WantToKnow.nl

50% Nederlanders betwijfelt officiële 911-versie..!!

profs on 911 en Gage

x

x

x

50% Nederlanders twijfelt aan officiële versie 9/11..!

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

ae911 logoWe kunnen natuurlijk simpelweg blijven herdenken en min of meer inactief blijven bij de 14-jarige herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 op de vrijheid van burgers in de VS. De idee kwam op, om samen met een groep Nederlandse mensen, die o.a. achter AE911Truth hun werk doen, een enquête uit te voeren, naar de geloofwaardigheid van de officiële 9/11-versie bij Nederlanders. Daarnaast wilden we zien, hoeveel impact deze aanslagen nog hebben op de huidige gevoelens van mensen en hun houding ten opzicht van de Nederlandse en Amerikaanse regering.

Richard Cage, oprichter van de uiterst erudiete site AE911 (klik op illustratie voor link)

Richard Cage, oprichter van de uiterst erudiete site AE911, staat zijn mannetje als het aankomt op het ontmaskeren van leugens, bedrog en valse wetenschappelijke claims..

De uiteindelijke enquête werd uitgevoerd onder zo’n 250 personen en de 10 vragen die zij beantwoordden, bestrijken een breed spectrum van facetten van de 9/11-gebeurtenissen. Zo hebben we een primair onderscheid gemaakt tussen studenten en niet-studenten in de verwerking van de gegevens. Niet alleen omdat Richard Gage van AE911 in april een daverende presentatie had gegeven voor 1000 personen in de TU-Delft, waaronder zo’n 700 studenten, maar ook om andere reden.

Het is vanzelfsprekend dat door het technische karakter van de aanslagen, met instortende gebouwen, ontploffende vliegtuigen e.d., de meeste studenten een -al dan niet kleine- wetenschappelijke voorsprong hebben op niet-studenten, ‘gewone’ burgers dus. En vanzelfsprekend bevinden zich onder dit deel van de bevolking ook goed-geschoolde personen, die deze 9/11-aanval vanuit een breder perspectief kunnen bekijken en analyseren, alleen zijn studenten in die zin een meer homogene groep en het dus statistisch ook ‘waard’ om separaat te worden bekeken. En zo geschiedde..

En ja, de resultaten..

Hieronder de meest opzienbarende:

 • Op de vraag:
  Heeft u zelf twijfels over de officiële verklaringen van de aanslagen van 11 september 2001?

  Blijkt dat maar liefst 63% van studenten twijfelt aan de officiële versie van deze aanslagen..!
  Onder de Nederlandse bevolking blijkt dat maar liefst 50% van de ondervraagden deze twijfel heeft en dit spreekt!
  x
 • Op de vraag:
  Vindt u, dat als er ook maar enige twijfel bestaat over het instorten van de 3 WTC torens, er dan een nieuw onderzoek zou moeten worden gedaan?

  Blijkt dat 78% van de studenten en 71% van de totale groep ondervraagden een nieuw 9/11-onderzoek wil.
  x
 • En spreken we over de op dit moment nog voelbare consequenties van de 9/11-aanslagen, dan blijkt dat op de vraag:
  Hoe belangrijk zijn op dit moment, naar uw mening, de aanslagen van 11 september 2001 nog?

  Dat maar liefst 59% van de ondervraagden vindt, dat deze aanslagen nog steeds hun gevolgen/invloed hebben op onze huidige maatschappij.

 

gehele enquete

x

Neem gerust je tijd voor het bekijken van de uitkomsten van de verschillende vragen; kjik naar de grotere trend, waarbij in onze ogen een duidelijk miskend gevoel van de ondervraagden komt bovendrijven, over de voortdurende impact van deze ramp op onze wereld.

De implicaties van deze resultaten zijn nogal verstrekkend. Want als meer dan de helft van de Nederlanders twijfels heeft over de officiële versie/verklaringen van de aanslagen van 11 september 2001, en rond de 70% van de Nederlanders een nieuw onderzoek wil, dan hebben we hier in het land toch wel een stevig betrouwbaarheidsprobleem, van het volk t.o.v. onze regering.. 

Een 'grote EU-leider' die kennelijk achter de manipulaties aanliep van een 'groot VS-leider'..??!

Een ‘grote EU-leider’ die kennelijk achter de manipulaties aanliep van een ‘groot VS-leider’..?! En ja, voor wat, hoort wat.. (klik voor artikel)

Immers, kabinet ná kabinet heeft ons voorgehouden, dat zij namens alle Nederlanders de VS volgden, in haar strijd tegen het ‘terrorisme’. Dat wij als domme schaapjes, zonder enige kritische noot, achter de VS-troepenmacht aanhollen, om dezelfde rommel achter te laten in Irak en dezelfde schade op te lopen als de Amerikanen en andere landen dat deden in Afghanistan.

Onafhankelijke deskundigen spreken over een aantal slachtoffers van rond de 2 MILJOEN in Irak en Afghanistan. En was het niet de Commissie Davids, die met name de zelfingenomenheid van Jan Peter Balkenende opblies, met zijn conclusies van het Irak-onderzoek, waarbij hij het volstrekt ontbreken van legitimiteit van de deelname van Nederland aan de oorlog in Irak werd benadrukt..?

