Advertentie

MH17 congres Maleisië: ‘Rechtvaardigheid’..!!


 

MET HET OOG OP DE LEZING DOOR

DR. KEES VAN DER PIJL, a.s. ZONDAG 17 NOVEMBER,

PLAATSTEN WE DIT VERSLAG VAN DE MH17-CONFERENTIE IN MALEISIË IN AUGUSTUS JL.

(KLIK VOOR ALLE INFO OVER DEZE LEZING OP DE AFBEELDING HIERONDER)

 

Deze ooggetuige vertelde een paar dagen na de MH17-aanslag, aan BBC-verslaggeefster Olga Ivshina , hetzelfde verhaal wat 3 burgerjournalisten later te weten kwamen. De BBC-reportage werd een paar dagen erna van het internet gehaald..! De reportage beantwoordde niet aan de kwaliteitseisen van de BBC, zo werd officieel meegedeeld door BBC-Russia…

x

x

MH17 congres Maleisië: ‘Rechtvaardigheid’..!!

2019 © Global Research | vertaling WantToKnow.nl/be

x

Op zaterdag 17 augustus 2019 werd de internationale conferentie ‘MH17: The Quest for Justice’ gehouden in het hoofd-auditorium van de International Islamic University Malaysia (UIIM). Dit als reactie op het rapport van het Joint Investigation Team (JIT) dat afgelopen juni werd gepubliceerd. De conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door de International Movement for a Just World (JUST), de Perdana Global Peace Foundation (PGPF) en het in Montreal gevestigde Centre of Research on Globalisation (CRG) in samenwerking met de UIIM.

Het JIT-rapport beschuldigt 3 Russische staatsburgers en een Oekraïner van het neerschieten van vlucht MH17 boven het oorlogsgebied van Oost-Oekraïne op 17 juli 2014. Wij hebben over de aankondiging van deze conferentie HIER een artikel aan gewijd. Het doel van de conferentie was, zoals de naam al doet vermoeden, om te proberen recht te doen geschieden. Een veelzeggend motto, in relatie tot het gepubliceerde JIT-rapport.

Het motto van de conferentie bepaalde de stroom, structuur en ondertiteling van de zes sessies. Het was dagconferentie, die om 8.45 uur begon en rond 19.00 uur eindigde. De pre-lunch sessies van de vertoning van de documentaires ‘MH17: Call for Justice; Review of Evidence and Background’ (HIER) en ‘The Legal Dimension’, werden na de lunch gevolgd door sessies die de hele tragedie een menselijke dimensie gaven. ‘Ground Zero: The Unsung Heroes’ en ‘In Memory’ waren gesprekken van Maleisiërs op de grond.

Ten eerste in Donetsk, Oost-Oekraïne, waar het vliegtuig neerstortte, en ten tweede in Den Haag, waar de toenmalige Maleisische ambassadeur in Nederland werd belast met de identificatie en de logistiek van de terugkeer van de overblijfselen van de Maleisische slachtoffers, thuis. De laatste sessie was een poging om een kader te schetsen voor verdere actie om het hoofddoel van de conferentie te bereiken: gerechtigheid..!

Deskundigen, die de voortgang van het JIT én de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (DSB) hebben gevolgd, waren aanwezig en hebben hun zaakjes nog voor de lunch besproken, teneinde samen een beeld te schetsen, van het uiterst gebrekkige onderzoek onder leiding van de Nederlanders. Het besluit om de Nederlanders de leiding te geven over het JIT-onderzoek, was genomen omdat een meerderheid van de slachtoffers Nederlanders is. Hieronder een verslag van deze dag:

Cartoon van het ‘Golf-van-Tonkin’-incident. President Lyndon Johnson geeft akkoor en de facto de opdracht, Minister van Defensie McNamara klaagt over de informatie van de pers en Jan Soldaat is het slachtoffer..

De opening
De conferentie werd geopend met inleidende opmerkingen van Dr. Chandra Muzaffar, voorzitter van ‘JUST’ (International Movement for a Just World  = Internationale Beweging voor een Rechtvaardige Wereld). Hij sprak over het doel van de conferentie, ook in het kader van de toestand van de wereldwijde geopolitiek, waarbij de hegemonische machten er niet voor terugschrikken om te liegen, bedriegen en valse vlaggebeurtenissen te ensceneren om een publieke consensus voor een oorlog te creëren. Precies zoals dat bij het incident in de Golf van Tonkin en de invasie in Irak plaats vond, waar leugens schaamteloos werden georkestreerd om de oorlog in Vietnam en de invasie in Irak te rechtvaardigen..!

Sessie 1: Documentaire – Oproep tot rechtvaardigheid

De conferentie begon met de vertoning van een documentaire, gevolgd door vragen en antwoorden vanuit de zaal. De regisseur van de film Yana Yerlashova en de in de documentaire geïnterviewde Maleise geluidsdeskundige, de heer Akash Rosen, verklaarden dat er met de door het JIT gebruikte soundbits, als bewijs voor de aanklacht van de vier verdachten was geknoeid..!

