Advertentie

Yin-Yang: het symbool voor evenwicht..


X
X

Yin-Yang: het symbool voor evenwicht..

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Verloren evenwicht.. Dat de menselijke maatschappij in de afgelopen tijd in steeds snellere mate het evenwicht tussen individuele vrijheid (mannelijke kracht) en verbondenheid (vrouwelijke kracht) is verloren, zal voor velen meer dan duidelijk zijn. Dat evenwicht is vooral samenhangend met de directe menselijke interactie. De mens kan immers door het directe intermenselijk contact met anderen zichzelf in meerdere opzichten leren kennen en een verbondenheid vanuit het hart leren ervaren. Dit op basis van resonantie. Dus de energie die door ieder individu wordt uitgezonden in de omgeving, wordt met een gelijksoortige energie vanuit die omgeving beantwoord.

Op deze wijze kan de directe menselijke ontmoeting bijdragen aan een toenemende bewustwording van de eigen individualiteit. Eveneens is het voor het ervaren van een innerlijk evenwicht nodig om de verbinding met de natuur in alle zuiverheid ten volle te ervaren. De dragende kracht van de zuivere natuur kan heel heilzaam, voedend voor de ziel en daardoor rustgevend en genezend zijn.

Daarnaast zijn er natuurlijk momenten van vrijwillige afzondering nodig, om in het alleen zijn te kunnen reflecteren op de ontvangen energetische informatie uit de omgeving en het individueel innerlijk. Juist daarbij kan de hiervoor benoemde natuurlijke omgeving heel ondersteunend zijn. De uitwerking van de huidige Corona-psychose is echter zodanig dat het zich terugtrekken in de natuur welhaast onmogelijk is gemaakt, door het afsluiten voor het publiek van stranden, parken en natuurgebieden. Want je hoort thuis te blijven en genoegen te nemen met je kamerplanten en/of je tuin. De vereniging voor Duitse psychiaters heeft in dit kader een oproep gedaan aan het Duitse publiek.

Degenen die nog in een moestuin kunnen werken zijn gezegend. Zij kunnen naast het ervaren van de natuurlijke levenscycli, ook in hun eigen voedsel voorzien. Want de Corona-psyschose werkt zo ontwrichtend dat de gehele voedselproductielijnen overhoop zijn gehaald en er nu al tekorten aan het ontstaan zijn (HIER).

Afgemeten en afgedwongen afstand
De door overheden en hun machthebbende financiële souffleurs kunstmatig opgewekte Corona-psychose heeft met name op het sociale vlak verstrekkende gevolgen. De financiële souffleurs hebben die overheden doen besluiten om mensen op het meest individuele niveau tegen elkaar uit te spelen, te verdelen en dus te beheersen.

Besef je de fundamentele en VOORAL verwoestende consequenties van het afnemen van menselijke BASISEIGENSCHAPPEN? Oma niet meer knuffelen, maar vanuit het verstand, harteloos, aanspreken achter glas.. Letterlijk oma tot kasplantje degraderen? Heb je door wat hier op een fundamenteel niveau gebeurt..??!!

Wat ertoe heeft geleid dat er een maatschappelijke realiteit is ontstaan, waarin mensen gedwongen worden om thuis te blijven en in het openbare leven elkaar op een door overheden bepaalde afstand te benaderen en met elkaar te communiceren. Afhankelijk van het land waarin men woont is die afstand anderhalve tot twee meter. Dichter mag men niet tot elkaar komen. Er zijn zelfs technologische middelen ontwikkeld, die dit controlerend moeten afdwingen (HIER en HIER). Die afstand heeft echter geen enkele basis.

Hart op hart..? NIKS ERVAN.. VOEL JE SCHULDIG, FOEI! Je dient je geliefden op 1,5 meter te knuffelen. Ook al ben je beiden al 5 weken zo goed als in quarantine geweest..!!

Wanneer men in het snel verdwijnende openbare leven ziet hoe onnatuurlijk en angstig mensen zich hierdoor gaan gedragen, kan men haast niet anders dan dit als heel onwezenlijk ervaren. Het is onwezenlijk, omdat in het spontane gedrag van mensen veelal een zekere mate van lichamelijke aanraking en nabijheid geïntegreerd is. Volgens de website van de Rijksoverheid duren de huidige maatregelen in ieder geval tot 19 mei 2020, met een paar versoepelingen betreffende het onderwijs en sportmogelijkheden vanaf 11 mei (HIER).

