijwel onmiddellijk met een passend verhaal te komen wanneer er een internationaal incident plaatsvindt dat voor meerdere interpretaties vatbaar is. Het feit rondom de huidige situatie in Israël is dat sinds 1948 Israël honderdduizenden Palestijnen uit hun huizen heeft verdreven, bijna heel historisch Palestina bezet, zijn leger de macht gegeven om duizenden lokale mensen te doden, en recentelijk een apartheidsregime heeft gevestigd, dat zelfs ontkent dat Palestijnse Arabieren menselijk zijn in dezelfde zin als Joden.

De aan Netanyahu gelieerde regeringsminister Ayelet Shaked heeft er in memoriam voor gepleit, dat Israël niet alleen alle Palestijnse kinderen uitroeit, die ze heeft omschreven als ‘kleine slangen’, maar ook hun moeders doodt die hen gebaard hebben…! Maar wanneer de Arabieren terugslaan tegen deze diepe, nauwelijks besproken haat, die hen confronteert met hun beperkte middelen, is het Israël dat wordt beschreven als het slachtoffer. Waarbij tegelijkertijd de Palestijnen worden ontmenselijkt en afgeschilderd als de ’terroristen’.

Hoe onwaarschijnlijk dat bij een doorbraak van deze gruwelijke omheining, het Israëlische leger niet in volle paraatheid werd geroepen.. Waarom duurde dit méér dan 6 uur..!?

Media in de VS en Europa waren er snel bij om het Hamas offensief dat ‘de formidabele Israëlische grensverdediging’ doorbrak te bestempelen als ‘Israëls 9/11’of zelfs ‘Israëls Pearl Harbor’ om de context te scheppen, dat de Israëli’s aan de ontvangende kant stonden van een ‘niet uitgelokte’ aanval door een wrede en harteloze vijand. Israël heeft inmiddels op de aanval gereageerd met een zwaar bombardement op Gaza dat infrastructuur heeft vernietigd, waaronder ziekenhuizen en scholen, terwijl ook de voedselvoorziening, water en elektriciteit worden afgesneden.

Palestijnse burgers weer als slacht-offer..?
Het heeft geëist dat de inwoners van Noord-Gaza, alle 1,1 miljoen, evacueren om plaats te maken voor een mogelijk grondoffensief, maar inmiddels is het de hele wereld duidelijk: ze kunnen nergens heen. Omdat alle grenzen gesloten zijn en de Verenigde Naties het een eis noemen met ‘verwoestende humanitaire gevolgen’. Journalist Peter Beinart zei over deze situatie: “Dit is links- of rechtsom een monsterlijke misdaad. Het gebeurt in het volle zicht, met steun van de VS.”

En de regering van de Verenigde Staten zit inderdaad typisch op dezelfde golflengte als Israël. President Joe Biden, die zich beroept op verzonnen verhalen over dode Joodse baby’s, spreekt over hoe Israël een ‘plicht’ heeft om zichzelf te verdedigen, terwijl de Palestijnen op de een of andere manier kennelijk helemaal geen recht hebben om zichzelf te beschermen.

Laat staan om in opstand te komen tegen hun vervolgers in een strijd voor vrijheid. En Washington heeft er ook zonder aarzelen voor gekozen om zich direct in het conflict te mengen, volledig aan de kant van de Joodse staat, door herhaaldelijk te beweren dat “Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen” en de Israëli’s te vertellen dat “we jullie rug dekken”, terwijl het ook twee vliegdekschepen naar de plaats van de gevechten stuurde. Evenals het sturen van de 101e Airborne-divisie naar Jordanië en het verhogen van de paraatheid van mariniers die in Koeweit zijn gestationeerd.

VS-minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ontmoet de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op 12 oktober 2023. Kijk naar de ’trotse blik’ van Netanyahu.

Het Witte Huis had agressievere stappen kunnen ondernemen om een staakt-het-vuren en besprekingen aan te moedigen, maar heeft in plaats daarvan gekozen om in wezen tandeloze oproepen te doen, om de gevangen burgers te laten ontsnappen en tegelijkertijd een verwoestende Israëlische militaire reactie te steunen.

