WantToKnow - Auteur

Auteur: GuidoJ.

GuidoJ. heeft 2949 artikelen geschreven voor WantToKnow.nl

Guido Jonkers (1956) - Uitgever WantToKnow.nl Na een studie marketing op de HEAO in Amsterdam, 3 jaar werkzaam voor de grootste tijdschriftenuitgever van Nederland, de VNU. Daarna -vanaf 1982- werkzaam in sales promotion en in 1989 zelfstandig in dit marketingvakgebied, onder de naam P&P. (Premium & Promotion Partners bv). Vanaf 2000 werd duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk onderdeel van het bedrijf voor klanten als Triodosbank, ASN, Greenchoice e.d. Daarnaast vanaf 2001 ook actief als bestuurslid publiciteit en uitgeverijzaken van Stichting De Vrije Mare, die het werk van Marieke de Vrij, spiritueel raadsvrouwe, ondersteunt. Sinds 2008 actief als ZZP’er op het brede gebied van duurzaamheid en heeft tevens een eigen uitgeverij opgericht, waarvan WantToKnow.nl één van de eerste activiteiten is. Tevens redacteur op WantToKnow.nl/.be.

 

 

Petitie tegen kindermisbruik: TEKEN OOK..!!

Voel jij je ook zo machteloos als je leest over kindermisbruik? Zou je graag iets willen doen om het leed voor de slachtoffers te verzachten? HIER is je kans om IETS TE DOEN! Teken in ieder geval deze petitie tegen het plan om de regels voor slachtoffers aan te scherpen. Door dit plan wordt het voor slachtoffers die door onoplettendheid of nalatigheid van Jeugdzorg seksueel misbruikt zijn, praktisch onmogelijk gemaakt om nog aanspraak te kunnen doen op schadevergoeding of erkenning van het misbruik. Zet je handtekening om dit te voorkomen. Het kost slechts een minuut van je tijd. Doe je mee? Of mogen we je dringend verzoeken: DOE MEE!! »

Marieke de Vrij en 2017; dieper inzicht…

De spirituele raadgevingen van Marieke de Vrij op velerlei gebied, vinden plaats in contact met de andere leden van haar onstoffelijke groep begeleiders. De aldus ontstane 'inspiraties' zijn van een kwalitatief ongeëvenaard karakter, die op hun beurt bijdragen tot een groter bewustzijn van en diepere inzichten in ons bestaan hier op Aarde. Inzichten in vooral ook de energetisch-structurele 'weefsels' van organisaties en menselijke velden, voor velen voelbaar maar onzichtbaar. Velden die essentieel zijn voor ons leven op Aarde, maar door hun onzichtbaarheid vaak als ongelooflijk worden ervaren. We laten je kennis maken met Marieke en bieden je haar inzichten aan voor het jaar 2017. »

Heilige Ruimte..

Opnieuw een bijdrage van astrologe Manuela van der Knaap over de krachtige dynamiek van het huidige tijdsbeeld, dat zijn spiegeling geeft vanuit de astrologische horoscoop van onze Aarde. Dit tijdsknooppunt zorgt voor een nieuwe mangel waar we midden in zitten en waarbij opnieuw onze kracht wordt gevraagd om niet 'vast' te houden, maar 'los' te laten. Overgave aan de Kosmische Flow.. Deze overgave aan alles wat 'groter' is dan wijzelf biedt, door los te laten, als vanzelf ook binnen onze kern een diep 'thuiskomen'.. En daar zullen we de laatste rommel dienen te bezien en op te ruimen. Zons- en maansverduisteringen doen er allemaal nog eens een schepje bovenop. Dat we in roerige tjiden leven, blijkt eens temeer uit de blauwdruk van onze tijd »

Het ‘Trump-fenomeen’..