In het verleden heb ik eens een artikel over de verloren aanrakingszin geschreven (HIER) en op basis daarvan een aantal lezingen gegeven. Citaat uit dit artikel:

De menselijke aanraking is wel zo ontzettend belangrijk, verbindend en ook voedend. Dit is zelfs wetenschappelijk verklaard (HIER). In het artikel ‘Hug Hormone Oxytocin Boosts Bonding By Releasing Cannabis-Like Molecules’ wordt ingegaan op de heilzame werking van het hersenhormoon oxitocine.

Tevens wordt in dat artikel een link gelegd tussen oxitocine en cannabinoïde, een bestanddeel van de cannabisplant. Oxitocine staat bekend als het (knuffel)hormoon dat in menselijke relaties essentieel is, om een diepere op gevoelsniveau heilzame verbinding tot stand te kunnen brengen.

Afstand werkt vervreemdend!
Het op tegennatuurlijke wijze mensen dwingen afstand van elkaar te houden werkt vervreemdend. De kunstmatig opgeroepen Corona-psychose blijkt de kroon te zijn op de al eeuwen geleden op gang gebrachte innerlijke vervreemding van de mens ten opzichte van zichzelf, zijn medemens en zijn natuurlijke omgeving. Het lijkt dit vervreemdingsproces de finale afronding te geven. Ook in mijn in 2017 op deze site verschenen artikel ‘De wereld als mechanische spiegel..’ (HIER) ben ik dieper op dit vervreemdingsfenomeen ingegaan.

Tijdens een persconferentie zei Mark Rutte, dat de nu geldende Corona-maatregelen zeker voort zullen duren. Zoals hiervoor al aangegeven tot tenminste 19 mei. Rutte gaf zelfs een nieuwe naam aan de situatie van sociale afstand. Hij noemde het ‘de anderhalve meter-samenleving’. Volgens Rutte zal de anderhalve meter-samenleving het ‘nieuwe normaal’ worden. Dit is natuurlijk een absurde term, die inmiddels al voor velen langzamerhand als term gemeengoed aan het worden is en geplagieerd wordt. Zie hoe subtiel programmerende conditionering werkt.

Het is een absurde term, omdat het juist deze opgelegde afstand is die ieder menselijk gevoel van samen te leven met anderen volledig kapot maakt. Daarom spreek ik in plaats van samenleving liever van een maatschappij, waarin regeringen, multinationals, koningshuizen, alle geldinstituten en zelfs de geïnstitutionaliseerde religies binnen het kankergezwel van de economie een maatschap zijn aangegaan. Een maatschap dat alle bepalende deelnemers eraan een voordeel biedt. HIER kun je lezen wat de Wikipedia te melden heeft over de betekenis van het begrip maatschap.

Het maatschap wil de controle houden
Het maatschap meent de volledige controle te kunnen houden over de bewegingsvrijheid van mensen. Zij wil dit door een gecontroleerde en gefaseerde ‘bevrijding’ uit de gevangenis, van wat een noodtoestand is, toestaan. Het lijkt op een soort van resocialisatieprogramma waar mensen aan blootgesteld worden. Rutte kondigde die gefaseerde ‘bevrijding’ voor Nederlanders aan op een persconferentie, die hij op 6 mei hield (HIER, HIER en HIER). In vele buitenlanden wordt dit resocialisatieprogramma op een aan het eigen land aangepaste wijze vormgegeven.

Dat het maatschap daarbij zelf eerdere regelgeving tegenspreekt zal haar niet deren. (Zie volgende alinea.) Het gaat hierbij om het vanaf 1 juni verplicht een mondkapje te moeten dragen bij het gebruik maken van het openbaar vervoer (HIER). Dit wordt gehandhaafd met het uitdelen van boetes, wanneer men niet voldoet aan deze maatregel (HIER). Nu is het dragen van die gezichtsmaskers, voor wat betreft hun effectiviteit, nogal omstreden (HIER). Maar ja, er is altijd wel weer een businessmodel dat hier financieel voordeel aan heeft. Louis Pasteur zou zich waarschijnlijk in zijn graf omdraaien bij het waarnemen van wat men met zijn, door hemzelf op zijn sterfbed herroepen, theorie van micro-organismen heeft uitgespookt en waar dat nu toe leidt.