Tijdens de daarop volgende Q-and-A-sessie, bleek dat Maleisië weigerde het onderzoek vanaf het begin te leiden, omdat de autoriteiten toen nog volop bezig waren met de verdwijning van de MH370, dat in maart 2014 plaatsvond. Veelbetekenend is ook, dat in een antwoord op een vraag aan mevrouw Yerlashova het onderscheid werd gemaakt tussen de Onderzoeksraad voor Veiligheid (DSB) en het onderzoek van het Joint Investigative Team (JIT), waarbij Maleisië pas later werd benoemd, of beter gezegd ’toegelaten’.

De eerste parij heeft de technische aspecten van deze aanslag onderzocht, terwijl het JIT een strafrechtelijk onderzoek heeft uitgevoerd. Andere belangrijke informatie die tijdens de sessie naar voren kwam, was die van de black-boxen van MH7 , die door de Oost-Oekraïne separatistische rebellen werden opgehaald en aan Maleisië werden overgedragen, die ze vervolgens naar Farnborough, Engeland, brachten om ze te ontcijferen. Een voorlopig rapport werd overhandigd aan de Maleisische regering. Yana vroeg of de zwarte dozen werden teruggestuurd naar Maleisië, waarop het antwoord ‘NEE’ was, omdat alle bewijzen door de Nederlanders als hoofdonderzoeker werden bewaard. Yarleshova concludeerde dat er behoefte is aan een neutraal onderzoek door een neutraal land.

Sessie 2: Herziening van bewijsmateriaal en achtergronden

Spreker 1

prof.dr. Michel Chossudovsky

Professor Michel Chossudovsky van het CRG gaf vervolgens het startschot voor Sessie 2, die werd geleid door Tan Sri Ahmad Abdul Razak, voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Maleisië. Chossudovsky klaagde over de toestand van de hedendaagse wereld, waar zoals hij het verwoordde ‘Leugens de consensus zijn geworden’ en daarmee gaf hij ondubbelzinnig zijn standpunt weer. Hij beweerde dat de Amerikaanse regering, aangevoerd door Obama’s minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, een verhaal uitdroeg rondom MH17, dat volledig bij de leugens  van de VS paste.

Zelfs zonder hard bewijs was hun onmiddellijke actie om Rusland de schuld te geven. Ondertussen hadden zowel het onderzoek van DSB als het JIT zich gebaseerd op informatie van de SBU, de corrupte Oekraïense Inlichtingendienst. Alle andere bewijzen die niet van de SBU afkomstig waren, werden genegeerd..!

BBC-Rusland journaliste Olga Ivshina gedroeg zich volgens haar leidinggevende, precies tijdens de rampreportage rondom de MH17 als een pasbeginnende journaliste… Feitelijk legde ze essentiële getuigenverklaringen vast die door het JIT VOLLEDIG zijn genegeerd..!

Professor Chossudovsky wees er vervolgens op, dat er op hetzelfde moment van de aanslag, een tweede vliegtuig overvliegt. Dit blijkt keihard ook uit een BBC-rapport van reporter Olga Ivshina, dat ooggetuigenverslagen bevatte, maar dat sindsdien is verwijderd. Chossudovsky wees er bovendien op, dat er kogelgaten in de romp van MH17 zaten, wat later werd bevestigd door de volgende spreker op de conferentie, Peter Haisenko.

Een BUK-raket – in het JIT-rapport geïdentificeerd als het gebruikte wapen – kan deze gaten nooit maken..! Het derde punt dat naar voren wordt gebracht als bewijs dat het rapport van het JIT onjuist is, is het feit dat er geen BUK-raket in de buurt was afgevuurd op het relevante moment, omdat dat een zichtbaar dik dampspoor zou hebben achtergelaten, dat minstens 10 minuten in de lucht zou zijn blijven hangen, voordat het verdampt was.

Er is geen satellietbewijs van zo’n spoor. Ook niet aangeleverd door de VS-autoriteiten, die continue verwezen naar… social media, zoals YouTube..!! Professor Chossudovsky concludeert hieruit dat er dus nooit een BUK is afgevuurd en dat MH17 dus ook niet neergehaald is door een BUK-raket. Ook was er geen bewijs dat de separatistische rebellen, een BUK-installatie, noch vóór, noch ná de gebeurtenis hadden ingezet.

Een andere absurditeit waarop professor Chossudovsky wees, was het standpunt van het JIT, die was genomen, vóórdat Maleisië zich bij dit onderzoeksorgaan mocht aansluiten, namelijk dat alle beslissingen van het JIT bij consensus moeten worden genomen. Dit gaf alle bestaande 4 leden van het JIT – Nederland, België, Australië en Oekraiëne – elk een veto.

Aangezien er van meet af aan ernstige twijfels bestonden over de rol van de Oekraïense autoriteiten bij het incident van 17 juli, betekende dit dat Oekraïne alle bewijzen, behalve die van zijn eigen corrupte geheime dienst SBU, kon afwijzen..! En dat zelfs die beslissing binnenskamers zou blijven. Chossudovsky sloot zijn presentatie af met de vraag: ‘Was de schietpartij op MH17 opzettelijk? ‘ Hierop gaf hij zelf het antwoord, dat men alleen maar kan speculeren over het antwoord, omdat daarvan vooralsnog geen bewijs is.