Het is een maand geleden dat Donald Trump werd ingezworen als 45ste president van de Verenigde Staten en 'de beer is los', zoals dat spreekwoordelijk heet. Er gaat geen dag voorbij en deze narcistische man staat in het middelpunt van de belangstelling. De man alleen op zijn daden afrekenen is nog nauwelijks mogelijk, maar dátgene wat hij onderneemt, is voor velen in één woord verbazingwekkend. Het is Arend Zeevat die in zijn column dit keer een analyse wijdt aan de achtergronden van het fenomeen Donald Trump. Waar gaat deze presidentiële rit naar toe, met een leider die zegt dat hij 'America First' in zijn vaandel gaat voeren. Een waardevolle beschouwing, die je ongetwijfeld weer het een en ander duidelijk zal maken over deze intrigeren »

Politieke ponerologie.. Essentiële info..!

Na een halve eeuw van onderdrukking is dit boek eindelijk beschikbaar... Het oorspronkelijke manuscript van dit boek werd in het haardvuur gegooid, vlak voor de inval door de communistische Poolse geheime politie destijds. De tweede versie werd met grote moeite weer in elkaar gezet door wetenschappers die werkten onder zware omstandigheden van geweld en onderdrukking en per koerier naar het Vaticaan gestuurd; de ontvangst is echter nooit bevestigd. Manuscript en alle waardevolle gegevens voorgoed verloren gewaand. Totdat één van de onderzoekers in de jaren tachtig naar de VS vluchtte, waar hij de derde en laatste versie schreef. Toen werd publicatie echter tegengehouden door de Pools-Amerikaanse politiek adviseur Zbigniew Brzezinski. »

Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!

Een hoofdartikel waarvan je waarschijnlijk afkeer hebt, vóórdat je er aan begonnen bent. Kindermisbruik is niet leuk of 'prettig te lezen'.. En toch.. Als struisvogels hun hoofd in het zand steken, is dan het lelijke, waar ze bang voor zijn, er dan niet meer..? Wat als dit kindermisbruik nou eens één van de achilleshielen is, van de negatieve, onderdrukkende krachten op Aarde, verantwoordelijk voor de chaos, manipulaties, pijn en diepe doodsangsten? Negatieve energie die voeding is voor deze krachten.. Het diepe trauma bij mensen, wordt gekoppeld aan mind control-systemen, die ervoor zorgen dat de 'machtige mens' gaat verworden tot een robot. Dáár, in die manipulaties, liggen dus de oplossingen. Informeer je daarom!! »

De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..

Een prachtige levensbespiegeling van Arend Zeevat, het water van het leven als spiegel. Kijken in de 'Rivier van het Bestaan'.. De mens als kruispunt tussen Aarde en Kosmos is een mythisch archetype. Water daarbij het oer-symbool voor gevoel en teken van innerlijke ontwikkeling. Van laag naar hoog. Terwijl water toch 'altijd' naar het laagste punt stroomt, maar vergis je niet.. Want dat is natuurlijk het fysieke proces, wat wij zien.. De bewustzijnsontwikkeling van de mens vindt echter NIET buiten hem plaats, maar 'onzichtbaar' IN de onderaardse stromingen van zijn bewustzijn. Maar genoeg inleiding; lees de intrigerende nieuwe column van Arend Zeevat en zet je eigen 'flow' aan het werk.. Veel genoegen! »

Dakota pijplijn: ING neem voorbeeld aan ABN..!!

De 2 grote banken, van wie bekend is, dat ze financiers zijn van de Dakota-pijplijn, ABN en ING, zitten in het nauw, nu de aanleg tóch doorgang gaat vinden. ABN haakt af. En ING..?? »

George van Houts en het Komplot…!

Theatermaker George van Houts is een maatschappelijk geëngageerd mens, die met zijn voorstellingen over de maatschappelijke problemen als geldcreatie en farmaceutische uitwassen, volle zalen trekt. Het is juist zijn theaterachtergrond, die hem in staat stelt om, als een nar tegenover de koning in vroeger tijden, zaken te belichten, die in het schemerdonker verborgen blijven. Zoals inderdaad de werkelijke achtergronden over de aanslagen van 9/11. Maar stel je voor dat zijn mede-theatermakers nu afhaken, omdat George onderwerpen aan gaat snijden, die in de ogen van zijn collega's 'heftig en controversieel' zijn.. En dat ze daarom niet mee doen..? Reden te meer George te steunen en naar zijn voorstelling 'Kom Plot' te gaan..! »

Montague Keen en deze heftige tijd..

