Advertentie

Gevaarlijk! Complottheorieën blijken REALITEIT..!!


*
*

Gevaarlijk..?!
Complottheorieën blijken REALITEIT..!!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

We weten niet of het jou opvalt, maar steeds meer blijkt, dat de zg. ‘samenzweringstheoretici’ of in popie-jopie-taal ‘complotdenkers’ gelijk krijgen. En nu blijkt ineens, dat ‘experts’ hiervoor waarschuwen: dat dit gevaarlijk is. En natuurlijk gaat het vooral om onlineberichten, maar niet alleen. Volgens deze experts worden gevaarlijke maatschappelijke gebeurtenissen/bewegingen -zoals een paar jaar geleden het ‘Canadese vrijheidskonvooi’- gevoed door samenzweringstheorieën, en – aldus de experts- als die theorieën kloppen, legitimeert dat deze mensen om heftig dóór te gaan..

Het is natuurlijk het complotpaard achter de wagen spannen, wat ons betreft. Want de ‘complottheorieën’ waren dus helemaal geen ’theorie’ maar keiharde realiteit en zou de beschimpers ernstig te denken moeten geven!! In een wereld die steeds meer gedomineerd wordt door sensatiezucht en verkeerde informatie, hebben ‘samenzweringstheorieën’ een vruchtbare bodem gevonden om te gedijen.

Door velen afgedaan als ‘het gebazel van een paar paranoïde mensen’, werden deze theorieën lange tijd verbannen naar de marge van de samenleving en publieke discussie.De betweters wisten het zeker: zij hadden en hebben het bij het ‘rechte end’ en die ‘complotdenkers bazelen maar door’.. Maar de genoemde ‘experts’ waarschuwen nu, dat we getuige zijn van de opkomst van een nieuwe bedreigingsfenomeen: samenzweringstheoretici die gelijk krijgen…  Kun je je het voorstellen?

De vele ‘wappie’- en ‘complotboeken’, die -vanaf het begin- de spijker op de kop sloegen.. Allemaal ‘complotboeken’ over het C-19-fenomeen en de achterliggende FEITEN. Niks kennelijk voor de ‘experts’ om eens INHOUDELIJK OP TE REAGEREN kennelijk. De feiten doen er niet toe. Het gaat hen om het ‘zwaarste wegende narratief’ en kennelijk komt de inhoud daarvan voor hen niet ter discussie te staan. (klik voor link naar artikel over deze boeken).

Het is simpelweg het paard áchter de wagen spannen, de zaak omdraaien dus, om vervolgens te gaan roepen dat het allemaal uitzonderingen zijn, die ‘ware complotten’.. Maar laten we wel wezen: de onthulling van overheidssurveillanceprogramma’s zoals PRISM (HIER), de onthullingen over de geheime experimenten van MKUltra en de erkenning van geheime militaire operaties zoals Operatie Gladio (HIER) hebben ons er allemaal ontnuchterend aan herinnerd dat samenzweringstheorieën heet groot kunnen zijn en vaak een harde, essentiële kern hebben.

(klik voor artikel hier op de site). Of hoe de ‘elite’ het volk blijft minkukelen en beschimpt met ‘complotdenkers’ en ‘gevaar voor de maatschappij’

Maar de essentie van het complot wordt door de ‘betweters’ niet gezien, maar natuurlijk ook moedwillig over het hoofd gezien.. Nog duisterder: we hebben zelfs geleerd dat de Amerikaanse overheid met syfilis heeft geëxperimenteerd op zwarte mensen en de uiteindelijke oorzaak was van het hoge aantal SOA’s onder niet-blanke bevolkingsgroepen.

COVID een valse-vlag-operatie..?!
Meer recentelijk heeft de laboratoriumlek-theorie over de oorsprong van de COVID-19 pandemie, waar ook Marion Koopmans en Ron Fouchier van het ErasmusMC (HIER) bij betrokken zijn, opnieuw een stevige ‘samenzweringstheoretici-hadden-gelijk’-discussie aangewakkerd. Hoewel deze laboratoriumlek-theorie in eerste instantie werd bestreden, omdat het een gevaarlijke samenzweringstheorie zou zijn, een waarheidshypothese geworden (nog niet gesteund door direct-, maar alleen stevig indirect bewijs), die de laatste tijd aan kracht heeft gewonnen in de meningen van deskundigen.

En hoewel de ware oorsprong van het virus nog onduidelijk blijft, heeft het feit dat een moderne samenzweringstheorie mogelijk elementen van waarheid bevat, alarmbellen doen rinkelen bij hoeders van de democratie zoals journalisten en de ‘experts’. Het spookbeeld van echte samenzweringstheorieën kondigt zeer gevaarlijke implicaties aan voor ons vermogen om te functioneren als een open, inclusieve en rechtvaardige democratische samenleving.