Spreker 2

De volgende spreker was de een Duitse piloot van Lufthansa Airlines, Peter Haisenko. Een man met een respectabel aantal vlieguren. Hij ging meteen van start, met de bewering dat het niet een BUK-raket was geweest, die vlucht MH17 ten gronde bracht. BUK-raketten zijn überhaupt niet bedoeld om commerciële vliegtuigen neer te halen, maar kleine gevechtsvliegtuigen. Het was geen BUK om drie redenen:

 1. Ten eerste omdat er door niemand bij de vermeende lancering een luide knal werd gehoord noch een dampspoor te zien was.
 2. Ten tweede waren er geen exit-markeringen van BUK-fragementatiescherven. De ronde gaten in het wrak van de romp van de MH17 kunnen niet door het BUK-systeem worden gemaakt.
 3. Ten derde zijn er aanwijzingen dat er nog minstens één ander vliegtuig, een SU-25, in de buurt van MH17 in de lucht aanwezig was.

Peter Haisenko vroeg zich hardop af, waarom het JIT-rapport allerlei wazige foto’s bevat, terwijl er volop scherpe, gefocuste foto’s beschikbaar zijn..? Hij concludeerde tenslotte, dat er een nieuw, neutraal onderzoek dient te komen, omdat het JIT-rapport technisch gezien niet goed is.

Spreker 3

De derde spreker in Sessie 2, professor Kees van der Pijl uit Amsterdam, behandelde de geopolitieke en economische context van deze MH17-tragedie. Hij begon zijn presentatie met het prijzen van de moed van de Maleisische minister-president, toen deze verklaarde dat hij niet overtuigd was van de conclusies van het JIT, gezien het gepresenteerde bewijsmateriaal en de bevoegdheden achter dit  rapport.

In het JIT-rapport staat dat er een moord is gepleegd. Maar als er sprake is van moord, wat is dan het motief, zo vroeg de professor zich terecht af. De geopolitieke en economische context zou een aantal antwoorden hierop kunnen geven. Alvorens hierop in te gaan, ging professor Kees Van der Pijl in op de onderzoeken van de DSB (Dutch Safety Board), die, zo merkte hij op, niet aangaven wie MH17 nu neergehaald heeft.

Van der Pijl stelt, dat de DSB zelf daardoor klem is komen te zitten. Want de DSB, die in 2010 werd opgericht, kan niet rapporteren over iets dat tegen het Nederlandse belang zou kunnen zijn. Noch over zaken die de betrekkingen tussen Nederland en de NAVO en/of NAVO-partners en/of de EU zouden kunnen schaden. De keuze van de mensen die in deze DSB zitten, duidt erop dat men van plan was, de onafhankelijkheid van de DSB in te perken. Een onderzoekscommissie dus, met uiterst beperkte reikwijdte..!

Professor van der Pijl besprak kort de BUK-rakettenkwestie en stelde vervolgens dat de lading van 1,3 ton lithium-ionenbatterijen, die door MH17, dus met een commerciële vlucht werd vervoerd, een bedreiging vormde voor de veiligheid van de luchtvaart. Wie had dit toegelaten? Een vraag die niet door de DSB is onderzocht. Ook klaagde Van der Pijl, dat buiten de SBU, de in aanmerking genomen informatie, afkomstig was van Bellingcat, een bewezen onbetrouwbare informatiebron. De vraag die dus gesteld dient te worden, is waarom er geen gebruik werd en wordt gemaakt van betrouwbaardere informatiebronnen? Waarom zijn er geen bronnen aangesproken van andere nationale inlichtingendiensten, anders dan de Oekraiense SBU voor informatie?

Detective Joseph Resch bezit documenten die hem zijn toegespeeld door bronnen binnen de Oekraïense veiligheidsdienst, die natuurlijk ook weer zo corrupt is als maar zijn kan..

Professor van der Pijl vroeg ook, waarom het JIT de informatie van een Duitse onderzoeker, de heer Joseph Resch, heeft afgewezen (HIER). Zijn zeer uitgebreide informatie, maar liefst 10 pakketten documenten, werd afgewezen. Van der Pijl betoogde dat deze onderzoeker, nu een man is geworden, die bang is voor aanslagen op zijn leven, vandaar zijn eis, dat de overhandiging van deze documenten, in het bijzijn van de media moet plaatsvinden. Volgens professor Van der Pijl heeft Resch de informatie inmiddels aangeboden aan Maleisië en Rusland, maar tot op heden is daarop geen reactie gekomen.

MH17 en de geopolitiek
Vervolgens kwam dr. Van der Pijl in de geopolitieke context terecht, met een verwijzing naar ‘de race tussen de VS en het Rusland van na de USSR, waar Oekraïne de prijs was’. De Krim, waar zich de meest strategische haven van Oekraïne bevindt, stemde voor re-integratie met Rusland. Op 16 juli 2014 verklaarde de VS dat dit onaanvaardbaar was en legde het sancties op aan Rusland. De Europeanen in de EU waren terughoudend om dit voorbeeld te volgen gezien hun afhankelijkheid van Russisch gas.