Een Ziel die vanachter de sluier van de Dood een link legt met zijn vrouw. Ongetwijfeld een vreemde gewaarwording voor velen, maar voor Veronica en Montague Keen een alledaagse bezigheid, sinds de dood van Montague, in januari 2004. Lees over een recent bericht van Montague over de toestand in de wereld, met veel intrigerende gezichtspunten, waarvan je vanzelfsprekend ZELF de essentie bepaalt. Maar lees ook over het fascinerende verhaal van Montague en Veronica Keen; twee mensen die in-en-in van elkaar houden, ook al is één van beiden 'lichamelijk gestorven'. Lees over het intrigerende wetenschappelijk onderzoek van professor Gary Schwartz in deze zaak. Over het verschuiven van perspectief gesproken... »

Jan de Hoon en zijn weeskinderen..

Een bijzonder verhaal van ondernemer Jay Uijttewaal. die via de verkoop van een watervitalisator in aanraking komt met de Nederlander Jan van Hoorn. Deze bestelt een waterfilter voor zijn kinderweeshuis in de Filipijnen, dat hij samen met zijn Filipijnse vrouw runt. Jay en Jan raken en de praat en hierdoor wordt Jay geraakt, door het menslievende karakter van het werk van Jan van Hoorn. Jay besluit hem te helpen en de manier waarop lees je in dit artikel in de rubriek 'meelezen, meeleven'. Mocht jouw meeleven zó groot zijn, dat je ruimte hebt het werk van Jan en inmiddels ook Jay te steunen, steek dan even de financiële hand uit de mouw. Velen handen maken licht werk immers. Hier het hele verhaal. »

2 Oprechte mensen over de MH-17 doofpot..

Een journalist en een burger-onderzoeker spreken over de ramp met de MH17. Een oprecht gesprek zonder opsmuk over recente ontwikkelingen rondom deze zaak. Een 'must-see'..! »

Noem ze nooit ‘Archonten’..

De serie artikelen die hier op de site staat over de intelligente, parasitaire energieslurpers die we Archonten noemen, krijgt in dit artikel een vervolg. Het is psycholoog Wendy Gillissen, die plotseling door cliënten werd verrast, omdat deze 'ongenode gasten' meebrachten naar hun consult.. Hoe ze voor zichzelf inzicht kreeg en leerde omgaan met deze negatieve entiteiten, was voor haar een indringende les. En ja, ook dit blijkt weer een spiegel om de diepste kracht in het eigen 'ziele-centrum' te vinden, waardoor vooral de mogelijkheden voor deze parasieten wordt ontnomen.. In die zin leren ze je een diepe les: de waarheid van het Engelse gezegde: 'Wat je niet doodt, maakt je sterker'. Maar verrassing: je bent ALTIJD sterker.. »

Big Brother verhuist naar… Jeruzalem..!

De tweede column van Arend Zeevat, over de relatie van Trump en het 'Big-Brother-gebeuren', zoals dat bestaat in de Zionistische manifestatie van controle, spionage en manipulatie. Een gedegen artikel over o.a. de intenties van president Donald Trump, om de Amerikaanse ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem, hetgeen niet de hoofdstad van Israël is, maar wél tot gevolg heeft dat de Palestijnen een harde schop in het kruis krijgen. Big Brother verhuist naar Jeruzalem is een stuk dat vraagt om je reacties en uitnodigt tot een dialoog onder het artikel. De Zionistische wereldmanipulaties zijn voor velen namelijk nog steeds een onbekend fenomeen.. En nee, Zionisme heeft feitelijk nauwelijks IETS met het Jodendom te maken...! »

Hoe de leugen als ‘waarheid’ wordt gefabriceerd..!!

Als je spreekt over de manieren waarop we het nieuws krijgen voorgeschoteld, staan we zeer waarschijnlijk NOOIT stil bij de ongelooflijke stappen die de techniek heeft gemaakt in de mogelijkheden van fraude. Het is al lang geen simpele fotoshop meer, maar het is state-of-the-art-technologie, die ervoor zorgt dat je tot in de essentie van de zaak wordt bedonderd. Wat zou je denken van een LIVE-optreden van Donald Trump op Tv, waarbij Donald Trump niet anders betrokken is, dan met oud-film/beeldmateriaal, dat eerder is geschoten of gebruikt wordt van een oud optreden..? Lees dit artikel en je zult nooit meer kunnen kijken met de ogen van daarvóór.. Of hoe je jezelf kunt afvragen, waar het vertrouwen volledig eindigt in nieuwsmedia.. »

Verwoestende suiker en een boterham Nutella..!!