Marionettentheater van de Verenigde Staten..
Israël ontvangt ook de waardeloze en hersendode minister van Defensie Lloyd Austin die advies zal geven in de trant van zijn inzichtelijke opmerking dat Hamas “slecht” en “erger dan ISIS” is. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken was al in Jeruzalem. Hij kondigde aan, dat de VS daar is om de eenheidsregering van premier Benjamin Netanyahu te steunen, “zolang Amerika bestaat”, nadat hij eerst had gezegd:

“Ik sta hier niet alleen als minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, maar ook als Jood.”

Blinkens expliciete associatie van zijn persoonlijke religie met zijn officiële rol als vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering maakt duidelijk dat een belangrijk element in waarom hij daar is, is omdat hij ‘een Jood’ is. Misschien zou hij zich moeten terugtrekken uit de beleidsvorming met betrekking tot Israël, om de simpele reden, dat ‘Jood zijn’ geen nationaal belang van de Verenigde Staten lijkt te zijn.

Meten met 2 maten dus.
En daarbij waarschijnlijk uiterst irrationele reacties op zich ontwikkelende situaties oproept en oplevert. En als dit allemaal veel op Oekraïne lijkt, dan is dat ook zo, behalve dan dat de VS en de NAVO in Oekraïne vechten tegen Rusland. Een Rusland dat wordt gedemoniseerd voor het bezetten van wat wordt opgeëist Oekraïens grondgebied, terwijl ze in Palestina de bezetter van het eigenlijke Palestijnse grondgebied, Israël, steunen..!

Grappig wellicht, dat dan het woord ‘hypocrisie’ meteen bij je opkomt. Een beetje dezelfde lijn als een groot deel van de media, die het ermee eens is, dat de inval van Hamas zoiets is als 9/11. Het is zéér waarschijnlijk, dat Israël van tevoren wist van de 9/11-aanslagen in de Verenigde Staten (HIER), door haar uitgebreide spionagenetwerk en ervoor koos om de informatie niet te delen omdat het in hun voordeel was om dat niet te doen.

Kijk naar de uitspraak van Netanyahu in dat verband: “9/11 Was een goede zaak, omdat de Verenigde Staten zich daardoor bij ons aansloten in onze strijd.”

Dat de aanvallen van 11 september 2001, ruim 3.000 Amerikanen doodden, deerde de Israëlische regering niet, want Israël heeft een lange geschiedenis van het doden van Amerikanen als het daar voordeel bij heeft, te beginnen met de aanval op de USS Liberty in 1967 waarbij 34 matrozen omkwamen. (HIER)

Zo ook in dit geval in Gaza, waarbij Netanyahu kan hebben besloten, een ‘onverwachte’ ontwikkeling aan te moedigen, waardoor het zou lijken op 9/11, wat hem in staat zou stellen om te escaleren en ‘het gras te maaien’, zoals de Israëli’s het zeggen, in de rest van Arabisch Palestina.

Een van de meest laffe valse-vlag-operaties die Israël uitvoerde op een Amerikaans verkenningsschip. Zelfs grote broer de VS dient kennelijk rekening te houden met ‘wie de baas’ is.. (klik voor vergroting)

En vergeet niet dat het eigenlijke incident dat de opstand uitlokte, een ravage was waarbij minstens 800 Israëlische kolonisten betrokken waren in en rond de Al-Aqsa-moskee, de op twee na heiligste plaats in de Islam. Aldaar pelgrims afranselden en Palestijnse winkels vernielden, en dat alles zonder enige tussenkomst van de nabijgelegen Israëlische veiligheidstroepen. De rellen werden duidelijk toegestaan en zelfs aangemoedigd door de regering..!!

De voormalig CIA-agent Philip Giraldi hierover:

“Op basis van mijn ervaring als voormalig officier van de inlichtingendienst ter plaatse, ben ik er enigszins van overtuigd dat dit waarschijnlijk eerder een valse vlag operatie was dan een geval van institutioneel falen van de kant van de Israëli’s. Israël had een uitgebreide elektronische en fysieke muur, gesteund door soldaten en wapens, die Gaza aan de landzijde volledig omsloot, zo effectief dat men beweerde dat er zelfs geen muis binnen kon komen.