(klik voor artikel)

Als de theorieën die ooit werden verworpen bevestiging dienen te krijgen, worden er schaduwen van twijfel geworpen op de geloofwaardigheid van de reguliere instellingen en deskundigen die ons om te beginnen wilden beschermen. De ‘experts’ -zoals ongetwijfeld dhr. Akerboom van het ook is (HIER), zijn het erover eens dat de opstand van het genoemde Canadese ‘Freedom Convoy’ die deze democratie in 2022 bijna ten val bracht, voornamelijk werd gevoed door samenzweringstheorieën.

Maar dat kunnen ze helemaal niet met elkaar eens zijn; er is geen fatsoenlijk onderzoek verricht naar de onderliggende dynamiek van deze opstand.. Waarom dan toch dit voorbeeld gebruiken en één complot-verhaal uitlichten en dat als voorbeeld noemen van ‘complottheorieën zijn vaak waarheid’..?

Terwijl genuanceerd denkenden beweren, dat onthullingen van de waarheid dienen als een noodzakelijke controle op de macht, waarschuwen ‘experts’ zoals NCTB-directeur Akerboom ervoor, dat de samenleving nu veel complexer en kwetsbaarder is geworden. Kwetsbaarder dan in het tijdperk waarin samenzweringen van de overheid  door Fox Mulder en Dana Scully werden achtervolgd in de X-Files.

Publieke acceptatie van delen van zelfs maar één samenzweringstheorie zal voglens de experts onvermijdelijk het vertrouwen in essentiële instellingen aantasten en ingrijpende gevolgen hebben voor ons vermogen om maatschappelijke cohesie vorm te geven en gemarginaliseerde minderheden zoals BIPOC’s en vrouwen te beschermen. Maar wie zijn daar FEITELIJK SCHULD AAN/OORZAAK VAN? De leugenaars en beschimpers natuurlijk, die mensen die waarheid willen delen, afdoen als minderwaardig.. Vind je het dan gek, dat zij nu/later hun gram willen halen..?

Waar de ‘experts’ het allemaal over eens zijn..
Er heerst helaas een enge consensus onder de experts en ter discussie staande politici/elite. Zij voeren een voor de publieke tribune georchestreerde ‘oprechte’ discussie, ze noemen het ‘een kritische dialoog’, over de gevaren van samenzweringstheorieën. Maar daarbij BEWUST de oprechtheid ervan in scène zettend!!

Er is een grote noodzaak voor de werkelijk belanghebbenden van de democratie (zijn dat de NGO’s en regeringen van dit moment?) om om de tafel te gaan zitten en uit te leggen hoe ze het gevaar van ondermijning van de democratie willen bestrijden.

Maar voor de huidige ‘elite’ moet de overheid (zie het verhaal van Akerboom) ook een dynamisch en veerkrachtig kader opzetten voor samenwerking met de particuliere sector, zodat we een veelzijdig en verenigd front kunnen vormen tegen complotdenken op alle gebieden van de samenleving. Dit is niet minder dan een gevecht voor de democratie zelf, en daarom zou deze dialoog transparant en openbaar dienen zijn.

Tegelijkertijd verantwoording afleggend voor de achterliggende processen van ‘bewezen complotten’.. Hoe heeft dit kunnen ontstaan, etc. Maar ja, de figuren die BEWUST DE ÁNDERE AGENDA HEBBEN UITGEVOERD, hebben in dit proces van een geënsceneerde ‘oprechte dialoog’, geen zin ontmaskerd te worden.

Om onze democratische waarden krachtig te handhaven, moeten we allemaal de achterliggende agenda en krachten-achter-de-schermen ontmaskeren..! Oprechte feiten checken en ook dáár niet een poppenkast van maken, zoals nu gebeurde (HIER een reeks artikel over fake-fact-checking). En verhalen tegen gaan die misbruik maken van de angsten, onzekerheden en het wantrouwen van het grote publiek opwekken. Kijk in dat kader eens naar de angstzaaierij en daaruit voortvloeiende STEMMINGMAKERIJ VAN HUGO DE JONGE bijvoorbeeld, rondom de C-19-prikken (mRNA)..!

Onze inspanningen moeten gericht zijn op het herstellen van het vertrouwen in instellingen, het versterken van gemarginaliseerde stemmen en ervoor zorgen dat accurate informatie prioritair beschikbaar is voor de gewone man in de straat. Maar volgens onderzoekers van Tulane University, is de beste manier om een samenzweringstheorie te bestrijden, niet door met feiten te komen en daarover in dialoog te gaan.. Voor hen gaat de strijd tegen samenzweringstheorieën vérder dan feiten alleen..