Het verhaal in één plaatje. Het belang van de VS, in woord en daad uitgedragen door vice-president Biden, John Kerry (min. van BuZa). VS-‘zetbaas’ Poroshenko met zijn Amerikaanse broeders, die de ‘revolutie tegen de dictatuur’ weer volop hadden gesteund. Rechts in beeld, Victoria Nuland, de architect van de machtsovername in Oekraïne. Onderminister van BuZa van de VS.

Toen waren er de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de strijd om olie- en gaspijpleidingen voor de energie-bevoorrading van Europa. Door wiens grondgebied zouden de pijpleidingen dienen te lopen? Oekraïne was daarin een sleutelland. De vraag en antwoordsessie die volgde op de presentaties maakte duidelijk dat het noodzakelijk dient te zijn, dat sluiting van het luchtruim boven oorlogsgebieden voor commerciële vluchten, verplicht dient te worden gesteld. Volgens professor van der Pijl is dit onderwerp behandeld in het tweede deel van het DSB-rapport.

Met betrekking tot de beperkingen op het vervoer van lithium-ionbatterijen op commerciële vluchten, wees de professor erop, dat binnen twee weken na het neerhalen van de MH17, de VS een verbod uitvaardigde op het vervoer van lithium-ionbatterijen op commerciële vluchten..! Er werd ook melding gemaakt dat het machtsweefsel wit/zwart kan maken, waarna professor Chossudovsky tussenbeide kwam en opmerkte dat de verklaringen van Obama en Kelly op de dag van de tragedie suggereren dat er sprake is van een samenzwering..!

Sessie 3: De juridische dimensie

John Philpot

De laatste sessie van de ochtend, sessie drie, ging over de juridische aspecten van het neerschieten van MH17. Mary George van de rechtenfaculteit van de universiteit van Malaya, modereerde, terwijl als eerste spreker, de Canadese advocaat en mensenrechtenspecialist John Philpot begon, door te zeggen dat oorlogsvoering vaak een overgang is naar rechtshandhaving, de voortzetting van oorlog in de wet. De heer Philpot is van mening dat het JIT-rapport oneerlijk en bevooroordeeld was, zonder respect voor de rechtsstaat.

Hij wees er fijntjes op, dat het gebruik van de uitdrukking ‘zou kunnen’ om schuld vast te stellen, niet de basis kan zijn voor een wettelijke aanklacht, eenvoudig omdat gebruik van ‘zou kunnen’ een zekere mate van twijfel suggereert. Zijn bewering was dat het JIT-rapport in de eerste plaats ‘gebrekkig’ is.
Ten eerste, het aanvankelijke buitensluiten van Maleisië in het Onderzoeksteam, ondanks het feit dat als exploitant van MH17, Maleisië het recht had om het onderzoek te leiden.
Ten tweede maakte het land dat ook verdachte  was, Oekraïne, echter vanaf het begin deel uit van het JIT.
Ten derde en tot slot: de enorme invloed van de VS op de staatsgreep in Oekraïne van maart 2014. De heer Philpot zei dat Nederland niet in staat was de juridische vervolging uit te voeren, doordat de zaak gebaseerd is op gebrekkig onderzoek.

Verder is er geen uitleveringsverdrag met Rusland of Oekraïne. Een proces zou dus inabsentia zijn. Dit zou betekenen dat het bewijs dat gebaseerd is op een gebrekkig verslag niet zal kunnen weerlegd. Hij betoogde ook dat het Nederlandse rechtssysteem het slachtoffer altijd een stem geeft. Om het verhaal te beheersen zouden de Nederlanders die stem op deze wijze proberen vorm te geven. Ook het Internationaal Strafhof (ICC) zag hij niet als oplossing, gezien de staat van dienst ervan.

Het MH17-politieke spel van Mark Rutte, wordt in het buitenland als ‘leugenachtig’ gekarakteriseerd..! Op z’n vriendelijkst als ‘onvolledig’..

De heer Philpot sloot zijn presentatie af met mogelijke oplossingen.
Hij stelt voor een min of meer formele onderzoekscommissie in te stellen, gezien de omvang van het bewijsmateriaal, dat NIET door het JIT-onderzoek is onderzocht. Het onderzoek zou kunnen worden geleid door Maleisië en in Nederland kunnen plaatsvinden. De andere oplossing is om diplomatiek contact op te nemen, teneinde Nederland te overtuigen, haar koers te wijzigen. Hij wees er ook op dat het aanstaande proces in het internationaal recht gevaarlijk is, omdat het kan eindigen in een schuldverklaring, die ook niet kan worden uitgewist, als later de beslissing alsnog ongegrond wordt bevonden..!

Tot slot, op de vraag of het internationale recht een beroep kan doen op het streven naar gerechtigheid, antwoordde Philpot dat dit niet het geval kan zijn. Het internationaal recht wordt gemanipuleerd om geopolitieke doelen te dienen. Het proces zal volgend jaar maart in Nederland plaatsvinden, maar de Nederlandse officier van justitie vindt het bewijsmateriaal niet gebrekkig, terwijl het dat wél overduidelijk is.