Wellicht een vreemd nieuwsbericht want 'niets nieuws onder de zon' over suiker. Toch weer eens lezen over de massa's suiker die we nuttigen. Bewust zijn van: SUIKER is verwoestend..! »

Het grote complot tégen de vrijheid..

Een lang en krachtig artikel over de huidige situatie op Aarde, die voortkomt uit een verleden dat honderduizenden, ja, zelfs miljoenen jaren achter ons ligt. De Aarde is in handen van een klein aantal heersers, die zichzelf verborgen houdt, terwijl de 'aardlingen' de indruk hebben, dat ze 'VRIJ' zijn. Ondertussen echter gevangen zitten in het weefgetouw van hun eigen 'ontvoerde' scheppingskracht. Bang gemaakt door valse dreigingen en klein gehouden door vals nieuws. En nóg vele manieren om domheid te stimuleren. Maar er zitten grote veranderingen in de lucht. Mensen worden massaal wakker. Hugo van der Zee schreef deze prachtige review, die velen zal helpen om juist die 'Aha-erlebenis' te krijgen, nodig om écht OP TE STAAN.. »

‘Over mijn schoonvader die terugkwam..’

Opnieuw een ijzingwekkend verhaal over een dode die niet dood bleek te zijn.. Orgaandonatie-personeel, dat volledig geprepareerd is om ervoor te zorgen dat organen van de 'overledene' snel en goed naar een nieuwe bestemming zullen gaan.. Maar hoe kan dit nu eigenlijk? Zijn we met z'n allen gewoon nog amateurs op het gebied van overlijden..? En als dat zo is, dát we er zo weinig over weten, is het dan normaal dat de aanhangers van orgaandonatie stoer lopen verkondigen, dat men precies weet wanneer iemand 'hersendood' is..? Nou, na het lezen van dit verhaal, dat door een bekende van WantToKnow is geschreven, maar anoniem wordt geplaatst, zal je terughoudendheid rondom orgaandonatie en het stervensproces alleen maar groter zijn..! »

‘Oud’ homeopathie-onderzoek weer actueel..!

Waarom is homeopathie zo moeilijk te bewijzen..? Want bewijzen zijn nodig, hard nodig voor ongelovigen. Hoeveel mensen erdoor genezen zijn, is niet belangrijk kennelijk. Wat belangrijk is, is dat homeopathie voldoet aan een manier van wetenschappelijk onderzoek, aan een bewijslast, die volstrekt niet meer in het huidige tijdsbeeld past. Daar waar steeds meer wetenschappers schreeuwen om een menselijke maat, daar gaan 'anderen' door met de heksenjacht of zelfs 'de medische inquisitie' tegen een eeuwenoude geneesmethode. Dokter Robert Mathie is een arts die werkt maakt van reeds gedaan medisch-wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie, waarbij hij met nieuwe ogen naar dit materiaal kijkt. »

Als laatste dienst aan USA: Obama verspreekt zich..!

We hebben het bij de 9/11-zaak ook gezien: zichzelf versprekende mensen, die de verborgen waarheid vertelden, in plaats van de leugen te bekrachtigen.. We zijn al een paar weken in rep en roer over de vermeende hack door Russische hackers, waar natuurlijk Poetin achter zat en nu blijkt ineens dat de aftredende president zich verspreekt over de ware toedracht. Daar waar allerlei toppers, zoals ambassadeurs en beveiligingsmensen al hadden verteld dat de gevoelig info van de Democratisch Partij van Hillary Clinton niet uit een hack, maar uit een LEK afkomstig waren, blijkt het nu Barack Obama zélf te zijn, die zich verspreekt in zijn laatste onderonsje met de pers. Waar hij natuurlijk relatief ontspannen deze fout maakt..! Kijk zelf.. »
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.