Gezichtsbedekkende kleding?

In dit kader is er één wezenlijke vraag die zich aan mij opdringt. Dat is hoe de gezichtsbedekking met een mondkapje zich verhoudt tot het per 1 augustus 2019 van kracht zijnde verbod op het in de openbare ruimte dragen van gezichtsbedekkende kleding (HIER). Is een mondkapje dan geen gezichtsbedekkende kleding? Of zijn ze dat vergeten toen ze deze mondkapjesmaatregel afkondigden? Ben ik nu gek of zijn zij (de leden van het maatschap) dat? Is het dragen van een bivakmuts of een boerka dan geen preventieve Corona-maatregel?

Mag een sjaal ook als mondkapje gebruikt worden? Gaat het in onze tijd van slimme gezichstherkennende slimme camera’s, die overal hangen, dan alleen om het kunnen zien van de ogen? Maar wat gebeurt er dan wanneer mensen in de komende zomer én een zonnebril én een mondkapje gaan dragen?

Vragen, vragen en nog eens vragen, waar het maatschap gezien haar wezenlijk geneeskundige onwetendheid zeer waarschijnlijk ook geen antwoorden op weet te verzinnen. Men zal dan ongetwijfeld aankomen met een verhaal betreffende materiaalgebruik en een officieel medische erkenning. Voor mij beginnen mondkapjes echter steeds meer te lijken op Jodensterren. Zie hoe de geschiedenis zich voor onze ogen herhaalt! Voor velen zal dit zeer waarschijnlijk een niet (politiek) correcte constatering zijn. Ik laat me echter in mijn waarheidsgevoel niet leiden door welke correctheidsnorm dan ook.

Het ‘nieuwe normaal’ en bevrijding, maar niet van de angst
Volgens Mark Rutte zal het ‘nieuwe normaal’ voor iedereen gelden. En uiteindelijk voortduren totdat er de mogelijkheid is om in ieders lichaam het door Bill Gates zo fel gepropageerde vaccin te kunnen spuiten. Maar daar zou hij wel eens totaal ongelijk in kunnen hebben. Want er zijn steeds meer mensen die het door Rutte gepropageerde ‘nieuwe normaal’ volledig abnormaal vinden.

Het is natuurlijk ook een absolute waanzin, die vanuit menselijke overwegingen totaal niet te accepteren is! En wel hierom niet. De volledige sociaaleconomische chaos die erdoor ontstaat, is op alle vlakken destructief. Nu weten we allemaal wel dat de sociaaleconomische situatie van voor deze sociaal-menselijk gezien destructieve plandemie verre van sociaal-menselijk en natuurvriendelijk was. Het zou echter mogelijk geweest zijn om die oude situatie op een mens- en natuurvriendelijker wijze om te vormen.

Er is bij mensen ruimschoots voldoende kennis, wijsheid en kunde aanwezig om dat mogelijk te maken. De levens van vele miljoenen, zo niet miljarden mensen staan nu door de ontstane immense chaos op het spel (HIER). We zien nu echter nog maar het begin. Degenen die wakker genoeg zijn om de huidige ontwikkelingen en waar ze naartoe kunnen leiden in hun totale omvang te zien, zullen grote moeite hebben om het meedogend te accepteren.

Meerdere wereldse wakkeren zullen echter zeggen, dat dit toch allemaal al lang gepland was en dus volgens de planning van het maatschap verloopt. In zekere zin is dat ook zo, maar betekent dit dat wij ons er bij neer zouden moeten leggen? Er zijn mensen die dat nu al niet doen.