Het bizarre verhaal van de Tulane Universiteit..!!
Zij focussen zich volledig op ‘desinformatie’, want volgens hen, was sinds het begin van de pandemie, de verspreiding van desinformatie schijnbaar net zo besmettelijk als COVID-19. Volgens één van hun studies, ontstonden er alleen al in de eerste maanden van de pandemie meer dan 2.000 coronavirusgeruchten en samenzweringstheorieën..

In het onderzoek wordt genoemd:
1. de pandemie is een grap tot het
2. verklaren dat de pandemie een geheim biowapen is, ontworpen om wereldwijd chaos te veroorzaken.

Het onderzoek noemt dit ‘valse samenzweringstheorieën’, zonder ook maar enige wetenschappelijk, inhoudelijke moeite te doen, het fundament van de genoemde beweringen te toetsen. “Deze theorieën blijven zich als een lopend vuurtje verspreiden op sociale media. Wat is de beste manier om ze te stoppen?’ is dan wel een tekst die ze durven bezigen..

Geoff Dancy, universitair hoofddocent politieke wetenschappen aan de Tulane University School of Liberal Arts hierover:

Geoff Dancy, wetenschapper

“Als je ze probeert te ontkrachten op Facebook, verspil je waarschijnlijk je tijd. Debunken betekent dat je moet gaan zeggen: ‘Hé, kijk, er is dit feit dat jouw theorie niet kan verklaren. Dus je moet er niet meer in geloven, toch?’ Waarom werkt dat niet? Nou, samenzweringstheoretici zijn opmerkelijk veerkrachtig voor dat soort dingen. Om de ideeën van een samenzweringstheoreticus of zijn gevoeligheid voor de echte waarheid te veranderen, moet je de manier waarop je met hen omgaat veranderen.”

Dancy doceerde samen met anderen een cursus over samenzweringstheorieën. Hij sprak met Tulane University’s nieuwe podcast ‘On Good Authority’ over de proliferatie van samenzweringen online de laatste tijd – van QAnon tot COVID – en hoe een empathische benadering sommigen kan overtuigen om sceptischer te zijn. Volgens hem benader je ze, alsof je óók een zoeker bent. “Zij zoeken iets en jij zoekt iets samen met hen,” zei hij… In essentie creëert hij daarmee opnieuw, een ZIJ-WIJ-verhaal en gaat deze polarisatie van perspectieven, over in het gevecht van de dualiteit van welles-nietes..

Hij stelt voor om ‘gezamenlijk’ vragen te stellen over hoe ze tot het geloof in de theorie zijn gekomen, en hen dan te vragen om met je mee te lopen over het bewijs. Het werkt niet altijd, maar het doel is om ze hun conclusies te laten betwijfelen en ze te evalueren buiten de context van een gelovige bubbel. Dancy hierover:

“Je zult nooit helemaal winnen. Dat is gewoon de waarheid. Maar er zijn bepaalde dingen die je kunt doen om het te verminderen. Het is mensen wetenschappelijke methoden aanleren, gewoon door middel van gesprekken.”

TOT SLOT, last but not least
We moeten zorgen voor een oprecht goed geïnformeerde en veerkrachtige samenleving. Kiezen voor het belonen van de daden van klokkenluiders, in plaats van het bestempelen van deze mensen als ‘outcast’ en hen te kwalificeren als ‘onbetrouwbaar’. We hebben behoefte aan een OPRECHTE samenleving, die wegen kan bouwen om de gevaarlijke gevolgen van het ontkennen van BEWEZEN samenzweringstheorieën te omzeilen. Besef dát er sprake is van COMPLOTTEN en een elite, die het ABSOLUUT NIET GOED voorheeft met het ‘gepeupel’ en de daaruit voortvloeiende ‘overbevolking-die-de-wereld-kapot-maakt’..

En we dienen dit alles te doen zonder onze kernwaarden van vooruitgang, rechtvaardigheid, gelijkheid en mensenrechten uit het oog te verliezen. Want uiteindelijk staat met het gebrek aan vertrouwen in de politiek, ook de veiligheid van de gemarginaliseerde publieke overheidslichamen op het spel. En als de geschiedenis ons iets heeft geleerd, dan is het deze uitspraak: ieder mensenleven is belangrijk. Dat kán niet bepaald worden door een overheid, waarin bepaalde figuren een dubbele agenda (WEF) uitvoeren, die VOLLEDIG tegendraads is, met de waarde van de samenleving die zij politiek zeggen te dienen..!!

Laten we het aandurven ook deze figuren te ontmaskeren en niet bang zijn voor de onrust en mogelijke beperkte chaos die dit teweeg kan brengen. Helaas IS HET NU AL té vaak een chaos en is het vertrouwen in de politieke besluitvorming tot een historisch dieptepunt gedaald, JUIST DOOR DE MISLEIDING, DE LEUGENS en DIE ANDERE AGENDA, die voor té weinigen nog zichtbaar is..!

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.