De Middellandse Zee-kant van Gaza werd ook streng gecontroleerd door de Israëlische marine en boten van en naar Gaza werden volledig geblokkeerd.”

Ook Egypte speelde een rol, want het controleerde streng het zuidelijke deel van Gaza dat aan de Sinaï grenst. Zo stond Gaza dus 24/7 onder volledige bewaking en controle. De Israëlische militaire inlichtingendienst beschikte zeker ook over een netwerk van gerekruteerde informanten in Gaza! Zij brachten verslag uit over elke training of beweging, gemakkelijk genoeg om te doen als je mensen die honger lijden kunt benaderen en ze een aanbod kunt doen dat ze niet kunnen weigeren, alleen maar voor het verstrekken van informatie over wat ze zien en horen.

ISRAËL WAS GEWAARSCHUWD!!
En dan was er nog een waarschuwing van de Egyptische regering aan Israël tien dagen voor de Hamas-aanval, waarbij de Egyptische minister van Inlichtingen generaal Abbas Kamel persoonlijk met Netanyahu belde en inlichtingen deelde die suggereerden dat de Gazanen waarschijnlijk ‘iets ongewoons, een verschrikkelijke operatie’ zouden doen.

Andere verslagen in de media onthullen hoe Hamas hun manoeuvres in het openbaar trainden en oefenden. Wat te denken van de oefeningen van de HAMAS-paragliders.. Niet zichtbaar, niks verdachts..?? Er waren ook evaluaties van de Amerikaanse inlichtingendienst, die werden gedeeld met Israël, die erop wezen dat er iets op til was. Dus, gezien al het bewijs, was er waarschijnlijk geen falen van de inlichtingendienst om te anticiperen op de Hamas-aanval en deze af te slaan.

Maar eerder een politieke beslissing van de Israëlische regering die wist wat er zou kunnen komen en ervoor koos om het door te laten gaan om een ‘excuus’ te verschaffen om Gaza te vernietigen, door te zweren dat ‘elk lid van Hamas een dode man is’” en van daaruit verder te gaan. En ‘van daaruit’ zou weleens Libanon, Syrië en Iran kunnen omvatten, mogelijk met de hulp van de Verenigde Staten om het zware werk te doen.. Iran in het bijzonder wordt al door de gebruikelijke verdachten beschuldigd als een partij die betrokken is bij de Hamas-aanval, tot nu toe zonder substantieel bewijs, wat weer typerend is voor hoe deze verhalen zich ontwikkelen.

Israël is politiek zó ver naar rechts opgeschoven
Zó ver, dat het wel een beetje etnische zuivering zou kunnen waarderen om te laten zien dat het menens is. Netanyahu en andere hoge regeringsfunctionarissen in zijn kabinet hebben onlangs terloops verwezen naar een ‘zich ontwikkelende veiligheidssituatie’ in het land om de intensivering van de invallen door het leger in Palestijnse steden en vluchtelingenkampen te rechtvaardigen. De nieuwe regering in Israël heeft ook de politie onder controle geplaatst van de ultra-nationalistische partijleider van de Jewish Power partij, Itamar Ben-Gvir, als ‘Minister van Nationale Veiligheid’.

Hij heeft zijn positie misbruikt om in het bijzonder op te roepen tot een oorlog om Hamas in Gaza te vernietigen, en dat is precies wat er nu gebeurt. Gaza kan van bijzonder belang zijn voor Ben-Gvir en anderen, omdat het een unieke schuilplaats is voor een gewapend en georganiseerd verzet in de vorm van Hamas. Dat vreemd genoeg, werd opgericht met de steun van Israël om het Palestijnse politieke verzet te splitsen met Fatah dat de Westelijke Jordaanoever controleert en Hamas in Gaza.