Toenemende protesten
In meerdere landen hebben al protesten plaats gevonden tegen wat in Nederland het ‘nieuwe normaal’ moet gaan worden. Dat op sommige plaatsen daar uitermate streng tegen wordt opgetreden kan men HIER lezen. Desondanks blijken toch steeds meer mensen de maatregelen in het kader van de Corona-psychose aan hun laars te lappen, zoals men HIER kan lezen. Ook in Den Haag vond op 5 mei een demonstratie plaats, waarbij meerderen werden gearresteerd (HIER). De datum 5 mei wordt in Nederland geassocieerd met de bevrijding van de Duitse bezetters in WOII.

Daar zijn echter ook de nodige kanttekeningen bij te plaatsen, zoals ik dat in mijn eerdere artikel ‘Het 4 en 5 mei-ritueel..’ heb gedaan (HIER). Vanaf 5 mei 2020 zal die datum echter verbonden kunnen worden met het definitief ten grave dragen van die vermeende uiterlijke bevrijding (HIER). Bevrijdt zijn we dus zeker niet in de ‘uiterlijke wereld’! Dat kan ook niet, want ware bevrijding is een verinnerlijkt proces. Waarover hierna meer.

Norm-aal?
Het begrip norm-aal is bijzonder glibberig, ondefinieerbaar en daarom ongrijpbaar. Het is als een aal die glibberend telkens een ander kant op kronkelt. De inhoud van dit normerende begrip kan naar gelang de omstandigheden telkens worden aangepast. In feite is iedere norm een door anderen opgelegd kader van moreel dwingende gedragsregels. Juist dit gegeven maakt het tot iets dictatoriaal. Het ontneemt het individu het recht om vanuit een authentieke zelfbeleving tot een vrije zelfexpressie te komen.

Het is natuurlijk heel interessant en misschien wel pijnlijk onthullend, om in het eigen zelfonderzoek eens te kijken naar in hoeverre nog wordt meegedaan aan het opleggen van de in jezelf aanwezige geïndoctrineerde normen aan anderen, op welk gebied dan ook. Dus in hoeverre leg jij je innerlijke onvrijheid op aan anderen en maakt hen daarmee tevens onvrij?

Ik heb dit in mijzelf ook mogen onderzoeken en kwam daarbij tot nogal pijnlijke onthullingen, waar ik door het toelaten van zelfvergeving en een authentieke zelfliefde een verhouding toe heb weten te vinden. Het heeft me op een innerlijk steeds dieper niveau een gevoel van ware bevrijding gegeven.

Dit opgelegde norm-aal kent vele vormen en vertaald zich vaak in verschillende uitingen van correctheid op meerdere levensgebieden. In Nederland is vanwege onze historisch calvinistische achtergrond de uitdrukking ontstaan ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, want zo hoort het nu eenmaal. Wat dus een programmerende conditionering is. Wanneer de inhoud van het begrip normaal en nu dus ‘het nieuwe normaal’ bepaald wordt door een conglomeraat van machtswellustelingen, dan is dit het einde van de vermeende individuele vrijheid!

Kliklijnen een ‘nieuw normaal’
Het in het leven roepen van kliklijnen, om mensen die zich niet aan de onmenselijk vrijheid berovende maatregelen houden anoniem aan te geven, is een triest voorbeeld van vervreemding. Elders op deze site staat een artikel over dit inhumane fenomeen (HIER). Het doet denken aan de communistische terreur in de voormalig Oost-Europese Sovjet Unie. Daarmee wordt dus heel erg duidelijk dat het communistische karakter van de huidige Nederlandse natiestaat, die in de kiem ook in alle zogenaamde ‘Vrije’ westerse natiestaten aanwezig was, nu tot een volledig wasdom aan het komen is. Tenminste als wij dat laten gebeuren.

Deze ontwikkeling laat het verloren evenwicht tussen individu en collectief zien. Een verloren evenwicht waar wij gedurende de menselijke geschiedenis allen aan hebben bijgedragen, door het verloren laten gaan van ons individueel innerlijk evenwicht. Het heeft als basis een toenemende innerlijke polarisering van het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens.

In meerdere vorige artikelen heb ik dit beschreven (HIER). Vooral sinds de 20ste eeuw is deze polarisering in versneld tempo versterkt. In vele persoonlijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen heeft zich dit geuit, wat een toenemende verwarring en onzekerheid in de menselijke relatievorming teweeg heeft gebracht. We mogen nu dus een nieuw evenwicht gaan vinden tussen ons individueel geestelijk ZIJN en het ZIJN van de mensengemeenschap waar ieder deel vanuit maakt.