Spreker 2

De tweede spreker van de zitting was Dato’ Dr. Gurdial Singh Nijar, een Maleisische advocaat, die begon met de uitspraak dat de MH17-luchttragedie een ingewikkelde juridische kwestie is. Hier stond een burgervliegtuig, gedeeld geëxploiteerd tussen KLM en Malaysian Airways, dat van Nederland naar Kuala Lumpur vloog, over een oorlogsgebied dat Oekraïne niet onder controle had. Gurdial Singh stortte zich direct in de uitdagingen en wat er gedaan kan worden in het geval van vervolging, om de ongelijkheden aan te tonen, etc.

Om te beginnen is er een overvloed aan bewijs dat genegeerd is. Hoe dat alsnog in te voeren tijdens het proces? Familiegetuigen, wie bepaalt wie er wordt gehoord? Maleisië als exploitant van de betrokken luchtvaartmaatschappijen, kan het initiatief nemen. Zou dit dan nutteloos blijken, slechts dan kan er een commissie komen, ná het aantonen, dat er sprake is geweest van het begaan van onrechtvaardigheid. Hij zei dat een proces bij verstek onvermijdelijk is en geen kansen biedt.

Als dat niet mogelijk is, dan is het duidelijk dat de betrokken partijen niet toestaan dat er recht wordt gedaan. Dan kan er een civiel beroep worden gedaan om een misstand vast te stellen. Waar? In Oekraïne, in het geval van de nalatigheid van de staat vast te stellen. Na deze derde sessie werd de conferentie voor de lunch onderbroken, waarna de conferentie hervat werd met de vierde sessie.

Sessie 4: Ground Zero: De onvolprezen helden..

Kolonel Haji Sakri Hussin

Deze sessie werd gemodereerd door mevrouw Amy Chew, freelance journalist. Spreker was kolonel Haji Mohd Sakri Hussin, de officier die aan het hoofd stond van het team van 12 personen, dat naar het oorlogsgebied in Oekraïne ging om de zwarte dozen van MH17 terug te halen. Kolonel Sakri vertelde zijn missie vanaf het moment dat hij Kuala Lumpur verliet, op reis naar Kiev met zo’n 150 personeelsleden van de Koninklijke Maleisische Politie en de Maleisische strijdkrachten. In Kiev kreeg hij opdracht van de toenmalige Maleisische premier om de vlucht- en datarecorders, de zwarte dozen van de leider van de separatisten, op te halen.

Dit lukte hem, daarbij dóór oorlogsgebied te reizen, door tien controleposten van de Kiev-regering, ondanks de waarschuwing van de Maleisische ambassadeur, dat Kiev op de hoogte was van zijn missie en dat zij dat niet goedkeurden. De bevelen die kolonel Sakri kreeg, negeerde hij, zodat dat de reis nog gevaarlijker maakte.

Hij vertelde ook hoe de regering van Kiev en de FBI na het terughalen van de zwarte dozen hadden geprobeerd, hem ervan te overtuigen de zwarte dozen aan hente overhandigen, maar hij weigerde dat. Hij droeg ze over aan de Nederlanders, waarna de dozen naar Farnborough in Engeland werden gebracht om ontcijferd te worden. Zo eindigde zijn missie. Hij was geen partij bij wat er na de zwarte dozen gebeurde.

Sessie 5: In memoriam, ter nagedachtenis.

Het programma van de 5e sessie moest op het laatste uur worden gewijzigd, vanwege last-minute terugtrekking van nabestaanden van twee slachtoffers van de noodlottige vlucht, die beiden deel uitmaken van de bemanning. In plaats daarvan kregen de aanwezigen een beeld van wat er in Nederland gebeurde, waar de stoffelijke resten werden afgehandeld en klaargemaakt voor hun terugkeer naar Maleisië door de toenmalige Maleisische ambassadeur in Nederland, Datuk Dr. Fauziah Mohd Taib.

De Maleise ambassadeur in Nederland, ten tijde van de MH17-ramp, Datuk Dr. Fauziah Mohd Taib.

Tijdens een korte sessie sprak zij over hoe haar ambassade in Nederland werd omgevormd tot een ‘Operations Room’, over haar personeel en haarzelf, dat ze ’s nachts waren gebleven om alle administratieve werkzaamheden voor de Maleisische regering te regelen. Wat haar verbaasde was manier waarop heel snel ‘de schuld werd gegeven aan de Russen’, en de kritiek die haar kant op kwam, omdat ze deze ‘blame-game’ niet steunde. De Nederlanders ondernamen onmiddellijk actie om de export van verse producten en bloemen naar Rusland te blokkeren.

Ze was teleurgesteld over de Nederlandse houding ten opzichte van de Russische ambassadeur in Nederland, die plotseling werd gemeden. Aan het eind van haar toespraak zei ze kort dat de sprekers die zich uit de conferentie hadden teruggetrokken, beide zeer positief stonden tegenover het JIT-rapport en niets met deze conferentie te maken wilden hebben, en over wat ze tegen het JIT-rapport hadden.