De krachtige wapens van Hamas??
Er is nog een andere kwestie met betrekking tot de recente gevechten waar we graag het antwoord op zouden willen weten, namelijk hoe Hamas in de eerste plaats aan haar wapens kwam. Sommige wapens waren duidelijk gemaakt van onderdelen en schroot, maar andere waren geavanceerd en aangezien Gaza aan alle kanten geblokkeerd is, wordt het problematisch om ze binnen te smokkelen.

(klik voor artikel hier op de site)

Eén argument is dat ze werden geleverd door Iran en anderen om via tunnels binnengebracht te worden, maar de tunnels zouden aan twee kanten in Israël uitkomen en aan de derde kant in Egypte. De vierde kant is de Middellandse Zee. Dus hoe kwamen ze aan? Vindt er mogelijk een drie- of zelfs viervoudige kruising plaats waarbij verschillende partijen tegen elkaar liegen?

En moeten we ons zorgen maken dat er na de aankomst van de Amerikaanse armada voor de kust van Gaza? En.. er misschien wel een of ander -door Netanyahu in scène gezet- valse-vlag-incident plaatsvindt, waardoor Washington direct bij de gevechten wordt betrokken?

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

En dan is er nog iets dat verwant is aan deze kwestie en dat iedereen in de VS en de ‘westerse wereld’, waar mensenrechten op zijn minst nominaal worden gerespecteerd, toch zorgen zou moeten baren. De boodschap van bijna alle westerse regeringen is dat Israël carte blanche heeft om te doen wat het wil, zelfs als het gaat om oorlogsmisdaden zoals massale gedwongen verplaatsing of genocide.

De ophitserij is begonnen
In dit geval begon de gecoördineerde reactie van de regering en de media, die bedoeld is om Israël te beschermen tegen kritiek, vrijwel onmiddellijk met het verspreiden van verzonnen verhalen over wreedheden, terwijl er ook een klap werd uitgedeeld aan de vrijheid van meningsuiting en vereniging. President Biden, die de crisis zou moeten proberen te bezweren, wakkert het vuur juist aan door over Hamas te zeggen dat “Puur, onvervalst kwaad is losgelaten op de aarde!”.

In Florida ontmoette de aarts-zionistische stroman gouverneur Ron Desantis joodse leiders in een synagoge, om draconische maatregelen tegen Iran aan te kondigen, waaronder sancties tegen bedrijven die op welke manier dan ook banden hebben met dat land. Je zou erop kunnen wijzen dat die bedrijven niets verkeerd hebben gedaan.

Deze Desantis riep ook op tot uitroeiing van Hamas van de aarde”. Zijn intellectuele diepgang werd tegelijkertijd onthuld, toen hij zei dat de VS geen vluchtelingen uit Gaza zou moeten opnemen omdat deze mensen ‘antisemieten’ zijn. En zo laait het vuur achter de schermen op, door ‘leiders’ die precies dát, niet dienen te doen..!

En in South Carolina roept Amerika’s favoriete he/she senator Lindsey Graham op tot een Amerikaanse aanval op Iran en verklaart hij de oorlog tegen Hamas tot “een religieuze oorlog” en spoort hij het Israëlische leger aan om Gaza binnen te vallen en “alles te doen wat je moet doen” om “de plaats met de grond gelijk te maken”.

Europeanen: al even ruggengraatloos in hun respect voor Israël.
De Israëlische president verklaarde dat er geen onschuldige burgers in Gaza zijn en niet lang daarna ontmoetten topvertegenwoordigers van de Europese Unie hem om hun onvoorwaardelijke steun aan te bieden. Ondertussen heeft in Frankrijk de ruggengraatloze regering van Emmanuel Macron geprobeerd om elke bijeenkomst die steun betuigt aan de Palestijnse rechten te verbieden.

En in het Verenigd Koninkrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, voorgesteld om elk protest tegen Israëlische acties of iets ter ondersteuning van Palestina strafbaar te stellen, inclusief het verbieden van het in het openbaar tonen van de Palestijnse nationale vlag, wat zij beschouwt als een ‘criminele overtreding tegen de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië’.
Daarbij heeft ze ook gezegd dat

“ik de politie zou willen aanmoedigen om te overwegen of gezangen zoals: Van de rivier tot aan de zee, Palestina zal vrij zijn’ moet worden opgevat als een uiting van een gewelddadig verlangen om Israël uit de wereld te zien verdwijnen, en of het gebruik ervan in bepaalde contexten kan neerkomen op een racistische overtreding van sectie 5 van de openbare orde.”