We mogen individuele vrijheid in gemeenschappelijke verbondenheid gaan ervaren. Dit is het belangrijkste evolutionaire ontwikkelingsthema van het Watermantijdperk, dat we nu met elkaar aan het vormgeven zijn.

V for Vendetta
Bij het opnieuw zien van de waarschijnlijk voor velen bekende film ‘V for Vendetta’ (HIER), bekroop mij een indringend gevoel van herkenning. Een herkenning van de huidige situatie, maar dan in een iets andere vorm. De hoofdpersoon vecht zijn persoonlijke vete tegen het systeem, dat hem en de inwoners van Engeland heel veel onrecht heeft aangedaan.

Hij tracht de Engelse bevolking te mobiliseren tot een opstand tegen het systeem. De middelen die hij daarbij gebruikt zijn echter nogal gewelddadig. In mijn beleving werken dit soort geweldsmiddelen niet. In mijn in 2017 geschreven artikel ‘Revolutie? Het oude in een nieuwe verpakking..!’ (HIER) heb ik dat verder toegelicht.

In het onderstaande gedicht van Christian Morgenstern wordt een andere wijze benoemd waarop men met het thema transformatie om kan gaan.

Broeders!’ – Versta dit Woord!

Moet het een woord slechts blijven?
Moet het niet als vrucht beklijven
altijd, altijd door?

De eed weerklonk vaak in het rond!
Vaak werd hij ook gehouden –
doch slechts in de enge, oude

zin waarin men hem verstond

O voel zijn nieuwe zin!
Zie hem toch ten volle in!
Wil toch zijn warme gloed in u verwekken,
laat hem u innerlijk doortrekken!

Voor allen Broeder zijn!
Allen dienen, hulp verlenen
Is, sinds HIJ is verschenen,
enig doel van alle zijn!

Ook voor de booswicht,
die ons wil wederstreven!
Ook hij werd geweven
ééns uit licht.

‘Laat liefde kwaad – in goed verkeren!’
is wat zielen, die diep schouwen, leren.
Leer aan de haat te stalen –
de moed om liefde uit te stralen!

Broeders!’ – Versta dit Woord!
Dat het in werkelijkheid kan overgaan –
en ééns een aarde zal ontstaan
als Gods oord!

De bijzonder getalenteerde gitarist Estas Tonne brengt op zijn bijzonder mooie wijze dezelfde boodschap in muziek en woord.

Mirror of Life || Estas Tonne || Live in Zaporizhia , Ukraine, 2019

In evenwicht Liefdevol ZIJN is wezenlijk bevrijdend
Op grond van bovenstaande kan men maar tot één oplossend inzicht komen. Dat is, zoals ik al vaker heb gemeld, dat ieder op individueel niveau het evenwicht tussen de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf hersteld en vormgeeft in zijn/haar leven. Daarmee deze helende krachtenwerking, die in het symbool van Yin en Yang is vervat, op een liefdevol scheppende en inspirerende wijze aan de menselijke samenleving schenkt. Voorwaarde daartoe is dat men zich volledig vrij maakt van alle geïndoctrineerde angst, zoals ik dat in mijn artikel ‘ZIJN zonder Angst …….?!’ heb beschreven (HIER).

Het kan alleen de onvoorwaardelijke Liefde zijn, die alles overwint en inspireert! Het is vooral nu noodzakelijk om onze vrije wil, die ons niet afgepakt kan worden, te gebruiken en individueel te kiezen voor de onvoorwaardelijke Liefde die het gehele Leven doortrekt. Dit wordt heel mooi beschreven in twee artikelen op de website Ella Ster (HIER en HIER).

Mera Man Loche – Unconditional Love

Tot slot een bemoedigend gedicht voor moeilijke tijden:

https://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/Gedicht-Willem-Arend.mp3

Arend Zeevat

6 mei 2020

* * *

1 gedachte over “Yin-Yang: het symbool voor evenwicht..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.