Ze vertelde dat ze weinig kennis ook had, van wat er gebeurde buiten haar bevoegdheid om, de rouwende familieleden te begeleiden en de teruggave te regelen van de stoffelijke resten van 43 Maleisiërs die bij deze aanslag onnodig om het leven waren gekomen. De vraag- en antwoordsessie die daarop volgde was kort en gaf geen aanleiding tot nieuwe informatie.

Sessie 6: Opstelling van een actieplan

De laatste sessie, bestond uit een panel van vier personen, dat het doel had, een actieplan op te stellen, om de weg vooruit in kaart te brengen. De sessie werd gemodereerd door Tan Sri Jawhar Hassan, lid van het JUST Executive Committee. Het panel bestond uit professor Chossudovsky van CRG, Datuk Dr. Zulaiha Ismail van PGPF, mevrouw Askiah Adam, de JUST Executive Director en Dr. Chandra Muzaffar, de JUST President.

Het zijn krantenkoppen en leugens als deze, die de bevolking van Nederland vergiftigen met haat en vooringenomenheid. Een dag ná de aanslag. Hoe weet men wat er precies is gebeurd..? Een klein vraagteken achter deze ‘MOORDENAARS’-beschuldiging, had een wereld van verschil uitgemaakt. Ook, of ZELFS, voor ‘De Telegraaf’..!

Professor Chossudovsky begon de sessie, door te zeggen dat de richting van deze inspanning de wettelijke kaders te vinden, bepaalt dat deze Conferentie niet kan deelnemen aan, noch de ontsierde bevindingen van het proces van  het JIT-onderzoek kan goedkeuren. Als de belangen van de gezinnen niet worden gediend, dan is een civielrechtelijke procedure de juiste weg. Voor de Maleisiërs zou dat in Maleisië moeten zijn. Met betrekking tot MH17 is er een fragiele consensus over de MH17, omdat die gebaseerd is op leugens. Deze consensus dient te worden teruggedraaid.

Deze consensus, die feitelijk gebaseerd is op leugens, is het gevolg van uiterst niet-kritische berichtgeving in de media. Er moet een relatie met de media komen, die gericht is op de omkering van de consensus. De organisatoren van de conferentie overwegen de oprichting van een studiegroep, om ook voor de nabestaanden/gezinnen van de slachtoffers, recht te doen geschieden. Datoek Dr. Zulaiha was het volledig eens met professor Chossudovsky.

Zij was bezorgd dat de ICAO, een VN-agentschap van de VN, Oekraïne tot op de dag van vandaag niet ter verantwoording heeft geroepen, omdat het haar luchtruim boven een oorlogsgebied open heeft gehouden. Ze weet niet zeker of een gewetensrechtbank of een formele rechtszaak tegen Oekraïne de juiste weg zal zijn. Mevrouw Askiah Adam heeft als rapporteur van deze dag, de voorstellen en adviezen verzameld, die de hele dag door naar voren zijn gebracht en die het actieplan zouden kunnen vullen. Wat zij in haar presentatie heeft opgenomen, is dan ook al terug te vinden in de eerdere delen van de werkzaamheden van de conferentie.

Dit was het beeld van één van de grootste leugens, direct na de ramp. Een separatist die in eerbied een knuffelbeertje opraapt en aan de pers toont, wordt als piraat weggezet. Het kruisje dat deze man even later maakt, wanneer hij zijn petje afneemt uit respect, is uit bijna ALLE propaganda-nieuws. Als je dát niet genoeg zegt, over vooringenomenheid van de ‘neutrale MSM’, dan weten wij het ook niet meer..!!

De laatste spreker, de heer Chandra Muzaffar, schetste vier punten die uit de werkzaamheden naar voren zijn gekomen. In de eerste plaats moest het JIT-proces worden opgeschort, omdat het onderzoek aantoonbaar gebrekkig is. Elke veroordeling in een rechtbank die voortvloeit uit een dergelijk onderzoek, zal een regelrechte en grove belediging van het recht zijn. De Maleisische premier dient hierop te gewezen te worden, zodat hij contact kan opnemen met zijn Nederlandse collega. Dat zou de belangrijkste aanbeveling van onze conferentie zijn.

Ten tweede, als het eerste punt slaagt, is er behoefte aan een alternatief proces om het proces af te sluiten. We zouden een commissie van juridische geesten kunnen instellen om alternatieve wegen naar gerechtigheid voor te stellen voor de families van de slachtoffers.

Ten derde moeten de maatschappelijke organisaties de handen ineenslaan om dit alternatieve proces te ondersteunen. Dit zou deel uitmaken van de mobilisatie van de publieke opinie.

En ten vierde, om met behulp van de media een alternatief verhaal te ontwikkelen over deze hele episode. De meest kritische dimensie van dit verhaal zou zijn om te laten zien hoe MH 17 deel uitmaakt van het zich ontvouwende geopolitieke scenario, dat verband houdt met de poging van de dominante hegemonische krachten om hun macht en controle te bestendigen. Te midden van de ernstigste uitdaging ooit, voor de westerse dominantie in de afgelopen 200 jaar.