Geloof jij nog in de sprookjes van officiële regeringsstandpunten..?
Daar waar vele mensen, zoals hieronder oud-minister van Buitenlandse Zaken van het UK, spreken over de misleiding, de manipulatie en de schandalige manier waarop het volk, wij allemaal, worden bedonderd, worden officiële daden nog steeds uitgevoerd, op basis van diezelfde manipulaties.. Wanneer worden we wakker..!?

x

Robin Cook Al Qaeda

x

Mensen zijn het ZAT, de waarheid alstublieft boven water, geen spelletjes meer!
Of het nou om Osama Bin Laden, Al Qaida of ISIS gaat, het verhaal is een repeterend angstsprookje..! Een verhaal van angst-en-verdeeldheid zaaien en overheersing van eigen en andere volk(eren) oogsten..! Kijk eens naar de uitspraak van veel erudiete mensen, professoren (bovenaan 4 van deze wetenschappelijke toppers), oud-regeringsfunctionarissen en oud-militairen, die spreken over een ‘flut-onderzoek’. Een onderzoek dat pas na grote druk van het Amerikaanse Congres op de president Bush jr en vice-president Cheney, mocht gaan plaatsvinden, nadat familieleden van slachtoffers hadden geklaagd bij hun Congresleden.

bush cheneyToen, uiteindelijk 442 dagen na de aanslagen, mocht de 911-commissie aan de slag om een ‘officieel onderzoek’ te gaan doen, naar de grootste aanslag op de vrijheid van Amerikaanse burgers sinds het bestaan van de Verenigde Staten van Amerika.. Vervolgens werd er door de heren Cheney, Rumsfeld en Bush een budget ingeruimd voor deze commissie van… US$ 3 miljoen.. Na grote bezwaren werd dit budget opgetrokken tot een schamele US$ 13 miljoen. (Ter vergelijking: het Lewinksy-onderzoek naar o.a. de spermavlek op de jurk van Monika Lewinsky kostte US$ 30 miljoen.)

En ja de beide heren Cheney en Bush jr. wilden wel getuigen voor deze 9/11-commissie, maar alléén onder deze bizarre voorwaarden:

 • Bush en Cheney wilden niet onder ede worden gehoord. (andersom gezegd, ze waren juridische dus niet gebonden om de waarheid te spreken!)
 • Bush en Cheney wilden per se dat ze sámen werden verhoord; dus niet onafhankelijk van elkaar. (Op deze manier konden ze dus geen tegenstrijdige verklaringen afleggen op de vragen van de commissie.)
 • De gezamenlijke sessie met de commissie mocht NIET worden opgenomen op band of op film. (Zo zouden bewijzen achteraf dus gebaseerd zijn, op hún woord tegen dat van de commissie!)
 • De inhoud van de vragen/antwoorden uit deze sessie mocht niet publiek gemaakt worden, noch worden opgetekend..!
De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.

De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van de misstanden, waarbij de burgerrechten werden verpletterd, ná de aanslagen van 11 september 2001.

En zo gaat het maar door met de manipulaties, leugens, het bedrog en vooral het bedekken van de Waarheid achter de 9/11-aanslagen.

Het motief..
Ben je op zoek naar het motief, want elke misdaad heeft toch een motief.. Wat dacht je van deze lijst.. Een lijst die Richard Gage van AE911 ook altijd in zijn presentaties laat zien. Dit is het motief om deze misdaad te plegen, als een valse-vlag-operatie, waardoor de ware schuldige zich kan verbergen, een onschuldige als dader wordt aangewezen, en de werkelijke dader/schuldige zijn agenda kan uitrollen..

 • creatie van een strategische positie in het Midden Oosten, waar daarvoor geen of nauwelijks invloed was van de VS. Kijk naar dit filmpje, waarin gepensioneerd generaal Wesly Clark vertelt, hoe VER VOOR 9/11 de orders al klaar lagen om Afghanistan en later Irak binnen te vallen..!
 • een exorbitante verhoging van het defensiebudget, zodat het militair-industrieel complex haar vingers kon aflikken. Het budget werd in paar jaar tijd verhoogt van ruim US$ 400 miljard, naar ruim US$ 650 miljard PER JAAR… En dat allemaal om een man op een ezeltje, met een laptop op schoot, ergens in de bergen van Afghanistan, beter te kunnen bestrijden. Want dat was gebleken noodzakelijk te zijn..
 • aanname van de Patriot Act, waarbij burgers voortaan werden gezien als ‘potentieel gevaar’ en dat daarmee bijna alles geoorloofd was om vrijheden volledig  teniet te doen.
 • instellen van het spionagemiddel voor burgers bij uitstek via het Department for Homeland Security
 • creatie van vrijheidsbeperkende middelen, waarbij het ongemotiveerd en tijd-ongelimiteerd vastzetten van personen mogelijk werd.
 • het feitelijk ontvreemden van overheidsgeld voor industriële doelen. Kijk hoe in Irak, ná de val van het SadamHussein-regime, de Amerikaanse multi-nationals vrij spel kregen..
 • destabiliseren van de regio, zodat de Israëlische hegemonie niet in gevaar zou komen, wanneer Arabische landen verdere samenwerkingsplannen hadden gesmeed.
 • enz.

Conclusie
Dit onderzoek toont des temeer aan, dat we de moed moeten gaan opbrengen, in kleine en grotere kring met elkaar over deze aanslagen te spreken.. En dan dátgene te delen, waarvan we voelen dat het de waarheid is. In plaats van het napraten van de officiële versie van deze aanslagen. Vele erudiete mensen gingen je al voor, vele overheidsdienaren, militairen, veteranen, piloten, brandweerlieden en professoren, vertelden HUN WAARHEID. En precies dát is de waarheid die niet alleen regelrecht vloekt met de conclusies van het officiële rapport, maar daarnaast ONS kan en zal bevrijden van de monstrueuze vrijheidsbeperkingen, waar de presidenten Eisenhower en Kennedy, begin jaren 1960 al over spraken..!

* * *

x

did_kennedy_really_say_that

JFK on conspiracy

x

x

President-Eisenhower_s-Message-Of-The-Military-Industrial-Complex

110 Reacties op 50% Nederlanders betwijfelt officiële 911-versie..!!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.