Het Openbaar Ministerie in Berlijn heeft het gebruik van de uitdrukking ook geclassificeerd als een “strafbaar feit”. De manier waarop de meeste Westerse politieke elites zich onbetwistbaar en zelfs enthousiast achter Israël en zijn laffe leiders scharen, in hun verlangen naar bloedige wraak is werkelijk schokkend, maar komt niet als een verrassing.

TOT SLOT
Afgezien van de kwestie Gaza zelf, beweren sommigen in Israël dat Netanyahu persoonlijk heeft geprofiteerd van de onrust door de vorming van de regering van nationale eenheid, die voorlopig een einde heeft gemaakt aan de enorme demonstraties tegen zijn voorstellen voor de hervorming van het gerechtelijk apparaat. Als dit alles in de komende weken politiek samenkomt zoals het zou kunnen, zouden we de eerste stappen kunnen zien in wat zich zal ontwikkelen tot de volledige etnische zuivering van wat eens Palestina was.

Volledig in lijn met Netanyahu’s bewering dat “het Joodse volk een exclusief en onvervreemdbaar recht heeft op alle delen van het Land Israël. De regering zal de vestiging van alle delen van het Land Israël bevorderen en ontwikkelen.”

Dus heel het vroegere Palestina is nu een land, dat moet worden gedefinieerd door zijn Joodsheid; een gebied waar Joden de volledige controle hebben en vrij zijn om te doen wat ze willen zonder enig bezwaar. Hetgeen door de Israëlische regering “een exclusief recht op zelfbeschikking” wordt genoemd. En dit alles is mogelijk in vervulling gegaan door de huidige ontwikkelingen in Gaza.

* * *

4 gedachten over “7 Oktober: sloeg Gaza terug.. Of… Een valse vlag??

 1. Wat mij niet duidelijk is is waarom Rutte en Biden (maar ook anderen) hun steun aan Israël blijven geven ongeacht wat zij doen of juist niet doen. Ten eerste hebben de geallieerden Palestijns grondgebied aangewezen waarop Israël moest komen. Het aangewezen gebied had grenzen zoals ook Nederland grenzen heeft.Wanneer bv Duitsland Nederlands grondgebied inneemt zal Nederland daartegen strijden om het grondgebied te behouden,waarom is dan de strijd van Palestijnen terreur of onterecht? Waarom zeggen Rutte en Biden niet gewoon tegen Israël u had begrensd gebied en heeft telkens weer nog meer Palestijns grondgebied ingenomen wetende dat deze mensen dat zullen bevechten omdat het hun land is waar zij proberen te leven.Waarom veroordelen Rutte en Biden dat landje pikken niet? Wat betreft moeders en kinderen doden gebeurd nu hetzelfde als destijds met de einzatsgruppen van Duitsland.Baby’s konden later vijanden van Duitsland worden en wraak willen nemen voor de moordpartijen die de einzatsgruppen aanrichtten,is dat ook de reden voor Israël? Voedsel,water en alle zaken die nodig zijn voor het Palestijnse volk en hun zorgsysteem om te kunnen overleven ontzeggen is gewoon moord en niets anders.Waarom hoor ik dan niemand over Den Haag waar het strafhof zit die wel aandacht voor Poetin hadden en kennelijk niet voor Netanyahu?