Het meest opvallende kenmerk van de vraag- en antwoordsessie die volgde op de presentaties, was het onvermogen van mediaprofessionals om de punten die naar voren werden gebracht, om de gebrekkige aard van dhet JIT-onderzoek, dat in het beste geval ondoorzichtig en in het slechtste geval frauduleus is, als hard bewijs te presenteren in de media. De oprechte mediaprofessionals hebben hier geen enkele waardering voor. Hieruit blijkt dat er nog veel werk te doen is.

De conferentie eindigde rond 19.00 uur.

 

 

7 gedachten over “MH17 congres Maleisië: ‘Rechtvaardigheid’..!!

 1. https://nos.nl/artikel/2310411-jit-rusland-en-separatisten-hadden-voor-mh17-ramp-dagelijks-contact.html
  Is het toeval of opzet dat na meer dan vijf jaar na de “ramp” met mh 17 nu ineens weer (toevallig) gesprekken opgenomen blijken te zijn die nu pas naar buiten worden gebracht?
  Zoals in het artikel hierboven beschreven is worden getuigenissen van mensen die het hebben zien gebeuren niet mee genomen wanneer het niet strookt met wat de huidige onderzoeken hebben opgeleverd.Wie naar aircrash investigation kijkt weet ook dat alle onderdelen van een vliegtuig nodig zijn om achter de oorzaak van een vliegramp te komen en niet alleen het voorste deel.Wie heeft besloten een deel van mh 17 terug te halen naar Nederland en niet alles wat gevonden is? Hoe wist men op voorhand al wat voldoende was voor het achterhalen van de oorzaak van de ramp? Aannemende dat er een BUK raket is gebruikt wil dat nog niet zeggen dat er ook geen andere wapens zijn gebruikt vanuit bv gevechtstoestellen en ondanks dat er op vele foto’s duidelijke sporen van kogelinslagen te zien zijn wordt daar in alle talen over gezwegen,hoe kan dat? Komt het deels terughalen van mh 17 niet neer op het al weten op voorhand wat van belang is in het onderzoek en/of wat niet? Als dat het geval is kun je je afvragen of verder onderzoek dan nog wel van belang is.Waarom is niet alles teruggehaald?

  1. En wat natuurlijk bezopen is, is dat het hele Oekraïne-verhaal is begonnen bij de infiltratie van de VS aldaar. Zie de opmerking van ‘FUCK THE EU’ van onderminister van Buitenlandse Zaken, zionist Victoria Nuland. Die de EU weleens zou laten zien wie aldaar de baas was, met het aanstellen van de VS-zetbaas, later Dhr. Poroshenko. Natuurlijk hebben de seperatisten contact gehad met Moskou, zoals ook de VS zijn invloed gepaard laat/liet gaan met contacten in Oekraïne. Zoals de ultra-rechtse Bokdanovitch in eerste instantie.
   Het contact hebben zegt helemaal NIETS, het gaat erom wat besproken zou zijn…
   En waar het mij nog steeds om gaat:

 2. Wat zo vreemd is, is dat de videos (oa v d BBC) met getuigen vrij kort na het neerstorten, spreken over vooral Aziatische lichamen, vrijwel geen bloed, koffers met winterkleding, weinig kinderen en een vreemde lucht van formaldehyede. Het leek/lijkt erop dat de MH317 is gebruikt voor deze false flag. Dus onderweg transponder gewisseld?
  Maar hier hoor je nooit meer iets over, noch was het een onderwerp in Maleisië
  Wie kan daar iets over zeggen?

 3. VICE (7 deadly sins)-president Biden does all the bidding! Nu is zijn zoon Hunter betrokken bij het witwassen van 7,4 miljard dollars gestolen van de Oekraïense burgers afkomstig uit het Biden-Obama-tijdperk. Overeenkomst + alle slechte mensen: Jezuïeten; levende lijken. Hier is 99FreeMind oftewel Amazing Polly, a nice Canadian girl, a Very, Very Nice Girl!!!!! min. 10: https://www.bitchute.com/video/R6L8ZSxbQBw/

