WantToKnow.nl

Dossier: Geschiedenis

Dossier Intro

WTK.nl vindt het belangrijk om een blik op de geschiedenis te werpen. Een goed beeld van ‘de geschiedenis’ is naar onze overtuiging essentieel voor een begrip van het heden. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in een betekenisvol kader te plaatsen, kan het nuttig en inspirerend zijn om bepaalde thema’s vanuit een alternatief kader te bekijken.

We hebben het informatiecentrum geschiedenis ingedeeld in een aantal categorieën. In iedere categorie behandelen we een serie onderwerpen vanuit een alternatief perspectief. Het is niet onze intentie om een ‘nieuwe waarheid’ te verkondigen, maar om je aan te moedigen om open te staan voor andere invalshoeken, je aan het denken te zetten, en je te inspireren om zelf op onderzoek uit te gaan.

Oude Beschavingen: De wereld ligt bezaaid met restanten en overblijfselen van oude en verdwenen beschavingen. Archeologen hebben een algemeen aanvaard beeld geconstrueerd van diverse oude culturen, hun herkomst, en hun technologie. Toch zijn er diverse aanwijzingen te vinden in het werk van alternatieve wetenschappers, die dit ‘officiële’ beeld op losse schroeven zetten.

Wetenschap: Vandaag de dag wordt de Evolutietheorie van Charles Darwin algemeen geaccepteerd als de beste theorie voorhanden om de ontwikkeling van het leven op Aarde te verklaren. Is de Evolutieleer echt zo onomstreden? Of zijn er ook theorieën en ontdekkingen die een heel andere kijk op de ontwikkeling van het leven bieden?

Geheime Genootschappen: volgens sommige onderzoekers zijn belangrijke gebeurtenissen in de (moderne) geschiedenis onmiskenbaar beïnvloed door een aantal geheime genootschappen. Welke genootschappen zijn dit, wat is hun achtergrond, waaruit blijkt hun invloed op de loop van de geschiedenis? En: waarom lezen we hier niets over in de standaard geschiedenisboeken?

Complottheoriën

Complot theorieën of feitelijke samenzweringen

Vitale informatie voor de ingewijden van het bestaan van complot theorieën en een ‘strategie’ om niet ingewijden en sceptici te bereiken

Het kan je zijn opgevallen dat wij bewust woorden als “complot” en “complot theorieën” niet gebruiken in onze berichten. We doen dit niet omdat we niet geloven in grote samenzweringen die zich voltrekken in de wereld. Het officiële verhaal over 9/11 is een complot waar de regering van zegt dat 19 kapers samen de kaping hebben beraamd van 4 vliegtuigen om terreur in de wereld te scheppen.

Lees Verder of verken de dossier artikelen hieronder

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.