 2. De false flag-aanval op de USS Liberty door een Israëlisch jachtvliegtuig en schip van de Israëlische marine waarbij 34 matrozen omkwamen, vond plaats op de tweede dag van de zesdaagse oorlog op 05.06.1967; 5 + 6 = 11, het laagste meestergetal van de vrijmetselaars.
  Senator voor New York Robert F. Kennedy sr. werd precies een jaar later vermoord in het Ambassador Hotel in Los Angeles.
  Op 01.10.2017 ( 1 + 10 = 11) vond een false flag-schietpartij plaats in Las Vegas met 59 dodelijke slachtoffers tot gevolg. De calamiteitencoördinator van deze schietpartij is John Pelletier en deze persoon is ook actief als onderzoeker bij de branden in Lahaina op het eiland Maui (Hawaï) op 08.08.2023 (88).
  HAARP-orkaan Katrina landt op 29.08.2005 ( 2 + 9 = 11) bij Buras in Louisiana en richt veel schade aan.
  Ons ongekozen staatshoofd WA van Amsberg + Màx brengen op 11.09.2009 een bezoek aan Michael – Big Mike – Robinson aka Michelle Obama in het Witte Huis, later schuift Barack even aan.

 3. Op tv was te zien dat mensen in Israël zelf (ik meen op een treinstation) met T shirts aan opriepen om te stoppen met het geweld tegen Palestijnse burgers,maar Israël lijkt totaal niet vatbaar meer voor welke oproep dan ook om meer slachtoffers te voorkomen en arresteerde meerdere mensen.
  Teletext van de NOS zaterdag 28-10-2023 om 08.55 uur.
  Ik citeer: VN vraagt om bestand,Israël woedend.
  De Algemene Vergadering van de VN heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een humanitair bestand voor de Gazastrook.Van de 193 leden stemden er 120 voor en 14 tegen 45 landen onthielden zich van stemming waaronder Nedderland.(Einde citaat).
  Ook Duitsland heeft zich van stemmen onthouden overigens.Ik vind het schandalig dat Nederland en Duitsland niet stemden om ervoor te zorgen dat mensen geholpen kunnen worden na de moordpartijen van Israël,dan heb je als land geen ruggengraat of steun je gewoon de verkeerde partij in mijn optiek.Rutte heeft dat ook laten zien door eerst te zeggen dat Nederland achter Israël blijft staan,pas toen hij daar kritiek op kreeg draaide hij bij en begon hij voorzichtiger te worden.
  Op de Belgische tv hoorde ik dat in de Arabische wereld mensen wilden weten wie er voor de resolutie gestemd hebben en welke landen dat niet deden of zelfs tegen hebben gestemd.
  (België vind ik veel uitgebreider verslag doen dan die hoernalisten van de NOS trouwens. Al hoeft dat niet te betekenen dat alles correct weergegeven wordt).
  Waarom heeft Nederland zich onthouden van stemmen als je weet dat wanneer je wel stemt je enorm veel mensen kunt redden?
  Hamas wordt door Israël gezien als terroristische organisatie.De vraag is zijn ze dat ook of zijn het mensen die hun land verdedigen tegen een agressor die steeds meer grondgebied van hen afpakt?
  Wanneer Israël telkens beweerd dat Hamas onder flatgebouwen,bakkerijen en alle mogelijke soorten andere gebouwen huisvest dan kun je ALLES MET DIE REDEN PLATBOMBARDEREN EN PROBEREN TE VERANTWOORDEN.Volgens de Belgische verslaggever lopen mensen in Gaza met gewonden of lijken in kruiwagens door de straten in Gaza en Nederland en Duitsland onthouden zich van stemming? Nederland en Duitsland (maar ook nog 43 andere landen) willen dus geen hulp aan deze mensen toestaan? Waar blijft dat Internationaal gerechtshof uit DEN HAAG? Wanneer mensen iets zeggen over Israël zijn er velen die beginnen te roepen dat is antisemitisme als het niet in hun straatje past waarom hoor ik hen dan nu niet over de slachtpartijen van Israël op de Palestijnen? Niet voor niets is Israël bijna volledig afgesloten voor journalisten en proberen ze tegenstanders van Netanyahu de mond te snoeren terwijl velen in Israël het niet eens zijn met wat Israël nu allemaal in palestina doet.En al die hoernalisten die alleen maar pro Israël waren en daardoor eenzijdig verslag deden moeten zich kapot schamen vooral als je ziet waar dat nu toe leid.Dat is mijn mening weer.
  Wonen er alleen mensen in Israël en niet in Palestina ofzo?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.