 4. MH 17 is blijkbaar niet het enige “probleem”. Recent werden berichten gepubliceerd over
  de ramp met toestel van Germanwings :
  https://www.mmnews.de/vermischtes/136037-germanwings-crash-2015-handys-der-toten-manipuliert
  met citaat :
  “22. Dezember 2019 :
  Was war wirklich los beim Absturz der Germanwings 2015 in den französischen Alpen? Die Handys der Toten könnten Aufschluss geben. Jetzt kommt raus: die Daten wurden im Nachhinein gelöscht…..
  Diese Löschung kann nur im Nachhinein manuel erfolgt sein. Damit gibt der Absturz weitere Rätsel auf. Schon zuvor gab es Spekulationen, ob es wirklich der Selbstmord eines Copiloten war, der für diesen Crash verantwortlich sein ist. – Was sollte also vertuscht werden, fragt selbst die BILD…(=einde citaat).
  Nog een bron :
  https://www.focus.de/panorama/welt/moeglicherweise-absturz-videos-geloescht-handys-der-germanwings-opfern-manipuliert-was-wollen-die-ermittler-verheimlichen_id_11486385.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-panorama&fbc=facebook-focus-online-panorama&ts=201912220940&cid=22122019&fbclid=IwAR16a8bRaIkrmQxUChjJckHRVl8o6HrDHOvs__3kq8PxCI31aVxDDG-ZdAQ
  met citaat :
  “Möglicherweise Absturz-Videos gelöscht Angehörige erheben schwere Vorwürfe: Handys der Germanwings-Opfer manipuliert………….
  Zahlreiche Familien, deren Angehörige beim Absturz einer Germanwings-Maschine im März 2015 in den französischen Alpen ums Leben kamen, erheben schwere Vorwürfe gegen die Ermittler: Elektronische Geräte der Opfer wurden offenbar nachträglich manipuliert und darauf befindliche Daten gelöscht. (=einde citaat).
  Volledigheidshalve verwijs ik naar de tekst in de linken. Zoals bij de ramp met de MH17, wordt ook hier het bewijsmateriaal gemanipuleerd. Blijkbaar mag m.i. de ware toedracht van de ramp met het toestel van Germanwings niet aan het licht komen.
  Ik stel dan ook de vraag : Is er hier een verband met MH 370 en MH 17??

 5. Recent kwamen er nieuwe onthullingen over de ramp met de MH 17 waarbij dan tot hiertoe onbeantwoorde vragen werden beantwoord met een verwijzing naar het NL onderzoeksteam :
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukranian-whistleblower-reveals-mh-17-tragedy-was-orchestrated-poroshenko-and-british
  met enkele citaten :
  “These questions were answered by Former Lieutenant Colonel Vasily Prozorov of the Ukrainian Security Services, who fled to Russia, in a damning new documentary titled “MH-17: In Search Of Truth.”………………
  The whistleblower in the 39-minute documentary completely delegitimizes the findings found by the Dutch investigators and world leaders by drawing on classified documents he attained through his own high-ranking position and those close to him, as well as eye witness accounts including from the Donbass volunteers.
  The responsibility for investigating the tragedy was given to a Dutch-led joint investigation team with the Dutch Safety Board, who claimed that MH-17 was downed by the Donbass volunteers with a Buk surface-to-missile. Prozorov challenges this assertion and questioned why Malaysia, which owned MH-17, was pushed to the periphery of the investigation and priority was given to the Dutch side. This in itself is not damning and does not disprove that the Donbass volunteers were not responsible, but it does demonstrate that there is a clear agenda when a country with direct interest in this tragedy is cast aside………….
  However, the Ukrainian Security Service using the 156 Anti-Aircraft Regiment had not acted alone, and there were significant joint efforts with external states, primarily Britain, but also Australia. The documentary reveals that Ukrainian Major General Valery Kondratyuk and Lieutenant Colonel Vasily Burba, in which Prozorov knew the latter, was with two British secret service agents on June 22, 2014 in the battle zone some weeks before the MH-17 tragedy. Prozorov claims that Burba remained with the British agents in the region and plotted together with Ukrainian Security Services to bring down MH-17. As this was spearheaded by the British intelligence, there was no surprise that Englishman Elliot Higgins, a former lingerie retailer, who has not studied politics or journalism, had his obscure blogging elevated into the Bellingcat website, with monetary backing from George Soros’ Open Society Foundation, just days before the tragedy. Higgins was promoted to such an extent that he began to closely collaborate with the Atlantic Council, which Edward Curtins describes as “a think-tank with deep ties to the U.S. government, NATO, war manufacturers, and their allies, and the National Endowment for Democracy, another infamous U.S. front organization heavily involved in so-called color revolution regime change operations all around the world.” Higgins has also spearheaded disinformation campaigns on chemical weapon allegations against the Syrian government…………………
  The MH-17 tragedy also strangely involved Australia, according to Prozorov, with Australian intelligence agent Peter Kalver, likely belonging to the Australian Security Intelligence Organisation if Prozorov’s allegations are correct, having a British phone number beginning with +44 and ending with 575, despite operating in Ukraine and being Australian, in which the national phone code of his home country is +61. ……………….
  With these revelations, Prozorov explains that “we collected enough information and documents that allow us to draw a firm conclusion. The Boeing crash was a provocation that had been planned and realized by the Ukrainian top leadership and the Western intelligence agencies.”………… (=einde citaten) De volledige tekst is van belang voor een goed begrip. De voormelde analyse werpt dan ook een ander licht op de ramp. Ze is echter imo onvolledig, wetende dat 20 minuten na het neerhalen van de MH17 de Israëlische aanval begon op Gaza. Het Oekraïense en Britse niveau bij de uitvoering van de aanslag, zijn echter niet de top… en deze top bevindt zich m.i. in Tel Aviv. Dit laatste spoor is echter levensgevaarlijk, zelfs Prof Kees Van Der Pijl heeft het niet volledig uitgespit in zijn boek Flight MH 17. Een element in de voormelde tekst is echter van groot belang, namelijk de verwijzing naar de obscure The Atlantic Council, die weinig gekend is, maar m.i. een sleutelrol speelt in tal van terreuraanslagen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.